Οἱ σερβιτόροι τῆς ἐξουσίας

ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ κλίμακα βλέπεις τίς παθογένειες τῆς δημοκρατίας μας

Καί διαπιστώνεις ποιά εἶναι ἡ μελλοντική πηγή διαρροῶν κοινοβουλευτικῶν κομμάτων πρό τά ἄκρα. Ἡ Δημοκρατία δέν ὑπῆρξε ποτέ πολίτευμα πού κυβέρνησε τόν κόσμο μέ τόν φόβο. Οὔτε μέ τό νταηλίκι. Ἀρκοῦσε ἡ προσήλωση στούς κανόνες καί ἡ διασταλτική ἑρμηνεία τῶν νόμων γιά νά προστατεύονται οἱ κοινωνίες. Στήν ὑπόθεση τῆς ταβέρνας «Ψαρομεζέδες» στό Μοσχᾶτο ἡ ὁποία ἔγινε γνωστή ἀνά τό Πανελλήνιον μετά τό ἐπεισόδιο Πολάκη καί ἀστυνομικῶν τοῦ οἰκείου τμήματος, ὅλα ἔγιναν λάθος. Καί ἀπό τόν Βουλευτή καί ἀπό τά ὄργανα τοῦ ἐλέγχου καί ἀπό τοπικό Βουλευτή τῆς συμπολίτευσης, ὁ ὁποῖος ἐνεπλάκη στήν διένεξη ὡς μή ὤφειλε καί ἀπό τό ἀρχηγεῖο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί ἀπό τό κοινοβούλιο πού καλεῖται τώρα νά νομοθετήσει τήν διαπόμπευση καταστημάτων στά ὁποῖα καταγράφονται παραβιάσεις. Τό μόνο πού θά μείνει στήν κοινή λαϊκή συνείδηση ἀπό ὅλη αὐτή τήν ὑπόθεση εἶναι ἡ διατύπωση τῆς ἀστυνομίας στό δελτίο Τύπου, ἡ ὁποία λειτουργεῖ ὡς προσάναμμα στήν ὀργή χιλιάδων ἐργαζομένων πού ἀπασχολοῦνται στήν ἑστίαση. «Τό πρόστιμο στόν σερβιτόρο ἰσχύει» μᾶς διαβεβαίωσε ἡ ΕΛ.ΑΣ. Μή τυχόν καί μείνει ἀμφιβολία σέ κανέναν ὅτι ἔγινε τό θέλημα τοῦ Βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τό διαβάσαμε ἐμεῖς τό περίφημο αὐτό δελτίο Τύπου, ὁλάκερο ἀρχηγεῖο νά ἐκδίδει ἀνακοίνωση γιά διοικητικό πρόστιμο σέ ἐργαζόμενο, τό διάβασαν ὅμως καί χιλιάδες Ἕλληνες σερβιτόροι οἱ ὁποῖοι δύο χρόνια τώρα δέχονται διαρκῶς ἰσχυρότατο σόκ στόν οἰκογενειακό τους προϋπολογισμό ἐξ αἰτίας τῶν λουκέτων στήν καραντίνα. Ἀπό τό ἄνοιξε-κλεῖσε. Τό διάβασαν χιλιάδες ἐργαζόμενοι πού τρέχουν σάν τόν Βέγγο καί πνίγονται ἐπί δώδεκα ὧρες μέσα στίς μάσκες προσπαθῶντας νά ἐξυπηρετήσουν τούς πελάτες τους. Τό διάβασαν καί τά συναφῆ ἐπαγγέλματα: 300 εὐρώ πρόστιμο!

