Ὁ κόσμος τῶν ἀνεμόμυλων

ΔΕΝ «πέσαμε» καί ἀπό τά σύννεφα μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων …

… γιά τήν ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια Λυκείου καί γιά τήν κατάργηση τῆς ἀντίστοιχης δήλωσης γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Τόν ἑαυτό της ἐπανέλαβε αὐτή ἡ ἀρχή, πού ἱδρύθηκε τό 1997 ἐπί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη. Ὅ,τι «εἶπε» γιά τήν κατάργηση τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες τό 2000 «λέει» καί τώρα. Ἀγνοῶ, βεβαίως, σέ τί ἔγινε ὁ κόσμος καλύτερος καί σέ τί βελτιώθηκε μετά τήν ὑποχρεωτική κατάργηση τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά δημόσια ἔγγραφα ἐπί ὑπουργίας Μιχάλη Σταθόπουλου, ἀλλά ἐν πάση περιπτώσει αὐτός εἶναι ὁ νέος κόσμος τῶν «δικαιωματάκηδων». Ὁ κόσμος τῶν ἀνεμόμυλων. Βλέπουν ἐχθρούς καί διακρίσεις, ἐκεῖ πού συνήθως δέν ὑπάρχουν.

Κάποτε δέν καταλάβαινα γιατί, ἀλλά τώρα καταλαβαίνω: Μέ τά δικαιώματα καί μέ τίς μειονότητες (γενικῶς ὁμιλῶ καί οὐχί εἰδικῶς) κερδίζονται ἐπιχορηγήσεις καί κοινοτικά προγράμματα, χτίζονται πανεπιστημιακές καριέρες, οἰκοδομοῦνται φιλίες μέ ΜΚΟ καί …Ἀνοικτές Κοινωνίες, κερδίζει γενικῶς τό ψωμί του κόσμος καί κοσμάκης. Βιομηχανία ὁλόκληρη τά δικαιώματα. Καί ὄπισθεν αὐτῆς …διεθνεῖς ἐπενδυτές. Βεβαίως, ἀπό τότε πού νομοθετήθηκε ἡ «προοδευτική» μεταρρύθμιση τῆς κατάργησης τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες καί συμβαδίσαμε ἐπιτέλους ἐμεῖς οἱ καθυστερημένοι μέ τήν ἑσπερία τῆς οὐδετεροθρησκείας, ἄλλαξαν πολλά στήν ἤπειρό μας. Κυρίως προέκυψε ὁ τζιχαντισμός, γεγονός πού ὤθησε ἀκόμη καί τόν φιλελεύθερο πρώην Πρωθυπουργό τοῦ Βελγίου Φερχόφστατ νά ἐπιχειρηματολογεῖ στά βιβλία του γιά τήν ἀνάγκη ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στό boarding pass ὅλων ὅσοι ταξιδεύουν ἀεροπορικῶς ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή στήν Εὐρώπη. Ἀλλά ἄς μήν τό κάνουμε καί θέμα.Τέλος πάντων!

Μερικές συνοπτικές ἐπισημάνσεις γιά τήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Ἀρχής τώρα. Πρῶτον, δέν προσέφυγε ἐνώπιον αὐτῆς κάποιος μαθητής ἤ κάποιος γονεύς πού δῆθεν ἐθίγη ἐπειδή ἐζητεῖτο ἡ δήλωση θρησκεύματος γιά νά ἀπαλλαγεῖ κανείς ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἤ ἀνεφέρετο τό θρήσκευμα στό ἀπολυτήριο Λυκείου. Προσέφυγαν οἱ κατ’ ἐπάγγελμα «δικαιωματάκηδες» τῆς γνωστῆς Ἑνώσεως καί ἡ Ὁμοσπονδία τῶν …Ἀθέων. Δέν εἶναι περίεργο; Νά μήν νιώθουν καταπίεση χιλιάδες μαθητές καί γονεῖς, ἀλλά νά τήν νιώθουν κάποιες Ἑνώσεις; Δεύτερον, οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς δέν συνιστοῦν δικαστική ἀπόφαση. Εἶναι ἐνδιαφέρον πάντως ὅτι ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν ἀποσπασμάτων τῆς ἀπόφασης πού διοχετεύτηκαν χέρι μέ χέρι στόν Τύπο, προκύπτει πώς αὐτή προωθεῖ (ἑρμηνεύοντας τό ἰσχῦον Σύνταγμα!) τήν οὐδετεροθρησκεία καί θεωρεῖ περίπου κακό πρᾶγμα τήν θρησκεία στό κράτος. Τρίτον, καί σημαντικώτερον, ὑπάρχουν δικαστικές ἀποφάσεις πού δέν συμφωνοῦν μέ τήν γνωμοδότηση τῆς Ἀρχῆς. Ἀντιθέτως, κινοῦνται στό ἀντίθετο ἐπίπεδο.Ὑπάρχει ἡ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων τοῦ 2012, τήν ὁποία ἐφαρμόζει τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μέ ἐγκύκλιο πού ἐξεδόθη ἐπί ὑπουργίας Ἀνδρέα Λοβέρδου. Ὑπάρχει ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας τοῦ 2018 γιά τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, στήν ὁποία τόσο ἡ πλειοψηφία ὅσο καί ἡ μειοψηφία τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου λένε τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό τήν Ἀρχή Προστασίας. Καί βεβαίως ὑπάρχει στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας δίκη σέ ἐκκρεμότητα. Ἄρα μέ ψυχραιμία τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί ἡ ὑπουργός κ. Νίκη Κεραμέως πρέπει νά περιμένουν τά δικαστήρια καί νά ἀποφασίσουν.

Κάτι τελευταῖο: ἡ ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τά ἀπολυτήρια δέν θά ἔχει ἐπιπτώσεις μόνο στούς χριστιανούς μαθητές ἀλλά καί στούς μουσουλμάνους. Ἐυάριθμη ὁμάδα μαθητῶν ἀπό τήν μειονότητα τῆς Θράκης εἰσάγεται στά ἑλληνικά πανεπιστήμια κατ’ ἐξαίρεση, χωρίς ἐξετάσεις, βάσει ποσόστωσης μέ κριτήριο τό θρήσκευμα! Ἄν καταργηθεῖ ἡ ἀναφορά του στά ἀπολυτήρια τοῦ Λυκείου –ὅπως ἀπαιτοῦν οἱ δικαιωματάκηδες– τότε χάνεται καί τό προνόμιο πού τούς ἐδόθη ὑπό μορφή θετικῆς διάκρισης. Ἀγών γιά τά δικαιώματα τῶν μειονοτήτων, κατά τά λοιπά.

Απόψεις

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