Ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Η ΑΠΟΦΑΣΗ τοῦ Προέδρου Μακρόν νά ὀρθώσει τό ἀνάστημά του καί νά ἐπιτεθεῖ στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν ὁ ὁποῖος…

… καταφέρθηκε προσωπικῶς ἐναντίον του μέ ἀπαξιωτικούς χαρακτηρισμούς («χρειάζεσαι ψυχίατρο!») εἶναι καί σωστή καί λάθος. Εἶναι σωστή, διότι ὁ δυτικός πολιτισμός δέν ἀνέχεται οὔτε δικαιολογεῖ τήν ἀφαίρεση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς ὅταν κάποιος διαφωνεῖ ἀκόμη καί μέ μία ἀκραία προσέγγιση σέ θέματα σεβασμοῦ συμβόλων ἑτέρου θρησκευτικοῦ δόγματος. Στήν Δύση οἱ τυχόν προσβολές λύονται μέ βάση τόν νομικό μας πολιτισμό μέ τήν συνδρομή τῆς δικαιοσύνης. Ὄχι μέ τά κουμπούρια καί τά χατζάρια ὅπως συνέβη στήν περίπτωση τοῦ ἄτυχου Γάλλου καθηγητῆ ὁ ὁποῖος δολοφονήθηκε ἀπό μουσουλμάνο Τσετσένο γονέα. Εἶναι ὅμως καί λάθος ἡ ἀπόφαση Μακρόν, διότι μέ τά θεολογικά σύμβολα δέν παίζουμε. Κυρίως δέν «παίζει» ὁ ἀρχηγός ἑνός κράτους καί μάλιστα ποίου, αὐτοῦ πού εἶναι παγκοσμίως γνωστό ὡς ἡ γενέτειρα τοῦ διαφωτισμοῦ καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Στά θεολογικά τά σύμβολα καθρεφτίζεται καμμιά φορά ἡ ὕπαρξή μας, σέ ὅποιο δόγμα καί ἄν πιστεύουμε: χριστιανικό, ἰσλαμικό, βουδιστικό, ὅποιο ἄλλο. Ἡ χρήση τους γιά νά ἀπαντηθεῖ ἡ προσβολή ἀπό τόν Πρόεδρο ἰσλαμικοῦ κράτους στήν πραγματικότητα ὁδηγεῖ τήν ἀντιπαράθεση ἀκριβῶς στό ἐπίπεδο πού ἐκεῖνος ἐπιθυμεῖ. Οὔτε παραγγελία νά τό ἔκανε ὁ Ἐρντογάν στόν Μακρόν: Φεύγουμε ἀπό τήν στενή γεωπολιτική προσέγγιση τῶν πραγμάτων καί ἐκτεινόμεθα στούς οὐρανούς καί στήν μεταφυσική. Δύσκολα πεδία γιά λογική, νηφαλιότητα καί αὐτοσυγκράτηση. Καθόλου σοφή ἐπιλογή, θά προσέθετα, ἄν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ Εὐρώπη «γέμει» ἀπό κοιμώμενους πυρῆνες φανατικῶν τζιχαντιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύτηκαν ἄριστα τήν γαλλική οὐδετεροθρησκεία, τήν γερμανική ἀνοχή, τόν βρεταννικό φιλελευθερισμό γιά νά ἁπλώσουν τά πλοκάμια τους σέ ὅλη τήν ἤπειρο. Καθόλου σοφή ἐπιλογή, ἐπίσης, γιατί δέν διαχωρίζεται τό μετριοπαθές ἰσλάμ ἀπό τό φανατικό καί ἐμπαθές.

