Ὁ Κυριάκος καί ἡ Ἐκκλησία

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ πού ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς εἶναι ὅτι ἡ ΝΔ θά ἀρνηθεῖ νά μετάσχει στίς ἐργασίες τῆς ἐπιτροπῆς γιά τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος καταγγέλλοντας τήν ἐργαλειοποίηση τῆς διαδικασίας ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι πεπεισμένος ὅτι ὁ μεγάλος του ἀντίπαλος Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας δέν ἔχει ἀγαθές προθέσεις γιά τίς μεταρρυθμίσεις πού ἐπιβάλλεται νά γίνουν στόν Καταστατικό Χάρτη τῆς χώρας. Θεωρεῖ πώς ἀξιοποιεῖ τό θεσμικό ὅπλο τῆς ἀναθεώρησης γιά νά χαράξει καί πάλι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ Ἀριστερᾶς – Δεξιᾶς: Ἐκκλησία, ἁπλή ἀναλογική, ἐθνικοποιήσεις ΔΕΚΟ κ.λπ. Κατά πᾶσα πιθανότητα θά ἀποφύγει λοιπόν νά μετάσχει στίς διαδικασίες τῆς ἀναθεώρησης, τίς ὁποῖες ὁ ΣΥΡΙΖΑ προγραμματίζει νά θέσει σέ κίνηση τέλη Ὀκτωβρίου, ἀρχές Νοεμβρίου. Ἄλλοθί του θά εἶναι ἡ ἄρνηση τῆς Κυβέρνησης νά ἐντάξει τό ἄρθρο 16 τοῦ Συντάγματος γιά τά ἰδιωτικά πανεπιστήμια στά πρός ἀναθεώρηση ἄρθρα. (Τί θά γίνει ὅμως ἄν τό ἐντάξει μέ εἰσήγηση τῶν ΑΝΕΛ;)

Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν πλευρά του σχεδιάζει νά καταθέσει μιά πονηρή πρόταση ἀναθεώρησης. Ὁ συνταγματολόγος Γιῶργος Κατρούγκαλος μελετᾶ τήν πρόταση ἀναθεώρησης πού κατέθεσε γιά λογαριασμό τῆς ΝΔ τό 2014 ὁ νῦν Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος καί φέρει μεταξύ ἄλλων καί τίς ὑπογραφές τῶν Κυριάκου Μητσοτάκη καί Ἀντώνη Σαμαρᾶ. Μέ ἐξαίρεση τό ἄρθρο 3 γιά τήν Ἐκκλησία πού δέν εἶχε περιληφθεῖ στά πρός ἀναθεώρηση ἄρθρα, ὁ νῦν ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἀντιγράφει τίς βασικές προτάσεις τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης τῆς περιόδου ἐκείνης –περιεῖχε ἕως καί σκέψη γιά ἀναλογικότερο ἐκλογικό σύστημα, ὄχι ἀναλογική, ἀσφαλῶς– καί μέ τήν προσαρμογή στίς ἀνάγκες τῆς ἰδεολογικῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἀριστερᾶς θά τό καταθέσει στήν Βουλή.

Ἡ πρόβλεψή μου; Δύο μεγάλα θέματα θά κυριαρχήσουν. Πρῶτον, οἱ παραγραφές τῶν ποινικῶν ἀδικημάτων ὑπουργῶν. Κατά μείζονα λόγο, ἄν τήν ὕποπτη περίοδο ἡ Δικαιοσύνη ἔχει ἀνακινήσει καί πάλι τό σκάνδαλο τῆς Novartis. (Τό διαδίκτυο βρίθει τέτοιων φημῶν.) Τό δεύτερο θέμα θά εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἴτε τήν «soft» ἐκδοχή τῆς ἀναδιατύπωσης τοῦ ἄρθρου λάβουμε ὑπ’ ὄψιν –ἡ ὁποία κινεῖται πρός τήν κατεύθυνση διακήρυξης τῆς κρατικῆς οὐδετεροθρησκείας (ἀφαίρεση εἰκόνων καί ὀρθόδοξων θρησκευτικῶν συμβόλων ἀπό δικαστικές καί σχολικές αἴθουσες)–εἴτε τήν «hard» ἐκδοχή υἱοθετήσουμε (ἀπόπειρα κατάργησης τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας – διάσπαση σέ Βορρᾶ-Νότο), τό ζήτημα εἶναι λίαν σοβαρό. Ἡ πονηρή Ἀριστερά δέν χρησιμοποιεῖ κἄν τήν λέξη διαχωρισμός αὐτή τήν ἐποχή. Ἄν ἐπιτύχει νά κάνει «ἀπό δυό χωριά» τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, θά ἐμφανιστεῖ στό τέλος μέ τήν τήβεννο τοῦ ἐγγυητῆ τῆς …ἑνότητας.

Τά θέματα, ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, εἶναι ἰδιαίτερα σοβαρά. Δέν ἀφοροῦν στήν κερδοσκοπία ὁρισμένων Μητροπόλεων πού τελοῦν κοινωνικά μυστήρια ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς καί ἐξοργίζουν τό χριστεπώνυμο πλήρωμα, ἀλλά συνδέονται εὐθέως μέ τό ἐθνικό συμφέρον. Ἄν θά ἐπιτραπεῖ σέ ξένες δυνάμεις νά δροῦν κατά μῆκος τῶν συνόρων μας μεταμφιεσμένες σέ «Ἐκκλησίες» μέ τήν ἄδεια τοῦ Συντάγματος. Ἐν προκειμένω, οἱ εὐθύνες τῆς συντηρητικῆς παράταξης εἶναι τεράστιες. Ἀπαγορεύεται νά λείπει ἀπό τήν ἀναθεώρηση, θά ἔχει τεράστιο πολιτικό κόστος στήν βάση της, τίς Κυριακές ἡ ἀπουσία της θά συνιστᾶ θέμα συζήτησης στίς Ἐνορίες.

Προτείνω λοιπόν σέ ὅλους ὅσοι σχεδιάζουν ἀποχώρηση ἀπό τό Σύνταγμα νά τό ξανασκεφτοῦν. Δέν εἶναι ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ, δέν εἶναι κόμμα διαμαρτυρίας, εἶναι κόμμα τῶν θεσμῶν, δέν νοεῖται νά ὑπάρχει ἡ λέξη «ἀποχή» στό λεξιλόγιό της. «Ἀπαγορεύεται» ἐπίσης καί κάτι ἄλλο, τρόπον τινά, ἄν μᾶς πέφτει λόγος: νά περιληφθεῖ στό ψηφοδέλτιο τῆς ΝΔ στόν νομό Βοιωτίας, γενέτειρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, δικηγόρος, ἀδερφός καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ὁ ὁποῖος ἐκπροσωπεῖ στά δικαστήρια τούς συμπολῖτες μας πού πᾶνε μέ τό Παλαιό Ἡμερολόγιο. Θά ὑπογράψει κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τήν ρήξη της μέ τήν Ἐκκλησία ἡ παράταξη. Καί τήν ὥρα τῆς καταμέτρησης τῶν ψηφοδελτίων δέν θά εἶναι πάνω ἀπό τήν κάλπη οἱ μεταρρυθμιστές «Πασόκοι» πού εἰσηγοῦνται αὐτές τίς νεωτερικές ἀνοησίες. Ὁ κόσμος τῆς παράταξης θά εἶναι!

Απόψεις

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του