Ὁ Θεός τῆς αὐτοδυναμίας

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος πού ἔδωσε χθές στήν δημοσιότητα ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐπιβεβαιώνει δυστυχῶς μέ τόν χειρότερο δυνατό τρόπο τίς ἐκτιμήσεις πού διατύπωσε ἡ ἐφημερίδα μας μέ τό πρωτοσέλιδό της 31ης Ὀκτωβρίου:

Ἡ Ἀριστερά διακηρύσσει τήν οὐδετεροθρησκεία τοῦ κράτους καί θέτει στό στόχαστρό της τά θρησκευτικά σύμβολα: Σταυρό, εἰκόνες, ὅρκο. Δεδομένου πώς ὁ κ. Τσίπρας δήλωσε στήν συνεδρίαση τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος ὅτι ἡ οὐδετεροθρησκεία θά νομοθετηθεῖ, «πρακτικά καί κανονιστικά» τίθενται πλέον συγκεκριμένα καί εὐθέως τά ἑξῆς ἐρωτήματα:

1. Πῶς συμβιβάζεται ἡ οὐδετεροθρησκεία μέ τόν Σταυρό στήν Σημαία καί τόν Σταυρό στόν κοντό τῆς Σημαίας; Τί θά ἀποφασίσει τό Συμβούλιο Ἐπικρατείας ἄν κάποιος ἀλλοδαπός μουσουλμάνος, πολιτογραφημένος Ἕλλην, προσφύγει ἐνώπιόν του καί ζητήσει νά ἀφαιρεθεῖ ὁ Σταυρός ἀπό τό ἐθνικό μας σύμβολο ἐπειδή τάχα παραβιάζει τήν οὐδετερότητα τοῦ κράτους;

2. Πῶς συμβιβάζεται μέ τήν συριζέικη λογική τῆς οὐδετεροθρησκείας ἡ δοξολογία στίς Ἐκκλησίες στίς ἐθνικές ἑορτές; Ἡ παρουσία Μητροπολιτῶν στήν ἐξέδρα τῶν ἐπισήμων; Ἡ διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν; Οἱ εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας στά δικαστήρια, τά σχολεῖα, τά δημόσια κτίρια; Ἡ πρωινή προσευχή; Ὁ ὅρκος στό Εὐαγγέλιο στά δικαστήρια; Θά καταργηθοῦν καί αὐτά; Ἄν κρίνουμε ἀπό τήν λογική πού θά διέπει τό οὐδετερόθρησκο Σύνταγμα ΣΥΡΙΖΑ –ὅπως προκύπτει ἀπό τήν πρόταση ἀναθεώρησης– ναί. Μέ τίς διατάξεις τῶν ἄρθρων 3 καί 13 ἤδη:

• Πρῶτον, διαγράφεται ἡ φράση «Κύριος Ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός» ἀπό τό Σύνταγμα!

• Δεύτερον, ἀποπέμπεται ἡ «Ἁγία Τριάδα» ἀπό τό κείμενο τοῦ ὅρκου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῶν ὑπουργῶν, οἱ ὁποῖοι πλέον θά ὁρκίζονται στήν …τιμή καί τήν συνείδησή τους. (Ἄς ἀναλογιστοῦμε πόσες φορές θά ὁρκιζόταν σέ αὐτήν τήν …«τιμή» ὁ ὑπόδικος ὑπουργός τοῦ Κορυδαλλοῦ ἄν εἶχε καταργηθεῖ νωρίτερα ὁ ὅρκος!)

• Τρίτον, καταργουμένου τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου ἀποβάλλεται ἡ Ἐκκλησία ἀπό τήν τελετή ὁρκωμοσίας ὑπουργῶν-βουλευτῶν-περιφερειαρχῶν-δημάρχων στό Προεδρικό Μέγαρο καί στό Κοινοβούλιο.

Οἱ φωστῆρες τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νομίζουν ὅτι μέ τήν διατύπωσή τους αὐτή, σε συνδυασμό μέ τήν διαγραφή τοῦ ἄρθρου γιά τήν οἰκογένεια, θά οἰκοδομήσουν τό ἰδεολογικό μέτωπο πού ὀνειρεύονται: Πεφωτισμένη Ἀριστερά κατά συντηρητικῶν δυνάμεων «πατρίδας-θρησκείας-οἰκογένειας». Τούς ἔχουν διαφύγει τά ἑξῆς ὅμως: ἡ οὐδετεροθρησκεία δέν κτυπᾶ μόνο τήν Ὀρθοδοξία ἀλλά καί τήν ἐκλογική πελατεία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τούς μουσουλμάνους. Πῶς ἄραγε συμβιβάζεται ἡ οὐδετεροθρησκεία μέ τό γεγονός ὅτι τά μέλη τοῦ Τεμένους Βοτανικοῦ (ΝΠΔΔ) διορίζονται ἀπό τόν ὑπουργό Παιδείας; Πῶς συμβιβάζεται ἡ οὐδετεροθρησκεία μέ τήν προαιρετική ἔστω ἐφαρμογή τῆς Σαρία ἀπό τίς Μουφτεῖες (ΝΠΔΔ); Πῶς συμβιβάζεται ἡ οὐδετεροθρησκεία μέ τό γεγονός ὅτι μουσουλμάνοι μαθητές ἀπό τήν Θράκη εἰσάγονται σέ ἑλληνικά ΑΕΙ μέ κριτήριο τό Θρήσκευμα κατ’ ἐξαίρεση χωρίς ἐξετάσεις;

