Ὁ ριζοσπαστισμός τῶν ἐλίτ

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ τῆς πανδημίας τό περιοδικό Εconomist…

… δημοσίευσε μιά ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσα μελέτη γιά τήν πολιτική καί ἐκλογική συμπεριφορά τῶν κοινωνιῶν ὅταν οἱ πανδημίες ξεπερνοῦν τά δύο χρόνια καί δέν τιθασεύονται. Ὁδηγός αὐτῆς βεβαίως ἦταν ὅσα συνέβησαν στόν πλανήτη μας σέ προηγούμενους λιμούς καί καταποντισμούς. Σέ προηγούμενες πανδημίες. Τά εὑρήματα τῆς μελέτης ἦταν ἐντυπωσιακά. Ἡ διετία εἶναι τό ἀνώτατο χρονικό ὅριο τῆς ὑπομονῆς τῶν λαῶν. Μετά τό πέρας τῆς διετίας ἀρχίζει σταδιακῶς ἡ ριζοσπαστικοποίηση. Καί οἱ πορεῖες διαμαρτυρίας –στήν Βιέννη κατέβηκαν προχθές στόν δρόμο 40.000 ἄνθρωποι. Συμπτωματικῶς στήν περίπτωσή μας ἡ διετία εἶναι τώρα. Τώρα συμπληρώνονται δύο χρόνια ἀπό τόν ἐντοπισμό τοῦ ἰοῦ στήν Γουχάν τῆς Κίνας, τόν Φεβρουάριο συμπληρώνεται διετία στήν χώρα μας ἀπό τόν ἐντοπισμό τοῦ κρούσματος μηδέν. Νά ἀναμένουμε ριζοσπαστικοποίηση; Ὑπάρχουν ἐνδείξεις σοβαρές. Ἀπό τούς 500.000 ἀνεμβολίαστους πού ἀπειλήθηκαν μέ τό πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ τοῦ κυρίου Σκέρτσου, μόνον οἱ 100.000 καί πλέον συνεμορφώθησαν πρός τάς ὑποδείξεις. Ἀλλά τό νέο πού προκύπτει καί χωρίς ἔρευνα στήν νέα καί ἐπώδυνη φάση πού ζοῦμε εἶναι ὁ ριζοσπαστισμός τῶν ἐλίτ καί τῶν τεχνοκρατῶν. Ὁ ριζοσπαστισμός τῶν κοινωνιῶν ἕπεται.

