Οἱ ἄνθρωποι καί οἱ θεσμοί

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αὐτή ἀσκεῖ καθημερινά σκληρή κριτική στόν ὑπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου γιά τήν συντριπτική πλειονότητα τῶν ἐπιλογῶν του.

Ἀπό τήν κατάργηση τῶν Λατινικῶν ἕως τήν υἱοθέτηση τῆς τουρκικῆς γλώσσας γιά τίς ἀποφάσεις τῶν Ἰσλαμικῶν Ἱεροδικείων, καί ἀπό τήν μείωση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν καί τήν κατάργηση τῶν βαθμῶν στά δημοτικά σχολεῖα μέχρι καί τήν δαιμονοποίηση τῆς ἀριστείας. Ἡ ἐκπαιδευτική πολιτική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ συνιστᾶ στό σύνολό της σχεδόν ἕνα πελώριο λάθος.

Σήμερα, ὅμως, νιώθουμε τήν ἀνάγκη νά ποῦμε πώς βρίσκουμε ἀφόρητα συντηρητικό καί δογματικό τόν τρόπο πού ἐκδήλωσε τμῆμα τοῦ πολιτικοῦ καί ἐκπαιδευτικοῦ κόσμου τήν διαφωνία του γιά τίς ἀλλαγές πού ἐπιχειρεῖ ὁ ὑπουργός στό ἐξεταστικό σύστημα. Τόσο στό σύστημα τῶν πανελλαδικῶν ὅσο καί στό σύστημα τῶν ἀπολυτηρίων ἐξετάσεων τῆς Τρίτης Λυκείου. Προφανῶς καί πρέπει νά διασφαλισθεῖ τό ἀδιάβλητο τοῦ θεσμοῦ ὁ ὁποῖος εἶναι ἀπό τούς λίγους στήν Ἑλληνική Δημοκρατία πού θεωροῦνται ἀξιόπιστοι. Ὡστόσο, μᾶς ἐντυπωσιάζει ἡ φρενίτιδα καί ἡ ἐπιμονή στήν ἄποψη πώς ὁ θεσμός εἶναι ἀντικειμενικός καί πώς δέν πρέπει νά ἀλλάξει τίποτε. Ἡ πρώτη ἔνστασις πού διατυπώθηκε ἀφορά τό μπόνους 10% πού θά δίδει τό ἀπολυτήριο τοῦ Λυκείου στήν τελική βαθμολογία εἰσαγωγῆς στά ΑΕΙ. Τά μόρια εἰσαγωγῆς θά διαμορφώνονται πλέον κατά 90% ἀπό τίς γραπτές ἐπιδόσεις στά ἐξεταζόμενα μαθήματα καί κατά 10% ἀπό τό ἀπολυτήριο τοῦ Λυκείου. Στήν πραγματικότητα πρόκειται γιά τήν (συντηρητική) ἐπαναφορά τοῦ συστήματος τοῦ Ἀντώνη Τρίτση, ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ ὁποίου στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ὁ βαθμός εἰσαγωγῆς διαμορφωνόταν κατά 25% ἀπό τούς βαθμούς τῶν τριῶν ἀπολυτηρίων Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου καί κατά 75% ἀπό τίς ἐπιδόσεις στά γραπτά μαθήματα δέσμης. Στήν πραγματικότητα τό μπόνους πού ἀφορᾶ τήν ἀπόδοση τοῦ μαθητῆ καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς χρονιᾶς προστατεύει τούς ἐξεταζόμενους ἀριστούχους ἀπό τό σύνδρομο τῆς… κακῆς ἡμέρας. Ὅσο καλά προετοιμασμένοι καί ἄν εἶναι, πιθανόν σέ μία ἀπό τίς ἡμέρες πού δίδουν ἐξετάσεις νά μήν ἀποδώσουν ὅσο ἀξίζουν. Τό 10% ἀναπληρώνει τήν ἀπώλεια.

Ὑποστηρίζω αὐτή τήν ἀλλαγή, γιατί ἔχω ἐπωφεληθεῖ ἀπό αὐτή. Ἔγραψα ὑπέροχα Ἱστορία (20 μάλιστα), Λατινικά, Ἀρχαῖα ἀλλά ὄχι τόσο καλά Ἔκθεση. Τό μπόνους ἐπιβράβευσης γιά τήν προσπάθεια πού κατέβαλλα ἐπί τρία ὁλόκληρα χρόνια μέσα στήν αἴθουσα διδασκαλίας μέ ὁδήγησε ὅμως στή Νομική Σχολή Θράκης μέ 1.729 μόρια.

Μιλᾶμε οὐσιαστικά γιά τό πλεονέκτημα ἕδρας τοῦ ἐπιμελοῦς μαθητῆ. Ὅπως στίς μεγάλες διοργανώσεις μπάσκετ καί ποδοσφαίρου ἡ τελική κατάταξη στήν κανονική περίοδο παίζει ρόλο εἴτε στά πλέι-ὄφ (πλεονέκτημα ἕδρας) εἴτε στίς κληρώσεις (εὐνοϊκή ἐπιλογή ἀδύναμου ἀντιπάλου), ἔτσι κι ἐδῶ.

Τό σύστημα δοκιμάστηκε καί δέν ἀπέτυχε. Χρωστάω τήν εἰσαγωγή μου στήν Σχολή τῶν ὀνείρων μου σέ αὐτό. Καί οἱ καθηγητές μας στό Λύκειο δέν ἔκαναν χάρη σέ κανέναν μέ τούς βαθμούς πού μᾶς ἔδιδαν στήν τριετία. Ἄς ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στούς Ἕλληνες ἐκπαιδευτικούς.

Τά αὐτά ἰσχύουν καί γιά τίς ἐσωτερικές ἀπολυτήριες ἐξετάσεις πού τό Ὑπουργεῖο ζητᾶ νά διεξάγονται σέ ἐπίπεδο Δήμων ἤ Περιφέρειας. Καί ἐδῶ τίθεται ζήτημα ἀδιάβλητου. Ἄν ὅμως τά θέματα ἐπιλέγονται κεντρικά ἀπό τράπεζα θεμάτων μέ ἐπαναφορά τῆς ρύθμισης τοῦ νόμου Διαμαντοπούλου, χωρίς νά ἀναμειγνύονται οἱ καθηγητές τῶν σχολείων, δέν βλέπω ποῦ μπορεῖ νά εἶναι τό πρόβλημα.

Ἐν πάση περιπτώσει ἄν δέν ἐμπιστευόμαστε τούς καθηγητές πού βρίσκονται σήμερα στά σχολεῖα, τότε ἔχει πρόβλημα διαβλητότητας καί τό ἰσχῦον σύστημα βαθμολόγησης.

Καταλήγω: Ναί, ἡ ἐκπαιδευτική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ πάσχει καί μάλιστα σοβαρά. Αὐτός ὅμως δέν εἶναι λόγος νά ἀναθεματίζουμε χωρίς νά συζητᾶμε κάθε ἀλλαγή μέ πρόσχημα τό ἀδιάβλητο.

Εἰδικῶς, μάλιστα, ὅταν ἀκόμη καί τό ἀδιάβλητο τῶν ἐξετάσεων ἰδιωτικῶν σχολείων γιά τό baccalauréat δέχθηκε ἰσχυρότατο πλῆγμα πρίν ἀπό μερικά χρόνια. Οἱ ἄνθρωποι κάνουν τούς θεσμούς. Ὄχι οἱ θεσμοί τούς ἀνθρώπους.

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