Ὄχι στήν συμφωνημένη ἧττα!

ΠΑΡΑΠΟΝΟ δέν πρέπει νά ἔχουμε

Ὅλοι σχεδόν οἱ παῖκτες τῆς περιοχῆς ἔχουν ξεκαθαρίσει μέ διαύγεια σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν καί πρέσβεων ποιά εἶναι ἡ θέση τους γιά τίς ἐξελίξεις στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ὅλοι ἐκτός ἀπό ἕναν: τόν ἀπρόβλεπτο Τοῦρκο Πρόεδρο Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ συνεχῶς μέ ἐρευνητικά, φρεγάτες καί χάρτες προκειμένου νά ἀναγκάσει τήν Δύση νά γονατίσει μπροστά του καί νά τοῦ δώσει αὐτά πού ἀπαιτεῖ ἀπό τόν ἐνεργειακό πλοῦτο τῆς περιοχῆς. Καί ἀπό ὅ,τι φαίνεται μέχρι στιγμῆς τά καταφέρνει. Οἱ νουθεσίες τῶν κ. Μάττ Πάλμερ (βοηθός ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν ΗΠΑ) καί Τζέφφρυ Πάυατ (πρέσβυς «γιά τήν ἀποφυγή μονομερῶν ἐνεργειῶν») δέν ἀπευθύνονται σέ αὐτόν ἀλλά ἀποκλειστικῶς στήν ἀκίνητη Ἑλλάδα! Ἄς δώσουμε λοιπόν τήν εἰκόνα στό σύνολό της.

1. Οἱ ΗΠΑ θέλουν –σέ ἐπίπεδο Ὑπουργείων Ἐξωτερικῶν– τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία ἀπέναντι στήν Ρωσσία. Τίς θέλουν κατ’ ἀρχάς ἐνεργειακά ἀπέναντι. Μέσω Ἑλλάδος (ἀγωγοί TAP-ITGI) ἐπιχειροῦν νά μειώσουν τήν ἐξάρτηση τῶν Βαλκανίων ἀπό τήν Ρωσσία. Μέσω Τουρκίας ἀπό τήν ὁποία ἐπιθυμοῦν κατά βάθος νά περάσει ὁ ἀγωγός EastMed θέλουν ἐπίσης νά ἀκυρώσουν τά σχέδια τῶν Ρώσσων γιά περαιτέρω ἐνεργειακή κάθοδο στήν περιοχή. Στόχος τους ἡ ἀκύρωση τοῦ ἀγωγοῦ Τurkish Stream. Ὁ πρέσβυς Πάυατ τό εἶπε ἀνοικτά ἄλλωστε στήν ἐξαιρετική ἐκδήλωση τοῦ «Δικτύου» τῆς Ἄννας Διαμαντοπούλου: «Ἡ Τουρκία μπορεῖ νά γίνει ἐνεργειακό σταυροδρόμι λόγω τῆς γεωγραφικῆς της θέσης». Οἱ ΗΠΑ ἐπίσης θέλουν τίς Ἑλλάδα – Τουρκία ἀπέναντι στήν Ρωσσία στρατιωτικά. Τήν Ἑλλάδα μέσω τοῦ λιμένος τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Ὁ Πάυατ τό εἶπε ἐπίσης ἀνοικτά: ἡ Ἀλεξανδρούπολη νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό Ἑλλάδα καί ΗΠΑ «ὡς στρατηγικό περιουσιακό στοιχεῖο γιά τήν ἀνάπτυξη ἀμερικανικῶν καί ΝΑΤΟϊκῶν δυνάμεων στήν Μαύρη Θάλασσα καί τήν περιοχή τῆς Βαλκανικῆς». Τήν Τουρκία κατά μείζονα λόγο τήν χρειάζονται γιά τό «Canal Instambul», τά νέα Στενά πού σχεδιάζει ὁ Ἐρντογάν, παράλληλα πρός τόν Βόσπορο. Ἄν προχωρήσει τό «τρελλό» αὐτό ἔργο ἀναθεωρεῖται ἡ σύμβαση τοῦ Μοντρέ, καί ἡ ἄνοδος ἀμερικανικῶν πλοίων πρός τήν Μαύρη Θάλασσα θά εἶναι στό μέλλον ἐλεύθερη (ἀπό τόν Βόσπορο ἀπαγορεύεται.)

