Ὁ φιλελευθερισμός τῆς ἐπιβολῆς

Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ εἶναι συνυφασμένος μέ τήν ἔννοια τῆς ἐπιλογῆς

Ὄχι τῆς ἐπιβολῆς. Μέ τήν ἔννοια τοῦ πλουραλισμοῦ. Ὄχι τῆς ἀπαγόρευσης καί τοῦ περιορισμοῦ. Μέ τήν πίστη στήν ἰσχύ τοῦ ἐπιχειρήματος. Ὄχι στήν αὐταρχική ἐκ τῶν προτέρων ἀπόρριψή του. Μία σειρά ἐπιλογές τῆς κυβέρνησης τῆς ΝΔ ἀλλά καί τῶν συνιστωσῶν της στά social media γιά ζητήματα ἀξιῶν μέ κάνουν ὡστόσο σκεπτικό γιά τό πόσο φιλελεύθερη εἶναι σήμερα ἡ παράταξη καί σέ τί διαφέρει ἀπό τήν Ἀριστερά. Τό αὐτό ἰσχύει ἀναφορικά μέ τήν προσέγγισή της σέ ζητήματα ἱστορίας, παράδοσης, δημογραφίας, μετανάστευσης καί θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν. Πιό πολύ ὡς συνέχεια τῆς ἀριστερῆς διακυβέρνησης ὁμοιάζει παρά ὡς διακριτή πολιτική πρόταση.

Ἡ ὑπόθεση μέ τήν ἀπόσυρση τῶν ἀφισσῶν γιά τίς ἀμβλώσεις ἀπό τό μετρό τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ἁπλῶς ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Προηγήθηκε ἡ ἀπαίτηση τοῦ φιλελευθεράτου τῶν social media νά ἀνακληθεῖ ἡ ἀπόφαση τῆς διοίκησης τοῦ Μετρό νά ὀνομαστεῖ ὁ σταθμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ «Παῦλος Μπακογιάννης». Ἱκανοποιήθηκε ἀμέσως ἡ ἀπαίτηση τοῦ ἀποχρωματισμοῦ. Ἐπεβλήθη. Προηγήθηκε ἡ ἀπαγόρευση τῆς συγκέντρωσης πολιτῶν γιά τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας στούς στύλους τοῦ Ὀλυμπίου Διός. Ἀπό τόν φιλελεύθερο Δῆμο Ἀθηναίων. Ἐπεβλήθη καί αὐτή. Προηγήθηκε ἡ συλλογή 100 ὑπογραφῶν ἀπό φιλελεύθερους κυρίως πολῖτες, οἱ ὁποῖοι παρενέβησαν ὠμά στήν λειτουργία τῆς Δικαιοσύνης ἀπαιτῶντας τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ὑπόδικου Γιάννου Παπαντωνίου μή σεβόμενοι τήν διάκριση τῶν ἐξουσιῶν, τό κράτος δικαίου καί τήν κληρονομιά τοῦ Διαφωτισμοῦ. Αὐτή δέν ἱκανοποιήθηκε. Οἱ θεσμοί λειτουργοῦν, ὁ εἰσαγγελεύς μέ τό 1.000 σελίδων πόρισμά του γιά τήν ὑπόθεση κονιορτοποίησε τίς γελοιότητες πού γράφτηκαν στό κείμενο παρέμβαση.

