ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ὁ κόσμος τῆς προκοπῆς

ΕΧΕΙ ἐνδιαφέρον νά ἀκοῦς τόν Πρωθυπουργό νά καμαρώνει στήν Βουλή γιά τήν ἐπιτυχῆ ὁλοκλήρωση τοῦ προγράμματος καί γιά τήν διαφαινόμενη ἔξοδο ἀπό τήν ἐποπτεία.

Διότι πράγματι: τό μεγάλο κέρδος ἀπό τήν ἐξέλιξη αὐτή εἶναι ὅτι ὁ τόπος ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν ἐξάρτηση. Ὄχι τήν στρατηγική ἐξάρτηση –μέχρι νά ἀποπληρώσουμε καί τό τελευταῖο εὐρώ ὑπό παρακολούθηση θά εἴμαστε– ἀλλά ἀπό τήν διοικητική ἐξάρτηση. Τῶν Τόμσεν, Βελκουλέσκου, Κοστέλλο καί λοιπῶν δημοκρατικῶν δυνάμεων. Τῶν θησαυροφυλάκων. Ὡστόσο κάθε φορά πού οἱ κ.κ. Τσίπρας καί Τσακαλῶτος ἀνεμίζουν ἕναν ἀριθμό ἀπό ἐκθέσεις τῆς ΕΕ γιά τήν Κομμισσιόν, ἀπό τήν «Ἐργάνη» γιά τήν μείωση τῆς ἀνεργίας, ἀπό τόν προϋπολογισμό γιά τήν πορεία τῶν δημοσίων ἐσόδων, λησμονοῦν νά μᾶς ποῦν πῶς φθάσαμε μέχρις ἐδῶ.

Δέν εἶναι εὔκολο, τό ξέρουμε, ἀλλά κάποιος πρέπει νά τούς πεῖ. Γιά νά νικοῦν σήμερα στούς ἀριθμούς ἡττήθηκαν χθές στίς ἰδέες. Ἀπαρνήθηκαν τίς ἰδέες. Ὁ πρῶτος καί βασικός λόγος πού φθάσαμε ἕως ἐδῶ εἶναι ὅτι οἱ Συριζαῖοι ἐφάρμοσαν τό μνημόνιο καί μάλιστα μέ μεγαλύτερη ἀφοσίωση ἀπό τούς προκατόχους τους. Ἡ ὑποταγή τους στόν γερμανικό παράγοντα ὑπῆρξε πλήρης. Καί τό ὑπερ-Ταμεῖο Δημόσιας Περιουσίας συνέστησαν ὑποθηκεύοντας ἐθνικό πλοῦτο καί τούς πλειστηριασμούς ἀπελευθέρωσαν χάριν τῶν τραπεζῶν καί εἰδικά φορολογικά καθεστῶτα κατάργησαν (ΦΠΑ Αἰγαῖο). Δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά τούς ζητήθηκε καί νά μήν τό ἔκαναν.

Πολύ «ἀριστερά» ὅλα αὐτά, θά συμφωνεῖτε! Ἡ πρώτη αἰτία τῆς «ἐπιτυχίας», λοιπόν, εἶναι ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἐφάρμοσε μνημόνιο, ὄχι ἀντιμνημόνιο. Ὑπό αὐτή τήν ἔννοια ἡ Ἀριστερά πῆρε ἕνα μεγάλο μάθημα ἀπό τήν νίκη της στίς ἐκλογές: Αὐτός εἶναι ὁ δρόμος γιά τήν χώρα, ἄλλος δέν ὑπάρχει. Μέσα στήν Εὐρώπη, σύμμαχος τῶν Ἀμερικανῶν, μέ συγκεκριμένο οἰκονομικό σύστημα. Οἱ παλαβομάρες, οἱ Βενεζουέλες καί οἱ Κοῦβες, οἱ ἀντιστάσεις καί τά παράλληλα νομίσματα, τά «δέν πληρώνω» καί τά «go home» μπῆκαν ὁριστικά στά χρονοντούλαπα τῆς ἱστορίας.

