Ὀθωμανική χρησικτησία, ἑλληνική παθητικότης

«ΤΙ συμβαίνει μέ τούς Τούρκους; Πάλι τά ἴδια;»

Εἶναι τό ἐρώτημα τοῦ μέσου Ἕλληνος, ὁ ὁποῖος βλέπει αἴφνης αὐτές τίς ἡμέρες τήν γείτονα νά ἐκδίδει Navtex γιά νά παρεμποδίσει τίς ἔρευνες γαλλικοῦ πλοίου ἐντός ἑλληνικῆς ΑΟΖ νοτίως τῆς Κρήτης, διαβάζει ὅτι τουρκικά σκάφη σημαδεύουν μέ τά ὅπλα τους ἀντίστοιχα ἑλληνικά στό Φαρμακονήσι, ἀκούει ὅτι τουρκικά ἁλιευτικά «διακορεύουν» συστηματικά τήν ἑλληνική ΑΟΖ, μαθαίνει ὅτι τουρκικές φρεγάτες φθάνουν 2,5 μίλια ἔξω ἀπό τήν Κρήτη, καί ἀπορεῖ. Ἐπειδή ἡ ἐνημέρωση πού ἔχω εἶναι ὅτι μέσα στόν Ὀκτώβριο θά ἀρχίσουν ξανά οἱ περίφημες διερευνητικές συνομιλίες Ἑλλάδος – Τουρκίας (μέ ἀλλαγές στίς συνθέσεις τῶν ἀντιπροσωπιῶν) ἀπό τίς ὁποῖες δέν ἀναμένουμε ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα ὅμως, ρώτησα κορυφαῖο διπλωμάτη μας τί μπορεῖ νά σημαίνουν ὅλα αὐτά τά «ξαφνικά». Διότι μή νομίζετε ὅτι ἐμεῖς οἱ δημοσιογράφοι τά ξέρουμε ὅλα, χάνουμε καμμιά φορά… «τεύχη»! Μέ κοίταξε σκυθρωπός: «Τί θέλετε νά συμβαίνει, ἀγαπητέ; Εἶναι φανερό! Οἱ κινήσεις τους ἔχουν ὡς στόχο τήν ἐμπέδωση τῶν ἀπόψεών τους γιά τήν ἑλληνική ΑΟΖ, δέν χρησιμοποιῶ τυχαῖα τόν ὅρο ἐμπέδωση» μοῦ εἶπε καί προσέθεσε: «Στόχο ἔχουν τήν πρακτική ἀκύρωση κάθε ἑλληνικῆς δραστηριότητας ἐντός ἑλληνικῆς ΑΟΖ πέραν τῶν 6 μιλίων. Ἡ ἐνημέρωση πού ἔχουμε εἶναι ὅτι ἐξέλαβαν τήν δήλωση Γεραπετρίτη περί περιορισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 6 ναυτικά μίλια ὡς μήνυμα νά κάνουν ὅ,τι θέλουν μεταξύ 6-12 μιλίων μέ τήν ἀνοχή τῆς Ἑλλάδος!».

Καί γιά νά μήν καταλείπεται καμμία ἀμφιβολία, ὁ διακεκριμένος Ἕλλην διπλωμάτης, ὁ ὁποῖος μίλησε ὑπό τόν ὅρο τῆς ἀνωνυμίας στήν στήλη, σχολίασε σκωπτικῶς: «Τί νομίζεις ὅτι κάνουν οἱ γείτονες ὅταν τουρκικά πλοῖα λοκάρουν ἑλληνικά πλοῖα στά σκόπευτρά τους, στέλνουν τά ἁλιευτικά τους στήν ἑλληνική ΑΟΖ ὅλο τό καλοκαίρι καί παρεμποδίζουν τό γαλλικό ἐρευνητικό σκάφος; Εἰδικῶς μετά τήν δήλωση τῆς ἐκπροσώπου μας, ὅτι αὐτό τό θέμα ἀφορᾶ τήν …Γαλλία; Εὐγενική ὑπενθύμιση διά τῆς ἐπαναλήψεως μᾶς κάνουν, ἀγαπητέ! Ἕνα κλίκ πάνω ἀπό τό 2019 μᾶς ὑπενθυμίζουν ὅτι ἔξω ἀπό τά 6 μίλια, δέν ἔχετε δικαίωμα νά κάνετε κάτι. Ἔξω ἀπό τά 6 μίλια εἴμαστε ἐμεῖς. Αὐτό μᾶς λένε. Καί δυστυχῶς τούς δώσαμε μονομιᾶς τό πάτημα». Μετά ταῦτα ὁ διπλωμάτης μας μέ κάλεσε νά μελετήσω ξανά βασικά κείμενα ὑπό τό φῶς τῶν φετινῶν «ἀθόρυβων» προκλήσεων τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο. Καί ἔπειτα νά ἀξιολογήσω ποιά ἦταν ἡ δική μας ἀντίδραση. Ποιά εἶναι τά κείμενα; Πρῶτον, ἡ ἐπιστολή Σινιρλίογλου προσφάτως στόν ΟΗΕ. Δεύτερον, οἱ δηλώσεις Πάυατ σέ ἐκδήλωση τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς γιά τόν ἀγωγό EastMed. Καἱ βεβαίως –τρίτον– ἡ δήλωση τοῦ καθηγητῆ Γεραπετρίτη, ὁ ὁποῖος μέ βάση ὅσα μᾶς ἔρχονται ἀπ’ ἔξω, φοβᾶμαι ὅτι στό μέλλον διατρέχει τόν κίνδυνο νά γραφτεῖ μέ μαῦρα γράμματα στήν ἱστορία. Ἔστω καί ἄν πῆρε εὐθύνη γιά ἄλλους.