Δέν μεγαλώσαμε ἔτσι. Μέ τόν φιλελευθερισμό τοῦ ἔτσι θέλω. Μέ τόν φιλελευθερισμό πού ἐπιβάλλει. Μοῦ εἶναι δύσκολο εἰλικρινά νά καταλάβω μέ ποιά κριτήρια ἡ διοίκηση δημόσιου φορέα πού μισθώνει διαφημιστικό χῶρο ἀναζητῶντας ἔσοδα στό ὄνομα τῆς ἐλεύθερης οἰκονομίας σπεύδει νά ἀποσύρει πληρωμένη ἀφίσσα, ἐπειδή κάποιοι διαφωνοῦν μέ τό περιεχόμενό της. Ἀπαγορεύεται ἡ διαφορετική ἄποψη στήν Ἑλλάδα ἔστω καί ἄν τήν ἀπορρίπτουμε ὡς σκοταδιστική; Εἶναι σέ ἀναστολή ἄρθρα τοῦ Συντάγματος; Ἄν ναί, τί πρέπει νά κάνει αὔριο ἡ διοίκηση μιᾶς δημόσιας ὑπηρεσίας, ἄν ἄλλες δυναμικές μειοψηφίες ἀπαιτήσουν νά ἀποσυρθεῖ ἀπό τό μετρό ἀφίσσα μέ τά πρόσωπα δύο ἀνδρῶν πού φιλιοῦνται στό στόμα ἐπειδή δέν τό ἀντέχουν; Ἄν ἀπαιτήσουν νά ἀποσυρθεῖ ἡ ἀφίσσα τῶν Vegan; Μέ ὅ,τι δέν συμφωνοῦμε, θά τό ἀποκαθηλώνουμε; Θά τοῦ ἀπαγορεύουμε νά διαδηλώσει; Θά τό γκρεμίζουμε; Θά τοῦ βάζουμε μπάρα ἄν εἶναι σήριαλ ἤ ταινία γιά νά μήν τό βλέπουμε; Θά τοῦ κολλᾶμε τήν ἐτικέττα «σκοταδιστικό»; Καί ποιός εἶναι αὐτός πού θά ἀποφασίζει καί μέ ποιά κριτήρια ποίου ἡ ἀφίσσα θά κατέβει ἀπό τό μετρό, ἀπό τούς στύλους, ἀπό τούς τοίχους καί ποίου τό ὄνομα θά ἀποκαθηλωθεῖ ἀπό ἕνα σταθμό τοῦ μετρό; Οἱ ἄναρχες μειοψηφίες τῶν social media; Ἡ ἀμεσοδημοκρατία τοῦ ὄχλου πού ἀποφασίζει μέ πίστη στήν ὀργή ἀλλά χωρίς λογική;

Ἐπειδή μάλιστα ἀκούω ἐρωτήματα τοῦ τύπου «ἄν τοποθετηθεῖ ἀφίσσα μέ τόν Χίτλερ» ἤ ἀφίσσα μέ τόν τίτλο «ζήτω ἡ δουλεία» θά τήν ἀφήσουμε νά κυκλοφορεῖ στόν δημόσιο χῶρο, ἀπαντῶ: Μισῶ τόν φιλελευθερισμό πού δέν ἐμπιστεύεται τούς πολῖτες. Ἀπεχθάνομαι τόν φιλελευθερισμό πού δέν θέλει νά πείσει, ἀλλά ἁπλῶς ἐπιβάλλει καί διατάσσει. Οἱ ὑγιεῖς κοινωνίες, οἱ κοινωνίες πού ἔχουν αὐτοπεποίθηση, δέν φοβοῦνται τήν ἀντιπαράθεση ἰδεῶν μέ τόν ναζισμό. Οὔτε νοιάζονται μήπως ἡ σπορά τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ἐπικρατήσει στήν μάχη τῶν ἰδεῶν. Οἱ ὑγιεῖς κοινωνίες ἐπιδιώκουν νά φέρνουν τό σκοτάδι στό φῶς, διότι τό δεύτερο εἶναι πιό ἀνθεκτικό ἀπό τό πρῶτο καί πάντα νικᾶ. Οἱ ἄρρωστες, οἱ διεφθαρμένες κοινωνίες, οἱ κοινωνίες πού δέν ξέρουν ἀπό ποῦ ἔρχονται καί ποῦ πᾶνε, οἱ ἀνιστόρητες κοινωνίες εἶναι αὐτές πού ἔχουν λόγο νά φοβοῦνται τόν ἐξτρεμισμό καί ἀπαγορεύουν τήν διάδοση τῶν ἰδεῶν του. Καί στήν προσπάθειά τους νά τόν καταστείλουν γίνονται ἴδιες μέ αὐτόν. Ἡ ἀπαγόρευση μιᾶς συγκέντρωσης γιά τήν Μακεδονία, μιᾶς ἀφίσσας γιά τίς ἀμβλώσεις, μιᾶς διαδήλωσης γιά τούς μετανάστες, μιᾶς μετονομασίας σταθμοῦ τραίνων, εἶναι στήν πραγματικότητα ἀκροδεξιά πολιτική. Ὄχι φιλελεύθερη. Ἀκροδεξιά πολιτική πού μάλιστα συμβαδίζει μέ τήν Ἀριστερά, ἡ ὁποία ὅμως δίδει ἐπιλεκτικές μάχες γιά τήν ἐλευθερία. Τά δίνει ὅλα γιά νά δημοσιεύονται ἐλευθέρως οἱ προκηρύξεις τῶν τρομοκρατῶν καί νά προβάλλονται ταινίες ἀκατάλληλες γιά ἀνηλίκους, ἀλλά δέν ἀντέχει τήν διαφορετική ἄποψη γιά ἐθνικά θέματα ὅπως ἡ Μακεδονία, ἤ φιλοσοφικά ὅπως οἱ ἀμβλώσεις, ἤ ἐκπαιδευτικά θέματα ὅπως τό ἄσυλο (γι’ αὐτό καί διαλύει τίς συνελεύσεις στά Πανεπιστήμια.)

