Πῶς ἔγινε ἡ παράταξη ἔτσι; Βουλευτές κάνουν «μπίζνες» μέ τήν σημαία τῆς ΝΔ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ μερικές ἡμέρες ἡ ἐφημερίδα μας κυκλοφόρησε μέ τόν τίτλο «Σαπίζουμε ταχέως»

Δέν περιμέναμε ὅμως τόσο… ταχέως. Δύο βουλευτές τῆς ΝΔ ἀπό τήν νέα γενιά, ὁ Ἀνδρέας Πάτσης τῶν Γρεβενῶν (ἤδη διεγράφη ἀπό τήν κοινοβουλευτική ὁμάδα) καί ὁ Κωνσταντῖνος Μαραβέγιας, τῆς Μαγνησίας, κρεμάστηκαν στά «μανταλάκια» τῶν περιπτέρων, γιατί μετέτρεψαν τήν ἰδιότητα τοῦ μέλους τῆς ΝΔ καί τῆς ἐθνικῆς ἀντιπροσωπίας σέ ἐπάγγελμα. Ἐνῶ ἕνα μεσαῖο κομματικό στέλεχος τῆς ΝΔ, πού τό πρωί ἦταν κομματάρχης Ὑπουργῶν καί παραγόντων τοῦ Μαξίμου στήν Α΄ Ἀθηνῶν καί στόν Νότιο Τομέα καί τό βράδυ προαγωγός, ὁ Ἠλίας Μίχος, εὑρίσκεται ἤδη στήν φυλακή. Μέ συνέπεια νά γίνει ρεζίλι ἡ παράταξη στήν κοινωνία καί στίς θύρες τῶν ποδοσφαιρικῶν γηπέδων τοῦ Βορρᾶ, ὅπου τήν Κυριακή ἀντήχησε τό χυδαῖο σύνθημα «Νέα Παιδεραστία».

Δέν εἶναι αὐτή ἡ παράταξη. Δέν εἶναι αὐτός ὁ κόσμος της. Δέν εἶναι αὐτές οἱ ἀξίες της. Δέν εἶναι αὐτοί οἱ Βουλευτές της. Δέν εἶναι αὐτά τά στελέχη της. Ἔχω δεκάδες φίλους σέ ὅλη τήν χώρα, Μητσοτακικούς, Καραμανλικούς, Σαμαρικούς, τούς ξέρω. Ἔχουν μείνει ὅλοι ἐνεοί. Ἀλλά γιά νά φθάσουμε ἕως ἐδῶ, ὑπάρχουν εὐθῦνες. Παύουν ὅλα αὐτά ἀπό ἕνα σημεῖο καί μετά νά εἶναι τυχαῖο μεμονωμένο γεγονός. Δεῖτε παρακαλῶ σέ φωτογραφίες τό πρόσωπο τοῦ Ἀνδρέα Πάτση ὡς νεοκλεγέντος βουλευτοῦ καί μετέπειτα ὡς ἰσχυροῦ πολιτικοῦ-ἐπιχειρηματικοῦ παράγοντος. Δεῖτε τό πρόσωπο τοῦ Ἠλία Μίχου ὡς ἑνός μεσαίου στελέχους τῆς ΝΔ καί δεῖτέ το μετά τήν σύλληψή του ὡς μαστροποῦ. Ἡ ἐξουσία ἀλλάζει τήν ὄψη, ἀλλοιώνει τά χαρακτηριστικά, τούς δίνει ἄλλη μορφή. Σκληρή, ἀλαζονική, ἀνεξέλεγκτη. Γιατί ἕνας Βουλευτής τῆς ΝΔ ἑνός κατ’ ἐξοχήν λαϊκοῦ κόμματος καταγγέλλεται ὡς κοράκι πλειστηριασμῶν τοῦ κοσμάκη; Γιατί ἕνα μεσαῖο στέλεχος πού τήν ἡμέρα ἔτρεχε νά ὀργανώσει τίς ἐκστρατεῖες Ὑπουργῶν καί «ποταμίσιων» στελεχῶν τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, τό βράδυ μεταμορφωνόταν σέ ἀδίστακτο προαγωγό μικρῶν παιδιῶν; Γιατί ὁ Βουλευτής Μαραβέγιας ἔλαβε προέγκριση 4,6 ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπό τόν ἀναπτυξιακό νόμο μέ μετοχικό κεφάλαιο τῆς ἑταιρείας τῆς συζύγου του μόλις 5.000 εὐρώ; Ποιός ἀπό ψηλά μεσολάβησε νά λάβει προέγκριση δανείου καί ἀπό συστημική τράπεζα… Μεγάλου βεληνεκοῦς (ἡ ὁποία μετά τίς ἀποκαλύψεις ἀνακλήθηκε), οὕτως ὥστε μέ χρήματα φορολογουμένων ἀπό τόν ἀναπτυξιακό νόμο καί τῶν καταθετῶν ἀπό τήν τράπεζα νά ἀγοράσει κλινικές, οἱ ὁποῖες θά ἐπιδοτοῦνταν μέ 55.800 εὐρώ ἐτησίως ἀνά ἀσθενῆ long covid ἀπό τόν ΕΟΠΠΥ; Ἐδῶ δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ Βουλευτές ἤ μέλη ἑνός κόμματος. Ἐδῶ ἔχουμε νά κάνουμε μέ πρόσωπα πού κάνουν μπίζνες σηκώνοντας τήν σημαία τῆς ΝΔ!

