«Ὁ δρόμος τοῦ Κέντρου καί τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ»

META τήν τελευταία συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου…

… ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἔδωσε ἐντολή νά δοθεῖ στήν δημοσιότητα τό κείμενο τῆς παρουσίασης πού ἔκανε ἐνώπιον αὐτοῦ γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐκτός ἡμερησίας διατάξεως, ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Ἐπειδή τό κείμενο πλήν τῆς πληθώρας στατιστικῶν στοιχείων περιεῖχε καί ποσοτικοποιημένους στόχους διετίας –ἕως τό 2023 νά ἔχουμε «ἀνέβει» ἐπενδυτική βαθμίδα, ἕως τό 2022 νά ἔχει καταστεῖ μόνιμη ἡ μείωση τῶν φόρων ὅπως ἡ πλήρης κατάργηση τῆς εἰσφορᾶς ἀλληλεγγύης κ.ἄ.– ἡ ἐντολή Μητσοτάκη εἶχε προφανῆ πολιτική στόχευση: νά πείσει ὅτι πρόκειται νά ἐξαντλήσει τήν τετραετία. Πιθανόν. Δέν ἀποκλείεται. Ὡστόσο τά δεδομένα τῆς παρουσιάσεως σέ συνδυασμό μέ τίς προκλήσεις πού καλεῖται νά ἀντιμετωπίσει ἡ ἑλληνική οἰκονομία στό ἀμέσως προσεχές μέλλον, ἴσως καί νά ὁδηγοῦν στό ἀντίθετο συμπέρασμα: οἱ πίνακες μέ τούς ἀριθμούς τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν νά μᾶς λένε ὅτι ἀπό τώρα ἕως τό βαθύ φθινόπωρο εἶναι τό ἰδανικό πολιτικό μομέντουμ γιά ἕναν ἐκλογικό αἰφνιδιασμό. Καί τοῦτο, διότι ὅσα μαθαίνουμε «ἀπ’ ἔξω», σέ συνδυασμό μέ ὅσα σχεδιάζονται «μέσα», κατατείνουν στό ἑξῆς σχῆμα: ὁ Πρωθυπουργός μελετᾶ τήν ἀπελευθέρωση τῆς οἰκονομίας ὅπως τήν ἀντιλαμβάνεται ἕνας κλασσικός φιλελεύθερος πολιτικός (μειώσεις φόρων ἐπιχειρήσεων – ἰδιωτικοποιήσεις), σέ συνδυασμό μέ τήν ταυτόχρονη μείωση τῶν δημοσίων δαπανῶν ὅπως αὐτή περιγράφεται στό πόρισμα Πισσαρίδη. Οἱ πληροφορίες πού κυκλοφοροῦν ἄλλως τε καί μᾶς ἔρχονται ἀπό Βερολῖνο – Βρυξέλλες εἶναι ἀπολύτως συγκεκριμένες: οἱ θεσμοί ζητοῦν τήν περιστολή τῶν προνοιακῶν ἐπιδομάτων χιλιάδων Ἑλλήνων καθώς θεωροῦν ὅτι τά εἰσπράττουν φορολογούμενοι πού δέν τά δικαιοῦνται. Οἱ Γερμανοί πιέζουν τήν Κυβέρνηση παρασκηνιακῶς νά «ἀκουμπήσει» καί πάλι τίς συντάξεις –ἤδη δημιουργεῖται ἀτμόσφαιρα ἀπό ἑλληνικά πρωτοσέλιδα προπομπούς μαζί μέ τίς δηλώσεις Τόμσεν– μέ ἀντάλλαγμα τήν ἐπιτάχυνση τῆς ἐκταμίευσης τῶν κονδυλίων μαμούθ τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης!

