Οἱ Ἕλληνες «τρέχουν» τόν κόσμο

ΚΡΑΤΗΣΑ γιά τό τελευταῖο σημείωμα τῆς μεταβατικῆς αὐτῆς χρονιᾶς τήν συγκλονιστική συνομιλία πού εἶχα ἕνα βράδυ τοῦ Νοεμβρίου, στούς σκοτεινούς δρόμους τῆς Μπρατισλάβα, μέ ἕναν παγκόσμιο Ἕλληνα:

τόν ἱδρυτή τῆς ἑταιρείας πιστοποίησης PeopleCert καί Πρόεδρο τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης γιά τήν Πληροφορική CEPIS, τόν Βύρωνα Νικολαΐδη. Κωνσταντινουπολίτης, Εὐρωπαῖος ἀπό τά 17 του ὅταν πήγαινε στό Δυτικό καί Ἀνατολικό Βερολῖνο γιά νά καταλάβει τόν καπιταλισμό καί τόν σοσιαλισμό, στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1981, καί ἀφοῦ ἀρνήθηκε νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν ναυτιλία (μιλούσαμε μόνο γιά λεφτά), γρήγορα ἀντελήφθη πώς τό μέλλον περνᾶ μέσα ἀπό τούς ὑπολογιστές. Σέ καιρούς ἀνύποπτους, ἐκτός ἀπό πιάνο, ἔκανε δῶρο στά παιδιά του τό …ποντίκι ἑνός ὑπολογιστῆ.

Ὁ Παγκόσμιος Βύρων –ἡ ἑταιρεία του πού πιστοποιεῖ τά πάντα βρίσκεται σήμερα σέ 200 χῶρες χωρίς τοπική ἄδεια ὅπως ὑποχρεοῦνται ἡ Airbnb καί ἡ Uber– βρέθηκε σέ ἕνα ἐπώδυνο δίλημμα στήν κρίση τοῦ 2008. Κλήθηκε νά ἀποφασίσει ἄν θά βάλει λουκέτο στήν ἑταιρεία του –ὁ κύκλος ἐργασιῶν τῆς ὁποίας ἦταν κατά 88 τοῖς ἑκατό στήν Ἑλλάδα, καί ἄν θά χαρεῖ γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του τά ὡραῖα λεφτά του ἤ ἄν θά ἀναλάβει τό ρίσκο τοῦ ἐπαναπροσανατολισμοῦ καί τῆς ἀπεξάρτησής της ἀπό τήν ἑλληνική ἀγορά. Ἐπέλεξε τό δεύτερο, καί μετά ἀπό σκληρή δουλειά καί ὑπομονή, τό 88% τοῦ τζίρου του εἶναι στόν πλανήτη καί τό ὑπόλοιπο στήν Ἑλλάδα. Τήν ἑπομένη τῆς συνομιλίας μας, πεζῆ στούς ἄδειους δρόμους τῆς μουντῆς σλοβακικῆς πρωτεύουσας, πετοῦσε γιά Σρί Λάνκα ἀπό τήν Βιέννη. Μοῦ μίλησε κατ’ ἀρχάς μέ πάθος γιά τό computing. Γιά τήν ἔννοια τοῦ reskilling. Γιά τό up skill. Ὅπως μοῦ ἐξήγησε, αὐτά πού μάθαμε γιά τούς ὑπολογιστές τό 2000 δέ φθάνουν πιά. Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν, τό 5G ἀνατέλλει καί ὁ κόσμος δέν ἔχει πληροφορικάριους νά τρέξουν τήν ἀλλαγή.