Καί ἀκόμη: ἄν τό κράτος εἶναι οὐδέτερο, μπορεῖ ἡ Ἰσραηλιτική κοινότητα νά εἶναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου καί νά ἔχει στήν ἐποπτεία της τά Ἑβραϊκά Νεκροταφεῖα; Μπορεῖ ἐπίσης ἡ Καθολική Ἐκκλησία νά ἔχει νεκροταφεῖα μέ τό αὐτό καθεστώς; Νομίζω τίποτε ἀπό ὅλα αὐτά! Τό Μέγαρο Μαξίμου ἀποφεύγοντας νά ἀγγίξει τήν μισθοδοσία τοῦ Κλήρου θεωρεῖ πώς προωθεῖ μία «ἤπια» ἰδεολογικοῦ χαρακτῆρα ἀναδιατύπωση τῶν ἄρθρων 3 καί 13 τοῦ Συντάγματος. Στήν πραγματικότητα πατᾶ καί πάλι μιά μεγάλη νάρκη. Βάλλει κατά τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης καί ταυτότητας, ὄχι κατά τῆς Ἐκκλησίας. Θά στρατευθοῦν μαζί του «μεταρρυθμιστικές» δυνάμεις τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί τοῦ φιλελευθερισμοῦ (Σημίτης, Μάνος, κ.λπ.) στήν ὑποστήριξη τῶν ἄρθρων αὐτῶν, θά προσθέσει μερικούς ἀνεξάρτητους στήν Κοινοβουλευτική του ὁμάδα γιά νά μήν «πέσει», ἀλλά θά χάσει τήν μεγάλη πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοῦ πλέον θρησκευόμενου στόν κόσμο, συμφώνως πρός τήν τελευταία ἔρευνα τοῦ Pew Center. Ὁ Θεός τῆς αὐτοδυναμίας λοξοκοιτᾶ ἤδη πρός τόν Κυριάκο.

Απόψεις

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!

Ἔκαψε καί βεβήλωσε τήν σημαία ἑπτάκις, ἀλλά ἡ Δικαιοσύνη τόν ἀθώωσε!

Εφημερίς Εστία
Αἴσθησις ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ Πλημμελειοδικείου Ροδόπης, στό ὁποῖο προσήχθη μέ τήν διαδικασία τοῦ αὐτοφώρου 21χρονος φοιτητής, ὁ ὁποῖος «κατέβασε» τήν Γαλανόλευκη ἀπό τά κτήρια τῆς Περιφερείας Ἀνατολικῆς Μακεδονίας- Θράκης, τοῦ Δήμου Κομοτηνῆς, καί ἀπό ἰδιωτικά καταστήματα – Τοῦ ἀνεγνωρίσθη τό ἐλαφρυντικό τῆς μεταμελείας – Τό δικαστήριο «ἄδειασε» μέ τήν ἀπόφασή του τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία, πού ἐφήρμοσε τόν νόμο καί τόν συνέλαβε! – «Πράσινο φῶς» σέ ὅποιον θέλει νά ρίπτει τήν σημαία στήν πυρά ἀτιμωρητί

Ἡ ἕλξις τοῦ κακοῦ

Μανώλης Κοττάκης
Σκοτεινά μυαλά διοικοῦν τόν κόσμο – Διά τῆς πτώσεως ἡ κάθαρσις καί τό Φῶς τό ἀληθινόν

Ἄγνωστη λέξις ἡ «γενοκτονία» στό λεξιλόγιο Γεραπετρίτη γιά τούς Ποντίους!

Εφημερίς Εστία
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ διαρκῶς ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης προσεγγίζει μείζονα ἐθνικά θέματα, εἰδικῶς δέ αὐτά πού ἀφοροῦν στήν Τουρκία.

Τέτοιες μέρες, πρό πενῆντα ἑνός ἐτῶν

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα ἕνα χρόνια ἀπό τό κίνημα τοῦ Ναυτικοῦ, τόν Μάιο τοῦ 1973. Ἀκόμη θυμᾶμαι τήν συνέντευξη πού μοῦ εἶχε δώσει, τό 1975, στήν «Βραδυνή» τοῦ Τζώρτζη Ἀθανασιάδη ὁ Ἀλέκος Παπαδόγγoνας, ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Κινήματος, τότε ὑπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας στήν κυβέρνηση τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ.