Οἱ ρυθμιστές τῆς αὐτοδυναμίας

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 Ἰανουαρίου σέ σημείωμά μου ὑπό τόν τίτλο «Διπολισμός ἤ τριπολισμός;», καί πάντως πρίν γίνουν γνωστά τά ἀποτελέσματα τῶν νέων δημοσκοπήσεων, ἔγραψα ἀναφερόμενος στούς «ἄστεγους» τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος:

«Καί τώρα, μέ τήν “κατάργηση” τῶν μνημονίων καί τήν ἐγκατάλειψη τῶν κομμάτων πού ψήφιζαν οἱ πολῖτες, αὐτοί ἔχουν μείνει “ἀνεκπροσώπητοι” […] τό νέο ἀντιμνημόνιο γι’ αὐτούς εἶναι τά θέματα ταυτότητας. Προσοχή! Ὄχι μόνο τό Μακεδονικό, τά θέματα ταυτότητας. Ὁτιδήποτε ἀκουμπᾶ ἡ παροῦσα Κυβέρνηση σέ ἐθνικά θέματα (Βόρειο Ἤπειρο, Θράκη, ἑλληνοτουρκικά), τήν θρησκεία (ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος – Ἐκκλησία, ἱερεῖς), θέματα οἰκογένειας (κατάργηση πολυτεκνικῶν ἐπιδομάτων, σύμφωνο συμβίωσης, δημογραφικό), τήν παράδοση (ἀπαγόρευση τραγουδιοῦ «Μακεδονία Ξακουστή», προστασία ἑλληνικῆς γλώσσας). […] Αὐτό τό μπλόκ πού ἐγώ ὀνομάζω ἀφανῆ τρίτο πόλο, αἰωρεῖται αὐτήν τήν στιγμή».

Τήν ἑπομένη ἡμέρα ἀκριβῶς γνωστός γιά τό…θάρρος του συνάδελφος ἐγκρίτου ἐφημερίδας τοῦ συντηρητικοῦ χώρου, χωρίς νά τολμήσει νά μέ κατονομάσει, περίπου μέ κατήγγειλε μέ σημείωμά του ὡς… «ὕποπτων κινήτρων», ἐπειδή προειδοποίησα γιά τόν κίνδυνο τοῦ τριπολισμοῦ. Θά ἤθελα νά γνωρίζω σέ ποιό σπήλαιο κρύβεται σήμερα ὁ ἀγαπητός συνάδελφος μετά τήν πρόσφατη δημοσκόπηση τῆς Metron Analysis, ἡ ὁποία δίδει σχεδόν διψήφιο ποσοστό στήν Χρυσή Αὐγή καί συνολική ἄνοδο 5% τῶν λεγόμενων «ἀντισυστημικῶν δυνάμεων» σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια. Θά ἤθελα νά ξέρω σέ ποιό σπήλαιο κρύβεται μετά καί τίς νεώτερες δημοσκοπήσεις πού δείχνουν –ἡ «Ἑστία» προδημοσιεύει σήμερα πληροφορίες γι’ αὐτές– σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες πρῶτον τό 23% τῶν Ἑλλήνων ἀσπάζεται τίς ἀπόψεις Σαλβίνι, δεύτερον στίς εὐρωεκλογές –ἐξαιρουμένων τῶν ποσοστῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, τοῦ ΚΚΕ καί τοῦ ΚΙΝΑΛ– ὑπάρχει ἕνα ποσοστό 25% (1,2 ἑκατομμύρια πολῖτες) πού ἐπιλέγει ἄλλα μικρά κόμματα καί τρίτον (ὅπως μοῦ ἐλέχθη) «ἀπό τήν Λαμία καί πάνω ἡ Χρυσή Αὐγή –στίς εὐρωεκλογές– εἶναι διψήφια».

Συνήθως ἀποφεύγω νά ἀπαντῶ σέ ἀπρόκλητες ἐπιθέσεις συναδέλφων, εἰδικῶς φίλων, μέ τούς ὁποίους ἔχουμε βρεθεῖ στά ἴδια μετερίζια μαζί. Τά θέματα στήν πολιτική καί στήν δημόσια σφαῖρα γενικώτερα δέν εἶναι ποτέ προσωπικά καί συνήθως δέν τά ἐκλαμβάνω ὡς τέτοια. Ὡστόσο «πάει πολύ», φίλοι, τέως ἀριστεροί, πού ἀνακάλυψαν τήν ΝΔ στήν μέση ἡλικία, νά ἔρχονται νά μᾶς …μάθουν τί γίνεται στήν κεντροδεξιά παράταξη καί νά μᾶς ὑποδεικνύουν τί νά κάνουμε μέ τήν Ἀριστερά (τήν ὁποία πολεμᾶμε ἀπό νέοι στά πανεπιστημιακά ἀμφιθέατρα κόντρα στούς ἴδιους ὡς Κνίτες ἤ Ρηγάδες) μέ σχόλια τοῦ τύπου «Κλάψ’ τα Χαράλαμπε». Γνωρίζουμε ἄριστα τί συμβαίνει σέ αὐτήν τήν παράταξη καί ὅταν ἀπαιτεῖται μοιραζόμαστε τίς σκέψεις μας καί μέ τήν ἡγεσία της καί μέ τόν ἀρχηγό της. Τόν χῶρο αὐτό τόν ὑπονομεύουν ὅποιοι σιωποῦν μπροστά στήν ἀλήθεια, ὄχι ὅσοι λένε τήν ἀλήθεια ἐγκαίρως.

