Ὁ ὕπνος τοῦ δικαίου

ΤΗΝ περασμένη Τετάρτη (6/11) τό μεσημέρι τό ἡμιεπίσημο τουρκικό πρακτορεῖο εἰδήσεων «Ἀναντολού» μετέδωσε τήν πληροφορία, ὅτι…

… ὁ ψευδομουφτῆς Ροδόπης Ἰμπράμ Σερίφ καταδικάστηκε σέ τρεῖς μῆνες φυλάκιση ἀπό Δικαστήριο τῆς Ἀλεξανδρούπολης γιά ἀντιποίηση ἀρχῆς. Καί τοῦτο, διότι συμμετεῖχε παρανόμως στήν προσευχή τῆς Παρασκευῆς σέ ὁρισμένα χωριά τοῦ Ἕβρου τόν Μάρτιο τοῦ 2016. Στήν Ἐπικράτεια τοῦ νόμιμου Μουφτῆ Διδυμοτείχου. Ἡ εἴδηση ἔγινε γνωστή στούς Τούρκους ὄχι ἀπό κάποιο τηλεγράφημα τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά ἔχει τρεῖς ἀνταποκριτές καί νά σαρώνει τήν περιοχή ἀλλά ἀπό τό Facebook τοῦ ψευδομουφτῆ μέ ἀνάρτηση στίς 4/11/2019, πού ἔγινε ἡμέρα Δευτέρα. Ἄρα ἡ δίκη ἔγινε τήν Παρασκευή 1 Νοεμβρίου! Ἡ ἀνταπόκριση τοῦ «Ἀναντολού» συνοδευόταν ἀπό ἕνα σύντομο ἱστορικό τῆς διαμάχης τοῦ Σερίφ μέ τήν ἑλληνική πολιτεία τό ὁποῖο ἔβριθε ἀνακριβειῶν.

• Ὅπως λόγου χάρη ὅτι ἡ ἐκλογή Μουφτῆ προβλέπεται ἀπό τήν Συνθήκη τῶν Ἀθηνῶν τοῦ 1913 μεταξύ Ἑλλάδος καί Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Μέ τήν διαφορά ὅτι αὐτή προέβλεπε καί θέση ἀρχιμουφτῆ καί ἴσχυε πρίν ἀπό τήν Ἀνταλλαγή τῶν πληθυσμῶν καί τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης, ἡ ὁποία ἀναθεώρησε ριζικά τά πράγματα.

• Ὅπως ἐπίσης ὅτι οἱ ψευδομουφτῆδες ἐξελέγησαν ἀπό «150.000» μουσουλμάνους τό 1991. Ἐνῶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ «ἐκλογή» ἔγινε ἄνευ μυστικῆς ψηφοφορίας μέ διά ἀνατάσεως ἐκλογή στά τζαμιά μέ τήν συμμετοχή μόνο ἀνδρῶν. Ζήτημα εἶναι ἄν μετεῖχε τό 10% τῶν μουσουλμάνων στήν παρωδία ψηφοφορίας ἐκείνη τήν μέρα.

• Ὅπως, τέλος, ὅτι τό τηλεγράφημα ἀναφέρει τήν Κομοτηνή καί τήν Ξάνθη μέ τό Ὀθωμανικό τους ὄνομα. «Gümülicine» καί «Iscece» (ἀσχέτως ἄν οἱ Τοῦρκοι ἀγνοοῦν ὅτι τό πρῶτο ἕλκει τήν καταγωγή του ἀπό τό βυζαντινό Κουμουζηνά ὅπως τό Instanbul ἀπό τό «εἰς τήν Πόλιν».)

Προχθές (7/11) τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας ἐξέδωσε μία προκλητική ἀνακοίνωση, ἡ ὁποία πυροδοτήθηκε ὡς φαίνεται ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στήν Ἀρμενία. Ἐκεῖ ἀφοῦ οἱ Τοῦρκοι μᾶς κατηγοροῦν ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἐξολόθρευε συστηματικά Τούρκους καί μουσουλμάνους σέ αὐτή τήν περιοχή κατά τήν διάρκεια τῆς Ἀνεξαρτησίας της ἀπό τήν Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία καί μετά» (καταλαβαίνετε κ. Ἀγγελοπούλου ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή τοῦ 2021 ἄν θέλετε νά ἐναρμονιστεῖτε μέ τό ἐθνικό συναίσθημα;;) ὑποστηρίζουν ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ἐξακολουθεῖ νά υἱοθετεῖ ἀπλάνθρωπες πρακτικές ἀπέναντι στήν τουρκική μειονότητα στή χώρα της καί νά φυλακίζει ἀκόμη καί μουφτῆδες ἐπειδή προσεύχονται τίς Παρασκευές».