Ἡ ἐπιστολή Σινιρλίογλου στόν ΟΗΕ εἶναι ἡ νέα νομική βάση τῶν τουρκικῶν ἀμφισβητήσεων τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ. Διότι ὅταν ὁ ἔμπειρος Τοῦρκος διπλωμάτης ὑποστηρίζει (ψευδῶς) ὅτι τά νησιά τοῦ Αἰγαίου παραχωρήθηκαν στήν Ἑλλάδα ὑπό τήν προϋπόθεση τῆς ἀποστρατιωτικοποίησης, στήν οὐσία συνδέει τήν ἀποστρατιωτικοποίηση μέ τήν ἑλληνική κυριαρχία στό ἔδαφος καί μέ τό εὖρος τῶν θαλασσίων ζωνῶν στά χωρικά ὕδατα! Μέ τήν ΑΟΖ καί μέ τήν ὑφαλοκρηπῖδα. Κοινῶς: ὅσο μένουν ἑλληνικά στρατεύματα στά νησιά –λένε οἱ Τοῦρκοι– «ἐμεῖς θεωροῦμε ὅτι οὔτε αὐτά σᾶς ἀνήκουν, οὔτε οἱ θάλασσές σας ἀπό τά 6 μίλια καί μετά. Καί σέ πρώτη φάση ἐμπράκτως κάνουμε τίς “θάλασσές σας”, “θάλασσές μας”. Τό “Αἰγαῖο σας”, “Θάλασσα τῶν νήσων μας”. Διά ὀθωμανικῆς χρησικτησίας! Ἐσεῖς περιοριστεῖτε στά 6 μίλια σας. Στήν δεύτερη φάση πέραν τῶν κυριαρχικῶν σας δικαιωμάτων θά ἀμφισβητήσουμε καί τόν σκληρό πυρῆνα τῆς κυριαρχίας σας».

Ἡ τουρκική ἐπιθετικότητα πού ἀνατρέπει πλέον de facto τό status quo αἰώνων στό Αἰγαῖο ἐνισχύεται δραματικά καί ἀπό τήν ἀλλαγή στάσης τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες ὡς συνήθως –πρώτη φορά εἶναι; Τό ἔκαναν καί σέ ἄλλους λαούς τῆς περιοχῆς– τήν κρίσιμη στιγμή μᾶς «πουλᾶνε». Στήν πρόσφατη συμμετοχή του σέ ἡμερίδα τοῦ Πανεπιστημίου Πειραιῶς ὁ πρέσβης Πάυατ ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Τουρκία «θά μποροῦσε νά συμμετάσχει» ἄν ἤθελε στήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ EastMed, ἐνῶ τόνισε ὅτι ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁλοκλήρωσή του ἡ χώρα του «θά εὐθυγραμμιστεῖ μέ τίς ἀνάγκες τῶν ἀγορῶν». Ἄρα, δέν θά γίνει. Ὅπως λέει καί ἡ νεολαία μας σκωπτικῶς, ὁ κύριος πρέσβης …πέταξε χαρταετό.

