ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ὁ Γιάννος δέν εἶναι Ἄκης

«ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΙ φταῖνε γιά τήν χρεωκοπία τῆς χώρας;». Τό περίμενα αὐτό τό ἐρώτημα ὅταν σχεδίαζα τό χθεσινό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας» μέ τίς φωτογραφίες τῶν καταδικασμένων-προφυλακισμένων ὑπουργῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Μοῦ τό ἔθεσαν συνεργάτες μου στήν ἐφημερίδα, στό πλαίσιο τῆς διαβούλευσης πού γίνεται, καμμιά φορά καί ψηφοφορίας, ὅταν ἀποφασίζουμε τό πρῶτο θέμα. Μοῦ τό ἀπηύθυναν καί ἀναγνῶστες μας φίλοι στό Facebook, καί στήν ἱστοσελίδα μας www.estianews.gr πού εἶναι «στόν ἀέρα» ἐδῶ καί δύο μῆνες.

Ἀπαντῶ λοιπόν: Ὄχι, δέν εἶναι μόνον αὐτοί. Ἀλλά εἶναι κυρίως αὐτοί. Γιά νά τό ἀποδείξω πρέπει νά ἐξηγήσω τό ἑξῆς: Πόσο τεράστια ἐπίδραση εἶχε στό νά περιέλθει ἡ πατρίδα μας σέ κατάσταση χρεοκοπίας τό γεγονός ὅτι:

• οἱ ἀμυντικές δαπάνες τῆς περιόδου 1998-2003, περιλαμβανομένων τῶν ἐξοπλισμῶν, συναφθεῖσες στήν πλειονότητά τους μέ δάνεια εὐρωπαϊκῶν τραπεζῶν ἔφθασαν νά ἰσοῦνται μέ τό 25% τοῦ ἐξωτερικοῦ δημοσίου χρέους μας! Τό ξαναγράφω: Τό 25%! Γιά κάθε 10 εὐρώ πού δανείζονταν οἱ κυβερνήσεις μετά τό 2004, τά 8 εὐρώ χρησιμοποιοῦνταν γιά τήν ἀποπληρωμή δανείων ἐξοπλιστικῶν καί swaps, καί μόνο τά 2 εὐρώ γιά νά καλυφθοῦν ἐλλείμματα πού παρήγαγαν οἱ ἴδιες. (Οἱ ὁποῖες πλήν τῶν 40 F16 δέν ἔκαναν καμμία ἄλλη προμήθεια.)

• ἡ διαφθορά συγκεκριμένων ἀξιωματούχων ὑπουργῶν τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐπέδρασε καταλυτικά στήν αὔξηση τοῦ δημοσίου χρέους. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΚΥΣΕΑ πού χρυσοπληρώθηκαν μέ μίζες κόστισαν τεράστια ποσά στόν Ἕλληνα φορολογούμενο. Ἀρκεῖ νά ἀναλογιστοῦμε πώς ἐπί μνημονίων (πού οἱ ληξιπρόθεσμες ὀφειλές τοῦ κράτους πρός ἰδιῶτες εἶχαν «παγώσει» καί δέν ἐξοφλοῦνταν) τίς μόνες δαπάνες πού ἐνέκρινε ἡ ξενοκίνητος τρόικα πρός ἀποπληρωμή ἦταν τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων. 20 δισ. εὐρώ πληρώσαμε μεταξύ 2010-2015 (ἐξοπλισμούς-swaps κ.λπ.), τόν καιρό πού ὁ κόσμος αὐτοκτονοῦσε πέφτοντας ἀπό τά μπαλκόνια! Στήν πραγματικότητα μᾶς δάνειζαν μέ τίς δόσεις μέσω τοῦ ESM γιά νά πληρώνουμε τίς κανονικές τράπεζες, τίς ἐπενδυτικές τράπεζες καί τίς ἑταιρεῖες ὅπλων τους. Ὑπάρχει κάτι πιό ἀνήθικο ἀπό αὐτό; Νά προηγοῦνται οἱ ἔμποροι ὅπλων τῶν πολιτῶν; Γιά τοῦ λόγου τό ἀσφαλές, ἰδού στοιχεῖα ἀπό τό SIPRI Arms Tranfers Database. Ἡ ἀξία τῶν ἑλληνικῶν ἀμυντικῶν παραλαβῶν τήν περίοδο 1998-2013 ἀνῆλθε σέ 13,5 δισ. δολλάρια. Τά 12,5 δισ. εὐρώ ἦταν ἐξοπλιστικά προγράμματα πού ἀποφασίστηκαν τήν περίοδο 1998-2003. Κάποια στιγμή ξεπεράσαμε καί τήν Τουρκία τῶν 80 ἑκατομμυρίων κατοίκων σέ δανεικά γιά ἐξοπλισμούς. Ἀκόμη καί στή δεύτερη ἀναθεώρηση τοῦ ἐλλείμματος τοῦ 2009 στό 15,4% πού ὁδήγησε σέ νέα μέτρα λιτότητας καί στό μνημόνιο 2 (μείωση συντάξεων), καταλυτικό ρόλο ἔπαιξε ὁ αὐθαίρετος συνυπολογισμός τῶν ἀμυντικῶν δαπανῶν πέντε ἐτῶν στό ἔλλειμμα μιᾶς χρονιᾶς! Νά λοιπόν γιατί ὑποστηρίζω «κυρίως αὐτοί» καί μέ ἀποφάσεις πού φέρουν τήν βούλα τῆς Ἑλληνικῆς Δικαιοσύνης. Διότι ἡ εἴσοδος στήν ΟΝΕ μέ τόν τρόπο πού ἔγινε εἶχε ἀντίτιμο τήν χρεοκοπία καί τήν ἐξάρτηση. Κάθε φορά πού προσπαθοῦμε λοιπόν νά φανοῦμε ἀντικειμενικοί συνυπολογίζοντας στίς αἰτίες τῆς χρεοκοπίας καί μερικές χιλιάδες διορισμούς φτωχοδιάβολων (μέ κονδύλια πού δέν φθάνουν οὔτε τό κόστος μισῆς φρεγάτας), στήν πραγματικότητα αὐτό πού κάνουμε ἄθελά μας εἶναι νά ἀθωώνουμε τούς βασικούς ὑπαίτιους. Ἀρέσει στούς βασικούς ὑπαίτιους νά χάνονται στό πλῆθος! Ἀρέσει νά φταῖνε ὅλοι. Ἀλλά οὔτε ὁ Γιῶργος Παπανδρέου ἦταν παρών στίς συνεδριάσεις τοῦ ΚΥΣΕΑ τοῦ Σημίτη (γιά ἄλλα βαρύνεται) οὔτε ὁ Καραμανλῆς παρήγγειλε ὑποβρύχια καί Eurofighter.

Κάτι τελευταῖο πού ἀφορᾶ στό ρεπορτάζ: Γνωρίζω τόν Γιάννο Παπαντωνίου ἀπό τό 2003. Τοῦ εἶχα ἐπιτεθεῖ σφόδρα σέ μιά ἐκπομπή τοῦ Γιάννη Πρετεντέρη στό Mega, ἀνεμίζοντάς του τήν παραίτηση ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἀμυντικῶν Μελετῶν τοῦ συνταγματολόγου Γιώργου Σωτηρέλη, ὁ ὁποῖος κατήγγειλε τότε «ἄνομες πρακτικές». Στά χρόνια πού ἀκολούθησαν μιλούσαμε δύο φορές τόν χρόνο, τόν ἔβλεπα νά κυκλοφορεῖ ἄνετος στό σινέ «Μπομπονιέρα» στήν Κηφισιά, ὅταν τοῦ γράφαμε κάτι ἀρνητικό γιά τό «πόθεν ἔσχες», μέ καλοῦσε ἀπό τό ἑλβετικό κινητό του γιά «διευκρινίσεις». Ἕνα σᾶς λέω: Ὁ Γιάννος δέν εἶναι Ἄκης. Ὁ Ἄκης ὡς παλαιό μέλος τοῦ ΠΑΚ καί ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ δέν κτύπησε μέχρι τελικῆς πτώσεως τόν σύντροφό του ἀπό τήν δικτατορία Κώστα Σημίτη. Δέν μίλησε. Ὁ Γιάννος ὅμως οὔτε Ἄκης εἶναι, οὔτε μέλος τοῦ ΠΑΚ, οὔτε ἱδρυτικό μέλος τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἄν καταλάβει πώς δέν γλυτώνει, θά μιλήσει.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