Τό κράτος κάνει ἐπίδειξη δυνάμεως στούς… σερβιτόρους. Καί στούς ἰδιοκτῆτες τούς ὁποίους θά διαπομπεύει στό διαδίκτυο ἄν δέν ἐφαρμόζουν τά μέτρα. (Τό ἴδιο εἶχε γίνει καί μέ τήν διαπόμπευση τῶν φοροφυγάδων τό 1994, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα δόθηκαν στήν δημοσιότητα –δέν καταπολεμήθηκε ἔτσι ὅμως ἡ φοροδιαφυγή.) Πρέπει νά εἶναι πολύ ξένος μέ αὐτό πού ὀνομάζεται λαϊκή ψυχή καί λαϊκή συνείδηση γιά νά βγάζει τόσο τό ἄχτι του σέ ἁπλούς ἐργαζομένους. Εἰδικῶς ἄν ἀληθεύει ἡ πληροφορία (δέν διαψεύστηκε μέχρι στιγμῆς), ὅτι τό πρόστιμο ἐπεβλήθη ἐπειδή ὁ σερβιτόρος κατέβασε στιγμιαῖα τήν μάσκα εὑρισκόμενος στό ταμεῖο μακρυά ἀπό τούς πελάτες. Στίς κανονικές δημοκρατίες δέν εἶναι βεβαίως ἁρμοδιότης τῆς ἀστυνομίας νά παριστάνει τό «ὑγειονομικό», ἀλλά αὐτό ἐλλείψει προσωπικοῦ ἄς ποῦμε ὅτι γίνεται κατανοητό. Ἀπό τήν στιγμή πού τῆς ἀνετέθη ἡ ἁρμοδιότης ὅμως ἡ ἀστυνομία ὀφείλει νά ἐφαρμόζει τόν νόμο στό γράμμα του καί στό πνεῦμα του.

Ἡ συντριπτικότατη πλειονότης τῶν καταστημάτων ἑστίασης πού μάλιστα ἀνήκουν σέ προκομμένους συντηρητικούς πολῖτες ἐφαρμόζει μέχρι κεραίας τόν νόμο: ἐλέγχει πιστοποιητικά, ζητᾶ ταυτότητες, κρατᾶ ἀποστάσεις, φορᾶ μάσκες, περνᾶ καθημερινά ἐξετάσεις. Αὐτό πού μετρᾶ εἶναι τό ἀποτέλεσμα. Ἡ τήρηση τοῦ κανόνος. Στήν προκειμένη περίπτωση τό περιστατικό ἔλαβε διαστάσεις λόγῳ τῆς γενικώτερης συμπεριφορᾶς ὅλων τῶν παραγόντων. Δέν εἶναι δουλειά ἑνός Βουλευτῆ νά ἀπειλεῖ μέ μεταθέσεις ἄν εὐσταθεῖ ἡ καταγγελία ἤ νά διατάζει ἀστυνομικούς. Ἡ Ἀστυνομία ἔχει ἱεραρχία.

Ἡ νομοθετική ἐξουσία δέν ἔχει ἁρμοδιότητα ἐπιβολῆς σέ διοικητικά ὄργανα. Κάποια εὐγενική σύσταση, ἴσως. Οἱ Ἀστυνομικοί ἀπό τήν πλευρά τους ὤφειλαν νά κάνουν διασταλτική ἑρμηνεία τοῦ νόμου ἐφ’ ὅσον ἰσχύει ἡ πληροφορία ὅτι τό κατάστημα τηροῦσε στό ἀκέραιο τά μέτρα.

Ὁ Βουλευτής τῆς ΝΔ, ὁ ὁποῖος ἐξασφάλισε τήν ὑπηρεσιακή ἀναφορά τοῦ ἀστυνομικοῦ πρός τήν ὑπηρεσία του καί τήν ἔδωσε στήν δημοσιότητα, ἐπίσης δέν κινήθηκε σωστά. Οἱ ἀστυνομικοί ἔχουν συνδικαλιστικά ὄργανα καί μποροῦν νά ὑπερασπίσουν ἑαυτούς κατά τόν καλύτερο δυνατό τρόπο. Δέ χρειάζεται νά ἐκτίθενται μέ διαρροές.

