Ὁ κόσμος τῶν ἀνεμόμυλων

ΔΕΝ «πέσαμε» καί ἀπό τά σύννεφα μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων …

… γιά τήν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια Λυκείου καί γιά τήν κατάργηση τῆς ἀντίστοιχης δήλωσης γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τόν ἑαυτό της ἐπανέλαβε αὐτή ἡ ἀρχή, πού ἱδρύθηκε τό 1997 ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη. Ὅ,τι «εἶπε» γιά τήν κατάργηση τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τό 2000 «λέει» καί τώρα. Ἀγνοῶ, βεβαίως, σέ τί ἔγινε ὁ κόσμος καλύτερος καί σέ τί βελτιώθηκε μετά τήν ὑποχρεωτική κατάργηση τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά δημόσια ἔγγραφα ἐπί ὑπουργίας Μιχάλη Σταθόπουλου, ἀλλά ἐν πάση περιπτώσει αὐτός εἶναι ὁ νέος κόσμος τῶν «δικαιωματάκηδων». Ὁ κόσμος τῶν ἀνεμόμυλων. Βλέπουν ἐχθρούς καί διακρίσεις, ἐκεῖ πού συνήθως δέν ὑπάρχουν.

Κάποτε δέν καταλάβαινα γιατί, ἀλλά τώρα καταλαβαίνω: Μέ τά δικαιώματα καί μέ τίς μειονότητες (γενικῶς ὁμιλῶ καί οὐχί εἰδικῶς) κερδίζονται ἐπιχορηγήσεις καί κοινοτικά προγράμματα, χτίζονται πανεπιστημιακές καριέρες, οἰκοδομοῦνται φιλίες μέ ΜΚΟ καί …Ἀνοικτές Κοινωνίες, κερδίζει γενικῶς τό ψωμί του κόσμος καί κοσμάκης. Βιομηχανία ὁλόκληρη τά δικαιώματα. Καί ὄπισθεν αὐτῆς …διεθνεῖς ἐπενδυτές. Βεβαίως, ἀπό τότε πού νομοθετήθηκε ἡ «προοδευτική» μεταρρύθμιση τῆς κατάργησης τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες καί συμβαδίσαμε ἐπιτέλους ἐμεῖς οἱ καθυστερημένοι μέ τήν ἑσπερία τῆς οὐδετεροθρησκείας, ἄλλαξαν πολλά στήν ἤπειρό μας. Κυρίως προέκυψε ὁ τζιχαντισμός, γεγονός πού ὤθησε ἀκόμη καί τόν φιλελεύθερο πρώην Πρωθυπουργό τοῦ Βελγίου Φερχόφστατ νά ἐπιχειρηματολογεῖ στά βιβλία του γιά τήν ἀνάγκη ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στό boarding pass ὅλων ὅσοι ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή στήν Εὐρώπη. Ἀλλά ἄς μήν τό κάνουμε καί θέμα.Τέλος πάντων!

