ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ νέος ἐκλογικός νόμος καί τό Ἐπιτήδειο Κέντρο

ΕXOYME ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙ τό ἑξῆς

Κάθε φορά πού γράφουμε γιά τό «Ἐπιτήδειο Κέντρο» τό ὁποῖο ἔχει πιάσει στασίδι στήν ΝΔ ἀλλά –ὅπως ἐκτιμοῦμε– θά τήν ἐγκαταλείψει στήν πρώτη δύσκολη στροφή, ἐμφανίζεται ἕνας …Χαράλαμπος στό διαδίκτυο γιά νά ἰσχυριστεῖ ὅτι χωρίς τόν χῶρο αὐτόν ἡ ΝΔ δέν θά γινόταν ποτέ κυβέρνηση καί ὅτι περίπου τοῦ ὀφείλει τήν ὕπαρξή της. Καί ὅτι ἡ προσέγγισή μας αὐτή ἀπέχει ἀπό τήν ἰδεολογική διακήρυξη τῆς ΝΔ τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ πού ἀπέρριπτε τίς παραπλανητικές ἐτικέττες τοῦ Κέντρου, τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς Δεξιᾶς –ξεχνᾶ βεβαίως μιά φρασούλα τοῦ ἰδεολογικοῦ μανιφέστου ὁ ποιητής: ὅτι στήν ΝΔ οἱ ἐτικέττες ὑποχωροῦν μόνον ὅταν ὅλο τό δυναμικό τῆς παράταξης «ὑπηρετεῖ τά ἀληθινά συμφέροντα τοῦ Ἔθνους». Ἄν μετέχουν σέ αὐτήν πρόσωπα πού ἀπό ἄλλους χώρους ὑπηρετοῦν τά ἀληθινά συμφέροντα τοῦ Ἔθνους, ἔχει καλῶς. Ὑποχωροῦν οἱ ἐτικέττες. Ἐάν ὄχι, ἄν δέν τά ὑπηρετοῦν, οἱ ἐτικέττες ἀποκτοῦν ξανά τήν σημασία τους.

Τό Ἔθνος εἶναι τό ἑνοποιητικό στοιχεῖο τῆς παράταξης (προφανῶς καί δέν ἔχουμε τήν ἀπαίτηση ἀπό εἰσαγόμενους στήν παράταξη νά τό προσέξουν, ἀλλά ἄς μήν ἀλλοιώνουν τά κείμενα τοὐλάχιστον.) Τό περίεργο μάλιστα εἶναι ὅτι ὁ … Χαράλαμπος τοῦ διαδικτύου ἐμφανίζεται γιά νά μᾶς «μαλώσει» κάθε φορά πού γράφουμε ἤ ὑπαινισσόμαστε ὅτι δύο συγκεκριμένοι ἐκσυγχρονιστές Ὑπουργοί τοῦ Μαξίμου ἐπιχειροῦν νά παρασύρουν τόν Πρωθυπουργό σέ ἄλλες πολιτεῖες, «ἰδανικές». Οὔτε ἐκπρόσωπος Τύπου τους νά ἦταν! Ἀλλά δέν βαριέστε, ἡ ζωή δέν παύει νά μᾶς ἐκπλήσσει. Πάλι φίλοι θά εἴμαστε. Συνήθως δέν ἀπαντοῦμε σέ ἀναγνώσματα πού μᾶς διασκεδάζουν, ἀλλά ἐπειδή τό …ὕποπτο κροῦσμα ἐμφανίζεται γιά πολλοστή φορά θά κάνουμε σήμερα μία ἐξαίρεση. Οἱ προκλήσεις ἐνίοτε πρέπει νά ἀπαντῶνται. Ἀντί ἀπαντήσεως ὅμως θά σᾶς διηγηθοῦμε μιά ἱστορία ἀπό αὐτές πού μᾶς ἀρέσουν.

Ὅταν ἐπρόκειτο νά ψηφιστεῖ ὁ νέος ἐκλογικός νόμος στό ἐσωτερικό τῆς Κυβέρνησης εἶχαν ἀναπτυχθεῖ τρεῖς ἀπόψεις: ἡ πρώτη ἐτάσσετο ὑπέρ τῆς υἱοθετήσεως τοῦ Γερμανικοῦ μοντέλου: 150 Βουλευτές θά ἐξελέγοντο μέ λίστα στήν ἐπικράτεια καί 150 σέ μονοεδρικές. Οἱ 150 μέ ἀναλογική καί οἱ 150 μέ πλειοψηφικό. Αὐτό τό μοντέλο ἐνίσχυε ὑπέρμετρα τήν ἐξουσία ἀρχηγοῦ καί πρωθυπουργοῦ, καί βεβαίως ἐνίσχυε καί τούς ἐκλεγόμενους στίς μονοεδρικές περιφέρειες Βουλευτές, καθώς δέν θά χρειάζονταν τήν ὑποστήριξη τῶν καναλιῶν τῆς διαπλοκῆς γιά νά ἐκλεγοῦν. Ἐπρόκειτο γιά ἕνα σύστημα πού γενικῶς μείωνε τίς ἐξαρτήσεις τοῦ Προέδρου τῆς κυβερνήσεως καί τῶν Βουλευτῶν. Οἱ τελευταῖοι θά ἠδύναντο νά ξανοίγονται σέ εὐρύτερα ἀκροατήρια πέραν τοῦ στενοῦ ἐκλογικοῦ τους πυρῆνα. Ἡ δεύτερη ἄποψη πού κατετέθη στόν ἐσωτερικό διάλογο τοῦ Μαξίμου ἦταν ἡ ἐπαναφορά τοῦ νόμου Παυλόπουλου, ὁ ὁποῖος μέ τό μπόνους τῶν πενῆντα ἑδρῶν ἐξασφάλισε ἀξιοσημείωτη σταθερότητα στήν χώρα, ἀκόμη καί στίς πιό ταραγμένες περιόδους τῆς χρεωκοπίας. Χωρίς τό μπόνους τῶν πενῆντα ἑδρῶν, ἡ ΝΔ δέν θά εἶχε συγκροτήσει κυβέρνηση συνεργασίας τό 2012. Ἀλλά ὁ νόμος αὐτός εἶχε ἕνα μειονέκτημα: ἔφερε τό ἐπώνυμο τοῦ μισητοῦ σέ κάποιους Προκόπη Παυλόπουλου.

