Ὁ Μαυρωτᾶς εἶναι μήνυμα

MΕΛΕΤΗΣΑ μέ ἐνδιαφέρον τήν λίστα μέ τά ὀνόματα τῶν νέων Γενικῶν Γραμματέων τῆς Κυβέρνησης, καί ἕως ἕναν βαθμό ἐντυπωσιάζομαι πού…

… ὅλη ἡ δημόσια συζήτηση περιορίστηκε σέ δύο μόνον πρόσωπα: στόν Γιῶργο Μαυρωτᾶ, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι ἐπελέγη Γενικός Γραμματέας Ἀθλητισμοῦ παρά τήν θετική ψῆφο του στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, καί στόν ἐξ Ἄρτης Κωνσταντῖνο Τζουβάλα, τέως ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι ἐπελέγη Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως παρά τήν ἐμπλοκή του στήν πυρκαϊά στό Μάτι. Ἔτσι ὅμως γίνεται ἡ συζήτηση στήν πατρίδα μας. Ἐπιφανειακά.

Δέν προσεγγίζω τά πράγματα μέ τόν ἴδιο τρόπο. Στόν κατάλογο μέ τά ὀνόματα τῶν ΓΓ, πέραν τῶν δύο, ἐντοπίζω πρόσωπα μέ λαμπρή θητεία στόν ἰδιωτικό τομέα, ἐξαιρετικές σπουδές, ἐμπειρία καί ἱκανότητες. Ἄλλους τούς γνωρίζω προσωπικῶς, ἄλλους τούς συνοδεύουν ἀξιόλογες συστάσεις. Ὁ Πάτροκλος Γεωργιάδης (προσωπική ἐπιλογή τοῦ Πρωθυπουργοῦ), νέος Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικῆς Πολιτικῆς, εἶναι ἕνα ἀξιόλογο στέλεχος μέ μεγάλη ἐμπειρία στόν κρατικό μηχανισμό. Ὁ Θανάσης Κυριαζῆς, Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, τό ἴδιο. Ὁ Φώτης Κουρμούσης, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Ἰδιωτικοῦ χρέους, ἐπιλογή τῆς προηγούμενης κυβέρνησης πού κράτησε ὁ Μητσοτάκης, τό αὐτό. Ὁ Χρῆστος Τριαντόπουλος, κορυφαῖο στέλεχος τοῦ ΚΕΠΕ, νέος Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, θεωρεῖται ἐπίσης ἀρίστη ἐπιλογή. Ὁ Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Πελοπίδας Καλλίρης εἶναι ἀπό τά πλέον ἔμπειρα στελέχη τῆς ΝΔ, τόν γνωρίζω τριάντα χρόνια. Ὁ Ἀντώνης Οἰκονόμου, Γενικός Γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου Ἄμυνας, ἔχει θητεύσει στήν ἴδια θέση ἐπί Σαμαρᾶ, ἔχει ἄριστη σχέση μέ τόν Ἀλκιβιάδη Στεφανῆ καί γνωρίζει κάθε γωνιά τοῦ Πενταγώνου. Τό μόνο πού θά εἶχα νά ἐπισημάνω ἐπί τῆς ἀρχῆς, δεδομένου ὅτι πλεῖστοι ὅσοι Γραμματεῖς θά εἶναι τό αὐτί καί τό μάτι τοῦ Πρωθυπουργοῦ μέσα στήν διοίκηση –παλαιά πρακτική τοῦ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη– εἶναι νά προσέξουν μή συνθλιβοῦν μεταξύ ὑπουργῶν, βουλευτῶν καί ὑφυπουργῶν τεχνοκρατῶν στίς κόντρες πού θά ἔρθουν.