Βεβαίως, ναί! Ἰσχύει: ἡ ἐπίθεση πού ἐξαπολύει ὁ Μακρόν στό ὄνομα τῆς Χριστιανικῆς Εὐρώπης ἐνισχύει τήν ἡγεσία του ὅσο πλησιάζει ὁ χρόνος τῶν ἑπόμενων Προεδρικῶν ἐκλογῶν στήν Γαλλία. Τοῦ «προσφέρει» διακύβευμα. Τοῦ ἐπιτρέπει νά συσπειρώνει κόσμο καί νά «ἀπορροφᾶ» ψήφους ἀπό τήν ἀκροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Καμμία διαφωνία. Οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ. Ἀλλά αὐτός πού κάνει πάρτυ ἀπό τήν ἐπίθεση Μακρόν ἐναντίον του γιατί ὠφελεῖται ἀπείρως περισσότερο συγκριτικά μέ τόν ἀντίπαλό του εἶναι ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν. Αὐτός ὁ ὁποῖος ἐπιδιώκει νά ἐμφανίζεται ὡς ὁ προστάτης τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων ἀνά τόν κόσμο, μέ τελικό στόχο νά ἀναδειχθεῖ ὁ ἡγέτης τοῦ Ἀραβικοῦ κόσμου. Τυχαῖα θά πάει τήν Παρασκευή γιά Ἰσλαμική προσευχή στήν Χριστιανική Μονή Χώρας τῆς Κωνσταντινούπολης; Τυχαῖα μετέτρεψε τήν Ἁγία Σοφία σέ τζαμί; Τυχαῖα στήν Παλαιστίνη οἱ πιστοί πηγαίνουν τίς Παρασκευές στά τεμένη κρατώντας πορτραῖτα μέ τήν φωτογραφία του; Τυχαῖα ὁ Ἐρντογάν πολιορκεῖ τήν Αἴγυπτο μέ στόχο νά τήν καταλάβει μέ τήν βοήθεια τῶν Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων; Τυχαῖα ἀπαίτησε στό παρελθόν ἀπό τόν τέως Πρόεδρο Μόρσι νά τοῦ ἐκχωρήσει τό αἰγυπτιακό βακούφι «Ἰμαρέτ» στήν Καβάλα γιά νά τό μετατρέψει σέ τζαμί στήν καρδιά τῆς Βορείου Ἑλλάδος; Ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ σφόδρα νά ἡγηθεῖ τῆς Ἀραβίας! Ποιά Δύση, ποιό ΝΑΤΟ, ποιά ΕΕ, ποιές ΗΠΑ! Ἡ Τουρκία ἀπομακρύνεται ταχέως ἀπό τίς «στεριές» αὐτές γιά νά καταστεῖ Χαλιφᾶτο. Τί δέν καταλαβαίνει ὁ Μακρόν ὁ ὁποῖος ἄθελά του ἐξελίσσεται σέ ἰδανικό «συμπαίκτη» τοῦ Ταγίπ; Νά σᾶς πῶ! Μέ τό νά φωτίζει κτίρια τῶν Παρισίων μέ σκίτσα κατά τοῦ Προφήτη, ὁ Γάλλος Πρόεδρος δέν θά γίνει ὁ ἡγέτης τῆς Εὐρώπης. Δέν θά γίνει ὁ νέος ΝτέΓκώλ. Δέν βγαίνουν ἄλλως τε κάθε μέρα Ντέ Γκώλ. Τό «πολύ-πολύ» νά κερδίσει τίς ἑπόμενες προεδρικές ἐκλογές διχάζοντας ὅμως ἀκόμη περισσότερο τήν πολυπολιτισμική Γαλλία. Πολλαπλασιάζοντας τό ζήτημα ἐσωτερικῆς ἀσφαλείας πού ἤδη ἀντιμετωπίζει. Δικαιώνοντας ἴσως καί τίς προφητεῖες τῶν μυθιστορημάτων τοῦ Μισέλ Οὐελμπέκ περί ἐνδεχόμενης μουσουλμανικῆς ὑποψηφιότητας γιά τό Προεδρικό ἀξίωμα σέ κάποια προσεχῆ ἀναμέτρηση. Μέ τό νά ἐπιτίθεται στόν Ἐρντογάν μέ αἰχμή τό Ἰσλάμ ὅμως, ὁ Ἐμμανυέλ τοῦ χαρίζει τό γήπεδο πού ἐναγωνίως ἀναζητοῦσε: Τό «ἐνάρετο» Ἰσλάμ ἐναντίον τῶν «μιαρῶν» καί «διεφθαρμένων» δυτικῶν. Τί νομίζω δέν καταλαβαίνει ἡ Δύση γενικότερα καί ὄχι μόνο ὁ Μακρόν;

