Οἱ Καρπόβ πού θά γίνουν… Κορτσνόι

«ΞΙΝΗ» θά βγεῖ στό γαλλικό σύστημα ἡ ὑποψηφιότητα τοῦ ἀκροδεξιοῦ Ἐρίκ Ζεμμούρ κατά τά φαινόμενα

Ὁ γνωστός παρουσιαστής ἐμφανίστηκε ὡς… σίφουνας στό πολιτικό προσκήνιο τῆς φίλης χώρας τήν στιγμή ἀκριβῶς πού ἡ «κεντρώα» Λεπέν ἀνερχόταν (ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ἔχει λειάνει ἐντυπωσιακά τόν συνήθως ἀκραῖο της λόγο), προκειμένου νά τήν πλαγιοκοπήσει ἀπό τά δεξιά. Καί κατ’ ἀρχήν τά κατάφερε. Διεμβόλισε τό ἐκλογικό της ἀκροατήριο. Ὡστόσο ἡ ὀργή τήν ὁποία συνάντησε κατά τήν περιοδεία του τό Σάββατο στήν Μασσαλία ὁ γνωστός δημοσιογράφος ὁ ὁποῖος δέν ἔχει ἀκόμη δηλώσει ἐπισήμως τήν ὑποψηφιότητά του γιά τίς γαλλικές προεδρικές ἐκλογές τῆς Ἀνοίξεως, ἴσως θά ἔπρεπε νά κάνει σκεπτικούς ὅλους ὅσοι εὐλόγησαν ἀπό τό παρασκήνιο τήν παρουσία του στήν κούρσα μέ ἀνομολόγητο στόχο νά διευκολύνουν τόν Πρόεδρο Μακρόν. Διότι ἀμφιβολία περί αὐτοῦ δέν ὑπάρχει. Δέν προσῆλθε αὐθορμήτως στήν σκηνή ὁ Ζεμμούρ. Οὔτε βρίσκεται κάθε μέρα παντοῦ στά γαλλικά ΜΜΕ χωρίς νά ὑπάρχει εὐλογία. Ὑπάρχει.

Στήν πραγματικότητα καί σέ αὐτές τίς ἐκλογές τῆς Γαλλίας συμβαίνει περίπου τό ἴδιο μέ τίς προηγούμενες: Τό σύστημα προστατεύει τόν Μακρόν ὁ ὁποῖος μόνος στό… πάλκο ἐπί τόσα χρόνια δέν κατάφερε νά θεωρεῖται ἀδιαμφισβήτητος νικητής πρίν κἄν προκηρυχθοῦν οἱ ἐκλογές. Δέν ὑπῆρξε τόσο προεδρικός ὅσο θά ἀνέμενε κανείς. Καί χρειάζεται βοήθεια ἀπό τό «κοινό». Τήν προηγούμενη φορά τό σύστημα «ἔκαψε» τήν τελευταία στιγμή τήν ὑποψηφιότητα τοῦ ἐπιτυχημένου Γάλλου πρωθυπουργοῦ Φιγιόν –ὁ ὁποῖος ἦταν ὁλοκληρωμένος πολιτικός πλήν ἀνεξάρτητος– μέ ἕνα σκάνδαλο τῆς σειρᾶς, προκειμένου νά ἐπιβάλει τόν ἐκλεκτό του. Καί τόν ἐπέβαλε.
Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, καί ἐνῶ ὁ ἐκλεκτός δέν ἔχει καταφέρει νά καταστεῖ ὁ ἀδιαμφισβήτητος Πρόεδρος τῆς Γαλλίας –παρά τό «λοῦστρο»– ἐμφανίζεται ἀπό τό «πουθενά» ἕνας ὑποτίθεται ἀντισυστημικός Ζεμμούρ γιά νά κόψει τά φτερά τῆς ἀπειλητικῆς αὐτήν τήν φορά Λεπέν. Καί τοῦ δίδεται χῶρος, ἄπειρος χῶρος στά ΜΜΕ γιά νά τό ἐπιτύχει. Ἀκόμη καί στήν Ἑλλάδα ὁ χῶρος πού δίδεται στά free press γιά νά ἀναλυθεῖ ἡ ὑποψηφιότητα πού κτυπᾶ τήν Λεπέν καί προστατεύει τόν Μακρόν, εἶναι ἀφύσικος γιά τό μέγεθος τοῦ ἀνδρός. Ἄν πέσει ὅμως «σύρμα»…

«Ἔλεγα» λοιπόν ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Ζεμμούρ ἴσως βγεῖ «ξινή» στό σύστημα πού τήν εὐλόγησε. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός καί μπορεῖτε νά τόν ἀντιληφθεῖτε ἄν παρακολουθήσετε προσεκτικά τά ἐντυπωσιακά πλάνα ἀπό τήν Μασσαλία ὅπου οἱ πολῖτες κατεδίωξαν τόν Ζεμμούρ, τόν ἐξεδίωξαν σχεδόν ἀπό τήν πόλη τους, τόν ἀκολούθησαν μέχρι τήν ἀποβάθρα τοῦ τραίνου!