Ἡ Ἑλλάς, καί πέρυσι καί φέτος, συμπεριφέρεται κάνοντας –τί ἀνόητος αὐτός ὁ ὅρος πού δανείστηκε γιά τήν περίσταση ἀπό βιβλίο τοῦ Ὀμπάμα ἀξιωματοῦχος τοῦ Μαξίμου– «στρατηγική ὑπομονή». Ἤτοι: οἱ Τοῦρκοι ἐκτελοῦν καθημερινῶς δρομολόγια μέ τά «πλοῖα τῆς γραμμῆς» πού θά ἔλεγε καί ὁ Τσίπρας, μεταξύ 6 καί 12 μιλίων, καί ἐμεῖς τούς κοιτᾶμε μέ τά κυάλια ἀπό τήν στεριά νά μᾶς κλέβουν τήν κυριαρχία. Νομίζοντας ὅτι ἄν κάνουμε ἕνα διάβημα σέ ἕναν διεθνῆ ὀργανισμό καί ἐάν διαμαρτυρηθοῦμε θεατρικῶς σάν κοκκοράκια, διακόπτεται νομικῶς ἡ ἄσκηση τοῦ «δικαιώματός» τους, καί εἴμαστε κατοχυρωμένοι ὅτι οἱ θάλασσες παραμένουν δικές μας. Καί ὅτι αὔριο, μέ αὐτά τά χαρτιά μέ τά ὁποῖα ἀμυνόμεθα, μποροῦμε νά διεκδικήσουμε τό δίκαιό μας στό Διεθνές Δικαστήριο. Κούνια πού μᾶς κούναγε. Οἱ Τοῦρκοι δέν ἔχουν πλέον τέτοια διλήμματα. Γιατί νά διεκδικήσουν νά πάρουν μέ δικόγραφα αὐτά πού μᾶς παίρνουν καθημερινά μέ τά ὅπλα; Ἀλλά καί μέ δικόγραφα νά χρειαστεῖ κάποτε νά τά πάρουν, δέν θέλουν πλέον πολλά. Τίς ἀχρείαστες δηλώσεις Γεραπετρίτη νά προσκομίσουν –γιά τίς ὁποῖες μαθαίνω ὅτι ἄνοιξαν σαμπάνιες στό Τουρκικό ΥΠΕΞ– καί τίς ἡμιτελεῖς ἀπαντήσεις τῆς Ἑλλάδος στόν ΟΗΕ γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση νά ἑρμηνεύσουν, ἐν τάξει εἶναι. Φοβᾶμαι ὅτι μέ ὅρους ἐσωτερικοῦ πολιτικοῦ παιχνιδιοῦ, βρισκόμαστε πλέον σέ ἕνα ὁριακό ψυχολογικό σημεῖο. Πέρυσι, ὅταν οἱ πληγές ἦταν ἀκόμη ζεστές, ἀνακουφιστήκαμε πού δέν ἔγινε πόλεμος καί δέν ἀσχοληθήκαμε ὅσο θά ἔπρεπε μέ τίς νομικές καί στρατιωτικές συνέπειες ὅλων ὅσα συνέβησαν στό Καστελλόριζο καί στό ὑπόλοιπο Αἰγαῖο. Φέτος, πού οἱ Τοῦρκοι ἐπανερχόμενοι ρίχνουν ἁλάτι στίς πληγές μας, τώρα πού αὐτές εἶναι κρύες, πονᾶνε πιό πολύ. Πολύ πιό πολύ. Καί ὅσο δέν ἀντιδροῦμε ἐμπράκτως κάθε φορά πού αὐτοί κόβουν βόλτες μεταξύ 6-12 μιλίων καί ἐμποδίζουν τά ἐρευνητικά πού ἐπιχειροῦν ἔρευνες στήν ΑΟΖ τῆς Κρήτης, ὅσο ὀλιγωροῦμε νά καταρρίψουμε ἀκόμη καί τά μή ἐπανδρωμένα drones τους πού ἔφτασαν ἀπό τό Αἰγαῖο στό Παρανέστι Δράμας, τόσο θά ἐμπεδώνεται στόν λαό ἡ πεποίθηση, ὅτι πέρυσι τελικῶς χάσαμε «ἔδαφος». Θαλάσσιο ἔδαφος. Ἐπικράτεια. Καί αὐτό ἐκτός ἀπό συνέπειες ἐθνικές θά ἔχει καί προεκτάσεις πολιτικές. Ἡ πολιτική παθητικότης μπορεῖ νά εἶναι τῆς μόδας στίς μέρες μας, ἀλλά πληρώνεται ἀκριβά στό ταμεῖο. Τσούζει.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