Ὁ κώνωψ καί ἡ κάμηλος

ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί…

… σέ ραδιοφωνικό σταθμό, τόν ἐλπιδοφόρο Ὑφυπουργό Δικαιοσύνης Γιῶργο Κώτσηρα νά ἀπαντᾶ στήν νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁποία ἔρριξε τρικάκια κατά τῶν φερομένων βιαστῶν τῆς Θεσσαλονίκης καί νά ἀναπτύσσει ἐνοχλημένος τήν κυβερνητική ἐπιχειρηματολογία γιά τό ζήτημα. Τό βασικώτερο ἐπιχείρημα ἦταν ὅτι ἡ ΝΔ ἄλλαξε τόν ποινικό κώδικα πού ψήφισε ἡ ἀριστερά τό καλοκαίρι τοῦ 2019 καί αὐστηροποίησε τίς ποινές γιά τόν ὁμαδικό βιασμό. Ἡ προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση ἄφηνε στήν διακριτική εὐχέρεια τοῦ δικαστηρίου νά ἐπιβάλει στούς δρᾶστες τοῦ εἰδεχθοῦς ἐγκλήματος τήν ποινή τῆς ἰσοβίου καθείρξεως. Μέ τήν νέα ρύθμιση ἡ δικαιοσύνη δεσμεύεται νά ἐπιβάλει τά ἰσόβια δεσμά, ἐάν στό ἀκροατήριο ἀποδειχθεῖ ὁ ὁμαδικός βιασμός.

Ἄν καί ἡ ΝΔ ἀπεῖχε ἀπό τήν ψήφιση τοῦ προηγούμενου ποινικοῦ κώδικα, δέν τόν καταψήφισε, γιά γνωστούς διαπλεκόμενους λόγους, τό ἐπιχείρημα τοῦ κ. Ὑφυπουργοῦ, ὄντως, εἶναι ἐνδιαφέρον. Πρόκειται ὅμως γιά ἐπιχείρημα πολιτικῶν ἐντυπώσεων, καί ὄχι οὐσίας. Δέν ἀρκεῖ νά νομοθετεῖς μιά αὐστηρή διάταξη, οὔτε νά γεμίζεις τόν ποινικό κώδικα μέ ἐπαπειλούμενες ποινές ἰσοβίων καθείρξεων. Ὡς πολιτεία, ὡς δημόσια ἀρχή, ὀφείλεις νά διευκολύνεις καί σίγουρα νά μήν ἐμποδίζεις τίς λοιπές δημόσιες ἐξουσίες νά συλλέγουν ὅλα τά κρίσιμα ἀποδεικτικά μέσα, πού θά βοηθήσουν τό δικαστήριο νά ἐπιβάλει τά ἰσόβια δεσμά. Δηλαδή: στήν προκειμένη περίπτωση ὁ ἰατροδικαστής ἔπρεπε νά ἐξετάσει τό θῦμα, ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα πού ὑπέβαλε τήν καταγγελία στήν ἀστυνομία, καί ὄχι τό θῦμα νά ψάχνει τρεῖς μέρες τόν ἰατροδικαστή. Στήν προκειμένη περίπτωση, ἡ λήψη αἵματος ἀπό τό θῦμα καί οἱ τοξικολογικές ἐξετάσεις ἔπρεπε νά εἶχαν γίνει ἀπό τήν πρώτη στιγμή, καί ὄχι νά περάσει μία ἑβδομάδα.

Στήν προκειμένη περίπτωση, ἡ ἀστυνομία ἔπρεπε νά εἶχε ἐλέγξει τήν δήλωση πού εἶχε ὑποβάλει τό ξενοδοχεῖο στήν ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων γιά τήν ἄδεια ἐγκατάστασης καμερῶν σέ ἐσωτερικούς χώρους, καί μέ βάση αὐτήν νά ἀπαιτήσει ἀπό τήν ἰδιοκτησία του τήν χορήγηση τοῦ ὀπτικοῦ ὑλικοῦ. Στήν προκειμένη περίπτωση, ἡ ἀστυνομία ὄφειλε νά ἔχει κατάσχει ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τά κινητά καί τούς ὑπολογιστές τῶν φερομένων δραστῶν, καί ὄχι νά ἀφήσει νά παρέλθουν εἴκοσι ἡμέρες γιά νά τά ἀναζητήσει. Στήν πραγματικότητα, μέ βάση ὅσα γνωρίζουμε ἕως τώρα, ἀπό τήν ἡμέρα τῆς καταγγελίας τοῦ θύματος τήν Πρωτοχρονιά, ἕως σήμερα, δόθηκε ἄπειρος χρόνος στούς φερόμενους δρᾶστες γιά νά ἐξαφανίσουν κρίσιμα ἀποδεικτικά στοιχεῖα, πού ἐνδεχομένως θά ὁδηγοῦσαν στήν καταδίκη τους σέ ἰσόβια κάθειρξη. Ἐάν σέ ὅλα αὐτά προστεθεῖ τυχόν μαρτυρία τῆς φίλης τῆς καταγγέλλουσας, πού θά ἀμφισβητεῖ ὅσα ὑποστηρίζει, τότε ἄς μήν ἐντυπωσιαστοῦμε ἐάν δοῦμε τήν κατήγορο νά μετατρέπεται σέ κατηγορουμένη. Τό ἔργο τό ἔχουμε ξαναδεῖ, σέ πρόσφατη καταγγελία βιασμοῦ νεαρᾶς ἀπό γνωστό ποδοσφαιριστή. Ἄλλα εἶπε ἡ φίλη της.

Τό κρίσιμο λοιπόν δέν εἶναι ἡ νομοθέτηση τῆς αὐστηρῆς ποινῆς ἀπό τό κοινοβούλιο. Τό κρίσιμο εἶναι τί κάνουν οἱ δημόσιες ἀρχές πού μεσολαβοῦν, ὡς ἐκτελεστικά ὄργανα τοῦ νόμου μεταξύ τοῦ κοινοβουλίου καί τοῦ δικαστικοῦ σώματος. Ἐάν ἀμελοῦν νά ἐφαρμόσουν σωστά τόν νόμο, ἤ ἀκόμη χειρότερα, λόγῳ τῆς τυχόν ἐπωνυμίας τῶν δραστῶν, ἀπό πρόθεση, δέν ἐφαρμόζουν σωστά τόν νόμο, τότε κ. Ὑφυπουργέ, διυλίζουμε τόν κώνωπα καί καταπίνουμε τήν κάμηλο.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!