«Οὐδετεροπατρία» ἀπαγορεύεται!

ΕΞΕΠΛΑΓΗΣΑΝ δυσάρεστα παλαιοί φίλοι γιά τήν αὐστηρή κριτική πού…

… ἄσκησε ἡ ἐφημερίδα μας στήν Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τό 2021 Γιάννα Ἀγγελοπούλου, μέ ἀφορμή τήν ἀποστροφή της γιά τήν «ἀνθρωπιστική καταστροφή τοῦ Μικρασιατικοῦ». Γνωρίζοντας ὅτι ἐκτιμῶ τήν Ἀγγελοπούλου ἀπό τήν ἐποχή τῆς συνεργασίας μας στόν «Ἐλεύθερο Τύπο», ἔπεσαν ἀπό τά σύννεφα οἱ ἄνθρωποι. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι δέν ἔχω ἀλλάξει γνώμη. Ἐξακολουθῶ νά τήν ἐκτιμῶ. Στήν συνεργασία μας ἦταν «σπαθί» καί ὅπως ἔχω πεῖ κατ’ ἐπανάληψιν ἡ πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ Τύπου θά ἦταν ἄλλη ἄν, πρῶτον, ἡ Ἀγγελοπούλου δέν πολιτευόταν μέ τό «γινάτι», δεύτερον δέν ὑπέκυπτε στόν πόλεμο πού τῆς εἶχαν κηρύξει οἱ παλαιοί ἐκδότες καί δέν ἀποσυρόταν ἀπό τήν ἐνημέρωση. Πολεμήθηκε ναί, ἀλλά καί παρέδωσε τά ὅπλα δέ. Ἄν εἶχε μείνει θά εἶχε τραβήξει τόν ἀνταγωνισμό πρός τά πάνω καί θά εἴχαμε γλυτώσει τά ἰδιωτικά μονοπώλια. Ὡστόσο ἡ ἀξιολόγηση τῶν δημοσίων προσώπων δέν γίνεται μέ τά συναισθήματα ἀλλά μέ τήν λογική.

Διαβάζοντας τήν ὁμιλία της καί παρακολουθῶντας τίς πρῶτες της κινήσεις στήν Προεδρία, σχηματίζω τήν ἄποψη ὅτι ἡ κ. Ἀγγελοπούλου ἀποφάσισε νά ὑλοποιήσει ἕνα σχέδιο ἑορτασμοῦ γιά τό 2021 ἀγνοῶντας πλήρως τήν ἀτμόσφαιρα κατά τήν ὁποία θά ἐξελιχθεῖ τό ἐγχείρημά της. Καί ἄν κρίνω ἀκόμη καί ἀπό τούς τόπους πού διεξήχθησαν οἱ πρῶτες συνεδριάσεις τῆς Ἐπιτροπῆς της δέν ἔχει καί κανέναν γνώστη τῶν ἐξωτερικῶν νά τήν συμβουλεύει. Νά τῆς παρουσιάζει τό καθημερινό βαρομετρικό χαμηλό στίς ἐξωτερικές μας ὑποθέσεις. Ρισκάρω δέ τήν πρόβλεψη, ὅτι ἄν συνεχίσει μέ τήν ἴδια ἀμεριμνησία καί ἀνεπανόρθωτα, θά ἐκτεθεῖ, ἀλλά καί τήν θετική εἰκόνα πού τήν συνοδεύει ἀπό τό 2004 θά θολώσει. Ἐξηγοῦμαι: Ἡ κ. Ἀγγελοπούλου ἐπέλεξε νά μιλήσει ὡς οὐδέτερος τρίτος γιά τήν «ἀνθρωπιστική καταστροφή τοῦ Μικρασιατικοῦ», τήν ἡμέρα πού:

α) τουρκικά μαχητικά ἀεροσκάφη πέταξαν σπάζοντας τό φράγμα τοῦ ἤχου σέ πεντακόσια μέτρα ὕψος πάνω ἀπό τά κεφάλια τῶν κατοίκων τῆς Παναγιᾶς, τῆς Ρῶ, τοῦ Φαρμακονησίου, τοῦ Ἀγαθονησίου καί ἄλλων νησιῶν τοῦ Αἰγαίου μας

