ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Ὁ ἀπό Βορρᾶ κίνδυνος στό προσκήνιο

ΜΕΛΕΤΗΣΑ μέ ἐξαιρετική προσοχή καί ἐνδιαφέρον…

… ὅπως πάντα, τό Δελτίο Πολιτικῆς Ἀνάλυσης ὑπ. ἀριθμόν 72 τοῦ «Δικτύου γιά τήν Μεταρρύθμιση» τῆς Ἄννας Διαμαντοπούλου, τό ὁποῖο ὑπογράφουν ὁ πολιτικός ἐπιστήμων Γιῶργος Παπούλιας καί ὁ οἰκονομολόγος γεωπολιτικός ἀναλυτής Νικήτας Σίμος (παλαιότερα τό ἔγραφε ὁ νῦν Γενικός Γραμματέας Ἐπικοινωνίας Γιάννης Μαστρογεωργίου.) Αὐτό πού μοῦ κέντρισε τήν προσοχή ἦταν ἡ προσέγγιση τῶν συγγραφέων του γιά τά γεγονότα τοῦ Ἕβρου. Ἡ κρατοῦσα ἀνάλυση τά ἑρμηνεύει ἕως αὐτή τήν στιγμή ὡς κάτι περιστασιακό καί προσωρινό, ἀπόρροια τῆς ἄσχημης ψυχολογικῆς κατάστασης τοῦ Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος μετά τήν ἧττα στό Ἰντλίμπ καί στήν Μόσχα ἀναζητᾶ μέτωπο γιά εὔκολη νίκη. Ἄν χάσει παντοῦ, θά ἔχει τήν τύχη τοῦ Μεντερές. Τό «Δίκτυο» διαβάζει διαφορετικά τήν ἐγκατάσταση μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν στά βόρεια σύνορά μας, σέ περιοχές κοντά σέ χῶρες μέ ἰσχυρές μουσουλμανικές μειονότητες. Καί θεωρῶ ὅτι ἔχει δίκαιο.

Ἀντιγράφω ἀπό τήν Ἔκθεση: «Παράλληλα, τίς ἡμέρες αὐτές ἀσκεῖται στήν Ἑλλάδα καί κατ’ ἐπέκταση στήν ΕΕ μεγίστη πίεση μέ πλῆθος μεταναστῶν στά ἑλληνικά σύνορα, τήν κινητικότητα τῶν ὁποίων ἡ Τουρκία θεωρεῖ ἀποτέλεσμα τῶν Συριακῶν ἐπιθέσεων στήν Ἰντλίμπ, ἐνῶ στήν πραγματικότητα τήν ἐνορχηστρώνει. Πρόκειται γιά κίνηση ἐνδεχομένως διττῆς στόχευσης, μέ κύριο στόχο τήν παγίωση νέας ἰδιότυπης τουρκικῆς παρουσίας στά σύνορα τοῦ Ἕβρου, ἴσως μέ τήν δημιουργία εὐρύτερης ζώνης μέ τήν ἐκεῖ παρουσία μουσουλμανικῶν στοιχείων, γεγονός τό ὁποῖο δίνει στήν Τουρκία ἕνα μοχλό πίεσης στά ἀνατολικά Βαλκάνια.

»Κατά τήν ἄποψή μας, ἡ ἐνέργεια αὐτή τῆς Τουρκίας θά πρέπει νά ἀξιολογεῖται καί αὐτή καθεαυτή, ἀνεξάρτητα τοῦ ὅτι ὑποστηρίζει τόν ἐκβιασμό πού ἀσκεῖται πρός τήν ΕΕ, γιά οἰκονομική βοήθεια καί πολιτική ὑποστήριξη τῶν συριακῶν φιλοδοξιῶν της. Ἡ δημιουργία ἑνός ἐπί πλέον ἑστιακοῦ σημείου τουρκικῆς ἐνέργειας, σέ εὐρωπαϊκό ἔδαφος αὐτή τήν φορά, ἀφενός ὑποδηλώνει τήν εὐρωπαϊκή παρουσία τῆς Τουρκίας, ἐνῶ ἀφετέρου εἶναι πρός ἐκτίμηση, ἄν θά λειτουργήσει ὡς ἐκκολαπτήριο παραπέρα ἐξελίξεων. Δέν πρέπει νά μᾶς διαφεύγει, ὅτι στήν γειτονική Βουλγαρία ζοῦν περίπου 1 ἑκατομμ. Μουσουλμάνοι καί ὅτι γιά τά ἐδάφη τῆς Δ. Θράκης ἔχουν ὑπάρξει διεκδικήσεις μέ ἱστορικό βάθος».

