ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Οἱ καταλήψεις καί οἱ μεταρρυθμίσεις

ΩΣ ΛΥΚΕΙΟΠΑΙΣ ὑπῆρξα ἱδρυτικό μέλος τῆς Μαθητικῆς Ἀνεξάρτητης Κίνησης (ΜΑΚΙ) καί…

… ἀντιπρόεδρος τοῦ δεκαπενταμελοῦς συμβουλίου τοῦ Καποδιστριακοῦ Γενικοῦ Λυκείου Αἴγινας. (Ὁ Πρόεδρός του Νικόλαος Γαρυφάλου εἶναι σήμερα ὁ ἐφημέριος τῆς Παναγίτσας, τῆς Ἐκκλησίας πού βρίσκεται στήν προκυμαία τοῦ λιμανιοῦ.) Παρά τό γεγονός ὅτι δραστηριοποιήθηκα σέ μιά ἐποχή ἔντονα φορτισμένη –Ὑπουργός μας ἦταν ὁ Ἀντώνης Τρίτσης– καί οἱ κομματικές ταυτίσεις ἦταν ἰσχυρότερες παρά ποτέ, δέν θυμᾶμαι τό μαθητικό κίνημα νά ξέφυγε ποτέ ἀπό τό γενικῶς ἀποδεκτό πλαίσιο δράσης τῆς περιόδου: Γενικές Συνελεύσεις, Πορεῖες, Ἐκδηλώσεις. Ποτέ κανείς δέν μᾶς εἶπε τί νά κάνουμε, ποτέ οἱ κινητοποιήσεις δέν μετατράπηκαν σέ καταλήψεις. Καί ἀπό κινητοποιήσεις λόγω τῆς ψήφισης τοῦ νόμου πλαίσιο γιά τά πανεπιστήμια πηγαίναμε καλά. Κάναμε τακτικά. Τά κόμματα ἀνακατεύοντο στήν ἐκπαίδευση ἀλλά κυρίως στά πανεπιστήμια, ὄχι μέσα στά σχολεῖα. Σέ αὐτά ἦταν χαλαρά.

Φοβᾶμαι ὅτι τά πράγματα δέν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι σήμερα. Τολμῶ νά πῶ δέν ἦταν ἔτσι οὔτε στήν ἐποχή τοῦ καταληψία Τσίπρα τό 1991. Σήμερα κοινωνικές καί πολιτικές δυνάμεις νοιώθουν ἔντονο τόν πειρασμό νά κάνουν ἄνω-κάτω τό σχολεῖο γενικῶς μέ πρόσχημα τόν κορωνοϊό γιά νά καθυστερήσουν τίς μεταρρυθμίσεις. Αὐτός εἶναι ὁ μύχιος πόθος τους. Δέ νομίζω ὅτι τό ζήτημα εἶναι κατά βάθος πόσοι μαθητές βρίσκονται μέσα στήν τάξη. Οὔτε ἐπίσης πόσα σχολεῖα εἶναι σέ κατάληψη. Τό βασικό αἴτημα πού ὑποκρύπτεται πίσω ἀπό ὅλα αὐτά τά ὡραῖα καί τά ἀθῶα εἶναι ἡ καθυστέρηση τῆς ἀλλαγῆς. Θέλω νά θυμίσω ὅτι τά σχολεῖα βρίσκονται σέ ἀναταραχή ἀπό τόν Μάιο ὅταν οἱ καθηγητές μέ τήν στήριξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ δέν ἤθελαν νά μποῦν στίς αἴθουσες καί νά διανύσουν τά τελευταῖα χιλιόμετρα μιᾶς «κολοβῆς χρονιᾶς». Ἡ σπέκουλα πῆγε σύννεφο. Ὁ Πρωθυπουργός δέν δείλιασε, τά ἄνοιξε καί τελικῶς δέν ἐπῆλθε ἡ καταστροφή. Θέλω νά θυμίσω ἐπίσης ὅτι τήν ἴδια περίοδο ἔγινε ὁ κακός χαμός μέ τήν τηλεκπαίδευση καί μέ τήν ὑποτιθέμενη παραβίαση τῶν προσωπικῶν δεδομένων τῶν μαθητῶν. Οἱ καθηγητές τούς παρακινοῦσαν νά μήν εἰσέρχονται στίς αἴθουσες «big brother». Οὔτε ἡ Κεραμέως δείλιασε μέ τήν σειρά της γιατί γνώριζε ἄριστα ὅτι τό θέμα δέν ἦταν τά προσωπικά χαρακτηριστικά τῶν μαθητῶν ἀλλά ὁ φόβος τῶν καθηγητῶν ὅτι ἡ τηλεεκπαίδευση δημιουργεῖ προηγούμενο γιά τήν ἀξιολόγησή τους. Πολλοί εἶχαν τό ἄγχος τῆς ἔκθεσης τῆς διδασκαλίας στήν κάμερα σέ ζωντανή μετάδοση καί τό κυριότερο τί θά ἀποκαλύψει αὐτή ἡ ἔκθεση. Στούς γονεῖς, στό Ὑπουργεῖο, στήν κοινωνία. Τά λαικίστικα πρωτοσέλιδα τῶν δικαιωματάκηδων τῆς συγκυρίας τελικῶς ὑποχώρησαν ἐνῶ ἡ Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων δικαίωσε πανηγυρικά τήν Ὑπουργό. Νομιμότατη ἡ τηλεκπαίδευση μέ κλειδαρίθμους! Τό ἄνοιγμα τῶν σχολείων τό φθινόπωρο συνέπεσε μέ δύο ἐντυπωσιακές ἐξαγγελίες. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνακοίνωσε στήν Ἔκθεση Θεσσαλονίκης τό σχέδιο γιά τήν ἀτομική ἀξιολόγηση τῶν ἐκπαιδευτικῶν τό 2021. Ἡ μεταρρύθμιση συνδυαζόμενη μέ τίς ἐξετάσεις μέσω τραπέζης θεμάτων πού θά ἀποκαλύψει τό πραγματικό μορφωτικό ἐπίπεδο τῶν μαθητῶν προφανῶς καί δέν ἀρέσει στήν ἰσχυρή μειοψηφία τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας. Ἡ Νίκη Κεραμέως ἀνακοίνωσε ὅτι οἱ ἐκλογές γιά τά ὑπηρεσιακά συμβούλια τῶν ἐκπαιδευτικῶν θά γίνονται Σάββατο γιά νά μήν διαταράσσεται τίς καθημερινές ἡ ὁμαλή λειτουργία τοῦ σχολείου. Μέ τό πού ἄνοιξαν τά σχολεῖα ἄρχισαν οἱ ἀντιπερισπασμοί. Πρῶτα οἱ μάσκες. Ἀφοῦ λύθηκε παρά τίς γκάφες τό πρόβλημα μέ τίς μάσκες, ἀκολούθησε ὁ λαϊκισμός τῶν Ραφάλ. Νά ἀγοράσουμε τάχα ἕνα Ραφάλ λιγώτερο γιά νά ἐξοικονομήσουμε χρήματα γιά προσλήψεις ἀναπληρωτῶν. Ἀφοῦ καί αὐτό τό ἐπιχείρημα δέν ἔπιασε, ἀντιθέτως ἐξαγρίωσε τούς πολῖτες, ἡ λύση ἦρθε μέσω κορωνοϊοῦ: Δέν φθάνουν οἱ καθαρίστριες, δέν φθάνουν οἱ ἀναπληρωτές, εἶναι πολλοί οἱ 25 μαθητές ἀνά τάξη, ἰδού πεδίον δόξης λαμπρόν γιά καταλήψεις.