β) ὁ Ἐρντογάν ἔκανε ἐπίδειξη στρατιωτικοῦ ὁπλισμοῦ made in Turkey στά ἑλληνοτουρκικά σύνορα (τεθωρακισμένα στόν Ἕβρο) καί ὁπλισμένου drone στό ἀεροδρόμιο Λευκονοίκου στά Κατεχόμενα ἐδάφη τῆς Κύπρου

γ) στελέχη τοῦ τουρκικοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος Μπαχτσελί κομπορρημονοῦσαν καί πάλι ὅτι «σᾶς πετάξαμε στήν θάλασσα τό 1922».

Ὅταν λοιπόν ἔχεις ξυπνήσει σέ μία τέτοια μέρα δέν πᾶς στό Χίλτον νά μιλήσεις ψυχρά, μέ ἀγγλική ὁρολογία σέ μετάφραση, ὡς οὐδέτερος τρίτος γιά τήν «ἀνθρωπιστική καταστροφή τῆς Σμύρνης» ὡς διπλωμάτης τοῦ ΟΗΕ. Καί ἄν ἡ κ. Ἀγγελοπούλου δέν ἦταν πατριώτισσα ἀλλά καμμιά διεθνίστρια, ταγάρι πρώτης, νά τό καταλάβαινα. Δέ θά ἔγραφα λέξη. Ἀλλά ἐπειδή ξέρω πόσο βαθειά Ἑλληνίδα εἶναι ἀπορῶ γιά τό βάθος τῆς ἀνοησίας ἐκείνου πού ἔβαλε στό στόμα της τέτοια κουβέντα. Ἡ ἀτμόσφαιρα ὅμως ὑπό τήν ὁποία θά ἐξελιχθεῖ τό φιλόδοξο ἐγχείρημά της δέν θά κριθεῖ σέ μία μέρα. Θά κριθεῖ καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ 2020. Ἀπό τήν γεύση πού θά ἀφήσουν τά ἑλληνοτουρκικά τό 2020 θά κριθεῖ ὁ ἑορτασμός τοῦ 2021. Ἄν θά γίνει ὁ ἑορτασμός τοῦ 2021. Τό νά εἶσαι συντηρητικός καί νά κρατᾶς μικρό καλάθι λοιπόν ἀνιχνεύοντας τόν ὁρίζοντα δέν εἶναι λάθος. Τόν ἑαυτό σου προστατεύεις καί τήν χώρα. Ναί, τήν χώρα. Διότι σκεφτεῖτε τί γέλια θά ρίχνουν οἱ ἀπέναντι ἄν τίς ὧρες πού ἔχουν βάλει κάτω χάρτες τοῦ Αἰγαίου καί σχεδιάζουν πῶς θά παραβιάσουν τά κυριαρχικά μας δικαιώματα, μαθαίνουν ὅτι στήν Ἀθήνα δέν ὑπερασπιζόμαστε τήν ἱστορία μας, κάνουμε σχέδια νά τούς καλέσουμε στήν …χαρά μας καί τούς λέμε, ἔ δέν ἔγινε καί τίποτε στήν Σμύρνη, μιά «ἀνθρωπιστική καταστροφή».

