Παλάτια στήν ἄμμο

ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Ὅλο τό πολιτικό καί μηντιακό σύστημα εἶχε προετοιμαστεῖ γιά τήν ἔκπτωσή τους καί ἔκανε σχέδια γιά τήν διανομή τῶν ἑδρῶν τους στά ἄλλα κόμματα. Τίς θεωροῦσε δεδομένο λάφυρο. Θά μᾶς συγχωρήσετε νά ποῦμε «ὅλο, πλήν ἡμῶν». Ἔτσι παρατηρεῖται τό ὀξύμωρο τό κόμμα αὐτό νά θεωρεῖται παράνομο ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο μέ συνέπεια τόν ἀποκλεισμό του ἀπό τίς εὐρωεκλογές, ἀλλά οἱονεί νόμιμο ἀπό τό Ἐκλογοδικεῖο μέ συνέπεια νά θεωρεῖται συνταγματικῶς ἀποδεκτή καί ex post (ὑπό τό φῶς καί τῶν νεωτέρων δεδομένων) ἡ συμμετοχή του στίς προηγούμενες ἐθνικές ἐκλογές.

Τό ξαναγράφω: Νόμιμοι οἱ «Σπαρτιᾶτες» γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές, παράνομοι γιά τίς εὐρωεκλογές! Νόμιμοι γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές, γιατί ἐκκρεμεῖ, δέν ἔχει ἐκδοθεῖ κἄν ἡ πρωτόδικη ἀπόφαση μέ τήν κατηγορία τῆς ἐξαπατήσεως ἐκλογέων, ἀλλά παράνομοι γιά τίς εὐρωεκλογές, γιατί ὑπάρχει πρωτόδικη καταδικαστική ἀπόφαση γιά συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση. Ἀμετάκλητη εἰς βάρος τους ἀπόφαση βεβαίως, ὅπως ζητᾶ τό Σύνταγμα στό ἄρθρο 29, καμμία. Ἡ διατύπωση τοῦ Ἐκλογοδικείου μάλιστα ἐκθέτει τόν Ἄρειο Πάγο, γιατί ἀφήνει ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά περιμένει τήν ἀμετάκλητη ἔκδοση ἀποφάσεως σέ ἀντίθεση μέ τό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό Δικαστήριο πού δεσμευόμενο ἀπό τήν νομοθεσία τους ἀπέκλεισε ἀπό τίς εὐρωεκλογές, ἀρκούμενο στήν γνωστή πρωτόδικη ἀπόφαση. Γιατί ὅμως φθάσαμε ἕως ἐδῶ καί γίνεται ρεζίλι ἡ Δικαιοσύνη, καθώς μοιάζει νά ἀναμειγνύεται μέ ἀποφάσεις της στό πολιτικό παίγνιο καί ἐπεμβαίνει στά ἐσωτερικά τῶν κομμάτων, γιά νά ἀνακαλύψει, μᾶλλον ἀνεπιτυχῶς, ὡς ντετέκτιβ τῶν νομοθετῶν Γεραπετρίτη – Ἀλιβιζάτου, τόν «πραγματικό ἀρχηγό»; Ἐδῶ ἐρχόμαστε σέ αὐτό πού ἀνωτέρω ἀποκαλέσαμε «πλήν ἡμῶν». Ἡ ἐφημερίδα μας ἀποκάλυψε, πρό τοῦ Πάσχα, ὅλο τό παρασκήνιο πού ὁδήγησε στήν ἀπόφαση τοῦ ἐκλογοδικείου καί προέβλεψε τήν χθεσινή ἐξέλιξη τῆς παραμονῆς τῶν «Σπαρτιατῶν» στό Κοινοβούλιο.

Τί ἀκριβῶς συνέβη; Εἶναι ἁπλό! Εἶναι κακό νά κτίζεις στήν ἄμμο παλάτια, ὁ βοριᾶς θά τά κάνει συντρίμμια κομμάτια. Ἡ κυβέρνηση καί τά κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Ἀριστερά) παρενέβησαν ὠμά στό ζήτημα τῆς ἀνακηρύξεως τῶν συνδυασμῶν τῶν εὐρωεκλογῶν, μέ ὑπομνήματά τους, καί ἀπαίτησαν τόν ἀποκλεισμό τῶν «Σπαρτιατῶν» ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Καί τό πέτυχαν. Τό κυβερνητικό σχέδιο γιά τήν ἔκπτωση τῶν 12 βουλευτῶν ἀπό τήν Βουλή μέ δικαστική ἀπόφαση (αὐτή θά καταργοῦσε τήν λαϊκή ἐτυμηγορία!) πού εἶχε τήν ἀνοχή μέρους τῆς ἐλάσσονος ἀντιπολιτεύσεως (ὄχι τῆς μείζονος) θά ὁλοκληρωνόταν μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐκλογοδικείου. Αὐτός ἦταν ὁ σχεδιασμός. Προεξοφλήθηκε ὅτι θά ἀρκοῦσε σέ αὐτό ἡ ποινική δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά τήν ἔκπτωση τῶν 12 βουλευτῶν, ὡς ἀποχρῶσα ἔνδειξις.

