Οἱ ἰδεολόγοι δέν διαγράφονται

Ο ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ θάνατος τοῦ Προέδρου τοῦ ΕΒΕΑ Κωνσταντίνου Μίχαλου ἦταν ἕνα σόκ γιά τήν κεντροδεξιά παράταξη.

Ἦρθε σέ μιά στιγμή πού ἡ δημοτικότητά της εἶναι σέ πτώση ἐξ αἰτίας τῶν καταστρεπτικῶν πυρκαϊῶν. Συνέβη σέ μιά στιγμή πού το «πασοκιστάν» τοῦ Μαξίμου εἶχε κρυφτεῖ κάτω ἀπό τά τραπέζια τοῦ Μεγάρου καί ζωγράφιζε ἄψυχες διαφάνειες μέ ἐπιχειρήματα πού ἄν τολμοῦσε νά ἐκφέρει δημόσια στούς πυρόπληκτους, θά εἰσέπραττε λεμονόκουπες. Ὁ Κωνσταντῖνος «ἔπεσε» ὡς καπετάνιος πάνω στήν γέφυρα τῆς ἐπιχείρησής του μέ στόχο τήν διάσωσή της, τήν ὥρα πού διάφοροι ἀρουραῖοι ἔχουν κρυφτεῖ στά ἀμπάρια τοῦ πλοίου τῆς παράταξης. Καί ἔπεσε τήν στιγμή μάλιστα πού ἡ ἴδια ἡ παράταξη διαπραγματευόταν μαζί του τό λάθος της νά τόν διαγράψει ἀπό τό κόμμα καί νά τόν ἐπαναφέρει στίς τάξεις της, προκειμένου νά πολιτευτεῖ στόν δύσκολο νομό Ἀχαΐας στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Διότι μπορεῖ ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νά μίλησε γιά τό «ἀποτύπωμα» τοῦ Κωνσταντίνου Μίχαλου στόν δημόσιο βίο –τό ἐκλαμβάνουμε ὡς γενναῖο mea culpa– ἀλλά ἡ ἱστορία δέν ξεγράφει! Ἡ ΝΔ τόν διέγραψε ἀπό τίς τάξεις της στίς 27 Ἰουνίου 2018 μέ τήν βαριά κατηγορία τοῦ «Δούρειου Ἵππου»!

Καί γιά νά τόν ἐπανεγγράψει στά μητρῶα της τοῦ ζητοῦσε –ὅπως εἶμαι σέ θέση νά γνωρίζω– ἀνταλλάγματα. Νά παραιτηθεῖ προώρως ἀπό τήν Προεδρία τοῦ ΕΒΕΑ καί νά διευκολύνει τίς ἐξελίξεις. Κάτι πού ὁ φιλελεύθερος συνδικαλιστής τοῦ ἐπιχειρεῖν ἀρνήθηκε. Θά πρόδιδε τήν ἐντολή πού ἔλαβε. Ἐκλεγόταν μέ μεγάλα ποσοστά χωρίς ἀντίπαλο! Ἡ ἀνακοίνωση τῆς διαγραφῆς του πρό τριετίας ἐπί Γραμματέως Αὐγενάκη ἀνέφερε τά ἑξῆς: «Μέ βάση τίς διατάξεις τοῦ καταστατικοῦ τῆς Νέας Δημοκρατίας πού προβλέπουν ὡς αὐτονόητη τήν τήρηση καί τόν σεβασμό στίς ἀρχές, τίς ἀξίες καί τίς βασικές θέσεις τῆς παράταξης, ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μίχαλος τίθεται ἀπό σήμερα, Τετάρτη 27 Ἰουνίου 2018, ἐκτός κόμματος. Τήν ἀπόφαση ἔλαβε ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή Δεοντολογίας τῆς Νέας Δημοκρατίας πού συνεδρίασε τό ἀπόγευμα. Στή Νέα Δημοκρατία δέν χωροῦν “Δούρειοι Ἵπποι”».
Ὁ Μίχαλος, ἀξιοπρεπής καί ψύχραιμος ἀφοῦ ἔκανε ἀναφορά στόν κοινωνικό φιλελευθερισμό, ἀπάντησε τότε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς: «Ἡ αἰτιολογία πού μοῦ δόθηκε τηλεφωνικά γιά τή διαγραφή μου εἶναι πώς ἔχω διαπράξει μεγάλα “ἀτοπήματα” ὅπως:

1. Ἔκρινα θετικά μέ δηλώσεις μου ὡς πρόεδρος τοῦ ΕΒΕΑ καί τῆς ΚΕΕ τήν ὁλοκλήρωση τῆς τρίτης ἀξιολόγησης καί τήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια!
2. Δήλωσα σέ συνεντεύξεις μου, ὅτι πάγια θέση τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου εἶναι ἡ πολιτική σταθερότητα καί ὡς ἐκ τούτου ἡ ἀποφυγή μακροχρόνιων προεκλογικῶν περιόδων καί πρόωρων ἐκλογῶν!
3. Τάχθηκα ὑπέρ μιᾶς λύσης στό ὀνοματολογικό τῆς πΓΔΜ, ὅπως ἄλλωστε ἦταν καί ἡ ἀρχική θέση τῆς ΝΔ, πρίν ὁ κ. Μητσοτάκης ἀλλάξει ἀπόψεις.
4. Συμμετέχω στήν ἐπιτροπή γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καί ἀκόμη καί αὐτό θεωρεῖται μεῖζον ἀτόπημα ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη!
5. Καί τό κυριότερο, “κατηγοροῦμαι” ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ΝΔ καί τούς περί αὐτόν ὅτι ἔχω συναντήσεις καί ἐπαφές μέ ὑπουργούς τῆς σημερινῆς κυβέρνησης, οἱ ὁποῖες ἄλλωστε καί εἶναι ἄκρως ἐπιβεβλημένες, καθώς τά Ἐπιμελητήρια εἶναι οἱ θεσμοθετημένοι σύμβουλοι τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης γιά οἰκονομικά θέματα καί ὄχι κομματικά ὄργανα κανενός!

Ἐν πολλοῖς, ὁ κ. Μητσοτάκης καί οἱ σύμβουλοί του ἔχουν μπερδευτεῖ γιά τό τί εἶναι ὁ ἐπιμελητηριακός θεσμός καί ποιούς ἐκπροσωπεῖ. Ἐπί 12 συναπτά ἔτη εἶμαι ἐκλεγμένος πρόεδρος τοῦ μεγαλύτερου ἐπιμελητηρίου τῆς χώρας, τοῦ ΕΒΕΑ, πού ἐκπροσωπεῖ πάνω ἀπό 100.000 ἐπιχειρήσεις καί γιά δεύτερη θητεία πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Ἕνωσης Ἐπιμελητηρίων, πού ἐκπροσωπεῖ πάνω ἀπό 800.000 ἐπιχειρήσεις. Μέ τήν ἀψυχολόγητη καί ἀντιδημοκρατική ἀπόφαση καί διαδικασία τῆς διαγραφῆς μου αὐτός πού θίγεται εἶναι ὁ ἴδιος ὁ κ. Μητσοτάκης πού προφανῶς θεωρεῖ ὅτι ὅποιος ἐκφράζει διαφορετικές ἀπόψεις ἀπό αὐτόν εἶναι καί ἐχθρός του. Τοῦ συνιστῶ λοιπόν ψυχραιμία».