Μερικές συνοπτικές ἐπισημάνσεις γιά τήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Ἀρχής τώρα. Πρῶτον, δέν προσέφυγε ἐνώπιον αὐτῆς κάποιος μαθητής ἤ κάποιος γονεύς πού δῆθεν ἐθίγη ἐπειδή ἐζητεῖτο ἡ δήλωση θρησκεύματος γιά νά ἀπαλλαγεῖ κανείς ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἤ ἀνεφέρετο τό θρήσκευμα στό ἀπολυτήριο Λυκείου. Προσέφυγαν οἱ κατ’ ἐπάγγελμα «δικαιωματάκηδες» τῆς γνωστῆς Ἑνώσεως καί ἡ Ὁμοσπονδία τῶν …Ἀθέων. Δέν εἶναι περίεργο; Νά μήν νιώθουν καταπίεση χιλιάδες μαθητές καί γονεῖς, ἀλλά νά τήν νιώθουν κάποιες Ἑνώσεις; Δεύτερον, οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς δέν συνιστοῦν δικαστική ἀπόφαση. Εἶναι ἐνδιαφέρον πάντως ὅτι ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν ἀποσπασμάτων τῆς ἀπόφασης πού διοχετεύτηκαν χέρι μέ χέρι στόν Τύπο, προκύπτει πώς αὐτή προωθεῖ (ἑρμηνεύοντας τό ἰσχῦον Σύνταγμα!) τήν οὐδετεροθρησκεία καί θεωρεῖ περίπου κακό πρᾶγμα τήν θρησκεία στό κράτος. Τρίτον, καί σημαντικώτερον, ὑπάρχουν δικαστικές ἀποφάσεις πού δέν συμφωνοῦν μέ τήν γνωμοδότηση τῆς Ἀρχῆς. Ἀντιθέτως, κινοῦνται στό ἀντίθετο ἐπίπεδο.Ὑπάρχει ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων τοῦ 2012, τήν ὁποία ἐφαρμόζει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ ἐγκύκλιο πού ἐξεδόθη ἐπί ὑπουργίας Ἀνδρέα Λοβέρδου. Ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τοῦ 2018 γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, στήν ὁποία τόσο ἡ πλειοψηφία ὅσο καί ἡ μειοψηφία τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου λένε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας. Καί βεβαίως ὑπάρχει στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας δίκη σέ ἐκκρεμότητα. Ἄρα μέ ψυχραιμία τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί ἡ ὑπουργός κ. Νίκη Κεραμέως πρέπει νά περιμένουν τά δικαστήρια καί νά ἀποφασίσουν.

Κάτι τελευταῖο: ἡ ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια δέν θά ἔχει ἐπιπτώσεις μόνο στούς χριστιανούς μαθητές ἀλλά καί στούς μουσουλμάνους. Ἐυάριθμη ὁμάδα μαθητῶν ἀπό τήν μειονότητα τῆς Θράκης εἰσάγεται στά ἑλληνικά πανεπιστήμια κατ’ ἐξαίρεση, χωρίς ἐξετάσεις, βάσει ποσόστωσης μέ κριτήριο τό θρήσκευμα! Ἄν καταργηθεῖ ἡ ἀναφορά του στά ἀπολυτήρια τοῦ Λυκείου –ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ δικαιωματάκηδες– τότε χάνεται καί τό προνόμιο πού τούς ἐδόθη ὑπό μορφή θετικῆς διάκρισης. Ἀγών γιά τά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων, κατά τά λοιπά.

Απόψεις

Reggeborgh: Επίσημη εξώδικη διαμαρτυρία προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Εφημερίς Εστία
Με επίσημη εξώδικη διαμαρτυρία της προς όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απάντησε σήμερα η Reggeborgh στη φημολογία σχετικά με τη λήψη απόφασης περί ελέγχου της για υποτιθέμενη συντονισμένη δράση της με την Atlas, στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Στό ράφι τῆς ἱστορίας ἡ Μεγάλη Ἰδέα γιά τήν κατασκευή τοῦ ἀγωγοῦ ΕastMed

Εφημερίς Εστία
Κατέρρευσε καί ἐπισήμως μέ τήν συμφωνία Ἑλλάδος-Αἰγύπτου γιά δημιουργία ὑποθαλασσίου ἀγωγοῦ – Τά δέκα χρόνια μιᾶς «χαμένης ἐπενδύσεως» στήν ἐξωτερική πολιτική μας

Ἡ Κεντροαριστερά ἀνέβαλε τό Συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας!

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ ἀνεβλήθη τό Συνέδριο τῆς ΝΔ;

«Μακρά χεῖρα» τῆς Τουρκίας οἱ ΜΚΟ

Εφημερίς Εστία
Τίς ἐπικαλεῖται γιά νά μᾶς κατηγορήσει γιά «ἀπάνθρωπες πρακτικές»!

Οἱ «Μπήτλς», ὁ Μίκης, ὁ Μᾶνος καί ὁ Πλέσσας

Δημήτρης Καπράνος
Ἄν εἶναι κάτι τό ὁποῖο ἐπικαλοῦμαι ὅταν…