Δυστυχῶς, αὐτός δέν εἶναι ὁ μοναδικός τομέας στόν ὁποῖο οἱ –πολιτικῶς ὀρθοί– νεοφιλελεύθεροι τῆς ΝΔ συγκυβερνοῦν στό διαδίκτυο μέ τούς Ἀριστερούς προοδευτικούς καί ἐπιβάλλουν στήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ τίς κατά βάσιν αὐταρχικές ἀντιλήψεις τους. Ἡ ἀναθεώρηση τῆς ἱστορίας, ἡ πολυπολιτισμική προσέγγιση τοῦ μεταναστευτικοῦ πού ἀγνοεῖ τίς ἐθνικές του διαστάσεις καί ὁ ἀντικληρικαλισμός, εἶναι τρία ἀκόμη πεδία στά ὁποῖα συμπίπτει καί συγκυβερνᾶ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ μέ τήν τάχα μου δῆθεν προοδευτική Ἀριστερά. Στήν Ἐπιτροπή 2021, στήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ, στόν ΣΥΡΙΖΑ, κυριαρχοῦν προσωπικότητες πού πιστεύουν ὅτι «ἄν ἕνας λαός θέλει νά ἀλλάξει τό μέλλον του, πρέπει νά ἀλλάξει τό παρελθόν του» (Μαζάουερ). Πού πρέπει νά ἀλλάξει τά ἐθνικά του δόγματα (Ἀντώνης Λιάκος). Πού ὑποχρεοῦται νά ἀλλάξει τήν διδασκαλία τῆς ἱστορίας του καί νά πάψει νά θυμᾶται ποιός εἶναι –πῶς θά γίνει εὐνοϊκῶς ἀποδεκτή ἡ συνεκμετάλλευση τοῦ ὀρυκτοῦ μας πλούτου; Ἡ μνήμη εἶναι ἐμπόδιο. Πού πρέπει νά διαγράψει τό Βυζάντιο καί τόν Κολοκοτρώνη, τίς γενοκτονίες καί τούς Ποντίους, τήν Μικρά Ἀσία καί τούς πρόσφυγες, ὅλα δηλαδή τά ἐνοχλητικά φαντάσματα πού ἐμποδίζουν τήν ἑλληνοτουρκική προσέγγιση.