Ἡ «δημοσιονομική προσαρμογή» ἐπανέρχεται ὡς ἔννοια στό κυβερνητικό λεξιλόγιο λοιπόν, κατ’ ἀρχάς μέ τήν κατάργηση τῶν ἀναστολῶν καί τῶν προγραμμάτων ἐπιδότησης τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας. Σέ δεύτερο ἐπίπεδο θά ἐπανέλθει ὡς αἴτημα μείωσης τοῦ κοινωνικοῦ κράτους πού ἀποτελεῖ τήν sine qua non προϋπόθεση γιά νά ἀνακτήσει ἡ Ἑλλάς ἐπενδυτική βαθμίδα στίς ἀγορές. Γιά νά χρηματοδοτοῦμε τήν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέ φθηνό δανεισμό ἐντελλόμεθα νά συρρικνώσουμε τίς δημόσιες δαπάνες. Στόν φόντο αὐτό πού οἱ φιλελεύθεροι ἀποκαλοῦν μεταρρυθμιστικό θά πρέπει νά ἐντάξει κανείς τήν μείωση τῶν ὑπερωριῶν (ἐργασιακό νομοσχέδιο), τήν ἐκχώρηση τῶν εἰσφορῶν ἐπικουρικῶν συντάξεων σέ ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες (μίνι συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο) καί τήν ἀπώλεια χιλιάδων θέσεων ἐργασίας μετά τήν ἀπόσυρση τοῦ προστατευτικοῦ διχτυοῦ τοῦ κράτους (reset). 39 δισ. εὐρώ δανεικά ὡς κρατική ἐπιδότηση γιά τήν λειτουργία τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα μέσα σέ δύο χρόνια (2020-2021) εἶναι κάτι πού θά ἀργήσουμε πολύ νά δοῦμε στό μέλλον. Ἡ ἀνεργία θά αὐξηθεῖ τόν χειμῶνα. Τούτων δοθέντων ἡ Κυβέρνηση ἔχει κάθε συμφέρον νά παρουσιάσει στούς πολῖτες τόν ἀπολογισμό τῆς πρώτης διετίας τό φθινόπωρο, νά φωτίσει τίς «μεταρρυθμιστικές ἀλλαγές» πού σχεδιάζονται πρός ὄφελος τῆς μεσαίας τάξης καί νά μισοπεῖ, χωρίς νά ἀποκαλύψει ὅμως, τά σχέδια γιά τήν κατάργηση τῶν χιλιάδων ἐπιδομάτων καί γιά τήν νέα μείωση τῶν συντάξεων πού πλήττουν τούς οἰκονομικῶς ἀδύναμους. Αὐτός εἶναι «ὁ δρόμος τοῦ Κέντρου, τοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ καί τῆς προόδου» ὅπως τόν περιέγραψε ἀνοικτά ὁ Πρωθυπουργός στήν συνάντησή του μέ τόν σοσιαλιστή Πρωθυπουργό Σάντσεθ πρό ἡμερῶν! Προσθέτοντας γιά ἰσορροπία καί τήν ἔννοια «κοινωνική φροντίδα». Αὐτή ἡ συνταγή εἶναι ἄλλως τε καί ἡ μόνη μαζί μέ τίς τομεακές πολιτικές Δημόσιας τάξης, Μετανάστευσης καί Παιδείας πού διαφοροποιεῖ τήν ΝΔ ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ. Στά λοιπά ταυτίζονται πλέον σέ ὅλα: Πρέσπες, 6 μίλια, ἐγκατάλειψη τῶν ἐρευνῶν ὑδρογονανθράκων στό Αἰγαῖο, κάνναβη, ΛΟΑΤΚΙ, Θεία κοινωνία, Ἅγιο Φῶς, παρελάσεις κ.ο.κ.

Μέ ποιά ἐπιχειρήματα μπορεῖ κανείς νά ἐμφανιστεῖ λοιπόν στόν ἑλληνικό λαό τό φθινόπωρο καί νά ζητήσει ἀνανέωση τῆς ἐντολῆς; Ἰδού στοιχεῖα ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν: Πρῶτον, ὅτι στήν διάρκεια τῆς κρίσης τό 75% τῆς κοινωνίας (συνταξιοῦχοι, δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἰδιωτικοί ὑπάλληλοι σοῦπερ μάρκετ κ.ἄ.) δέν εἶχαν εἰσοδηματικές ἀπώλειες. Μισθοί καί συντάξεις καταβάλλονταν κανονικά. Δεύτερον, ὅτι τό ὑπόλοιπο 25% τῆς κλειστῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας (μισθωτοί ἐργαζόμενοι καί ἐπιχειρηματίες, ἀγρότες) ἐνισχύθηκε καί ἐπιδοτήθηκε μέ 39 δισ. εὐρώ. Τρίτον, ὅτι αὐξήθηκαν οἱ τραπεζικές καταθέσεις κατά 25 δισ. εὐρώ, οἱ ὁποῖες τώρα ἀναμένεται νά «πέσουν» στήν κατανάλωση. Τέταρτον, ὅτι τό πρωτογενές ἔλλειμμα ἀπό 7% φέτος θά μηδενιστεῖ τοῦ χρόνου. Πέμπτον, ὅτι ἡ μείωση τῶν φόρων πού ἐπέτυχε ἡ Κυβέρνηση τήν πρώτη διετία (ΕΝΦΙΑ, συντελεστές νομικῶν-φυσικῶν προσώπων, ἀσφαλιστικές εἰσφορές) θά καταστεῖ μόνιμος. Ἄρα θά ξέρεις τί σοῦ ξημερώνει. Ἕκτον, ὅτι μειώνονται τά «κόκκινα» δάνεια (ἀπό 46% τό 2019 στό 30% τό 2021). Ἕβδομον, ὅτι τά ἔσοδα ἀπό τόν τουρισμό (στό 24% τοῦ 2019 πέρυσι) μαζί μέ τήν αὔξηση τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς καί τήν τόνωση τῆς ἀγορᾶς ἀκινήτων αὐξάνονται.

Αὐτήν τήν στιγμή –καταλήγω– ἡ Κυβέρνηση (θεωρεῖ ὅτι) μπορεῖ νά ἀπευθύνεται ταυτοχρόνως σέ δύο ἀκροατήρια: Στούς ξένους, στούς ὁποίους μέ τήν φράση «θά κάνουμε ὅ,τι χρειαστεῖ γιά νά ἀνέβουμε ἐπενδυτική βαθμίδα» κλείνει τό μάτι ὅτι μετεκλογικῶς θά περικόψει τίς δημόσιες δαπάνες. Στούς Ἕλληνες, στούς ὁποίους μέ ὅπλο τήν μείωση τῆς φορολογίας καί τό Ταμεῖο Ἀνάκαμψης ἐπιχειρηματολογεῖ ὅτι ἔχει σχέδιο γιά τήν ἑπόμενη μέρα. Στό ξέφωτο τοῦ Σεπτεμβρίου αὐτή ἡ πολιτική μπορεῖ νά ἔχει ἐκλογικό ἀντίκρυσμα. Μετά τόν Ὀκτώβριο, ὁ ὁρίζων σκοτεινιάζει καί πάλι. Τό δείχνει καί τό Εὐρωβαρόμετρο.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924