Οἱ ΗΠΑ, λοιπόν, χρειάζονται καί τίς δύο χῶρες γιά τό στρατηγικό τους συμφέρον πού εἶναι κατά State Department ὁ περιορισμός τοῦ Πούτιν «στήν αὐλή του» (ἄν προχωρήσει τό Canal θά τά «σπάσουν» Ρωσσία – Τουρκία.) Γιά νά ὑλοποιηθεῖ ὁ ἀμερικανικός σχεδιασμός ὅμως πρέπει νά τά βροῦν Ἑλλάδα – Τουρκία στήν «μοιρασιά τοῦ Αἰγαίου» καί στό Κυπριακό (ἄν ὁ East Med περάσει μέσω Κύπρου στήν Τουρκία.) Καί τό νά τά «βροῦν» Ἑλλάδα – Τουρκία πού στό μυαλό τους λογίζονται ὡς ἑνιαῖος γεωγραφικός χῶρος, σημαίνει ὅτι οἱ Ἀμερικανοί κάποιον θά «ρίξουν» στήν μοιρασιά, καί μάλιστα πολύ. Ἄν διαβάσουμε τήν τελευταία συνέντευξη Πάλμερ («Νέα») στήν ὁποία λέει ὅτι «πρέπει νά διατηρήσουμε τήν Τουρκία ἀγκυροβολημένη στό ΝΑΤΟ καί τήν Δύση», ἔχουμε μία ἰδέα ποιόν θά προτιμήσουν πάντως.

2. Ἡ Ρωσσία ἀπό τήν πλευρά της ἐνημερώνει διά τῆς ἐδῶ πρεσβείας ὅτι σέ τυχόν θερμό ἐπεισόδιο δέν θά κινηθεῖ «οὔτε ὑπέρ τῆς Τουρκίας» μέ τήν ὁποία δέν εἶναι στρατηγικός σύμμαχος, «οὔτε καί κατά της» ὅμως. Σημειωτέον ἐπίσης ὅτι ἡ Ρωσσία ψήφισε ὑπέρ τῆς ἀναγνώρισης τῆς «Τουρκικῆς Ἐρυθρᾶς Ἡμισελήνου» τοῦ Ψευδοκράτους, προσφάτως.

3. Τό Ἰσραήλ ἐπίσης διά τοῦ πρέσβεώς του Γιόσσι Ἀμρανί διεμήνυσε στήν πρόσφατη ἐκδήλωση τοῦ Δικτύου ὅτι κανείς δέν πολεμᾶ τόν πόλεμο τοῦ ἄλλου. Ὅπως εἶπε «ἡ ἐπίλυση ὁποιασδήποτε σύγκρουσης πρέπει νά ἔρθει ἀπό τήν ἴδια τήν περιοχή πού συγκρούεται: Ἀπό τήν περιοχή γιά τήν περιοχή». Ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι χαρακτηρίζει τά κοιτάσματά μας «πλοῦτο τοῦ κόσμου» (κοινά τοῖς πᾶσι κατά τά πρότυπα τῆς Ἀνταρκτικῆς)!

4. Τέλος ὑπάρχει καί ἡ Γαλλία μέ τό «Σάρλ Ντέ Γκώλλ». Ἡ μόνη πού ἐμφανίζεται νά ἔχει διάθεση ἀνάμειξης, ἀλλά μέ ἡγέτη ἕναν Μακρόν πού ἀποδυναμώνεται καθημερινῶς στό ἐσωτερικό του.

5. Τό σκηνικό συμπληρώνεται ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ ὁποία δείχνει νά εἶναι πλήρως ἐνσωματωμένη στήν ἀμερικανική στρατηγική. Γι’ αὐτό καί ὁ Πάυατ ἐπαίνεσε τήν στάση μας ὡς «ἤρεμη καί ὥριμη». Ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν πλευρά της τί κάνει; Μέ ἐμπροσθοφυλακή συνομιλητές τῆς Κυβέρνησης καί τοῦ ἐξωτερικοῦ παράγοντα στέλνει ἐσχάτως ἕνα περίεργο μήνυμα πρός ὅλους: Ἀφήνω τό Αἰγαῖο στό ράφι καί συμφωνῶ νά λύσω τήν διαφορά μου μέ τήν Τουρκία στήν Μεσόγειο προσφεύγοντας ἀπό κοινοῦ μέ τήν Λιβύη στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης γιά τό ἀνυπόστατο μνημόνιο. Θέλω νά λύσω δηλαδή τήν διαφορά μου μέ τήν Τουρκία στήν Χάγη διά ἀντιπροσώπου χωρίς νά δεσμεύεται ἡ Τουρκία ἀπό τήν ἀπόφαση –ἀφοῦ δέν θά εἶναι διάδικος– καί μόνο γιά τήν Μεσόγειο. Μέ τό Αἰγαῖο ἐκτός! Δέν θά ὑπεισέλθω στίς λεπτομέρειες μιᾶς συμφωνημένης ἥττας. Ὅσα ἀναφέρει στήν ἐπιστολή του στόν ΟΗΕ ὁ Σάρατζ γιά τά ἀκατοίκητα νησιά τῆς Μεσογείου εἶναι οἱ αὐτές θέσεις πού ἔχει ἡ νομική ὑπηρεσία τοῦ State Department καί ἡ Τουρκία! Εἶναι κερκόπορτα ἀμφισβήτησης τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος τῶν νήσων, μέ βάση τήν Λωζάννη! Καί ἄν συμφωνήσουμε αὐτή τήν ἧττα, τότε συμφωνοῦμε καί τήν ἑπόμενη! Ἡ τυχόν ἀπόφαση τῆς Χάγης θά δημιουργήσει προηγούμενο γιά τά νησιά τοῦ Αἰγαίου πού ἄν ἀποκτήσουν τουρκική ὑφαλοκρηπῖδα εἶναι θέμα χρόνου νά ἀποκτήσουν στό μέλλον καί τουρκική κυριαρχία. Σκέφτεται κανείς τίς ἐπιπτώσεις πού θά ἔχει σέ ἑλληνικό νησί ὁ ναυτικός ἀποκλεισμός του ἀπό τουρκικά πλοῖα; Ὅποιος ἐμπιστεύεται τήν Δύση στήν χάραξη μιᾶς τέτοιας στρατηγικῆς καλό εἶναι νά διαβάσει μαρτυρίες (βιβλίο Μίμη Ἀνδρουλάκη) γιά τό πόσο ἔκπληκτος-κεραυνοβολημένος ἔδειξε ὁ Ἰωαννίδης τήν βραδυά τῆς τουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο. Ὅταν συνειδητοποίησε ὅτι τόν πούλησαν.