Ὁ παρουσιαστής προσφέρει «ὑπηρεσία» στήν Λεπέν, ὑπό τήν ἔννοια ὅτι συγκεντρώνει πλέον ὅλη τήν ὀργή τοῦ ἀντιφασιστικοῦ κινήματος τῆς Γαλλίας καί τῆς ἐπιτρέπει νά ἀνοίγεται –ἄν τό καταφέρει βεβαίως– σέ νέα ὑπερσυντηρητικά ἀκροατήρια, ὄχι μόνον ἀκραῖα. Ὁ Ζεμμούρ προσφέρει ὑπηρεσία στήν Λεπέν γιατί συγκεντρώνει ὅλο τό ἀνάθεμα καί ὅλο τό φῶς πάνω του. Εἶναι τό γεράκι πού μεταμορφώνει τήν ἀντίπαλό του σέ περιστερά.

Καί δυστυχῶς γι’ αὐτόν ἄν πράγματι θέλει νά φέρει σέ πέρας τήν ἀποστολή του, ὀφείλει νά ἐπενδύσει στούς ὀξεῖς τόνους. Δέν ἔχει ἄλλη ἐπιλογή.

Τό πρόβλημα μέ ὅλα αὐτά εἶναι ὅτι γιά νά ὑποδυθεῖς τόν ἀκροδεξιό πρέπει νά εἶσαι ἀκροδεξιός. Γιά νά ὑποδυθεῖς τόν ριζοσπάστη ἀντισυστημικό πρέπει νά εἶσαι ριζοσπάστης ἀντισυστημικός. Γιά νά ἐκπροσωπήσεις τίς πλειοψηφίες ἤ τίς μειοψηφίες πού ἐπιθυμεῖς ὀφείλεις νά ἀντιμετωπίζεις τό ὀργισμένο πλῆθος. Ὄχι νά τρέπεσαι εἰς φυγήν στήν θέα του. Ἀπό τήν θαλπωρή ἑνός τηλεοπτικοῦ στούντιο ὅλα αὐτά μοιάζουν εὔκολα. Καί ἐπανάσταση μπορεῖς νά φαντασιωθεῖς ὅτι κηρύσσεις ἄν θές μπροστά σέ μιά κάμερα. Στό πεζοδρόμιο ὅμως; Αὐτό πού ἐντοπίσαμε στίς ὀθόνες ὅσοι ἔχουμε τήν τάση νά ἀσχολούμαστε μέ τό γαλλικό πολιτικό σύστημα στίς λεπτομέρειές του, ἦταν ἕνα ἀναμαλλιασμένο τρομαγμένο ἀνθρωπάκι. Ἐλαφρῶς πανικόβλητο. Αὐτό θά καταφέρει νά πετάξει τήν Λεπέν ἔξω ἀπό τόν δεύτερο γῦρο;