Χθές τό μεσημέρι ἄκουγα στά ραδιόφωνα νεαρό καταληψία τοῦ «συντονιστικοῦ», ὁ ὁποῖος ὅταν ρωτήθηκε πόσοι μαθητές εἶναι μέσα στήν τάξη του στό Λύκειο Βριλλησίων ἀπάντησε 19! Τό ποιός χαϊδεύει τίς καταλήψεις καί ποιός τούς «βάζει φυτιλιές» ἐπί τό λαϊκώτερον ἀπεκαλύφθη ἐν τέλει ὅταν ἡ Κεραμέως ἀνεκοίνωσε ὅτι θά γίνονται μαθήματα Σάββατα καί ἀργίες γιά νά καλυφθοῦν οἱ χαμένες διδακτικές ὧρες τῶν καταλήψεων. Ποιοί ἀντέδρασαν πρῶτοι; Ὄχι οἱ μαθητές, ἀλλά αὐτοί πού θά κληθοῦν νά διδάξουν. Οἱ θιγόμενοι. Καί ἀπό κοντά τά δύο κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς πού πράγματι ὑποκινοῦν τήν ἀναστάτωση στό σχολεῖο μέσω τῶν κομματικῶν τους νεολαίων καί μέσω τῶν Ὁμοσπονδιῶν γονέων πού καλύπτουν. Καλή ἡ ἐπανάσταση ἀλλά νά μήν χάσουμε καί τήν ἀργία, ἔ; Ἐπανάσταση μόνο τίς καθημερινές. Ἄς ποῦμε μέ δύναμη τήν ἀλήθεια, ἀγαπητοί. Οἱ καταλήψεις γίνονται γιά νά καθυστερήσουν οἱ μεταρρυθμίσεις στά σχολεῖα. Γιά νά ἀναβληθοῦν οἱ ἀλλαγές. Καί πρός τοῦτο καλλιεργεῖται ἀτμόσφαιρα τέτοια ὥστε νά παρασυρθοῦν οἱ ἀνίδεοι στήν μεγάλη τους πλειονότητα μαθητές. Ἡ Κυβέρνηση πρέπει νά μιλήσει καθαρά στήν κοινωνία καί νά ἐξηγήσει τί συμβαίνει. Οἱ δυνάμεις τῆς ἀδράνειας μετέρχονται κλασσικά κόλπα γιά νά καθυστερήσουν τήν μεταβολή. Γιατί ἄν ἡ μεταρρύθμιση προχωρήσει –καί μέ αὐτό καταλήγω– τό μεῖζον δέν θά εἶναι πόσοι μαθητές δικαιοῦνται νά εἶναι στήν τάξη ἀλλά πόσοι καθηγητές δικαιοῦνται νά καθίσουν στήν ἕδρα. Συνεννοηθήκαμε, ὑποθέτω.

Απόψεις

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!