Στούς κ. Τζουβάλα καί Μαυρωτᾶ, τώρα. Ὅσον ἀφορᾶ τόν τέως ἀρχηγό τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας Κωνσταντῖνο Τζουβάλα, τόν ὁποῖο γνωρίζω, πού διορίστηκε μέ εἰσήγηση Λευτέρη Οἰκονόμου καί ἀπόφαση Μητσοτάκη νέος Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξεως, δύο ἐπισημάνσεις. Πρῶτον, κάνει λάθος ὅποιος ἀμφισβητεῖ τήν ἐπιλογή του, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι ἀπεπέμφθη (ἀπό τόν Τσίπρα) γιά τό Μάτι. Ὄχι γιατί ἀθωώθηκε μόνον ἀπό τό πόρισμα Ζαγοραίου, ἀλλά διότι ὅποιος υἱοθετεῖ αὐτό τό σκεπτικό εἶναι σάν νά λέει πώς γιά τό Μάτι φταίει ἡ Ἀστυνομία καί ὄχι ὁ ΣΥΡΙΖΑ καί οἱ ἀξιωματοῦχοι του στήν Περιφέρεια. Δεύτερον, ὁ Τζουβάλας ἦταν ἐπιτυχημένος ἀρχηγός τῆς Ἀστυνομίας. Μέ χαμηλούς τόνους μέν ἀλλά μέ ἐντυπωσιακά ἀποτελέσματα δέ (ἐξιχνιάσεις δολοφονιῶν-ἀπαγωγῶν ἐπιχειρηματιῶν κ.λπ.). Κάποια στιγμή τά κόμματα πρέπει νά ἀξιοποιοῦν τούς καλύτερους, ὄχι τούς ὑποτακτικότερους.

Ἄφησα γιά τό τέλος τόν πεντάκις Ὀλυμπιονίκη στό πόλο καί τιμῶντα τό ἐθνόσημο Γιῶργο Μαυρωτᾶ, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε νέος Γενικός Γραμματέας Ἀθλητισμοῦ μέ ἕνα καί μοναδικό κριτήριο: Νά μήν ἀποτελεῖ ὑποτακτικό παραγόντων καί νά ἐγγυηθεῖ καθαρό πρωτάθλημα. Κατηγορεῖται ὅτι ψήφισε τίς Πρέσπες. Πράγματι. Λάθος. Γενικός Γραμματέας Ἀθλητισμοῦ τοποθετεῖται ὅμως, ὄχι ὑπουργός Ἐξωτερικῶν. Ἡ ΝΔ τήρησε τήν δέσμευσή της. Κανείς ἀπό ὅσους ψήφισαν τίς Πρέσπες δέν τοποθετήθηκε στά ψηφοδέλτιά της. Οὔτε ὁρίστηκε μέλος τῆς Κυβέρνησης. Ὅσοι ψήφισαν ἀκόμη καί «παρών» στίς Πρέσπες καί ἐντάχθηκαν στά ψηφοδέλτια τῆς ΝΔ, ἀποδοκιμάστηκαν ἀπό τούς νεοδημοκράτες. Ὁ Μαυρωτᾶς ἔχει ἕνα σπάνιο προσόν: Δέν εἶναι ἀχάριστος, δέν πουλᾶ, δέν ἐγκαταλείπει, τιμᾶ τίς φιλίες του. Εἶναι ὁ μόνος πού εἶχε σπονδυλική στήλη καί ἔμεινε μέχρι τέλους δίπλα στόν Σταῦρο Θεοδωράκη, ὅταν τά λοιπά ποντίκια πηδοῦσαν ἀπό τό σκάφος καί διαπραγματεύονταν τό σαρκίο τους. Γι’ αὐτό ἄλλωστε εἶναι ὁ μόνος ἀπό αὐτή τήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα πού δέν τόν πῆρε τό …ποτάμι. Ὁ Μητσοτάκης τόν τοποθετεῖ Γενικό Γραμματέα γιά νά ἀναπτύξει τόν ἐρασιτεχνικό ἀθλητισμό ἀλλά καί νά ἐγγυηθεῖ τήν οὐδετερότητα τῆς πολιτείας στίς ἐπιχειρηματικές κόντρες γιά τό ποδόσφαιρο.

Ἐκ πρώτης ὄψεως ὁ Μαυρωτᾶς εἶναι μήνυμα σέ συγκεκριμένα κέντρα. Ἡ πράξη θά δείξει ἄν ἔχει τά φόντα νά σηκώσει τό βάρος μελλοντικῶν συγκρούσεων πού ὡς διακύβευμα δέν θά ἔχουν τό προβάδισμα στό ποδόσφαιρο, ἀλλά τό προβάδισμα στήν πολιτική. Ποιός διοικεῖ τήν χώρα. Ξεκινᾶ ὅπως καί ὁ Κωνσταντῖνος Τζουβάλας μέ ἄριστους οἰωνούς. Ἄν βεβαίως στραβοπατήσει, ἐδῶ εἴμαστε. Ἄς μήν προτρέχουμε ὅμως καί ἄς κοιτᾶμε πρός τό μέλλον.

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