Ἐν προκειμένω καί ἐν πάση περιπτώσει ὑπάρχει ἕνα κρίσιμο ζήτημα: Ἄν προκηρυχθοῦν ταυτοχρόνως ἐθνικές ἐκλογές καί εὐρωεκλογές πῶς θά συμπεριφερθεῖ αὐτό τό ὀρφανό 25% πού στήν «χαλαρή» κάλπη κινεῖται ὄχι ἁπλῶς ἐκτός ΝΔ-ΚΙΝΑΛ-ΚΚΕ ἀλλά καί πέραν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς; Τί κάνει ὁ χῶρος, ἡ μητέρα παράταξη γιά νά τούς φέρει κοντά του στήν κεντρική κάλπη; Καί ἄν δέν μπορεῖ νά τούς φέρει, τί ἄλλο πράττει μέ τόν πολιτικό του λόγο, ὥστε σέ περίπτωση συσπειρώσεων νά ἀποτρέψει τήν εἴσοδο στήν Βουλή, πέραν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί ἄλλου κόμματος δεξιά τῆς ΝΔ (ὥστε νά κατοχυρωθεῖ ἡ αὐτοδυναμία); Αὐτό εἶναι τό μέγα θέμα τοῦ τρίτου πόλου πού μέ ἀνησυχεῖ. Τό Μακεδονικό καί τά ζητήματα ταυτότητας δέν ἐπηρεάζουν τήν κατάταξη τῶν κομμάτων οὔτε τήν διαφορά πρώτου-δεύτερου, αὐτή θά κριθεῖ στό κέντρο. Ἐπηρεάζουν ὅμως, ἀνακατανέμουν τά ποσοστά κομμάτων πρωτίστως στήν λεγόμενη ἀντισυστημική Δεξιά καί δευτερευόντως στήν ἀντισυστημική Ἀριστερά.

Ἄν ὑπάρξουν συσπειρώσεις στήν ἀντισυστημική Δεξιά, τότε τήν θέση τῶν ΑΝΕΛ στό Κοινοβούλιο θά λάβει μία νέα, ἕκτη δύναμη καί, τότε, ἀντίο αὐτοδυναμία. Ἄν ὅμως τό ποσοστό αὐτό (25%) διασπαστεῖ σέ ἐπί μέρους κομματίδια καί μείνει ἐκτός Βουλῆς, τότε χαμηλώνει ἐντυπωσιακά ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας. Κατά συνέπεια ὁ πολιτικός λόγος τῆς ΝΔ, ἡ ἀναλογία κεντρώων καί δεξιῶν ἀποχρώσεων στήν ἐκφορά του, τά πρόσωπα πού θά φέρουν τό βάρος τῆς μεταφορᾶς τοῦ μηνύματος (δέν θεωρῶ ἱκανούς γιά τέτοια ἀποστολή τούς διαπλεκόμενους συστημικούς φωνακλάδες), ἡ ἀτζέντα τῆς παράταξης, ἡ ἀντοχή στίς ἐπιθέσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ –ὅτι ἡ μερική υἱοθέτηση ἀπόψεων τύπου Σαλβίνι συνιστᾶ «ἀκροδεξιά ἀπόκλιση», εἶναι στοιχεῖα πολύ, πολύ κρίσιμα γιά τήν στρατηγική νίκη τῆς ΝΔ.

Προφανῶς καί δέν ἔχω ἀπαίτηση ἀπό εἰσαγόμενες φωνές τοῦ χώρου νά τά καταλαβαίνουν ὅλα αὐτά, δέν ἦταν παροῦσες στά πέτρινα χρόνια τοῦ Ἀβέρωφ καί τοῦ Ἔβερτ, τί νά καταλάβουν! Ἔχω ὅμως ἀξίωση ἀπό τίς κορυφές καί τούς κορυφαίους νά τό κάνουν. Γιά τίς κορυφές, γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη εἰδικῶς, εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος. Γιά τούς κορυφαίους, ὅμως, ἔχω μερικές ἀμφιβολίες. Εἰδικῶς ἀπό ἐκείνους πού δέν κατανοοῦν ὅτι τά χειροκροτήματα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πρός τήν πτέρυγα τῆς ΝΔ εἶναι ἀκατανόητα γιά τόν τρίτο πόλο καί συνιστοῦν χορηγό ἐπικοινωνίας τῶν ἄκρων.

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