Ἡ ζημιά στήν εἰκόνα τῆς παράταξης στά μεσαῖα καί λαϊκά στρώματα πού πασχίζουν γιά ἕνα δάνειο γιά τήν ἐπιχείρησή τους, ἀλλά δέν ἔχουν ἀπό τό ἁρμόδιο Ὑπουργεῖο ἤ ἀπό τίς τράπεζες τήν αὐτή μεταχείριση μέ τόν Βουλευτή Μαγνησίας, εἶναι τεραστία. Ἡ ζημιά σέ ὅλους ἐκείνους πού χάνουν τά σπίτια τους στούς πλειστηριασμούς καί μαθαίνουν ὅτι πίσω ἀπό αὐτούς βρίσκεται καί ἑταιρεία Βουλευτῆ τῆς ΝΔ, εἶναι ἀσύλληπτη. Ἡ ζημιά σέ ὅλους ἐκείνους πού ἔχουν μικρά παιδιά καί εἶδαν τήν ΝΔ νά θέτει ἀρχικῶς σέ ἀναστολή ἰδιότητας τόν Ἠλία Μίχο, καί γιά νά τόν διαγράψει ἔπρεπε νά χαλάσουμε τόν κόσμο, εἶναι ἀνυπολόγιστη! Εὐχόμαστε καί ἐλπίζουμε τό «κακό» νά σταματήσει ἐδῶ. Καί νά μήν ζήσουμε στό μέλλον καί ἄλλες ἀποκαλύψεις γιά ἄλλα στελέχη. Κορυφαῖα ἤ μή. Διότι τότε τό κόμμα πού κατάφερε νά διατηρήσει παρά τίς ρωγμές τῆς Novartis τό ὅποιο ἠθικό πλεονέκτημα ἔναντι τῶν ἀντιπάλων του ἀκέραιο θά γίνει ὁ στόχος τοῦ ΠΑΣΟΚ πού διψᾶ νά λάβει (ὅπως μαθαίνω) ἀναδρομικά τήν ἐκδίκησή του. Θά ὁμιλήσει σύμφωνα μέ πληροφορίες γιά τούς «Τσοχατζόπουλους» τῆς ΝΔ.