Τόν τελευταῖο λόγο βεβαίως ἔχει ὁ γαλλικός λαός. Καί προφανῶς ἐκεῖνος γνωρίζει καλύτερα πάντων ἡμῶν τί νοιώθει γιά τούς πολιτικούς του. Ἀλλά τά δεδομένα φωνάζουν διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ: ὁ Μακρόν ἐκπροσωπεῖ ἕνα ἄχρωμο κέντρο πού δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν σοσιαλισμό ἀξιῶν τοῦ Φρανσουά Μιττερράν, ἡ Λεπέν πασχίζει μετά τήν ἐξόντωση τῆς ἡγεσίας τῆς Γαλλικῆς Δεξιᾶς (Σαρκοζύ, Φιγιόν κ.λπ.) νά ἀναδειχθεῖ σέ φυσική ἡγέτη τῆς παραπαίουσας παράταξης τοῦ Ντέ Γκώλλ (δέν εἶναι εὔκολο) καί ὁ Ζεμμούρ προσπαθεῖ νά ὑποδυθεῖ τήν παλαιά Λεπέν γιά νά διευκολυνθεῖ ἀντικειμενικά ἡ ἐπανεκλογή Μακρόν. Τό σύστημα ἐπιλέγει κατά βάση γιά μία ἀκόμη φορά μία τεχνητή λύση γιά νά πάει παρακάτω ἡ χώρα. Ὡς φαίνεται, αὐτή ἡ λύση ἔχει καί γεωπολιτικά χαρακτηριστικά. Τήν ὥρα πού ἡ Λεπέν κατηγορεῖται ὅτι λέει τά ἴδια μέ τήν Μόσχα γιά τήν Εὐρώπη καί τό εὐρώ, ὁ Μακρόν συνάπτει στρατηγική συμμαχία μέ τόν Ντράγκι κατά τῶν Γερμανῶν. Οἱ ὁποῖοι ἐγκατέλειψαν τό δόγμα τοῦ μεγάλου Χέλμουτ Κώλ γιά σταθερό γαλλογερμανικό ἄξονα. Ἡ συμμαχία αὐτή εἶναι πρός ὄφελος τῶν ΗΠΑ οἱ ὁποῖες πιέζουν πλέον τήν Εὐρώπη γιά «στρατηγική αὐτονομία», ἤτοι νά ἀναλάβει ἡ ἴδια, δαπάναις της, τήν ἄμυνά της καί νά μήν τά περιμένει ὅλα ἀπό τό ΝΑΤΟ πού πληρώνουν ἀγογγύστως αὐτοί.

Κάθε φορά πού χάνομαι στίς λεπτομέρειες τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς σκακιέρας καί στίς λεπτές ἀποχρώσεις τῆς γεωπολιτικῆς, σκέπτομαι τό ἑξῆς: Καλά ὅλα αὐτά. Ἀλλά οἱ λαοί ποῦ εἶναι; Ἡ ἐξουσία καί ἡ δημοκρατία ἀντιμετωπίζονται δυστυχῶς ὡς μία παρτίδα σκάκι τήν ὁποία καταφέρνουν νά κερδίζουν ἔστω καί στό τελευταῖο δευτερόλεπτο ὅσοι ἔχουν τά «κεφάλαια» γιά νά τό ἐπιτύχουν. Ὁ δέ ἀτμός πού ὑπάρχει διάχυτος στήν κοινωνία συμπιέζεται.

Ὁ τρόπος πού λειτουργοῦν στίς μέρες μας ὁ πάλαι ποτέ δημοκρατικός καπιταλισμός, τά πολιτικά συστήματα, ἡ Εὐρώπη ἡ ἴδια («ἄν δέν εἶχα αὐτό τό ὄνομα θά εἶχα γίνει κομμουνιστής» μοῦ ἐξομολογήθηκε προσφάτως Ἕλλην ἀξιωματοῦχος ὅταν διαπίστωσε στήν πράξη τί κόλπα κάνουν οἱ ἀξιωματοῦχοι τῆς Κομμισσιόν γιά νά κλέβουν οἱ ἑταιρεῖες τῶν χωρῶν τους τίς δουλειές στήν Ἑλλάδα), θά ὁδηγήσουν ἀργά ἤ γρήγορα σέ ραγδαῖες ἐξελίξεις. Στό πρῶτο ξέφωτο μετά τόν Covid.

Ὁ Ζεμμούρ ὡς «ὑποστύλωμα» τοῦ Μακρόν εἶναι ἀπόδειξη τῆς χρεοκοπίας τοῦ μοντέλου. Ἐπειδή καί στήν πατρίδα μας πορευόμαστε μέ τά ἴδια μυαλά καί μέ νόθες λύσεις –ξυπνῆστε καί δεῖτε γιατί κάποιοι θέλουν νά ἀναστήσουν τό ΠΑΣΟΚ λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές μέ ἁπλή ἀναλογική– καλό εἶναι νά γνωρίζουμε τί μᾶς γίνεται. Τά πιόνια εἶναι χρήσιμα στήν σκακιέρα μόνον ἄν καταφέρουν νά τοποθετηθοῦν σέ αὐτήν. Ἐάν κάποιος τούς δώσει μία καί τά πετάξει ἔξω, κρῖμα στόν «σκακιστή» Καρπόβ πού ἤλπιζε σέ αὐτά… Θά γίνει «Κορτσνόι».

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924