Ὑπάρχουν ὅμως δύο ἀκόμη λόγοι πού ἡ χώρα δειλά-δειλά βγαίνει στό ξέφωτο. Ὁ ἕνας εἶναι ὅτι τό πεζοδρόμιο μετακόμισε στήν καρέκλα καί ἡ καρέκλα τοῦ ἀρέσει. Δέ θέλει νά τήν ἐγκαταλείψει. Ἄδειασαν οἱ δρόμοι, ἀγαπητοί! Βρῆκε ἡ χώρα τήν ἠρεμία της. Τήν μισή ἡσυχία ἀπό ὅση ἐξασφάλισε ὁ Τσίπρας γιά τόν ἑαυτό του νά εἶχε ὁ Σαμαρᾶς, πράγματι ἡ Ἑλλάς θά ἦταν στίς ἀγορές ἀπό τό 2014. Ὁ τρίτος καί σημαντικώτερος λόγος στόν ὁποῖο ὀφείλεται ἡ ἐξυγίανση τῶν δημοσίων οἰκονομικῶν καί ἡ ἔξοδός μας στίς ἀγορές εἶναι ἡ στάση τῆς μεγάλης φιλελεύθερης-συντηρητικῆς πλειοψηφίας τῶν πολιτῶν αὐτοῦ τοῦ τόπου. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, ὁ κόσμος τῆς προκοπῆς, δέν ἔσπευσαν νά πάρουν τίς θέσεις τῶν Συριζαίων στίς πλατεῖες μόλις ἔγιναν ἐξουσία. Συνέχισαν τήν δουλειά τους. Πλήρωσαν μέ συνέπεια τούς φόρους τους. Κατανάλωσαν καί καταναλώνουν. Ἐπένδυσαν καί ἐπενδύουν.

Σέ αὐτή τήν ραχοκοκκαλιά ὀφείλει ὁ Τσίπρας τίς καλές ἐπιδόσεις τῆς οἰκονομίας. Ἀπό τήν κρίση τόν ἔβγαλαν ἄνθρωποι πού δέν τόν ψηφίζουν καί οὔτε πρόκειται νά τόν ψηφίσουν ποτέ. Ξέρω βεβαίως ἄριστα πῶς σκέπτονται στό Μαξίμου γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους. Εἶναι κυνικοί. Δέν τούς ἐνδιαφέρουν. Γιά κάποιους, λογικό! Ποιός ξέρει ἀπό πρωινό ξύπνημα καί ποιός ἀπό ἐπιταγές γιά νά καταλάβουν τόν κόσμο τῆς προκοπῆς; Νά σᾶς πῶ κάτι; Θά τό μάθουν καί αὐτό! Στίς κάλπες.

Απόψεις

Ἡ «Γενή Σαφάκ» τοῦ Ἐρντογάν ἀντιγράφει τήν «Ἑστία»!!!

Εφημερίς Εστία
Τρελλάθηκαν οἱ Τοῦρκοι – Ἀπό τήν μία εἴμαστε «Ὕποπτοι» καί ζητοῦν τήν σύλληψη τοῦ Διευθυντοῦ μας μέ διεθνές ἔνταλμα καί ἀπό τήν ἄλλη εἴμεθα «ἀξιόπιστοι» – Τοὐλάχιστον ἄς ἀντιγράφουν σωστά!

Συμφέροντα ἐφαπτόμενα, μή ταυτιζόμενα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΤΡΑΠΟΥΛΑ μοιάζει σημαδεμένη πρίν καλά-καλά ἀρχίσουν οἱ διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας

Διχασμός στόν ΣΥΡΙΖΑ γιά τόν Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Εὐκλείδης κατά Τσίπρα καί ὅλοι κατά Τζάκρη

Ἀπό τά Καμένα στά …Καημένα Βοῦρλα…

Δημήτρης Καπράνος
Θυμᾶμαι τά Καμένα Βοῦρλα, στά χρόνια πού οἱ γονεῖς μᾶς ἔπαιρναν μαζί τά καλοκαίρια

Σάββατον, 24 Σεπτεμβρίου 1960

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