ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Ὁ νόμος ἔχει τή δική του ἱστορία…

ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ παρέμβασή μου στόν τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι» γιά τόν νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν ἐνόχλησε ὁρισμένα στελέχη ἀπό τήν παλαιά φρουρά τοῦ ΠΑΣΟΚ…

… μέλη ὑπουργικῶν συμβουλίων τοῦ Ἀνδρέα καί τῶν ἐκτελεστικῶν γραφείων του. Μέ ἐπέκριναν στό διαδίκτυο μέ δύο ἐπιχειρήματα. Τό πρῶτο, ὅτι ἡ ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 86 πού καθιέρωσε τίς σύντομες παραγραφές ψηφίστηκε ἀπό τήν ἀναθεωρητική Βουλή καί μέ τή συναίνεση τῆς ΝΔ. Τό δεύτερο, ὅτι ὁ Ἄκης Τσοχατζόπουλος μπῆκε φυλακή μέ νόμο πού ψηφίστηκε τό 2011 ἐπί Γιώργου Παπανδρέου.

Ἐπειδή σέ αὐτόν τόν τόπο ἔχουμε κοντή μνήμη, ἀξίζει νομίζω τόν κόπο νά θυμίσω πῶς φθάσαμε στήν ἀναθεώρηση καί τήν ψήφιση τοῦ νέου νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν. Ποιά «κοινωνική ἀνάγκη» γέννησε τήν νομοθέτηση. Λοιπόν: Μεταξύ 1996-1999, τότε πού ὅλα τά ἔσκιαζε καί ὅλα τά πλάκωνε ἡ σημιτική σκλαβιά, τρεῖς-τέσσερεις εἰσαγγελεῖς, οἱ κ.κ. Κολιοκώστας, Παπαγγελόπουλος, Γεράκης, Ντογιάκος διερευνοῦσαν μέ ἀποφασιστικότητα καί σέ βάθος δημόσιες ὑποθέσεις στίς ὁποῖες ἐμπλέκονταν ὑπουργοί: χρηματιστήριο (ΔΕΚΑ), ψηφιακές παροχές, φρουτάκια, παράνομες ἑλληνοποιήσεις κ.ἄ. Μέ βάση τό τότε ἰσχῦον θεσμικό πλαίσιο, ὡς ἐκπρόσωποι τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας, ἐρευνοῦσαν σέ βάθος τά πολιτικά πρόσωπα καί ἔστελναν ἀπ’ εὐθείας στόν πρόεδρο τοῦ κοινοβουλίου τά πορίσματά τους δημιουργώντας πολιτικό πονοκέφαλο στήν κυβέρνηση Σημίτη. Οὐκ ὀλίγες φορές οἱ ἐνοχλητικές δικογραφίες ἀνακοινώνονταν στό σῶμα μέ καθυστέρηση. Τό ΠΑΣΟΚ ἔβαζε στό συρτάρι τά πορίσματα, ἔκανε διαχείριση τοῦ πολιτικοῦ χρόνου καί ὅταν κάποτε οἱ ὑποθέσεις δημοσιοποιοῦντο ἡ κυβέρνηση ἐξαπέλυε ἐπίθεση στούς δικαστές. Μέ τήν ἀναθεώρηση, καί τό κυριώτερο μέ τόν νέο νόμο περί εὐθύνης ὑπουργῶν, καθιερώθηκαν δύο ἀλλαγές:

• Ἡ συντομότερη παραγραφή. Πράγματι ἡ ΝΔ πού ὡς ὑπεύθυνη πολιτική δύναμη συναίνεσε, δέν τίναξε τήν ἀναθεώρηση στόν ἀέρα ὅπως τό ΠΑΣΟΚ τό 2007, συμφώνησε ἐπί τῆς ἀρχῆς. Ἡ Ἄννα Μπενάκη μοῦ εἶχε πεῖ τότε ὅτι ὁ πολιτικός κόσμος δέν πρέπει νά εἶναι ὅμηρος τῶν παραγραφῶν στό μέλλον. Τό δικαίωμα δίωξης κατά ὑπουργῶν πρέπει νά ὑπάρχει γιά εὔλογο χρόνο. Ἡ ΝΔ νομοθέτησε γιά τό μέλλον. Τό ΠΑΣΟΚ ὅμως πού γνώριζε τίς πομπές τῶν ὑπουργῶν του δέ νομοθετοῦσε γιά τό μέλλον. Νομοθετοῦσε γιά τό παρελθόν! Νομοθετοῦσε γιά τήν παραγραφή τῶν κακουργημάτων τοῦ Τσοχατζόπουλου, τοῦ Γιάννου, τοῦ Μαντέλη, ὅλων ἐκείνων πού ἡ Χαριλάου Τρικούπη καί τά μέλη τῶν ἐκτελεστικῶν γραφείων γνώριζε τίς ἁμαρτίες! Γνώριζε καί θεωροῦσε τούς ἀριθμούς τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τῆς μίζας …νούμερα τηλεφωνικῶν καταλόγων! Μέ τό Σύνταγμα τούς ἀθώωσαν! Ἔκτοτε, συστηματική χρήση τῆς παραγραφῆς ἔκανε τό ΠΑΣΟΚ! Ἡ ΝΔ ποτέ. Ἀκόμη καί στό Βατοπέδιο οἱ ὑπουργοί της (Ἀλέξανδρος Κοντός) ἔκαναν δήλωση μέ τήν ὁποία ἀποποιοῦντο τό εὐεργέτημα τῆς παραγραφῆς.

