ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Ὁριστικῶς δεύτερος πόλος

ΟΙ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ τοῦ Ἰουνίου δέν ἦταν αὐτές πού ἀκριβῶς περίμενε ὁ ΣΥΡΙΖΑ.

Ἡ προσδοκώμενη μείωση τῆς διαφορᾶς ἀπό τή ΝΔ στίς 4-5 μονάδες ἀπεδείχθη φενάκη. Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση εἰσέρχεται στήν τελική εὐθεῖα τῶν ἐκλογῶν μέ ξεκάθαρο πλεονέκτημα εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πρωτιά, τό ὁποῖο καλεῖται νά διατηρήσει μέχρι τίς κάλπες. Οἱ δημοσκοπήσεις αὐτές ὅμως μᾶς δίνουν ἕνα ξεκάθαρο νέο. Ἡ ἀριστερά θά εἶναι ὁ δεύτερος πόλος τοῦ συστήματός μας γιά τά ἑπόμενα χρόνια. Ὁ δέ κ. Τσίπρας ἡγέτης τῆς κεντροαριστερᾶς.

Πρέπει νά συμβιβαστοῦμε μέ αὐτό. Εἰδικά ὅσοι ἐπιπολαίως στόν κεντροδεξιό χῶρο πίστευαν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά σκορπίσει σάν τό φτερό στόν ἄνεμο. Σέ μιά κοινωνία δυστυχῶς πλειοψηφικά κεντροαριστερή (ὅπως αὐτή διαμορφώθηκε μετά τόν πόλεμο) τό κόμμα τῶν συνιστωσῶν δείχνει αὐτή τή στιγμή ὄρθιο. Ἔστω καί ἄν κινεῖται σέ ποσοστά τῆς τάξεως τοῦ 20 τοῖς ἑκατό. Ἔστω καί ἄν ὁρισμένες δημοσκοπήσεις προβλέπουν αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ. Αὐτοί θά εἶναι οἱ ἀντίπαλοι.

Τό ΠΑΣΟΚ ἀπέτυχε νά ἐπανέλθει στά πράγματα παρά τή θηριώδη στήριξη τῶν ΜΜΕ. Ἡ ἀποχώρηση Θεοδωράκη καί ἡ διάσπαση ὀκτώ μῆνες μετά τήν ἵδρυση τοῦ νέου φορέα ἀπέδειξε ὅτι τό ἐγχείρημα ἦταν θνησιγενές ἐκ γενετῆς. Ὅπως θνησιγενῆ ἦταν καί τά διψήφια ποσοστά πού τό προίκιζαν μέ γενναιοδωρία οἱ δημοσκοπήσεις. Στήν πραγματικότητα οἱ ποικιλώνυμες ἡγεσίες αὐτοῦ τοῦ χώρου πού ταλαιπωροῦν τόν δημόσιο βίο τριάντα χρόνια ἔχουν «λήξει» καιρό γιά τή μεγάλη κοινωνία καί ἀρνοῦνται νά τό ἀποδεχθοῦν. Θά τό καταστήσει σαφές ἡ ἴδια ἡ ζωή.

Ὁ Πρωθυπουργός γνωρίζει ὅτι δέν ἔχει πιθανότητες νά καταλάβει τήν πρωτιά· ξέρει ὅμως πῶς νά διεμβολίσει τό χῶρο τῆς κεντροαριστερᾶς. Ἡ συμφωνία μέ τά Σκόπια ἔπληξε τήν κυβέρνηση στό σύνολο τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, ὠφέλησε σέ πρώτη φάση τή ΝΔ, ἀλλά συνιστᾶ πολιτικό ὁρόσημο στήν ἀπόπειρα ΣΥΡΙΖΑ νά καταλάβει τό χῶρο τῆς κεντροαριστερᾶς. Ποιός «δημοκρατικός» θά ἀποκαλέσει τόν Τσίπρα ἐθνολαϊκιστή πλέον ἀπό τή στιγμή πού ἔκανε τόν ἀπαράδεκτο μεγάλο ἐθνικό συμβιβασμό γιά τή Μακεδονία; Κανείς. Γι’ αὐτό ἄλλωστε σέ ὅλες τίς δημοσκοπήσεις τά ποσοστά Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ κινοῦνται πέριξ τοῦ 21-25 τοῖς ἑκατό, ἀκόμη καί στίς πιό ἐχθρικές.