Ὁ ἐκτροχιασμός στήν συμπεριφορά τῶν Βουλευτῶν καί τῶν στελεχῶν δέν προέκυψε βεβαίως ἀπό τόν οὐρανό. Ἔχει αἰτίες. Ἡ πρώτη αἰτία εἶναι ὅτι ἡ δημοσκοπική αἴσθηση τῆς παντοκρατορίας τῆς ΝΔ (δέν μείωσαν τήν διαφορά οὔτε οἱ ὑποκλοπές) ἐπιτρέπει σέ καθέναν πού ἤθελε αὐθαιρετήσει νά κάνει ὅ,τι θέλει, χωρίς νά φοβᾶται ὅτι θά πληρώσει τήν δράση του τό κόμμα. Ἡ ὑπόθεση Πάτση εἶναι γνωστή ἀπό ἀποκαλύψεις μας, τό ἔτος 2020, ἀλλά δέν ἵδρωσε τό αὐτί κανενός στήν ΝΔ. Ἡ δεύτερη αἰτία εἶναι ἡ αὔξηση τῆς δύναμης τοῦ κόμματος ἔναντι τῆς Κυβέρνησης στόν ἐσωτερικό συσχετισμό (οἱ Ὑπουργοί ὑποτάσσονται συχνά στό κόμμα) καί ἡ ἀναγκαστική ταύτιση τῆς Κυβέρνησης μέ τό κόμμα σέ πλεῖστες ὅσες περιπτώσεις. Ἡ τρίτη αἰτία εἶναι ὅτι κάποιοι στήν ΝΔ ξέχασαν τί σημαίνει ἡ λέξη φιλελεύθερος. Φιλελεύθερος δέν σημαίνει ἄσκηση ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας ἀποκλειστικά μέ κρατικό χρῆμα. Ἀρκετοί εἶναι αὐτοί πού ἐφησυχάζουν ὅτι καί οἱ περιπτώσεις αὐτές πού πλήττουν τήν εἰκόνα τῆς ΝΔ στά μεσαῖα καί τά λαϊκά στρώματα εἶναι διαχειρίσιμες, γιατί δέν ὑπάρχουν ἀποδείξεις. Κανείς τραπεζίτης δέν θά τολμήσει νά πεῖ μέ ποιόν μιλᾶ κάθε μέρα τέσσερεις φορές καί σέ ποιόν κάνει χάρες. Σωστό. Κανείς δέν θά ἀποκαλύψει μέ ποίου συμβούλου τίς πλάτες Βουλευτής τῆς παράταξης πού ἵδρυσε ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς εἶχε μετατραπεῖ σέ κοράκι τῶν περιουσιῶν τοῦ μέσου Ἕλληνα, ὁ ὁποῖος πάσχισε νά βάλει ἕνα κεραμίδι πάνω ἀπό τό κεφάλι του. Σωστό. Ἡ βοή ὅμως εἶναι πιό ἐπικίνδυνη ἀπό τίς ἀποδείξεις.

Τό ΠΑΣΟΚ ἔφυγε ἀπό τήν ἐξουσία τό 2004, ἐπειδή ὁ ψίθυρος γιά συγκεκριμένα πρόσωπα ἔγινε βοή. Ὁ Τσοχατζόπουλος, ὁ Γιάννος, ὁ Μαντέλης καί ἄλλοι Ὑπουργοί τοῦ ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν ἀπέναντι στήν δικαιοσύνη ἀπό τό 2012 καί μετά. Οἱ ἀποκαλύψεις γιά τό ἕνα ἑκατομμύριο μάρκα τῆς Siemens στά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔγιναν πολύ ἀργότερα. Ὁ κόσμος ἁπλῶς ὀσμίζεται καί προχωρᾶ καί ἐκεῖνος σέ «προέγκριση» στίς κάλπες. Στήν Ἑλλάδα πρῶτα χάνεις τίς ἐκλογές καί μετά δίνεις λογαριασμό στήν δικαιοσύνη.

Ἡ ΝΔ εἶναι μεγάλη παράταξη. Καί ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρά τά λάθη του ἔχει στό τέλος τῆς τετραετίας νά παρουσιάσει μετρήσιμο ἔργο στούς πολῖτες. Ἡ ἀποτίμηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ κινδυνεύει νά τιναχθεῖ στόν ἀέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι ἀνακαλύπτονται ἐσχάτως στό κόμμα νησῖδες διαφθορᾶς. Μέ ὅποιο κόστος πρέπει νά τίς ξερριζώσει ὅλες πρίν γυρίσει ὁ χρόνος. Καί προπάντων πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά. Ἐάν χαθεῖ ὁ ἔλεγχος, τότε θά πέσει καί τό τεῖχος τῶν Μέσων Ἐνημερώσεως, καί τό τεῖχος τῶν δημοσκοπήσεων καί τό τεῖχος τῶν θεσμῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.