Θεωρῶ δύο πράγματα. Πρῶτον, τό πῶς πρέπει νά φερόμαστε στό ριζοσπαστικό ἰσλάμ. Δεύτερον, τό πῶς πρέπει νά φερόμαστε στό μετριοπαθές ἰσλάμ. Ὑπάρχει διαχωριστική γραμμή καί δέν εἶναι ἀμελητέα. Ὅσον ἀφορᾶ τό πρῶτο ἐπείγει νά ἀλλάξει ὁ χαρακτήρας τῆς ὅποιας ἀντιπαράθεσης. Πρέπει νά τό καταλάβουμε! Τό διακύβευμα ἐδῶ δέν εἶναι μιά θρησκεία πού ἴσως καί νά μήν μᾶς ἀρέσει. Δέν εἶναι κἄν οἱ τρέχουσες εὐρωπαϊκές ἀξίες μας ὅπως ἡ προστασία τῆς σωματικῆς ἀκεραιότητας, τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καί τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης. Δέν μπορεῖς νά παλέψεις τό ριζοσπαστικό ἰσλάμ σέ κάτι πού δέν ἀναγνωρίζει ὡς «γήπεδο». Οὔτε τήν ζωή σέβεται, οὔτε τήν ἐλευθερία. Τό διακύβευμα εἶναι ἄλλο! Ἐν προκειμένω δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ θρησκεία ἀλλά μέ μία νέα κοσμοθεωρία. Μέ μία ἰδεολογία μεγάλου καλπασμοῦ πού «σπάει» τά σύνορα καί στρατολογεῖ στίς τάξεις της ἀκόμη καί δυτικούς. Τό κοράνι «τρυπώνει» ἀθόρυβα στά σακκίδια πολλῶν νέων χριστιανῶν φοιτητῶν στό Λονδῖνο, ἔχω μαρτυρίες! Τό φονταμενταλιστικό ἰσλάμ εἶναι γιά τόν ἀραβικό λοιπόν –καί ὄχι μόνο– κόσμο ὁ νέος «κομμουνισμός». (Χωρίς βεβαίως νά ἔχει σχέση μαζί του.) Εἶναι ἡ νέα οὐτοπία γύρω ἀπό τήν ὁποία συσπειρώνονται αὐξανόμενοι ραγδαίως σύμφωνα μέ τίς δημοσκοπήσεις ἑκατομμύρια ἀνέστιοι, χωρίς ἐλπίδα, πένητες τοῦ κόσμου τούτου. Ἐάν λοιπόν κτυπᾶς τόν Ἐρντογάν μέ σκίτσα τοῦ Σαρλί Ἑμπντό κατά τοῦ Προφήτη Μωάμεθ δέν τόν πολεμᾶς, τόν ἐκτοξεύεις πολιτικά στόν οὐρανό. Ἐάν συνδέεις τήν δράση τοῦ ριζοσπαστικοῦ ἰσλάμ μέ τόν ὁλοκληρωτισμό ὅμως, τότε ναι, τόν πᾶς σέ ἕνα γήπεδο πιό δύσκολο, πού δέν γνωρίζει ἐπακριβῶς τά μήκη του καί τά πλάτη του. Ἄλλο τό νά ὑπερασπίζεσαι μιά θρησκεία καί ἄλλο νά ἀπολογεῖσαι γιά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα πού θίγει μία ἀκραία πολιτικο-θρησκευτική θεωρία, ἔμπλεη αὐταρχισμοῦ. Ἐκνευρίζεσαι. Δέν ἀρέσει ἡ ἀπολογία στούς αὐτοκράτορες ἄλλως τε, φαίνεται ἀπό τήν ἐνόχλησή τους γιά τίς «κυρώσεις».

Ἐπιπλέον: Ἐάν διαχωρίζεις τό ριζοσπαστικό ἀπό τό μετριοπαθές ἰσλάμ καί ἐπιφυλάσσεις στό δεύτερο τήν συμπεριφορά πού ἐπιφυλάσσει ἡ Ἑλλάς σέ 120.000 μουσουλμάνους τῆς Θράκης ἕναν αἰῶνα τώρα, τότε δέν πρόκειται νά γεννηθεῖ ποτέ στό ἔδαφός σου μισός τζιχαντιστής. Ὅπως δέν γεννήθηκε ἕως τώρα στήν Θράκη. Τί μᾶς λέει λοιπόν τό ἑλληνικό ὑπόδειγμα γιά τό ἰσλάμ; Ὅτι κράτος καί θρησκεία, εἰδικῶς σέ καιρούς πύκνωσης τῆς ἱστορίας, πρέπει νά συνεργάζονται. Κράτος καί Ἐκκλησία. Κράτος καί Μουφτεία. Κράτος καί Ἱερά Συναγωγή. Ἡ Γαλλία τῆς οὐδετεροθρησκείας ἀγνοεῖ αὐτό τό πρότυπο. Καί κάθε φορά πού τῆς προκύπτει νέο πρόβλημα, στό Μπατακλάν, στό Σαρλί Ἑμπντό, προχθές, ἀνακλαστικά κάνει τά ἴδια καί τά ἴδια. Ἀφήνει τά τεμένη αὐτοδιοικούμενα, φωλεές τζιχαντιστῶν. Στήν Γερμανία, τό 2017, ὁ Σόιμπλε τό κατάλαβε καί μετά τίς ἐκεῖ ἐπιθέσεις υἱοθέτησε χωρίς νά τό ὀμολογεῖ τό ἑλληνικό μοντέλο. Ἡ Θρησκεία συνεργάζεται μέ τήν Πολιτεία. Ἐνσωματώνεται στίς δομές. Καιρός νά τό καταλάβει καί ἡ φίλη Γαλλία, καί ὁ φίλος Πρόεδρος Μακρόν τόν ὁποῖο ἐκτιμοῦμε. Τό παιχνίδι στή νέα ἐποχή παίζεται ἀλλιῶς. Μέ ὅρους ἰδεολογικούς. Ὄχι τύπου Χάντιγκτον, ὄχι πολιτισμικούς, ὄχι θρησκευτικούς. Αὐτοί εἶναι βούτυρο στό ψωμί κάθε ἐπίδοξου Σουλτάνου. Τό θέλουμε; Δέν τό θέλουμε!

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.