Ὑπουργοί τῆς Κυβέρνησης ἔχουν ὁμολογήσει ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς πανδημίας εἶναι πολιτικές καί οἱ ἐπιστήμονες ἀκολουθοῦν. Τά πρακτικά τῆς ἐπιτροπῆς τῶν λοιμωξιολόγων –ὅσα ἔχουν ἔρθει ἐν πάσῃ περιπτώσει στό φῶς τῆς δημοσιότητας– ἀποκαλύπτουν παρεμβάσεις Ὑπουργῶν γιά τήν λήψη ἀποφάσεων σέ ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπό τίς εἰσηγήσεις τῶν ἐπιστημόνων. Τώρα δύο διακεκριμένοι ἐπιστήμονες ἰατροί, ἀπολύτως προσκείμενοι στήν Κυβέρνηση, ἔρχονται νά ἐπαναστατήσουν καί νά ἀποκαλύψουν ὅτι καί ἐντός τῶν πρόχειρων ΜΕΘ καί ἐκτός τῶν πρόχειρων ΜΕΘ ὁ κόσμος πεθαίνει ἀπό ἔλλειψη ὀργάνωσης τοῦ ΕΣΥ. Καί ποιοί ἐπιστήμονες, παρακαλῶ! Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Ὁ ὑπεράνω πάσης ὑποψίας κύριος Τσιόδρας. Ὁ «ἀγαπητός Σωτήρης», παρόντος τοῦ ὁποίου ὁ Πρωθυπουργός ἔκανε ἐπιδείξεις οἰκειότητας τούς περασμένους μῆνες σέ εἰδικά ὀργανωμένες συνεντεύξεις Τύπου. Αὐτός ὁ Τσιόδρας ἔδωσε στήν δημοσιότητα μελέτη τοῦ περασμένου Μαΐου πού δυστυχῶς δέν ἐπιβεβαιώνει ὅσα εἶπε ὁ κύριος Μητσοτάκης στήν Βουλή προσφάτως γιά τήν θνητότητα ἐκτός ΜΕΘ. Ὁ δεύτερος εἶναι ὁ καθηγητής Βασιλακόπουλος. Πρό μηνός ἐπίσης ἀπεκάλυψε ὅτι χάνεται κόσμος στίς ΜΕΘ ἐπειδή εἶναι πρόχειρα στημένες καί δέν ὑπάρχει ἐπαρκής ὀξυγόνωση. Εἶχε τά νεῦρα του τότε ἐπειδή δέν ἔγινε Πρόεδρος τοῦ ΕΟΔΥ, ἀλλά ὅ,τι εἶπε ἔγραψε καί δέν ξεγράφει. Οὐδείς γνωρίζει μετά βεβαιότητος ποιός θά ἀκολουθήσει. Οἱ πικραμένοι ἀπό τήν συμπεριφορά τῆς Κυβέρνησης καί οἱ φοβισμένοι γιά τυχόν ποινικές εὐθῦνες θά αὐξάνονται ὅσο θά παρατείνεται ἡ πανδημία. Στόματα κλειστά θά μείνουν, ἀλλά γιά πόσο; Ἡ προϊστορία δείχνει ὅτι στό τέλος τά στόματα ἀνοίγουν. Εἴτε δημοσίως εἴτε ἰδιωτικῶς. Ἄνθρωποι πού ἔστυψε καί πέταξε ἡ Κυβέρνηση ἀπό ὀργανισμούς ἤ ἀπό τό ὑπουργικό συμβούλιο ἔχουν κάθε λόγο νά μιλήσουν γιά νά ἔχουν καί αὐτοί τήν νομική τους θέση ἰσχυρή. Ὅσο γιά τά λοιπά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς λοιμωξιολόγων εἶναι θέμα χρόνου τώρα τό ξέσπασμά τους. Ἡ ἀποστασιοποίησή τους. Τό ἀκαταδίωκτο πού θέσπισε ἡ Κυβέρνηση γιά νά ἔχουν ἥσυχο τό κεφάλι τους Ὑπουργοί καί μέλη τῆς ἐπιτροπῆς γιά νά μήν διώκονται καί νά μήν καταθέτουν ὡς μάρτυρες σέ ἐξεταστικές ἐπιτροπές δέν φθάνει, δέν ἀρκεῖ. Εἰδικῶς ὅταν ἀλλάζει ἡ ἀτμόσφαιρα. Μπορεῖ νά «κάηκε» τό δικαίωμα τῆς ἀντιπολίτευσης νά προτείνει ἐξεταστική γιά τίς ΜΕΘ μέ τήν ἐμμονή της στό θέμα τῆς συνδεόμενης βεβαίως μέ τήν πανδημία λίστας Πέτσα, ὡστόσο εἶναι βέβαιον ὅτι ἡ πολιτική πίεση θά αὐξηθεῖ. Ἄλλο νά καταγγέλλει ὁ ἀναξιόπιστος ΣΥΡΙΖΑ καί ἄλλο ὁ ἀξιόπιστος κύριος Τσιόδρας, τόν ὁποῖο ὅπως ἔχει πεῖ ὁ Πρωθυπουργός συναντᾶ δύο φορές τήν ἑβδομάδα.