Τό ρεπορτάζ «λέει» ὅτι τό Ἐκλογοδικεῖο ἦταν πρόθυμο νά ἀποφασίσει τήν ἔκπτωση τῶν 12 βουλευτῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους. Ἦταν ὅμως ἀπρόθυμο νά ἐκτελέσει τήν διαρρεύσασα στόν Τύπο κυβερνητική ἐπιθυμία νά διανείμει τίς 12 ἕδρες στά κόμματα τοῦ Κοινοβουλίου, χωρίς αὐτό νά προβλέπεται ἀπό τήν ἐκλογική νομοθεσία! (Ἡ διαρροή ἔλεγε ὅτι 6 ἕδρες θά πάρει ἡ ΝΔ, 3 ὁ ΣΥΡΙΖΑ, 2 τό ΠΑΣΟΚ καί 1 τό ΚΚΕ!) Στίς διασκέψεις πού ἔγιναν, τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων ἀποκάλυψε ἡ Μαίρη Μπενέα, σχηματίστηκε σαφής πλειοψηφία, πού ἔλεγε ὅτι ἡ ἔκπτωση τῶν 12 βουλευτῶν σήμαινε ὑποχρεωτικῶς τήν προκήρυξη ἔκτακτων ἀναπληρωματικῶν ἐκλογῶν σέ ἀντίστοιχες περιφέρειες τῆς χώρας, στίς ὁποῖες μετεῖχαν στίς τελευταῖες ἐκλογές 1,5 ἑκατομμύριο ψηφοφόροι.

Διανομή ἑδρῶν, οὔτε γιά ἀστεῖο! Θά ἐθεωρεῖτο ἐκτροπή. Ἐδῶ εἶναι πού τά παλάτια ἔγιναν συντρίμμια κομμάτια. Ἡ Κυβέρνηση ἤθελε τήν ἀποβολή τῶν «Σπαρτιατῶν» ἀπό τό Κοινοβούλιο, ἀλλά δέν ἤθελε πρόωρες ἐθνικές ἀναπληρωματικές ἐκλογές! Ὁ φωστῆρας πού εἰσηγήθηκε τό σχέδιο δέν εἶχε σκεφτεῖ τό ἐνδεχόμενο νά ἀρνηθεῖ τό Ἐκλογοδικεῖο νά μοιράσει τίς ἕδρες, λές καί ἐπρόκειτο γιά πάστες ζαχαροπλαστείου.

Νά μήν κρυβόμαστε. Τά νέα ἀπό τίς διασκέψεις στό ἐκλογοδικεῖο ἔφθασαν στό μεγάλο κατάστημα τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ καί ἄναψαν τά σύρματα! Μέ τήν χθεσινή ὑποτιθέμενη ἀναβολή ἐκδόσεως ἀποφάσεως οἱ δικαστές τοῦ Ἐκλογοδικείου διατήρησαν τήν συνταγματική ἀξιοπρέπειά τους. Δέν μοίρασαν ἕδρες ἄλλων σέ ἄλλους. Δέν νόθευσαν τήν λαϊκή ἐτυμηγορία. Μέ τήν χθεσινή ἀπόφαση τῆς ὑποτιθέμενης ἀναβολῆς ἡ Κυβέρνηση γλύτωσε αὐτό πού φοβόταν. Τίς ἀναπληρωματικές ἐκλογές. Καί ἐν τέλει δέν ἔπεσε μέσα στόν λάκκο πού ἄνοιξε γιά τόν ἔγκλειστο τοῦ Δομοκοῦ. Μέ τήν χθεσινή ἀπόφαση, τέλος, ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης διατηρεῖ τό κόμμα του, ἔστω καί ἄν στίς εὐρωεκλογές οἱ ψῆφοι του διασπείρονται. Πραγματικός ἀρχηγός τοῦ κόμματος αὐτοῦ εἶναι στήν πράξη μέσα στό Κοινοβούλιο ὁ Ἰωάννης Κόντης. Ὁ Στίγκας, μετά ἀπό ὅλα ὅσα συνέβησαν, δύσκολα μπορεῖ νά σταθεῖ. Ὅπως δύσκολα μποροῦν νά σταθοῦν καί ὅσοι βουλευτές του ψήφισαν κυβερνητικά νομοσχέδια γιά νά σώσουν διά τῆς συναλλαγῆς τό πολιτικό σαρκίο τους.

