ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Παίρνεις ὅ,τι σοῦ ἀξίζει

ΑΚΟΜΗ πληρώνουμε τίς ἁμαρτίες τοῦ ΠΑΣΟΚ τήν δεκαετία τοῦ 2000

Τίς ἁμαρτίες τοῦ ἐκσυγχρονιστῆ-μεταρρυθμιστῆ κ. Σημίτη καί ὑπουργῶν του ὅπως ὁ κ. Βενιζέλος. Ἀλλά δυστυχῶς ξεχνᾶμε. Διότι ἄν θυμόμασταν δέν θά ζητούσαμε τόν λόγο ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ καί τούς ὑπουργούς του γιά τό μέγα ἔγκλημα πού πράγματι ἔκαναν νά ἐνημερωθοῦν ἐπί τοῦ περιεχομένου τῆς δικογραφίας γιά τήν Novartis. Θά ρωτούσαμε ἁπλῶς τόν Εὐάγγελο Βενιζέλο: Γιατί, Πρόεδρε, νομοθετήσατε τό περίφημο «ἀμελλητί» μέ τό Σύνταγμα τοῦ 2001 καί τό νέο νόμο περί Εὐθύνης Ὑπουργῶν; Γιατί ὑποχρεώσατε τούς εἰσαγγελικούς λειτουργούς νά διακόπτουν τήν ἔρευνα μόλις «πέφτουν» πάνω σέ πολιτικό πρόσωπο; Γιατί ὑποχρεώσατε τούς εἰσαγγελεῖς νά στέλνουν τό πόρισμά τους στόν ἑκάστοτε ὑπουργό Δικαιοσύνης γιά νά τό στείλει ἐκεῖνος μέ τήν σειρά του στό Κοινοβούλιο; Δέν μποροῦσαν νά τήν στείλουν καί μόνοι τους;

Ἄν θέταμε αὐτές τίς ἐρωτήσεις καί λαμβάναμε εἰλικρινεῖς ἀπαντήσεις, δέν θά διερωτώμεθα σήμερα γιατί ὁ φάκελος τῆς Novartis πρίν φθάσει στήν Βουλή διαβιβάστηκε στόν πρώην ὑπουργό Δικαιοσύνης Σταῦρο Κοντονῆ ὁ ὁποῖος ἔλαβε γνώση καί ἐνημέρωσε τόν Πρωθυπουργό. Θά γνωρίζαμε ὅτι λόγω τῶν νόμων τοῦ ΠΑΣΟΚ αὐτό εἶναι ὑποχρεωτικό. Καί δέν θά τολμοῦσαν κάποιοι βουλευτές τοῦ ΚΙΝΑΛ ὅπως ὁ ἐξ Ἡρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου νά παριστάνουν τούς ἀφελεῖς στίς τηλεοράσεις καί νά μοῦ… ἐπιτίθενται ἐπειδή τόλμησα νά πῶ στό Οpen TV ἐνοχλητικές ἀλήθειες γιά τόν πολιτικό τους μέντορα. Ἀπεναντίας θά ἔσκυβαν ἀπό ντροπή τήν κεφαλή καί θά σιγοῦσαν. Ἐπειδή τό θέμα εἶναι ἐπίκαιρο καθώς ἡ τρέχουσα Βουλή προτίθεται νά ἀναθεωρήσει τό οἰκεῖο ἄρθρο 86 τοῦ Συντάγματος, καλόν εἶναι νά θυμόμαστε γιατί φθάσαμε ἕως ἐδῶ καί ποιοί ἔδωσαν σέ ὑπουργούς καί πρωθυπουργούς τό δικαίωμα νά ἁπλώνουν, ὡς μή ὤφειλαν, τίς δικογραφίες πάνω στό γραφεῖο συσκέψεων τοῦ Μαξίμου.

