Οἱ διακοπές τοῦ πρέσβεως

ΓΙΑ τίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀναχωρεῖ ἐντός τῶν προσεχῶν ἡμερῶν ὁ πρέσβυς Τζέφφρυ Πάυατ, προκειμένου νά ἀπολαύσει τίς χριστουγεννιάτικες διακοπές του.

Θά ἀπουσιάσει γιά τρεῖς ἑβδομάδες καί θά ἐπιστρέψει, ὅπως πληροφορούμεθα, περί τίς 10 Ἰανουαρίου. Μέ τήν ἐπιστροφή του θά τροχιοδρομηθοῦν οἱ ἐξελίξεις τοῦ κρίσιμου 2019 γιά τά συμφέροντα τῶν ΗΠΑ στά Βαλκάνια καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο.

Πρίν τήν ἐκπνοή τοῦ χρόνου, ὁ κ. πρέσβυς ὑπῆρξε ἀρκετά δραστήριος, καθώς διοργάνωσε οὐκ ὀλίγα δεῖπνα στήν οἰκία του ἐπί τῆς ὁδοῦ Παναγῆ Κυριακοῦ, μέ τήν συμμετοχή κορυφαίων στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως ἀλλά καί τῆς Ἀντιπολιτεύσεως, παρουσία κορυφαίων δημοσιογράφων τῆς πατρίδος μας ἀλλά καί δοκιμασμένων φίλων τῆς Ἀμερικῆς. Σέ μερικά ἀπό αὐτά ἄφησε νά διαφανεῖ ἡ ἀγωνία του μή τυχόν καί «ἐργαλειοποιηθεῖ» ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ στόν δρόμο πρός τίς ἐκλογές, ἄν καί μερικοί ἀπό τούς συνδαιτυμόνες του τόλμησαν καί τοῦ εἶπαν κατά πρόσωπο πώς αὐτό μέ δική του εὐθύνη «ἤδη συμβαίνει». Σέ ἄλλα δεῖπνα μοιράστηκε μέ τούς συνδαιτυμόνες του τήν ἐκτίμηση πώς «αὐτή τήν στιγμή δέν ὑπάρχουν στοιχεῖα γιά τήν ἐμπλοκή πολιτικῶν στήν ὑπόθεση τῆς Novartis». Λέγεται, μάλιστα, ὅτι ἡ ἐκτίμηση αὐτή «ταξίδεψε» στό Μαξίμου καί δέν ἄρεσε ἰδιαίτερα στόν κ. Πρωθυπουργό, ὁ ὁποῖος ἔχει δημιουργήσει προσδοκίες καθάρσεως στό ἐκλογικό σῶμα.

Στήν πραγματικότητα, ὅμως, τίποτε δέν εἶναι ὁριστικό. Ὅλα εἶναι στόν «ἀέρα», γιατί οἱ ΗΠΑ δέν ἔχουν λάβει ἀκόμη τελική ἀπόφαση πρός ποιά κατεύθυνση θέλουν νά γείρουν τήν πλάστιγγά τους. Ἡ πολιτική τους ἔναντι τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου στά ἑλληνοτουρκικά εἶναι κυμαινόμενη. Ὁ ἐνθουσιασμός τους γιά τήν ἀμυντική συνεργασία μέ τήν Κύπρο ὑπεχώρησε μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ πάστορα Μπράνσον ἀπό τόν Ἐρντογάν, ἐνῶ οὐδείς γνωρίζει πῶς θά συμπεριφερθοῦν σέ τυχόν θερμό ἐπεισόδιο μεταξύ Καστελλορίζου-Κρήτης. Τό Σκοπιανό, ἐπίσης, εἶναι πολύ ψηλά στήν ἀτζέντα Πάυατ, καθώς γιά τίς ΗΠΑ γίνεται ἀντιληπτό ὡς μέρος τῆς ἀντιπαραθέσεώς τους μέ τήν Ρωσσία στά Βαλκάνια καί στήν εὐρύτερη περιοχή. Δεδομένων ὅλων αὐτῶν, ἡ πρεσβεία ἀναμένει ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας θά καταβάλει κάθε προσπάθεια γιά νά κλείσει καί τό Μακεδονικό καί τό Ἀλβανικό, ὥστε νά ἐγγραφεῖ στίς δέλτους τοῦ State Department ὡς ὁ σταθερός καί διαχρονικός σύμμαχός του στήν πολιτική. Εἶναι ὅμως ἔτσι;

Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρονοδιαγράμματος ψήφισης τῆς Συμφωνίας (Φεβρουάριο θά ἔρθει πρός κύρωση στήν Βουλή, ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ Πρόεδρος Βούτσης) ἀλλά καί τό αἴτημα Παυλόπουλου-Μαξίμου πρός τούς διεθνεῖς ὀργανισμούς γιά ὑπογραφή πρόσθετου ἑρμηνευτικοῦ πρωτοκόλλου τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν (μετά τίς ἀπαράδεκτες δηλώσεις Ζάεφ), θέτουν ἐκ νέου ψηλά τόν πῆχυ γιά τόν κ. Πάυατ, ὁ ὁποῖος κατά τήν πολυήμερη παραμονή του στίς ΗΠΑ πρέπει νά λάβει μαζί μέ προϊσταμένους του στήν Οὐάσιγκτων κρίσιμες ἀποφάσεις. Κόντρα στήν βεβαιότητα ὅτι ὁ Τσίπρας θά κάνει τό χρέος του ἔναντι τῶν ΗΠΑ, μήπως θά ἔπρεπε νά διερευνήσει καί τό ἐνδεχόμενο ἀπρόοπτης ἀλλαγῆς στάσεως συμπεριφορᾶς τοῦ Πρωθυπουργοῦ, σέ περίπτωση πού δέν ὑπογραφεῖ τό πρόσθετο πρωτόκολλο, τό ὁποῖο ζητεῖται, μέχρι τά τέλη Φεβρουαρίου; Τί γίνεται ἄν ὁ Τσίπρας βαρεθεῖ νά παίζει τό «καλό παιδί» τῶν Ἀμερικανῶν καί ἀφήσει τήν Συμφωνία γιά τόν «ἑπόμενο» Κυριάκο; Τί γίνεται ἄν ἡ κυβέρνησις ἔχει προσδοκίες ἀνταλλαγμάτων γιά τήν κύρωση τῶν Πρεσπῶν στό γήπεδο τῆς Novartis καί οἱ προσδοκίες αὐτές δέν ἱκανοποιοῦνται; Μπορεῖ ὁ Τσίπρας νά τινάξει στόν ἀέρα, ἄν θέλει, τόν σχεδιασμό τῶν ΗΠΑ στά Βαλκάνια ἤ καί νά τόν καθυστερήσει;

«Θά δοῦμε» ἀπαντᾶ ὁ πρέσβυς στά τραπέζια πού διοργανώνει κάθε φορά. Οἱ ΗΠΑ πρέπει νά ἀποφασίσουν ποιά πλευρά θά εὐνοήσουν ἀπό ἐδῶ καί πέρα, καί οἱ ἀπαντήσεις δέν εἶναι αὐτονόητες. Οἱ δημοσκοπήσεις θά παίξουν τόν ρόλο τους. Ὅσο εὔκολα μπορεῖ ὁ Πάυατ νά συμμαχήσει ξανά μέ τούς «ἄπλυτους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ» (φράση μέ τήν ὁποία ἐπετέθη σέ στελέχη τῆς πρεσβείας τῶν ΗΠΑ κορυφαῖο στέλεχος τῆς ΝΔ πρό καιροῦ), ἄλλο τόσο εὔκολα μπορεῖ νά «παίξει» ὑπέρ τῆς ΝΔ, κορυφαῖα στελέχη τῆς ὁποίας (τέσσερα, πέντε ἐσχάτως) δεξιώθηκε στήν οἰκία του προσφάτως. Ὅταν γυρίσει ἀπό τίς διακοπές του, πάντως, λογικά θά ξέρει. Ἴδωμεν.

Απόψεις

ΣΥΡΙΖΑ: Ἐκτός Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς δύο Χριστιανοί γιά νά εὐνοηθεῖ ὁ ἐκλεκτός τοῦ τουρκικοῦ Προξενείου

Εφημερίς Εστία
Θύελλα στήν Θράκη – Καταγγελίες καί ἐνστάσεις γιά νοθεία στό ἀποτέλεσμα γιά τήν σύνθεση τῆς Κ.Ε. Ὁ Τσίπρας τά δίνει ὅλα γιά τήν ψῆφο τῶν τουρκογενῶν

Ἀναβοσβήνουν φωτάκια στό πιλοτήριο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶσαι μόνος σου

Οἱ Εὐρωπαῖοι δυσφοροῦν γιά τούς χειρισμούς στό Οὐκρανικό

Εφημερίς Εστία
Τά ὑψηλά ποσοστά σέ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Κύπρο

Γιατί δέν (μᾶς) χαίρεται καί δέν χαμογελᾶ ὁ κόσμος;

Δημήτρης Καπράνος
Ἀπορῶ μέ τούς συναδέλφους μου…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