Ἡ προσέγγιση τῶν συγγραφέων εἶναι εὔστοχη: Πρῶτον, διότι στήν νότιο Βουλγαρία ἡ ὁποία ἐπικοινωνεῖ μέ τήν Θράκη μέσω τοῦ συνοριακοῦ σταθμοῦ τῆς Νυμφαίας στήν ὀρεινή Ροδόπη ὑπάρχει ἰσχυρή καί ἀναγνωρισμένη τουρκική μειονότητα. Ὑπάρχει τουρκικό κόμμα τό ὁποῖο στηρίζει κοινοβουλευτικά τήν κυβέρνηση Μπορίσωφ, ὑπάρχουν καί μουφτῆδες καί ἀρχιμουφτῆδες. Δεύτερον, διότι στήν Ἑλληνική Θράκη (λάθος ὅρος Δυτική Θράκη, τόν χρησιμοποιοῦν οἱ Τοῦρκοι καί ὑποδηλώνει ἀλύτρωτο ἔδαφος) ζεῖ ἐπίσης ἰσχυρή μουσουλμανική μειονότητα ἀποτελούμενη ἀπό τίς τρεῖς ἐθνοτικές ὁμάδες. Ἡ ἴδια εἶναι νομοταγής στήν πλειονότητά της ὅπως ἔδειξαν πρόσφατες δηλώσεις τῶν Μουφτήδων της καί τῶν βουλευτῶν της, ὡστόσο στούς κόλπους της δραστηριοποιοῦνται ὅπως ἔδειξαν οἱ πρόσφατες ἀποκαλύψεις ἀξιωματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τήν Ἄγκυρα καί διακρίνονται μέ τίς ἐξτρεμιστικές-αὐτονομιστικές τάσεις τους. Ἐάν σέ αὐτούς τούς δύο πυλῶνες ἀθροίσουμε καί τόν ἀνθέλληνα Πρωθυπουργό τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα ὁ ὁποῖος συζητᾶ παρασκηνιακά τήν ἐγκατάσταση 30.000 Πακιστανῶν μεταναστῶν στήν Βόρειο Ἤπειρο μέ στόχο τήν διάλυση τοῦ τελευταίου θύλακα τοῦ ἑλληνισμοῦ, τήν ἐθνική ἑλληνική μειονότητα πού ζεῖ στόν ἀλβανικό νότο κοντά στήν ἑλληνική ἐπικράτεια, τότε ἔχουμε μπροστά μας ὅλη τήν εἰκόνα: διαρκής προσπάθεια ἀποσταθεροποίησης. Στρατηγική περικύκλωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἐχθρική συμμαχία Τουρκίας-Βουλγαρίας-Ἀλβανίας (καί Κοσσυφοπεδίου) ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος. Καί βεβαίως οὐδετερότητα τῆς Σερβίας, μήν ὑπάρχουν αὐταπάτες. Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δέν ἀρκεῖ γιά νά μᾶς προστατέψει παρά τίς θεωρίες κορυφαίων στελεχῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τό μαξιλαράκι ἀσφαλείας πού ὑποτίθεται κερδίσαμε θά παραμείνει ἐνεργό, ἄν ἀπό τίς κάλπες τῆς ἄνοιξης στήν γειτονική χώρα δέν βγοῦν… «φίδια».

Τέλος, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ μουσουλμανικός θύλακας μεταναστῶν πού ἐγκαταστάθηκε ἔξω ἀπό τήν Ἀνδριανούπολη δέν εἶναι ὅποιος καί ὅποιος: Οἱ μετανάστες αὐτοί ὁμιλοῦν στήν μεγάλη πλειονότητά τους ἄριστα τήν τουρκική γλῶσσα. Προορίζονται γιά ἔποικοι. Ἔποικοι τοῦ Ἰσλάμ στά Βαλκάνια. Τούτων δοθέντων ἄς συνειδητοποιήσουμε ὅλοι ὅτι στόν βορρᾶ ἀνεξαρτήτως τοῦ εἴδους τῶν ἐξελίξεων στήν θάλασσα –θερμό ἐπεισόδιο μέ ἐρευνητικό σκάφος στήν Κρήτη– εἴμαστε στήν ἀρχή μιᾶς μεγάλης περιπέτειας. Μιᾶς περιπέτειας πού θά ἀπαιτήσει τήν ἀναδιάταξη τοῦ ἀμυντικοῦ μας δόγματος καί τῆς ἐπανίδρυσης στρατιωτικῶν μονάδων πού στό παρελθόν ἦταν ἐγκατεστημένες στά Ἰωάννινα, στό Κιλκίς καί ἀλλαχοῦ. Ὁ ἀπό Βορρᾶ κίνδυνος ἐπανεμφανίζεται. Αὐτή τήν φορά ὄχι ὡς κομμουνιστικός κίνδυνος ἀλλά ὡς ἰσλαμικός καί φονταμενταμελιστικός. Προσοχή!

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;