Στό μέλλον πρέπει νά ξέρουμε ὅλοι προγραμματισμό ὑπολογιστῶν, ἀλλιῶς θά μείνουμε ἐκτός, μοῦ ἐξήγησε ὁ Βύρων, ὁ ὁποῖος πιστεύει πώς οἱ φτωχοί τοῦ μέλλοντος θά εἶναι οἱ ἀδύναμοι καί οἱ ἡλικιωμένοι πού δέ θά ἔχουν ἐπιμορφωθεῖ στούς ὑπολογιστές. Καί βεβαίως μέ προειδοποίησε μέρες πού εἶναι. «Ὁ ἑπόμενος πόλεμος θά κριθεῖ μπροστά ἀπό ἕναν ὑπολογιστή.» Αὐτή ἡ μεγάλη ἀλλαγή, ἡ τέταρτη ἐπανάσταση, ἀλλάζει τά πάντα γιά ὅλα τά Ἔθνη. Ἡ γνώση τῶν ὑπολογιστῶν ἔχει τήν ἐξέλιξη τῶν μαθηματικῶν καί πρέπει νά τήν παρακολουθοῦμε ἀπό κοντά γιά νά βρεθοῦμε στό ἴδιο τραπέζι ἡ Εὐρώπη μέ τήν καλπάζουσα Κίνα, τήν Ἰνδία καί τήν Ἀμερική. Ἤδη οἱ ἀδελφοί μας Κύπριοι, οἱ Σλοβάκοι καί ἄλλοι τρέχουν. «Κάθε μέρα ὁ νέος κόσμος γίνεται παρελθόν.

Οἱ ταχύτητες πού ἀναπτύσσονται εἶναι συγκλονιστικές. Σέ λίγο θά μιλᾶμε καί γιά τό 6G, ποιό 5G;» μοῦ εἶπε ὁ Βύρων. «Πρέπει νά ξέρουμε ποῦ θέλουμε νά πᾶμε ὡς Ἔθνος σέ 15 χρόνια. Ἄν δέν ξέρεις ποῦ πᾶς ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στό ἴδιο σημεῖο» τόνισε ὁ Νικολαΐδης ἐνθυμούμενος μιά παλαιά πολίτικη παροιμία. Καί πρόσθεσε: «Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε πώς ὅσοι προπορεύονται ἡμῶν δέ μένουν στάσιμοι ὥστε νά τούς προλάβουμε. Τρέχουν καί μεγαλώνουν τήν ἀπόσταση.»

Ὁ Βύρων Νικολαΐδης πιστεύει στήν ἀξιοσύνη τοῦ Ἕλληνα. Ὄχι μέ ὅρους DNA καί περιούσιου λαοῦ. «Εἴμαστε πιό ἔξυπνοι ἀπό ἄλλους λαούς, γιατί οἱ συγκυρίες μᾶς ἀνάγκασαν νά γίνουμε ἔξυπνοι γιά νά ἐπιβιώσουμε» μοῦ τόνισε, ἀλλά αὐτό δέν ἀρκεῖ. Τοῦ ἀρέσει αὐτό πού συμβαίνει στό Ἰσραήλ ὅπου κάθε νέα ἰδέα, ἀκόμη καί ἄν προέρχεται ἀπό ἕναν νεαρό στρατιώτη, δέ βρίσκει ἐμπόδια στήν ἱεραρχία γιά νά φθάσει στήν κορυφή. Πιστεύει πώς οἱ μικρές χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἐπειδή εἶναι «μαζεμένες» παρά τούς θρύλους γιά τό μεγάλο κράτος, ἔχουν λόγω μεγέθους καί εὐελιξίας πλεονέκτημα στόν ἀνταγωνισμό. Ἀρκεῖ νά τό θέλουν. Φθάνοντας στό Σέρατον τῆς Μπρατισλάβα, περασμένα μεσάνυχτα, παγωμένοι, στήλη ἅλατος, σχεδόν ἔκανα μιά παράδοξη σκέψη. Ἕλληνες σάν τόν Νικολαΐδη –πού ἀναπροσανατόλισαν τίς ἐπιχειρήσεις τους καί ἀπό ἑλληνικές ἔγιναν παγκόσμιες καί ἐξαγωγικές– «τρέχουν» σήμερα τόν κόσμο. Οἱ Ἕλληνες σήμερα «τρέχουν» τόν κόσμο. Ἀλλά ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ ἀκόμη νά «τρέξει» στόν κόσμο. Δέν μπορεῖ, ἄν καί μπορεῖ νά γίνει παγκόσμια. Μήπως αὐτό πρέπει νά εἶναι τό στοίχημά μας γιά τό 2020; Ὁ Λόρδος Μπάυρον τῶν ὑπολογιστῶν χαμογελᾶ καί λέει ναί!

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!