Οἱ Ἕλληνες «τρέχουν» τόν κόσμο

ΚΡΑΤΗΣΑ γιά τό τελευταῖο σημείωμα τῆς μεταβατικῆς αὐτῆς χρονιᾶς τήν συγκλονιστική συνομιλία πού εἶχα ἕνα βράδυ τοῦ Νοεμβρίου, στούς σκοτεινούς δρόμους τῆς Μπρατισλάβα, μέ ἕναν παγκόσμιο Ἕλληνα:

τόν ἱδρυτή τῆς ἑταιρείας πιστοποίησης PeopleCert καί Πρόεδρο τῆς Διεθνοῦς Ὀργάνωσης γιά τήν Πληροφορική CEPIS, τόν Βύρωνα Νικολαΐδη. Κωνσταντινουπολίτης, Εὐρωπαῖος ἀπό τά 17 του ὅταν πήγαινε στό Δυτικό καί Ἀνατολικό Βερολῖνο γιά νά καταλάβει τόν καπιταλισμό καί τόν σοσιαλισμό, στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1981, καί ἀφοῦ ἀρνήθηκε νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν ναυτιλία (μιλούσαμε μόνο γιά λεφτά), γρήγορα ἀντελήφθη πώς τό μέλλον περνᾶ μέσα ἀπό τούς ὑπολογιστές. Σέ καιρούς ἀνύποπτους, ἐκτός ἀπό πιάνο, ἔκανε δῶρο στά παιδιά του τό …ποντίκι ἑνός ὑπολογιστῆ.

Ὁ Παγκόσμιος Βύρων –ἡ ἑταιρεία του πού πιστοποιεῖ τά πάντα βρίσκεται σήμερα σέ 200 χῶρες χωρίς τοπική ἄδεια ὅπως ὑποχρεοῦνται ἡ Airbnb καί ἡ Uber– βρέθηκε σέ ἕνα ἐπώδυνο δίλημμα στήν κρίση τοῦ 2008. Κλήθηκε νά ἀποφασίσει ἄν θά βάλει λουκέτο στήν ἑταιρεία του –ὁ κύκλος ἐργασιῶν τῆς ὁποίας ἦταν κατά 88 τοῖς ἑκατό στήν Ἑλλάδα, καί ἄν θά χαρεῖ γιά τό ὑπόλοιπο τῆς ζωῆς του τά ὡραῖα λεφτά του ἤ ἄν θά ἀναλάβει τό ρίσκο τοῦ ἐπαναπροσανατολισμοῦ καί τῆς ἀπεξάρτησής της ἀπό τήν ἑλληνική ἀγορά. Ἐπέλεξε τό δεύτερο, καί μετά ἀπό σκληρή δουλειά καί ὑπομονή, τό 88% τοῦ τζίρου του εἶναι στόν πλανήτη καί τό ὑπόλοιπο στήν Ἑλλάδα. Τήν ἑπομένη τῆς συνομιλίας μας, πεζῆ στούς ἄδειους δρόμους τῆς μουντῆς σλοβακικῆς πρωτεύουσας, πετοῦσε γιά Σρί Λάνκα ἀπό τήν Βιέννη. Μοῦ μίλησε κατ’ ἀρχάς μέ πάθος γιά τό computing. Γιά τήν ἔννοια τοῦ reskilling. Γιά τό up skill. Ὅπως μοῦ ἐξήγησε, αὐτά πού μάθαμε γιά τούς ὑπολογιστές τό 2000 δέ φθάνουν πιά. Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν, τό 5G ἀνατέλλει καί ὁ κόσμος δέν ἔχει πληροφορικάριους νά τρέξουν τήν ἀλλαγή.