Χῶρος γιά οὐδετεροπατρία δέν ὑπάρχει! Ἡ κ. Ἀγγελοπούλου πρέπει νά καταλάβει ὅτι τό 2020 δέν θά συζητᾶμε γιά τήν ἱστορία ὅπως φαντασιώνονται μερικοί δίπλα της πού θέλουν νά τήν παρασύρουν νά μιλήσουμε ἀντικειμενικά γιά τά «ἐγκλήματα τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ τό 1922» (θέση πού δέν εἶναι δική μας ἀλλά τῶν Τούρκων –βλ. τελευταία ἀνακοίνωση τουρκικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τό Ποντιακό.) Τό 2020, πού εἶναι προπαρασκευαστική χρονιά τοῦ 2021, ἀντί νά μιλᾶμε γιά τήν Ἱστορία ἴσως καί νά ζήσουμε τήν Ἱστορία! Ἐάν ἔχει ἕνα ἔργο λοιπόν ἡ Ἐπιτροπή 2021 στήν μεταβατική καί ἐπικίνδυνη χρονιά τοῦ 2021, εἶναι νά ἀγκαλιάσει τόν λαό καί νά θυμᾶται μέ τρόπο πού νά συσπειρώνει. Νά θυμᾶται ἀπό ποῦ ξεκινήσαμε. Στήν θέση της τήν πρώτη Ὁλομέλεια θά τήν ἔκανα εἴτε στό Ναύπλιο, εἴτε στόν προαύλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Αἴγινας πού ὁρκίστηκε ὁ Καποδίστριας. Ἤ ἄν δέν ἐπιθυμοῦσε ἐκτός λεκανοπεδίου, στήν αἴθουσα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὅπως αὐτό ἱδρύθηκε μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν τουρκικό ζυγό, στήν ὁδό Θόλου στήν Πλάκα. Ἐγκατάσταση πού διατέθηκε γιά διαμονή ἀκόμη καί σέ πρόσφυγες τῆς Μικρασίας. Ἕνα σωρό ἱστορικά κτίρια συνδεδεμένα μέ τήν Ἐθνεγερσία ὑπάρχουν στήν Ἀθήνα ἀλλά καί στήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα –σέ ξενοδοχεῖο βρῆκε νά πάει;

Στήν θέση της, ἐπίσης, ἀντί γιά ἄφθονη θεωρία ὅπως διαπίστωσα πώς ἔχει ὁ προγραμματισμός της, θά ἐπιχειροῦσα νά πῶ στό ὄνομα τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» σέ κοινωνικές ὁμάδες, ὁ ρόλος τῶν ὁποίων δέν φωτίζεται ἐπαρκῶς ἀπό τήν Ἱστορία μας: Στούς Ἁγιορεῖτες, οἱ Μονές τῶν ὁποίων ἔσωσαν τήν ἀρχαία ἑλληνική γραμματεία ἀλλά καί κειμήλια προσωπικοτήτων ὅπως τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ. Στούς Πομάκους πού πολέμησαν μέ τόν Ἑλληνικό Στρατό τό 1940. Σέ Μακεδόνες πεσόντες στόν ἴδιο πόλεμο, ὅπως ὁ Νικόλαος Γρόιος, παπποῦς τοῦ Νίκολα Γκρούεφκσι (αὐτομόλησε ὁ πατέρας του στήν γείτονα.) Στούς κατοίκους τῆς ἀκριτικῆς Κάσου πού ἑορτάζουν κάθε χρόνο τόν Ἰούνιο τήν μαύρη ἐπέτειο τοῦ «Πατημοῦ»: τοῦ ξεκληρίσματός τους ἀπό τούς Ὀθωμανούς (πῆγα τό 2018 ἐκεῖ, ἐξεφώνησα τόν πανηγυρικό καί ὅταν εἶδα ἄγαλμα τοῦ Βενιζέλου σέ ἐρημική παραλία κατάλαβα!) Στήν θέση της θά ἔλεγα, ἐπίσης, ἕνα μεγάλο «εὐχαριστῶ» στούς ἱερεῖς. Ἡ Ἐκκλησία ἐκποίησε τά τιμαλφῆ της, τά καντήλια της, ὅ,τι περιουσιακό στοιχεῖο εἶχε γιά νά ἐξασφαλίσει χρήματα καί νά θρέψει τόν πληθυσμό τῆς Ἀθήνας στόν λιμό τῆς Κατοχῆς. Οἱ ἰδέες ἐνδεικτικές. Δέν ἐλπίζω ὅμως. Τίς καταθέτω γιά τήν ἱστορία. Ἡ κ. Ἀγγελοπούλου ἀπό τά πρῶτα της βήματα φαίνεται πώς κάνει τά ἴδια λάθη πού ἔκανε καί στόν «Ἐλεύθερο Τύπο». Ἀντιπαθεῖ τό κοινό της καί ἀναζητᾶ ἕνα ἰδεατό γιά νά τοῦ ἐπιβάλλει «ἀλήθειες» πού τό προσβάλλουν. Δέν θά τό βρεῖ.

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.