• Ἡ δεύτερη ἀλλαγή πού καθιέρωσαν Σύνταγμα καί νόμος περί εὐθύνης ὑπουργῶν ἦταν ἡ εἰδική δωσιδικία τῆς Βουλῆς γιά πολιτικά πρόσωπα. Ἔκτοτε ὅταν εἰσαγγελέας στό πλαίσιο ἔρευνας ἔπεφτε σέ πολιτικό πρόσωπο, σταματοῦσε ἀμέσως τήν ἔρευνα «ἀμελλητί». Δέν διερευνοῦσε σέ βάθος. Αὐτό ὑποχρεώθηκε νά κάνει ἡ κ. Τουλουπάκη γιά τόν Παναγιώτη Πικραμμένο ἀλλά καί τόν ἐμπνευστή –εἰρωνεία– τοῦ νόμου Εὐάγγελο Βενιζέλο. Ἔκτοτε, ἐπίσης, μέ τό νόμο πού εἰσηγήθηκε στή Βουλή ὡς καθ’ ὕλην ἁρμόδιος ὁ τότε ὑπουργός Δικαιοσύνης Φίλιππος Πετσάλνικος, ὑποχρεώθηκαν οἱ εἰσαγγελεῖς νά στέλνουν ἀμελλητί τά πορίσματά τους στόν ἐκπρόσωπο τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας ὑπουργό Δικαιοσύνης, ὁ ὁποῖος θά τά διαβίβαζε ὅποτε ἤθελε –μέ κίνδυνο παραγραφῆς– στήν Βουλή. Τό προνόμιο τῆς ἀπ’ εὐθείας ἀποστολῆς πορισμάτων στή Βουλή καταργήθηκε!!! Νά μήν κάνουν καί οἱ εἰσαγγελεῖς ὅ,τι θέλουν!

Ἔρχομαι τώρα στό καταλυτικό ἐπιχείρημα. Ὁ Ἄκης, ὁ Γιάννος, ὁ Μαντέλης καταδικάστηκαν μέ νόμο τοῦ 2011 πού ψηφίστηκε ἐπί Γιώργου Παπανδρέου. Ἀλήθεια εἶναι. Ἀφοῦ μέ τό νόμο τά ἀδικήματά τους εἶχαν παραγραφεῖ. Μόνο πού κάποιοι ξεχνοῦν μία λεπτομέρεια. Ὁ νόμος αὐτός πού καθιερώνει τό ἀπαράγραπτο γιά τό ξέπλυμα χρήματος ἀπό πολιτικούς καί συνιστᾶ τήν οἰκονομική εἰσαγγελία, ἐπεβλήθη στό ΠΑΣΟΚ ἀπό …τήν τρόικα λόγω τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν!!! Δέν ἦταν δίκη του πρωτοβουλία. Ὅσο γιά τούς εἰσαγγελεῖς; Νά θυμίσω τί πόλεμο ὑπέστη ἀπό τό ΠΑΣΟΚ ὁ Γρηγόρης Πεπόνης, ὅταν ἐπιχείρησε νά διερευνήσει τά δάνειά του καί τή λίστα Λαγκάρντ; Σιωπή λοιπόν. Προτρέπω τούς παλαιούς πού μοῦ ἐπιτίθενται στά σόσιαλ μέ χαρακτηρισμούς, σέ αὐτό. Σιωπή! Κάθε νόμος ἔχει τή δίκη του ἱστορία, καί ἐγώ πρίν μιλήσω δημοσίως τήν θυμᾶμαι!

Απόψεις

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…