Στό μέλλον πρέπει νά ξέρουμε ὅλοι προγραμματισμό ὑπολογιστῶν, ἀλλιῶς θά μείνουμε ἐκτός, μοῦ ἐξήγησε ὁ Βύρων, ὁ ὁποῖος πιστεύει πώς οἱ φτωχοί τοῦ μέλλοντος θά εἶναι οἱ ἀδύναμοι καί οἱ ἡλικιωμένοι πού δέ θά ἔχουν ἐπιμορφωθεῖ στούς ὑπολογιστές. Καί βεβαίως μέ προειδοποίησε μέρες πού εἶναι. «Ὁ ἑπόμενος πόλεμος θά κριθεῖ μπροστά ἀπό ἕναν ὑπολογιστή.» Αὐτή ἡ μεγάλη ἀλλαγή, ἡ τέταρτη ἐπανάσταση, ἀλλάζει τά πάντα γιά ὅλα τά Ἔθνη. Ἡ γνώση τῶν ὑπολογιστῶν ἔχει τήν ἐξέλιξη τῶν μαθηματικῶν καί πρέπει νά τήν παρακολουθοῦμε ἀπό κοντά γιά νά βρεθοῦμε στό ἴδιο τραπέζι ἡ Εὐρώπη μέ τήν καλπάζουσα Κίνα, τήν Ἰνδία καί τήν Ἀμερική. Ἤδη οἱ ἀδελφοί μας Κύπριοι, οἱ Σλοβάκοι καί ἄλλοι τρέχουν. «Κάθε μέρα ὁ νέος κόσμος γίνεται παρελθόν.

Οἱ ταχύτητες πού ἀναπτύσσονται εἶναι συγκλονιστικές. Σέ λίγο θά μιλᾶμε καί γιά τό 6G, ποιό 5G;» μοῦ εἶπε ὁ Βύρων. «Πρέπει νά ξέρουμε ποῦ θέλουμε νά πᾶμε ὡς Ἔθνος σέ 15 χρόνια. Ἄν δέν ξέρεις ποῦ πᾶς ὅλοι οἱ δρόμοι ὁδηγοῦν στό ἴδιο σημεῖο» τόνισε ὁ Νικολαΐδης ἐνθυμούμενος μιά παλαιά πολίτικη παροιμία. Καί πρόσθεσε: «Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε πώς ὅσοι προπορεύονται ἡμῶν δέ μένουν στάσιμοι ὥστε νά τούς προλάβουμε. Τρέχουν καί μεγαλώνουν τήν ἀπόσταση.»

Ὁ Βύρων Νικολαΐδης πιστεύει στήν ἀξιοσύνη τοῦ Ἕλληνα. Ὄχι μέ ὅρους DNA καί περιούσιου λαοῦ. «Εἴμαστε πιό ἔξυπνοι ἀπό ἄλλους λαούς, γιατί οἱ συγκυρίες μᾶς ἀνάγκασαν νά γίνουμε ἔξυπνοι γιά νά ἐπιβιώσουμε» μοῦ τόνισε, ἀλλά αὐτό δέν ἀρκεῖ. Τοῦ ἀρέσει αὐτό πού συμβαίνει στό Ἰσραήλ ὅπου κάθε νέα ἰδέα, ἀκόμη καί ἄν προέρχεται ἀπό ἕναν νεαρό στρατιώτη, δέ βρίσκει ἐμπόδια στήν ἱεραρχία γιά νά φθάσει στήν κορυφή. Πιστεύει πώς οἱ μικρές χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἐπειδή εἶναι «μαζεμένες» παρά τούς θρύλους γιά τό μεγάλο κράτος, ἔχουν λόγω μεγέθους καί εὐελιξίας πλεονέκτημα στόν ἀνταγωνισμό. Ἀρκεῖ νά τό θέλουν. Φθάνοντας στό Σέρατον τῆς Μπρατισλάβα, περασμένα μεσάνυχτα, παγωμένοι, στήλη ἅλατος, σχεδόν ἔκανα μιά παράδοξη σκέψη. Ἕλληνες σάν τόν Νικολαΐδη –πού ἀναπροσανατόλισαν τίς ἐπιχειρήσεις τους καί ἀπό ἑλληνικές ἔγιναν παγκόσμιες καί ἐξαγωγικές– «τρέχουν» σήμερα τόν κόσμο. Οἱ Ἕλληνες σήμερα «τρέχουν» τόν κόσμο. Ἀλλά ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ ἀκόμη νά «τρέξει» στόν κόσμο. Δέν μπορεῖ, ἄν καί μπορεῖ νά γίνει παγκόσμια. Μήπως αὐτό πρέπει νά εἶναι τό στοίχημά μας γιά τό 2020; Ὁ Λόρδος Μπάυρον τῶν ὑπολογιστῶν χαμογελᾶ καί λέει ναί!

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!