ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ κόσμος τῶν ἀνεμόμυλων

ΔΕΝ «πέσαμε» καί ἀπό τά σύννεφα μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων …

… γιά τήν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια Λυκείου καί γιά τήν κατάργηση τῆς ἀντίστοιχης δήλωσης γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τόν ἑαυτό της ἐπανέλαβε αὐτή ἡ ἀρχή, πού ἱδρύθηκε τό 1997 ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη. Ὅ,τι «εἶπε» γιά τήν κατάργηση τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τό 2000 «λέει» καί τώρα. Ἀγνοῶ, βεβαίως, σέ τί ἔγινε ὁ κόσμος καλύτερος καί σέ τί βελτιώθηκε μετά τήν ὑποχρεωτική κατάργηση τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά δημόσια ἔγγραφα ἐπί ὑπουργίας Μιχάλη Σταθόπουλου, ἀλλά ἐν πάση περιπτώσει αὐτός εἶναι ὁ νέος κόσμος τῶν «δικαιωματάκηδων». Ὁ κόσμος τῶν ἀνεμόμυλων. Βλέπουν ἐχθρούς καί διακρίσεις, ἐκεῖ πού συνήθως δέν ὑπάρχουν.

Κάποτε δέν καταλάβαινα γιατί, ἀλλά τώρα καταλαβαίνω: Μέ τά δικαιώματα καί μέ τίς μειονότητες (γενικῶς ὁμιλῶ καί οὐχί εἰδικῶς) κερδίζονται ἐπιχορηγήσεις καί κοινοτικά προγράμματα, χτίζονται πανεπιστημιακές καριέρες, οἰκοδομοῦνται φιλίες μέ ΜΚΟ καί …Ἀνοικτές Κοινωνίες, κερδίζει γενικῶς τό ψωμί του κόσμος καί κοσμάκης. Βιομηχανία ὁλόκληρη τά δικαιώματα. Καί ὄπισθεν αὐτῆς …διεθνεῖς ἐπενδυτές. Βεβαίως, ἀπό τότε πού νομοθετήθηκε ἡ «προοδευτική» μεταρρύθμιση τῆς κατάργησης τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες καί συμβαδίσαμε ἐπιτέλους ἐμεῖς οἱ καθυστερημένοι μέ τήν ἑσπερία τῆς οὐδετεροθρησκείας, ἄλλαξαν πολλά στήν ἤπειρό μας. Κυρίως προέκυψε ὁ τζιχαντισμός, γεγονός πού ὤθησε ἀκόμη καί τόν φιλελεύθερο πρώην Πρωθυπουργό τοῦ Βελγίου Φερχόφστατ νά ἐπιχειρηματολογεῖ στά βιβλία του γιά τήν ἀνάγκη ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στό boarding pass ὅλων ὅσοι ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή στήν Εὐρώπη. Ἀλλά ἄς μήν τό κάνουμε καί θέμα.Τέλος πάντων!

Μερικές συνοπτικές ἐπισημάνσεις γιά τήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Ἀρχής τώρα. Πρῶτον, δέν προσέφυγε ἐνώπιον αὐτῆς κάποιος μαθητής ἤ κάποιος γονεύς πού δῆθεν ἐθίγη ἐπειδή ἐζητεῖτο ἡ δήλωση θρησκεύματος γιά νά ἀπαλλαγεῖ κανείς ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἤ ἀνεφέρετο τό θρήσκευμα στό ἀπολυτήριο Λυκείου. Προσέφυγαν οἱ κατ’ ἐπάγγελμα «δικαιωματάκηδες» τῆς γνωστῆς Ἑνώσεως καί ἡ Ὁμοσπονδία τῶν …Ἀθέων. Δέν εἶναι περίεργο; Νά μήν νιώθουν καταπίεση χιλιάδες μαθητές καί γονεῖς, ἀλλά νά τήν νιώθουν κάποιες Ἑνώσεις; Δεύτερον, οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς δέν συνιστοῦν δικαστική ἀπόφαση. Εἶναι ἐνδιαφέρον πάντως ὅτι ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν ἀποσπασμάτων τῆς ἀπόφασης πού διοχετεύτηκαν χέρι μέ χέρι στόν Τύπο, προκύπτει πώς αὐτή προωθεῖ (ἑρμηνεύοντας τό ἰσχῦον Σύνταγμα!) τήν οὐδετεροθρησκεία καί θεωρεῖ περίπου κακό πρᾶγμα τήν θρησκεία στό κράτος. Τρίτον, καί σημαντικώτερον, ὑπάρχουν δικαστικές ἀποφάσεις πού δέν συμφωνοῦν μέ τήν γνωμοδότηση τῆς Ἀρχῆς. Ἀντιθέτως, κινοῦνται στό ἀντίθετο ἐπίπεδο.Ὑπάρχει ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων τοῦ 2012, τήν ὁποία ἐφαρμόζει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ ἐγκύκλιο πού ἐξεδόθη ἐπί ὑπουργίας Ἀνδρέα Λοβέρδου. Ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τοῦ 2018 γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, στήν ὁποία τόσο ἡ πλειοψηφία ὅσο καί ἡ μειοψηφία τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου λένε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας. Καί βεβαίως ὑπάρχει στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας δίκη σέ ἐκκρεμότητα. Ἄρα μέ ψυχραιμία τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί ἡ ὑπουργός κ. Νίκη Κεραμέως πρέπει νά περιμένουν τά δικαστήρια καί νά ἀποφασίσουν.

Κάτι τελευταῖο: ἡ ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια δέν θά ἔχει ἐπιπτώσεις μόνο στούς χριστιανούς μαθητές ἀλλά καί στούς μουσουλμάνους. Ἐυάριθμη ὁμάδα μαθητῶν ἀπό τήν μειονότητα τῆς Θράκης εἰσάγεται στά ἑλληνικά πανεπιστήμια κατ’ ἐξαίρεση, χωρίς ἐξετάσεις, βάσει ποσόστωσης μέ κριτήριο τό θρήσκευμα! Ἄν καταργηθεῖ ἡ ἀναφορά του στά ἀπολυτήρια τοῦ Λυκείου –ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ δικαιωματάκηδες– τότε χάνεται καί τό προνόμιο πού τούς ἐδόθη ὑπό μορφή θετικῆς διάκρισης. Ἀγών γιά τά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων, κατά τά λοιπά.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.