Παγίδες βορείως

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ καθυστέρησε ἐσκεμμένα ἐπί μιάμισυ μέρα τήν παράδοση τοῦ κειμένου τῆς συμφωνίας μέ τά Σκόπια στά κόμματα γιά νά κάνει ἐπικοινωνιακή διαχείριση τῆς κρίσης καί γιά νά χειραγωγήσει τήν κοινή γνώμη.

Ἄν εἶναι ἀκριβεῖς οἱ πληροφορίες μας, μάλιστα, ὁ Πρωθυπουργός δέν ἐνεχείρισε τό κείμενο τῆς συμφωνίας οὔτε στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο κατά τήν προχθεσινή συνάντησή τους στό Προεδρικό Μέγαρο –ἀντιθέτως, ὁ ὁμόλογός του κ. Ζάεφ τήν ἐπέδωσε μετά πάσης ἐπισημότητας στόν Πρόεδρο Ἰβανώφ. Εἶναι προφανές ὅτι ἡ Κυβέρνηση κάτι φοβᾶται. Κάτι φοβόταν –ἀκριβέστερα– μέχρι χθές τό ἀπόγευμα, ὁπότε καί ἀναγκάστηκε νά ἐνημερώσει τά κόμματα.

Καί ἔτσι, πάντως, μέ κείμενο ἤ χωρίς, ἐμεῖς εἴμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τό τεράστιο λάθος πού ἔχει διαπράξει ἡ κυβέρνηση Τσίπρα στό θέμα τῆς ὀνομασίας. Διπλό λάθος. Λάθος διότι πρῶτον, σύμφωνα μέ ὁμολογία τοῦ ἰδίου τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Κοτζιᾶ, ἡ Ἑλλάς ἄφησε ἐλεύθερο τόν Ζόραν Ζάεφ νά ἐπιλέξει τό ὄνομα τῆς ἀρεσκείας του. Μά πρός τί ἡ διαπραγμάτευση γιά τό ὄνομα ἄν οἱ Σκοπιανοί διάλεξαν καί ἐμεῖς τό ἐπικυρώσαμε ὡς «οὐρά» τους; Εἶναι ὅμως μεγάλο λάθος λόγω τοῦ εἴδους τοῦ γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ πού ἐπέλεξε ὁ πονηρός κ. Ζάεφ.

Τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» κρύβει τόν ἀλυτρωτισμό πού περιέχει κάθε ὄνομα αὐτῆς τῆς μορφῆς. «Τουρκική Δημοκρατία τῆς Βορείου Κύπρου» ὀνομάζουν οἱ Τοῦρκοι τά κατεχόμενα, ὑποτίθεται ὅτι ἡ Νότια Κύπρος εἶναι ἀλύτρωτος. «Δυτική Θράκη» ὀνομάζουν οἱ Τοῦρκοι τήν Ἑλληνικότατη αὐτή περιοχή τῆς ἐπικράτειάς μας, γιατί τήν θεωροῦν κατεχόμενη (!) καί θέλουν νά τήν ἀντιδιαστείλουν μέ τήν ἐλεύθερη –στά δικά τους μυαλά– Ἀνατολική Θράκη.

«Βόρειο Ἤπειρο» ὀνομάζουμε ἐμεῖς τήν γεωγραφική συνέχεια τῆς Ἑλληνικῆς Ἠπείρου καί –ὤ τί εἰρωνεία– ἡ Ἑλλάς θά δεσμευτεῖ σέ λίγες μέρες στήν συμφωνία πού θά συνάψει μέ τούς Ἀλβανούς, πώς θά πάψει στό μέλλον νά ἀποκαλεῖ ἔτσι αὐτή τήν περιοχή, διότι κατά τόν Ράμα κρύβει …ἀλυτρωτισμό. Καί ἄν τυχόν φύγουμε ἀπό τήν περιοχή μας καί κοιτάξουμε τόν παγκόσμιο χάρτη εἴτε πρός τήν Δύση εἴτε πρός τήν Ἀνατολή θά ἀνακαλύψουμε στήν Εὐρώπη τήν Βόρειο καί τήν Νότιο Ἰρλανδία. Στήν Ἄπω Ἀνατολή θά ἀνακαλύψουμε τήν Βόρειο καί τήν Νότιο Κορέα.

Καί μέχρι τό 1990 –νά μήν ξεχνιόμαστε– τήν Ἀνατολική καί τή Δυτική Γερμανία. Τί προκύπτει ἀπό τά παραδείγματα αὐτά; Ὅτι παντοῦ ἡ γεωγραφία χρησιμοποιεῖται γιά νά δείξει ὅτι ἕνα ἔθνος κατοικεῖ χωρισμένο σέ δύο κράτη. Στό ἐλεύθερο καί στό ἀλύτρωτο. Ὅταν λοιπόν ὁ Ζάεφ διαλέγει ἐλεύθερα χωρίς ἑλληνική ἀντίρρηση τό ὄνομα «Βόρειος Μακεδονία» καί κερδίζει ἀναγνώριση μακεδονικῆς ἐθνότητας καί μακεδονικῆς γλώσσας, στήν πραγματικότητα κερδίζει ὄνομα μέ ἀλυτρωτικό χαρακτῆρα! Ὄνομα ἰσότιμο μέ τό Ἤλιντεν.

Στήν «Βόρειο Μακεδονία» ζοῦν οἱ «ἐλεύθεροι Μακεδόνες» καί στήν Νότιο Μακεδονία οἱ «ὑπόδουλοι Μακεδόνες». Ὡς …πλειοψηφία, ὄχι ὡς μειοψηφία, ἄρα ὡς μειονότητα.

Δέν ξέρω τί εἶναι αὐτό πού ἐμποδίζει τήν Κυβέρνηση νά καταλάβει τί ἐθνικό ἔγκλημα διαπράττει. Στήν πραγματικότητα –τό πιθανώτερο– γνωρίζει ἀλλά ἀδιαφορεῖ γιά τήν ζημιά. Καί ξέρετε γιατί; Διότι ἐνδιαφέρεται γιά τήν συμπάθεια τῶν συμμάχων, ὄχι γιά τήν συμπάθεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καί οἱ σύμμαχοι θεωροῦν τήν συμφωνία καί τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ βασικά ἀντιρωσσική κίνηση.

Ὅταν μελλοντικά τά Σκόπια θά ἀξιοποιήσουν τό ἀλυτρωτικό ὄνομα πού τούς χαρίζουμε γιά νά θέτουν νέα ζητήματα, ὁ κ. Τσίπρας θά εἶναι ἁπλά ἕνας συνταξιοῦχος τῆς πολιτικῆς. Ποσῶς θά τόν ἐνδιαφέρουν οἱ συνέπειες τῆς πολιτικῆς του. Δυστυχῶς!

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