• Προσέξτε τώρα: ἡ εἴδηση μέ τήν καταδίκη τοῦ ψευδομουφτῆ σέ ἑλληνικό ἔδαφος «τρέχει» ἀπό τίς 4/11. Ἡ δίκη ἔγινε στίς 1/11. Τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἀντέδρασε μέ ἀνακοίνωσή του χθές στίς 8 Νοεμβρίου χωρίς νά ἀπαντᾶ στήν προκλητική ἀναφορά τῆς Ἄγκυρας γιά τούς ψευδομουφτῆδες. Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἐνημερώθηκε, νά μήν πῶ, ἀπό ποιά πηγή χθές ἐπίσης. Σχεδόν δέκα μέρες οἱ Τοῦρκοι κάνουν ἀνενόχλητοι «πάρτυ». Ὑποτίθεται ὅτι στήν Θράκη ἔχουμε Ὑπηρεσία Πολιτικῶν Ὑποθέσεων γιά νά παρακολουθεῖ τήν δραστηριότητα τῆς Τουρκίας καί ἄλλων χωρῶν στήν περιοχή. Ὑποτίθεται ὅτι ἔχουμε Ἀθηναϊκό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων γιά νά μήν κλέβουν οἱ Τοῦρκοι τίς ἐντυπώσεις στό παιχνίδι τῆς πληροφόρησης. Ὑποτίθεται ἐπίσης ὅτι στήν Θράκη ὑπάρχουν καί κλιμάκια ὑπηρεσιῶν γιά νά ἀντιμετωπίζουν τήν διείσδυση τῆς ΜΙΤ.

Φοβᾶμαι χωρίς νά θέλω νά ἀδικήσω ἀνθρώπους (ὑπάρχουν καί λαμπρές ἐξαιρέσεις) πώς κάποιοι κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου. Δύο ἀποκαλύψεις πού κάναμε ἀπό τίς στῆλες τῆς «Ἑστίας», ἡ μία γιά τό λουκέτο πού ἔβαλαν ἀνενόχλητοι ἄνδρες τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν στόν Δῆμο Ἀρριανῶν (πού κυματίζει ἡ ἑλληνική Σημαία κατά τά ἄλλα) καί ἡ δεύτερη γιά τό παρολίγον ἐπεισόδιο σέ μουσουλμανική κηδεία, μᾶς ἔδωσαν τήν ἐντύπωση πώς κάτι πάει πολύ στραβά στήν Θράκη. Τό κράτος ὑπολειτουργεῖ. Ἔρχεται τώρα καί ἡ πληροφορία γιά τήν καταδίκη τοῦ ψευδομουφτῆ, ἡ ὁποία «σέρνεται» χωρίς ἀπάντηση δέκα μέρες καί τήν μαθαίνουμε μέσω Ἄγκυρας, καί βεβαιωνόμαστε. Ναί, κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου, κ. Μητσοτάκη. Ναί, αὐτό εἶναι ἕνα ἀπό τά δύο-τρία βασικά θέματα τῆς χώρας γιά τά ὁποῖα πρέπει νά ἐνημερωθεῖτε εἰς βάθος. Ὁμιλοῦμε γιά γενική ξεχαρβάλωση. Ζητεῖστε ἐπιπλέον ἐνημέρωση ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, τά στατιστικά γιά τήν ἀριθμητική τῶν ἰσορροπιῶν τοῦ πληθυσμοῦ ὅπως προκύπτει ἀπό τά δημοτολόγια –ἐλπίζω γι’ αὐτά νά σᾶς ἐνημερώνουν τουλάχιστον– καί τότε θά καταλάβετε (εἶμαι βέβαιος) τί συνιστᾶ ἐπεῖγον γιά τήν ἑλληνική πολιτεία αὐτήν τήν ἐποχή καί τί ὄχι, πέραν τοῦ προσφυγικοῦ. Γιά ἀρχή στεῖλτε μερικά ξυπνητήρια στούς φρουρούς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας στήν Θράκη μήπως καί ξυπνήσουν. Φοβᾶμαι πώς σέ ὁρισμένες περιπτώσεις τό ροχαλητό τους ἀκούγεται μέχρι τήν Ἀθήνα.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.