6. Ἄν συνοψίσουμε τήν στάση ὅλων τῶν παικτῶν θά διαπιστώσουμε ὅτι ἅπαντες –πλήν Ρωσσίας δέν θέλουν σύρραξη. Καί ἄν ὑπάρξει, δέν θά ἀναμειχθοῦν. Αὐτό ὑπαγορεύει τό στρατηγικό τους συμφέρον. Θέλουν νά κερδίσουν χρόνο καί εἰρήνη γιά νά κάνουν τόν δικό τους πόλεμο κατά τῆς Ρωσσίας. Ὁ Ἐρντογάν ἄραγε τί εἰσπράττει ἀπό ὅλα αὐτά τά ἀπεγνωσμένα; Ἐάν ὅλοι τοῦ λένε «μή!» αὐτός ἀντιλαμβάνεται ὅτι πρέπει νά κάνει τό ἀνάποδο. Ἐπεισόδιο. Γιατί ἔτσι θά διαπραγματευτεῖ μέ τίς ΗΠΑ (ὄχι μέ τήν Ἑλλάδα) ἀπό ἀκόμη ἰσχυρότερη βάση. Ὅταν οἱ ΗΠΑ τοῦ λένε γονυκλινεῖς (μετά τό πραξικόπημα γιά τό ὁποῖο τίς ὑποψιάζεται) ὅτι «σέ θέλουμε ἐνεργειακό σταυροδρόμι», τί καταλαβαίνει, ἀγαπητοί σύμμαχοι, ὁ Ἀνατολίτης; Καταλαβαίνει ὅτι πρέπει νά τό κάνει. Ἡ ἀδυναμία τῆς Δύσεως «μυρίζει» ἀπό χιλιόμετρα. Τά περί «ἐγγυήσεως τῆς ἀσφάλειάς μας» εἶναι γιά ἀφελεῖς. Ὅσο λάθος εἶναι ἡ ἑλληνική ἐξωτερική πολιτική τοῦ κατευνασμοῦ ἄλλο τόσο εἶναι καί ἡ δυτική ἐξωτερική πολιτική ὅταν τοῦ κλείνει τό μάτι πώς θά ρίξουμε τούς Ἕλληνες στήν μοιρασιά. Τόν ἀποθρασύνει. Γι’ αὐτό σέ πρώτη φάση ὁ πρέσβυς του στήν Ἑλλάδα Μπουράκ Ὀζουγκερκίν τάσσεται γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ σύγκρουση ὑπέρ «τῆς οἰκοδόμησης μηχανισμῶν συνεργασίας μεταξύ ὅλων τῶν νόμιμων ἐνδιαφερομένων». Κοινῶς ἡ πρόταση Χόλμπρουκ μετά τά Ἴμια ἄνευ Χάγης: τετραμερής ἤ πενταμερής γιά τό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο μέ Ἑλλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Λιβύη, Αἴγυπτο σύν ΗΠΑ, ΟΗΕ (5+2). Κάτι πού ἡ Ἑλλάς δύσκολα μπορεῖ νά δεχθεῖ ἄν δέν θέλει νά ἐξευτελιστεῖ. Τό ἐπεισόδιο, λοιπόν, εἶναι προϋπόθεση γιά νά ἐπιτύχει ἡ στρατηγική Ἐρντογάν. Ἀντί νά τό ξορκίζουμε πρέπει νά προετοιμαζόμαστε γιά νά τό ἐξουδετερώσουμε. Καί τό πρῶτο βῆμα εἶναι ἁπλό: Ὄχι ἄλλος ραγιαδισμός στόν δημόσιο λόγο. Ἑλλάδα καί ΗΠΑ νά στέλνουν τά σωστά μηνύματα ἀπέναντι. Ἄν γίνεται. Ὁ Ἐρντογάν δέν εἶναι Τιμοσένκο καί Γιανουκόβιτς, κ. πρέσβυ!

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!