Ἐδῶ ὅμως, στήν μικρή κλίμακα μιᾶς ταβέρνας, ἀναπαράγαμε τήν παθογένεια τῆς πολιτικῆς μας ζωῆς. Βουλευτής τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ὑπερασπίστηκε μέ ἐντελῶς λάθος τρόπο σερβιτόρο ἀπαιτῶντας διαγραφή βεβαιωμένου προστίμου. Βουλευτής τῆς νεοδημοκρατικῆς συμπολίτευσης λειτούργησε ὡς ἐκπρόσωπος ἀστυνομικοῦ, ἐνῶ ἡ ἐπίσημη ΕΛ.ΑΣ. μέ δελτίο Τύπου της καμάρωσε ὅτι «τό πρόστιμο στόν σερβιτόρο ἰσχύει». Πόσο λάθος εἴμαστε. Σερβιτόροι, παρκαδόροι, πιτσαδόροι καί λοιποί ἐργαζόμενοι, χιλιάδες σέ μιά χώρα ὑπηρεσιῶν ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἀξιώνουν λίγο σεβασμό ὅταν ἐργάζονται σάν τά σκυλιά ἀπό νωρίς τό πρωί μέχρι ἀργά τό βράδυ καί ὑπομένουν τίς παραξενιές ὅλων μας. Ἄν παραβιάζουν τόν νόμο ἀπροκάλυπτα προφανῶς καί πρέπει νά ὑφίστανται τίς συνέπειες. Ἐάν ὅμως τηροῦν, ὅπως παρατηροῦμε συνήθως, τά μέτρα καθολικῶς, δέν γίνεται μιά στιγμιαία ἀφαίρεση τῆς μάσκας ἀπό τό πρόσωπο, τό «κατέβασμά» της γιά τήν ἀκρίβεια, νά ἀποκτᾶ τιμωρητικό χαρακτῆρα. Πρέπει νά τούς σεβόμαστε αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Καί νά μήν τούς βάζουμε στήν μέση μιᾶς μίζερης ἀντιπαράθεσης. Δέν θά ξεχάσω ποτέ τήν φοβισμένη καί τρεμάμενη φωνή ἑνός σερβιτόρου ὅταν τσέκαρε προσφάτως ἕνα πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ καί στήν ἀρχή τό κινητό του δέν μποροῦσε νά τό ταυτοποιήσει. «Δέν μποροῦμε νά σᾶς δεχτοῦμε, κύριε! Περνᾶ ὁ ἔλεγχος τρεῖς φορές τήν μέρα καί κάθε συνεργεῖο εἶναι διαφορετικό. Περνοῦν ἀστυνομικοί καί μᾶς λένε ὅτι δέν μᾶς κάνει καρδιά νά κάνουμε ὅ,τι κάνουμε, περνοῦν ὅμως καί ἄλλοι πού ψάχνουν τήν λεπτομέρεια.»

Ὁ φόβος δέν ἦταν καί δέν θά γίνει ποτέ πηγή ἔμπνευσης γιά τούς πολῖτες. Πάνω στόν φόβο καί τήν τρομοκρατία φύονται τά ἄκρα καί ὁ πολιτικός ριζοσπαστισμός. Λίγο κράτει λοιπόν. Ὅπως κάποτε κάποιος ἄρχισε νά ἐφαρμόζει μεταρρυθμίσεις καί μνημόνια ἀπολύοντας τίς καθαρίστριες πού τοῦ καθάριζαν τό γραφεῖο (καί πάνω σέ αὐτές τίς ἀπολύσεις ἔκανε καρριέρα ὁ ἀριστερός λαϊκισμός), ἔτσι καί τώρα κάποιοι ἀρχίζουν τίς μεταρρυθμίσεις ἀπό τούς …σερβιτόρους.

Μέ κίνδυνο πάνω σέ αὐτό καί σέ ἄλλα γεγονότα νά γεννηθεῖ ἐκ νέου ὁ ἀκροδεξιός λαϊκισμός. Κάνω μία ἐρώτηση: Ἐάν στό τέλος ἡ πολιτική τῆς ἐπίδειξης ἰσχύος σέ ἀδύναμες κοινωνικές ὁμάδες ἔχει ὡς ἀποτέλεσμά της ἀπόσταση τῶν πολιτῶν ἀπό τήν πολιτική, τήν ἐπανεμφάνιση τῶν ἄκρων καί τό πλῆγμα στήν πολιτική καί κοινοβουλευτική σταθερότητα, τότε αὔριο ποιός θά εἶναι ὁ χαμένος τῆς ὑποθέσεως; Αὐτός ὁ Βουλευτής πού τραμπουκίζει κατ’ ἐπάγγελμα γιά νά τραβᾶ τήν προσοχή, αὐτοί πού παρασύρθηκαν στό παιχνίδι του ἤ τό τόπος πού θά πασχίζει νά βρεῖ τρόπο νά κυβερνηθεῖ; Πρίν κάνετε οἱ σερβιτόροι τῆς ἐξουσίας τόν ἑπόμενο «τσαμπουκᾶ» σέ γενικῶς νομοταγῆ σερβιτόρο, ξανασκεφτεῖτέ το.

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!