Ἡ τρίτη ἄποψη ἦταν καί αὐτή πού ἐπικράτησε: νά υἱοθετηθεῖ μία παραλλαγή τοῦ νόμου Παυλόπουλου μέ βάση τήν ὁποία θά λαμβάνει αὐτοδυναμία τό πρῶτο κόμμα, ἀλλά ψαλιδισμένη. Τό μάξιμουμ τοῦ μπόνους τῶν ἑδρῶν πού θά λαμβάνει θά εἶναι σαράντα καί αὐτές κλιμακωτά: ἀναλόγως τοῦ ποσοστοῦ του στήν κάλπη. Μέ 34% ποσοστό, γιά παράδειγμα, τό δῶρο δέν εἶναι σαράντα ἕδρες. Δέν θά σᾶς πῶ πόσες ἕδρες ἀντιστοιχοῦν στό 28% τῆς δημοσκόπησης, θά τρομάξετε. Ἐπρόκειτο γιά ἕνα ἐκλογικό νόμο, ὁ ὁποῖος δίνει ὑπό κανονικές συνθῆκες αὐτοδύναμες πλειοψηφίες μέν, πού μειώνουν τό εὖρος τῆς ἐξουσίας τοῦ ἑκάστοτε πρωθυπουργοῦ δέ. Καί μοιραῖα αὐξάνουν τίς ἐξαρτήσεις. Εἰδικῶς ἄν λάβει 28% στίς κάλπες ὅπως ὑποστήριζε ἡ ἐπίμαχη μέτρηση. Γνωρίζω, γνωρίζουμε ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἐπέμειναν καί ἐπέβαλαν στό τότε Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν τήν τρίτη ἐκδοχή τοῦ ἐκλογικοῦ νόμου. Αὐτοῦ πού αὐξάνει τίς ἐξαρτήσεις τοῦ ἑκάστοτε πρωθυπουργοῦ ἀπό ποικιλώνυμα κέντρα λόγῳ τῆς ψαλιδισμένης αὐτοδυναμίας πού δίδει. Αὐτοῦ πού ἐπιβάλλει συνεταίρους στήν διακυβέρνηση, ἄν δέν ὑπάρξει αὐτοδυναμία καί στήν δεύτερη ἀναμέτρηση. Δέν χρειάζεται νά σᾶς πῶ/ποῦμε ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ Ὑπουργοί καί ἀπό ποιό πολιτικό χῶρο προέρχονται. Δεξιοί πάντως δέν εἶναι, οὔτε κἄν κεντροδεξιοί. Δυστυχῶς μᾶς δεσμεύει τό off the record καί δέν θά ἀποκαλύψουμε τά ὀνόματά τους. Πολλά εἴπαμε ἄλλως τε. Ἐπειδή ὅμως οἱ …φθονεροί Χαράλαμποι τῶν ἰντριγκαδόρικων Ἀθηνῶν καί περιχώρων ἔφθασαν νά ἰσχυρίζονται ὅτι δέν θέλουμε τάχα τό καλό τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ, ἰδού ποιό εἶναι τό ἐπιτήδειο κέντρο καί ἰδού ποιοί ἐπιστημονικῶς τραβοῦν τό χαλί στόν κύριο Μητσοτάκη. Εἶναι γνωστοί καί πολιτικῶς σεσημασμένοι. Τόσο ἡ ἁπλή ἀναλογική ὅσο καί τό σύστημα πού θά τήν ἀντικαταστήσει εὐνοοῦν τά σκοτεινά δωμάτια τῶν ἐξαρτήσεων παρά σέβονται τήν λαϊκή ἐντολή. Ὑπάρχουν ὅμως νεώτερα: Ὁ Πρωθυπουργός δείχνει νά τούς πῆρε εἴδηση: Τά ἀποτελέσματα τῆς δημοσκόπησης τῆς Marc ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Μαξίμου στήν δική τους. Δέν περιγράφω ἄλλο, πού θά ἔλεγε καί ὁ Χελάκης. Λῆξις.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;