Μέ τήν χθεσινή ἀπόφαση τοῦ ἐκλογοδικείου, στό ὁποῖο μετέχουν καί μή δικαστές, παίρνει, τέλος, ἕνα μεγάλο καί σοβαρό μάθημα ἡ Δικαιοσύνη γιά τό τί μπορεῖ νά πάθει κανείς ἄν ἀναμιχθεῖ στίς μυλόπετρες τῆς πολιτικῆς καί στό καθεστώς λειτουργίας τῶν κομμάτων. Ἐκτίθεται βαριά καί μάλιστα στόν ἀνώτερο βαθμό, ἀπό τήν στιγμή πού οἱ κορυφαῖοι ταγοί της ἔκαναν τό λάθος νά ἀναλάβουν αὐτοί τήν ἔρευνα, ἀνέλεγκτοι ὄντες.

Ἔτσι ἔχουν τά πράγματα, ἀγαπητοί μου καί ἀγαπητές μου. Καί ζῆσαν αὐτοί καλά καί ἐμεῖς καλύτερα.

Απόψεις

21ο Διεθνές Συνέδριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης (ISBI 2024)

Εφημερίς Εστία
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται υπεύθυνα και ανθρωποκεντρικά στη φροντίδα υγείας, με επίκεντρο τον καρκίνο και τις νευροεκφυλιστικές και νευροψυχιατρικές ασθένειες

Ἡ ΝΔ «προστάτης» τοῦ κ. Τσίπρα: Ἀπαγορεύει συγκέντρωση κατά τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Ἡ «φιλελεύθερη» Kυβέρνησις δέν ἐπιτρέπει μέ ἀπόφαση τῆς ΕΛ.ΑΣ. διαδήλωση κατά τῆς Συμφωνίας στήν ὁδό Ρηγίλλης καί γλυτώνει ἀπό τίς ἀποδοκιμασίες τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων τήν συνδιάσκεψη τοῦ τέως Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τόν Ζάεφ στό Ὠδεῖο Ἀθηνῶν – Τί ἀπέγινε ἡ ἐλευθερία τοῦ συνέρχεσθαι;

Ἀρνητής ἀποτελέσματος – Δέν ἀκούει τήν βοή τῆς σιωπῆς!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε στό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Σαββάτου ὑποκρισία τήν «δεξιά στροφή» πού τοῦ προτάθηκε ὡς ἀντίδοτο, μετά τό ποσοστό πού ἔλαβε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές τῆς 9ης Ἰουνίου, καί προσέφυγε σέ μία παλαιά ἀδημοσίευτη συνέντευξη τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ στόν Βάσο Βασιλείου (καί ὄχι Βασίλη Βασιλικό, ὅπως λανθασμένα τόν ἐνημέρωσαν νά πεῖ οἱ ἄσχετοι μέ τήν παράταξη ἐκσυγχρονιστές συνεργάτες του) γιά νά ἀπαξιώσει τίς ἔννοιες δεξιός-ἀριστερός κ.λπ.

Στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας οἱ ἐπαγγελματίες γιά τό φορολογικό

Εφημερίς Εστία
ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ γιά τήν ἀκύρωση τοῦ νέου συστήματος φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν παίρνουν ὅλοι οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πληττομένων κλάδων, καθώς σήμερα κατατίθεται προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῷ θά πραγματοποιηθεῖ συγκέντρωσις ἔξω ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο.

Τριάντα χρόνια χωρίς τόν Μᾶνο Χατζιδάκι

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν τριάντα χρόνια ἀπό τήν ἡμέρα πού ὁ Μᾶνος Χατζιδάκις πέταξε, γιά νά ἀνταμώσει τήν ἀπίθανη ἐκείνη παρέα τῆς ἀνεπανάληπτης γενιᾶς τοῦ «τριάντα».