Τό πρόβλημα πού ἔχει τό ΠΑΣΟΚ κυρίως ἀλλά καί ἡ ΝΔ δευτερευόντως εἶναι ὅτι ὁ Πρωθυπουργός θά ἀνοίγει θέματα –ἔχει τήν ἀτζέντα– πού θά τόν καθιστοῦν κυρίαρχο στό χῶρο τῆς σοσιαλδημοκρατίας καί θά ἀναγκάζουν τό ΠΑΣΟΚ νά ὁμοιάζει μέ ἀπολίθωμα. Δύο – τρία παραδείγματα:

Συνταγματική ἀναθεώρηση, χωρισμός Κράτους – Ἐκκλησίας: Τί θά κάνουν τό προοδευτικό ΠΑΣΟΚ καί οἱ ἐκσυγχρονιστές; Θά συνεχίσουν νά λένε τόν Τσίπρα ἐθνολαϊκιστή; Τί θά κάνουν ἐκσυγχρονιστικές δυνάμεις πού συντάσσονται σήμερα κυνικά καί καιροσκοπικά μέ τήν κεντροδεξιά γιά μιά καρέκλα στίς κυβερνήσεις τοῦ αὔριο; Θά ἀρνηθοῦν τόν ἑαυτό τους;

Γιά νά μήν ὑπάρχουν παρεξηγήσεις καί παρανοήσεις ἐμεῖς ἀπό ἐδῶ γνωρίζουμε ἄριστα τί θά κάνουμε! Θά πολεμήσουμε τόν Τσίπρα μέ ἔνταση, γιατί θίγει τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ ἔθνους. Συνεπεῖς θά εἴμαστε μέ τούς ἑαυτούς μας καί μέ τίς ἰδέες μας. Ἀλλά αὐτοί πού παριστάνουν τούς προοδευτικούς κεντροαριστερούς; Θά τό γυρίσουν στό «τσάμικο»;

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον, καί τό γράφω τώρα πού πνέει οὔριος δημοσκοπικός ἄνεμος γιά τή ΝΔ. Μετά τήν λήξη τοῦ μνημονίου ὁ Τσίπρας θά ἀνοίξει στή ΔΕΘ θέμα μείωσης φορολογικῶν συντελεστῶν, ἐνῶ μέ τήν ἀναθεώρηση θά ἀνοίξει καί θέμα μή κρατικῶν πανεπιστημίων, ὅπως ἄφησε νά ἐννοηθεῖ σέ ὁμιλία στό LSE. Πλήν κεντροαριστερᾶς θά ἀποπειραθεῖ νά κλέψει δηλαδή καί τμῆμα τῆς ἀτζέντας τῆς κεντροδεξιᾶς. Ἡ ΝΔ ὀφείλει νά σχεδιάσει ἐγκαίρως τήν ἀντίδρασή της!

Απόψεις

Τό παρελθόν τῆς ΝΔ συγκλονίζει μέ τήν δύναμη τῆς ἐπικαιρότητός του

Εφημερίς Εστία
Σαμαρᾶς κατά Μητσοτάκη γιά Μακεδονικό-ἑλληνοτουρκικά νούμερο 2

Δέν μιλᾶς καλά!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΠΡΩΤΟ σόκ τό νοιώσαμε προσφάτως…

Παρεμβάσεις στά τεκμήρια διαβιώσεως

Εφημερίς Εστία
Στόχος νά περιορισθεῖ τυχόν ἐπιβάρυνσις γιά τούς χαμηλόμισθους

Δημοσιογραφία, ἄσκηση ἐξουσίας καί πολῖτες

Δημήτρης Καπράνος
Ἀκοῦμε κάθε τόσο διάφορα «κοκοράκια» τῆς δημοσιογραφίας…

Τετάρτη, 25 Ἰανουαρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