Ὁριστικῶς δεύτερος πόλος

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ τοῦ Ἰουνίου δέν ἦταν αὐτές πού ἀκριβῶς περίμενε ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ προσδοκώμενη μείωση τῆς διαφορᾶς ἀπό τή ΝΔ στίς 4-5 μονάδες ἀπεδείχθη φενάκη. Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση εἰσέρχεται στήν τελική εὐθεῖα τῶν ἐκλογῶν μέ ξεκάθαρο πλεονέκτημα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πρωτιά, τό ὁποῖο καλεῖται νά διατηρήσει μέχρι τίς κάλπες. Οἱ δημοσκοπήσεις αὐτές ὅμως μᾶς δίνουν ἕνα ξεκάθαρο νέο. Ἡ ἀριστερά θά εἶναι ὁ δεύτερος πόλος τοῦ συστήματός μας γιά τά ἑπόμενα χρόνια. Ὁ δέ κ. Τσίπρας ἡγέτης τῆς κεντροαριστερᾶς.

Πρέπει νά συμβιβαστοῦμε μέ αὐτό. Εἰδικά ὅσοι ἐπιπολαίως στόν κεντροδεξιό χῶρο πίστευαν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά σκορπίσει σάν τό φτερό στόν ἄνεμο. Σέ μιά κοινωνία δυστυχῶς πλειοψηφικά κεντροαριστερή (ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε μετά τόν πόλεμο) τό κόμμα τῶν συνιστωσῶν δείχνει αὐτή τή στιγμή ὄρθιο. Ἔστω καί ἄν κινεῖται σέ ποσοστά τῆς τάξεως τοῦ 20 τοῖς ἑκατό. Ἔστω καί ἄν ὁρισμένες δημοσκοπήσεις προβλέπουν αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ. Αὐτοί θά εἶναι οἱ ἀντίπαλοι.

Τό ΠΑΣΟΚ ἀπέτυχε νά ἐπανέλθει στά πράγματα παρά τή θηριώδη στήριξη τῶν ΜΜΕ. Ἡ ἀποχώρηση Θεοδωράκη καί ἡ διάσπαση ὀκτώ μῆνες μετά τήν ἵδρυση τοῦ νέου φορέα ἀπέδειξε ὅτι τό ἐγχείρημα ἦταν θνησιγενές ἐκ γενετῆς. Ὅπως θνησιγενῆ ἦταν καί τά διψήφια ποσοστά πού τό προίκιζαν μέ γενναιοδωρία οἱ δημοσκοπήσεις. Στήν πραγματικότητα οἱ ποικιλώνυμες ἡγεσίες αὐτοῦ τοῦ χώρου πού ταλαιπωροῦν τόν δημόσιο βίο τριάντα χρόνια ἔχουν «λήξει» καιρό γιά τή μεγάλη κοινωνία καί ἀρνοῦνται νά τό ἀποδεχθοῦν. Θά τό καταστήσει σαφές ἡ ἴδια ἡ ζωή.

Ὁ Πρωθυπουργός γνωρίζει ὅτι δέν ἔχει πιθανότητες νά καταλάβει τήν πρωτιά· ξέρει ὅμως πῶς νά διεμβολίσει τό χῶρο τῆς κεντροαριστερᾶς. Ἡ συμφωνία μέ τά Σκόπια ἔπληξε τήν κυβέρνηση στό σύνολο τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ὠφέλησε σέ πρώτη φάση τή ΝΔ, ἀλλά συνιστᾶ πολιτικό ὁρόσημο στήν ἀπόπειρα ΣΥΡΙΖΑ νά καταλάβει τό χῶρο τῆς κεντροαριστερᾶς. Ποιός «δημοκρατικός» θά ἀποκαλέσει τόν Τσίπρα ἐθνολαϊκιστή πλέον ἀπό τή στιγμή πού ἔκανε τόν ἀπαράδεκτο μεγάλο ἐθνικό συμβιβασμό γιά τή Μακεδονία; Κανείς. Γι’ αὐτό ἄλλωστε σέ ὅλες τίς δημοσκοπήσεις τά ποσοστά Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ κινοῦνται πέριξ τοῦ 21-25 τοῖς ἑκατό, ἀκόμη καί στίς πιό ἐχθρικές.

Τό πρόβλημα πού ἔχει τό ΠΑΣΟΚ κυρίως ἀλλά καί ἡ ΝΔ δευτερευόντως εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά ἀνοίγει θέματα –ἔχει τήν ἀτζέντα– πού θά τόν καθιστοῦν κυρίαρχο στό χῶρο τῆς σοσιαλδημοκρατίας καί θά ἀναγκάζουν τό ΠΑΣΟΚ νά ὁμοιάζει μέ ἀπολίθωμα. Δύο – τρία παραδείγματα:

Συνταγματική ἀναθεώρηση, χωρισμός Κράτους – Ἐκκλησίας: Τί θά κάνουν τό προοδευτικό ΠΑΣΟΚ καί οἱ ἐκσυγχρονιστές; Θά συνεχίσουν νά λένε τόν Τσίπρα ἐθνολαϊκιστή; Τί θά κάνουν ἐκσυγχρονιστικές δυνάμεις πού συντάσσονται σήμερα κυνικά καί καιροσκοπικά μέ τήν κεντροδεξιά γιά μιά καρέκλα στίς κυβερνήσεις τοῦ αὔριο; Θά ἀρνηθοῦν τόν ἑαυτό τους;

Γιά νά μήν ὑπάρχουν παρεξηγήσεις καί παρανοήσεις ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ γνωρίζουμε ἄριστα τί θά κάνουμε! Θά πολεμήσουμε τόν Τσίπρα μέ ἔνταση, γιατί θίγει τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ ἔθνους. Συνεπεῖς θά εἴμαστε μέ τούς ἑαυτούς μας καί μέ τίς ἰδέες μας. Ἀλλά αὐτοί πού παριστάνουν τούς προοδευτικούς κεντροαριστερούς; Θά τό γυρίσουν στό «τσάμικο»;

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον, καί τό γράφω τώρα πού πνέει οὔριος δημοσκοπικός ἄνεμος γιά τή ΝΔ. Μετά τήν λήξη τοῦ μνημονίου ὁ Τσίπρας θά ἀνοίξει στή ΔΕΘ θέμα μείωσης φορολογικῶν συντελεστῶν, ἐνῶ μέ τήν ἀναθεώρηση θά ἀνοίξει καί θέμα μή κρατικῶν πανεπιστημίων, ὅπως ἄφησε νά ἐννοηθεῖ σέ ὁμιλία στό LSE. Πλήν κεντροαριστερᾶς θά ἀποπειραθεῖ νά κλέψει δηλαδή καί τμῆμα τῆς ἀτζέντας τῆς κεντροδεξιᾶς. Ἡ ΝΔ ὀφείλει νά σχεδιάσει ἐγκαίρως τήν ἀντίδρασή της!

Απόψεις

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.