Ἡ διαγραφή Μίχαλου ἔγινε γνωστή μέ ἀνάρτηση τοῦ τότε Γραμματέα τῆς ΝΔ Λευτέρη Αὐγενάκη στό Twitter καί ἀπεφασίσθη μετά καί ἀπό δημοσίευση –κατάντημα γιά τήν παράταξη– παπαρατσικῆς φωτογραφίας τοῦ ἀειμνήστου στήν Αἴγλη τοῦ Ζαππείου ὅπου εἶχε δημόσια συνάντηση μέ Ὑπουργό τῆς τότε κυβέρνησης. Τήν φωτογραφία δημοσίευσε ἡ γνωστή σαββατιάτικη ἐφημερίδα τοῦ λιμένος. Ἄς ἀναλογιστοῦν στήν παροῦσα συγκυρία τί ἔπραξαν τότε οἱ ἡρακλεῖς τοῦ στέμματος. Οἱ ἀνόητοι σταλινάκηδες. Ὁ Κωνσταντῖνος ἑτοιμαζόταν τώρα στά δύσκολο νά βάλει πάλι πλάτη γιά τήν παράταξή του. Ξεχνώντας τα ὅλα. Σφουγγάρι! Ἐνῶ οἱ ποντικοί ὑπουργοί καί ὑφυπουργοί, οἱ συνήθεις περαστικοί, κρύβονται. Ὁ Κωνσταντῖνος «έφυγε» ὅπως τοῦ ἄξιζε: ἄφησε τήν τελευταία του πνοή πάνω στήν μάχη! Γιά νά προστατέψει τήν περιουσία του γιά τήν ὁποία κάποιοι κυνικά τοῦ εἶπαν πώς ἡ διάσωσή της  –καί ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων– «εἶναι ἁπλά ἀνέφικτη». Ὁ κορμός αὐτῆς τῆς παράταξης εἶναι ὅμως οἱ χιλιάδες Κωνσταντῖνοι!!! Καί δέν διαγράφονται! Ὄχι οἱ περαστικοί!

Υ.Γ: τό παρήγορο εἶναι πώς διάδοχός του στό ΕΒΕΑ θά εἶναι τό γνήσιο τέκνο τῆς παράταξης Γιάννης Μπρατάκος, νῦν γενικός διευθυντής τῆς ΝΔ. Καί ὄχι κάποιο περαστικό παρτάλι τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ…

Απόψεις

«ΜΕΛΙΣΣΑ, Κοσμώντας τον Μύθο»: Εικαστική Ομαδική Έκθεση στον Ελληνικό Κόσμο

Εφημερίς Εστία
Στον Ελληνικό Κόσμο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού εγκαινιάζεται η πρωτότυπη θεματική ομαδική έκθεση με τίτλο “ΜΕΛΙΣΣΑ, ΚΟΣΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ” με τη συμμετοχή εξήντα και πλέον διακεκριμένων σχεδιαστών κοσμήματος και εικαστικών.

Ἀνοχύρωτα καί τά Δωδεκάνησα

Εφημερίς Εστία
Ἡ συγκλονιστική ἱστορία τῆς 63χρονης πού ἐξέπνευσε σέ καρότσα ἀγροτικοῦ στήν Κῶ – Προηγήθηκε τό Καστελλόριζο – Πιό φθηνή ἡ ἀνθρώπινη ζωή καί ἀπό κρατήσεις ξενοδοχείων…

«Παραιτήθηκα γιατί πουλᾶνε τούς βαθμούς!»

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΛΟΓΟΣ τῆς πανεπιστημιακοῦ Λένας Διβάνη, συμφωνεῖς διαφωνεῖς μαζί της, ἔχει πάντοτε ἐνδιαφέρον, διότι ἔχει «γωνίες».

Αὐτοδυναμία ἤ ἐκλογές τόν Αὔγουστο

Εφημερίς Εστία
Μητσοτάκης: Δέν θά συνεργασθῶ μέ κόμματα καί κομματίδια

Οἱ Γάλλοι, ἡ γλῶσσα, ἡ ὀρθογραφία καί ὁ πλοῦτος μας

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάζω στά νέα: «Νέο ρεκόρ Γκίνες γιά τήν Γαλλία. Χθές τό Παρίσι φιλοξένησε τόν μεγαλύτερο διαγωνισμό «ὑπαγορεύσεων» παγκοσμίως.