Ἡ ἀλήθεια λοιπόν εἶναι ἡ ἑξῆς: Μετά τό 1996 ὁρισμένοι θαρραλέοι εἰσαγγελεῖς ὅπως ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ὁ Ἰσίδωρος Ντογιάκος, ὁ Γεώργιος Ζορμπᾶς καί ὁ Γεώργιος Γεράκης ἔβαλαν στό στόχαστρό τους ποινικές εὐθύνες ὑπουργῶν τοῦ παντοδύναμου ΠΑΣΟΚ καί ἐπιχειρηματικῶν συμφερόντων γιά σειρά θεμάτων, ὅπως ἦταν οἱ παράνομες ἑλληνοποιήσεις, τό Χρηματιστήριο, τά ψηφιακά τηλέφωνα, οἱ ἐξοπλισμοί, οἱ κρατικές προμήθειες, τά φρουτάκια κ.ἄ. Μέ βάση τήν τότε ἰσχύουσα νομοθεσία διαβίβαζαν μάλιστα τίς οἰκεῖες δικογραφίες στόν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ὁ ὁποῖος, οὐκ ὀλίγες φορές, τίς κρατοῦσε καιρό στό συρτάρι προφανῶς γιά νά προστατέψει τήν παράταξή του. Δέν μποροῦσε νά κρατήσει γιά πολύ αὐτό τό «βιολί» ὅμως. Ἠνοχλήθη τό καθεστώς καί ὁμίλησε συκοφαντικά γιά «κράτος εἰσαγγελέων». Τό ΠΑΣΟΚ μέ εἰσήγηση Βενιζέλου καί ἀνοχή, δυστυχῶς, καί ὁρισμένων κορυφαίων στελεχῶν τῆς ΝΔ τῆς ἐποχῆς ἄλλαξε τό Σύνταγμα καί τόν νόμο περί Εὐθύνης Ὑπουργῶν τά ἔτη 2001 καί 2003. Ἔκτοτε οἱ παραγραφές ποινικῶν εὐθυνῶν ὑπουργῶν ἔγιναν ἐξπρές. Ψεκάστε-σκουπίστε-τελειώσατε. Ἔκτοτε οἱ εἰσαγγελεῖς ἐντέλλοντο νά διαβιβάζουν «ἀμελλητί» φακέλους στήν Βουλή μόλις ἔπεφταν πάνω στίς «ἱερές ἀγελάδες» τῆς πολιτικῆς, καί μάλιστα ὄχι ἀπ’ εὐθείας. Τό πόρισμά τους διαβιβάζετο μέ τίς νέες διατάξεις στόν ἑκάστοτε ὑπουργό Δικαιοσύνης. Ἀπόλυτος ὁ ἐξευτελισμός τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας νά νομοθετεῖται ἡ ὑποταγή της στήν ἐκτελεστική.

Ἀλλά ἡ ἱστορία ἐνίοτε ἔχει κέφια. Ἡ ἴδια ἡ ζωή τιμώρησε τόν συνταγματικό νομοθέτη Βενιζέλο (καί ἄλλους ὑπουργούς τοῦ ΠΑΣΟΚ πού ἔγραψαν ὡραῖα συγγράμματα γιά τόν νόμο περί Εὐθύνης Ὑπουργῶν) καί εὐεργέτησε αὐτόν πού ἔπληξε μεταξύ ἄλλων ἡ νέα νομοθεσία, τόν τέως εἰσαγγελέα Παπαγγελόπουλο. Μόλις ἡ εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς Τουλουπάκη ἔπεσε πάνω στό ὄνομα Βενιζέλος διαβίβασε «ἀμελλητί» τόν φάκελο μαζί μέ ἄλλους στήν Βουλή. Καί ὁ φάκελος αὐτός «στάθμευσε» ὑποχρεωτικά μέ βάση τό Σύνταγμα Βενιζέλου καί τόν νόμο Πετσάλνικου ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Στό ὁποῖο συμπτωματικῶς …ἕδρευε καί ὁ εἰσαγγελέας Παπαγγελόπουλος ὡς ὑπουργός πλέον!

Κοντολογίς: Ὁ Βενιζέλος ἔπεσε θῦμα τοῦ ἴδιου του τοῦ νόμου. Πῶς τό λέει ὁ «Τζόκερ» Χοακίν Φοίνιξ στήν ὁμώνυμη ταινία; Παίρνεις ὅ,τι σοῦ ἀξίζει.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!