Καί ἐκτός ἀπό τό μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς ἀξιοπιστίας πού ἐγείρεται –μόνος του ὁ κύριος Πρωθυπουργός ἀνεφέρθη στήν Βουλή στήν θνητότητα ἐκτός ΜΕΘ λέγοντας ὅτι δέν ἔχει «ἐνδείξεις», ὁλόκληρη ἔκθεση Τσιόδρα εἶχε στό συρτάρι του– τίθεται πλέον καί ζήτημα πολιτικῶν συμμαχιῶν. Τί θά κάνει τό ΠΑΣΟΚ τοῦ κυρίου Ἀνδρουλάκη πρός τό ὁποῖο ἡ ΝΔ χάνει ἤδη 3% ἐνῶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ 0% σύμφωνα μέ τήν δημοσκόπηση τῆς ἔγκυρης Κapa Recearch; Θά στηρίξει τήν Κυβέρνηση στήν κατ’ οὐσίαν κόντρα της μέ τόν καθηγητή καί Πρόεδρο Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας κύριο Τσιόδρα; Ἤ θά συναγωνιστεῖ τόν ΣΥΡΙΖΑ σέ ἀντιπολιτευτικούς τόνους κατά τῆς Κυβερνήσεως; Μήν τό ψάχνουμε, ἀγαπητοί. Ἡ στήλη τά ἔχει πεῖ, τά ἔχει ξαναπεῖ καί θά ἐπιμένει νά τά λέει. Τό ΠΑΣΟΚ ὑπό τήν ἡγεσία Ἀνδρουλάκη θά εἶναι κόμμα κατά βάση ἀντιδεξιό καί ἀντιμητσοτακικό. Μή νομίζει κανείς ὅτι μέ τό νά ἔχει μιά δικογραφία στό συρτάρι του γιά κάποιον μπορεῖ νά τόν σταματήσει ἀπό τό νά τοῦ κάνει ἀντιπολίτευση. Εἰδικῶς ἄν οἱ καθηγητές Ἰατρικῆς ἀνοίξουν στό ἀμέσως ἑπόμενο στάδιο θέμα γιά τήν ὀλιγωρία τῆς Κυβέρνησης νά προμηθευτεῖ μεγάλες ποσότητες μονοκλωνικῶν φαρμάκων γιά νά διασώζονται οἱ ἀσθενεῖς στήν ΜΕΘ.

Τό ἐπίσης χειρότερο πού συμβαίνει εἶναι τό ἑξῆς: ἡ μελέτη Τσιόδρα ἐνισχύει τά ἐπιχειρήματα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης σέ μιά περίοδο πού ἡ στρατηγική του γιά τήν πανδημία ἀμφισβητεῖτο ἀνοικτά ὡς λαϊκίστικη ἀπό κορυφαῖα στελέχη τοῦ κόμματός του, τούς κυρίους Ξανθό καί Φίλη. Οἱ ὁποῖοι κατ’ οὐσίαν στήριζαν μέ τίς ἀπόψεις τους τήν Κυβέρνηση καί ἔπλητταν τόν ἀρχηγό τους. Τό εὕρημα τῆς ἐποχῆς λοιπόν, λίαν ἐπικίνδυνο γιά τήν παράταξη σέ τελική εὐθεῖα τετραετίας, εἶναι ὅτι ὁ ριζοσπαστισμός τῆς ἐλίτ προκαλεῖ ριζοσπαστισμό στό πολιτικό σύστημα –θέμα χρόνου εἶναι νά πάρει ἀποστάσεις ἀπό αὐτό ὅλο καί κάποιος δυσαρεστημένος Βουλευτής τῆς ΝΔ (ἐκτίμηση κάνω, δέν ἔχω πληροφορία)– καί ὁ ριζοσπαστισμός στό σύστημα νά κατέβει πρός τά κάτω, στόν λαό, ἄν δέν ἔχει ἤδη κατέβει. Ἡ «ἀπείθεια» τῶν ἀνεμβολίαστων πρός τήν ὑποχρεωτικότητα καί τό πρόστιμο εἶναι ἐνδείξεις λίαν ἀνησυχητικές. Ἡ ρῖψις στήν πυρά βιβλίων συγγραφέων ἀπό γονεῖς εἶναι ἐπίσης ἀνησυχητικό φαινόμενο. Δέν τήν ἀναγνωρίζουμε αὐτή τήν Ἑλλάδα, τήν Ἑλλάδα τῆς πυρᾶς. Ὑπάρχει ὅμως, ἀναπτύσσεται πάνω στήν εὐρύτερη κρίση ἐμπιστοσύνης τῆς κοινωνίας γιά τούς θεσμούς καί οὐδείς γνωρίζει τί μορφή θά πάρει στό πεζοδρόμιο μέσα στό 2022. Τό πεζοδρόμιο εἶναι τό τελευταῖο πού ἐπιθυμεῖ ἡ χώρα στό νέον ἀσταθές ἔτος, ἀλλά πολύ φοβόμαστε ὅτι στό τέλος δέν θά τό ἀποφύγει. Ζοῦμε ἤδη τήν ἐπανάσταση κατά τῆς χειραγώγησης τῶν πλειονοτήτων. Ἀπό τό «Μένουμε σπίτι» ὁδηγούμαστε στό «Ἔξω ἀπό τό σπίτι». Τά δύσκολα γιά τήν χώρα εἶναι μπροστά.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