Ἡ συγκυβέρνηση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στόν κόσμο τῶν ἰδεῶν ἐπεκτείνεται τέλος σέ ζητήματα θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί Ὀρθόδοξης πίστης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μέρος τῆς εὐρωπαϊκῆς καί ἐθνικῆς μας ταυτότητας. Δεῖτε τήν ὑπόθεση μέ τήν ἀργία τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν. Ἡ Κεραμέως ἔχει δίκιο. Τήν ἐπαναφέρει στήν σωστή της διάσταση μετά ἀπό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά σέ ποιό εὐρύτερο περιβάλλον; Μέσα σέ ἕνα σχολεῖο πού θέλει νά καταργήσει τήν προσευχή καί ὄχι νά ἀφήνει τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς στούς μαθητές; Πού θέλει νά καταργήσει στήν πράξη τήν διδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν ἀντί τῆς ἐπιλογῆς; Πού ἀφήρεσε τό θρήσκευμα ἀπό τά ἀπολυτήρια γιά τούς χριστιανούς, ἀλλά τό κρατᾶ γιά τούς μουσουλμάνους μαθητές τῆς Θράκης, ὥστε νά εἰσάγονται ἄνευ ἐξετάσεων στά ΑΕΙ βάσει αὐτοῦ; Ὁ φιλελευθερισμός τῆς ἐπιβολῆς πού προπαγανδίζει πώς μποροῦμε νά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε μέ τήν ὑγεία μας ἀντιφάσκει καί στόν ἀντικαπνιστικό νόμο. Ἡ ἐθνική ἀρχή διαφάνειας ἐξέδωσε χθές ἐπιτιμητική ἀνακοίνωση γιά τίς ὑπό ἵδρυση λέσχες καπνιστῶν! Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, ἡ νεοφιλελεύθερη ΝΔ καί ἡ προοδευτική ἀριστερά συγκυβερνοῦν στόν δημόσιο χῶρο σέ θέματα ἀξιῶν μόνο στά λεφτά τά χαλᾶνε, στήν οἰκονομία, καί ἄν.) Στήν πραγματικότητα ἐφαρμόζουν, καί οἱ δύο, πολιτικές πού βαφτίζονται φιλελεύθερες ἀλλά εἶναι κατά βάθος αὐταρχικές καί ἀκροδεξιές.

Κάτι τελευταῖο, γιά τήν οὐσία τῆς διαφορᾶς γιά τίς ἀμβλώσεις. Γνωρίζω καί σέβομαι τήν ἄποψη, ὅτι καθένας μπορεῖ νά διαχειρίζεται τό σῶμα του ὅπως θέλει. Ὅτι μπορεῖ νά τοῦ ἀπαγορεύει τήν γέννηση, νά τό ρίπτει σέ ἀποτεφρωτήριο, νά τοῦ προκαλεῖ βλάβες μέ ἀλκοόλ καί ναρκωτικά (ἄν δέν βλάπτει τόν διπλανό του.) Ἄς σκεφτοῦμε ὅμως δίπλα σέ αὐτά τά ἐπιχειρήματα καί τά ἑξῆς:

• Γιατί μιά γυναίκα φεύγει συνήθως στενοχωρημένη ἀπό τό νοσοκομεῖο μετά ἀπό μία ἄμβλωση;

• Γιατί κάποιοι ἀρνοῦνται πώς ἀφαιρεῖται ζωή μέ τίς ἀμβλώσεις; Μήπως γιατί εὔκολα ἀποχωρίζεσαι κάποιον πού δέν κοίταξες ποτέ στά μάτια καί δέν ἄκουσες τήν φωνή του;

• Καί τέλος: Τί λέμε ὅταν ἡ ΕΛΣΤΑΤ ἐπισημαίνει ὅτι σέ ἐτήσια βάση χάνουμε μιά πόλη ἴση μέ τήν Λάρισα σέ ἀριθμό ἀμβλώσεων ὅταν ἀντιμετωπίζουμε δημογραφικό;

Ἀντί νά σκίζουμε ἀφίσσες ἄς συζητήσουμε. Τό νά μήν ἀντέχουμε νά ἀκούσουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο δέν εἶναι λύση.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