Ὁ Ἕλλην δέν εἶναι ἀλγόριθμος

Ο ΕΓΚΥΡΟΣ «Economist» ἔγραψε προσφάτως ὅτι…

… ἡ πανδημία ὁδήγησε σέ μείωση τῶν ἐλευθεριῶν πού ἀπολαμβάνουν οἱ πολῖτες τοῦ κόσμου σέ ποσοστό 70%. Στήν Ἀθήνα χθές ἀθλητές ἀπό ὅλα τά σπόρ πραγματοποίησαν συγκέντρωση στό Σύνταγμα προκειμένου νά διαμαρτυρηθοῦν γιά τήν πολύμηνη ἀναστολή τῶν δραστηριοτήτων τους. Στήν Κομοτηνή παραιτήθηκε προχθές ἀναπληρωτής καθηγητής Ποινικοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς ἀπό τήν θέση του (ὕστερα ἀπό 16 χρόνια «θητείας» στά σύνορα) διαμαρτυρόμενος ὅτι τρίτοι ἠχογραφοῦν τό ψηφιακό μάθημα πού ἔκανε μέσῳ τηλεκπαίδευσης στούς φοιτητές του καί ὀργανώνουν στημένες καταγγελίες ἐναντίον του γιά νά τοῦ περιορίσουν τό δικαίωμα στήν ἐλεύθερη ἐπιστημονική ἔκφραση. Στήν Πέλλα ἀντι-προχθές «συνελήφθη» στό facebook μέλος τῆς ΟΝΝΕΔ νά ἀσκεῖ χαλαρή κριτική στό Μαξίμου γιά τήν παράλειψή του νά ἐκδώσει ἀνακοίνωση γιά τά Ἴμια. Καί πρός παραδειγματισμό, παρεπέμφθη ἀπό τήν ἀστυνομία διαδικτύου ἀμέσως στό πειθαρχικό τῆς ὀργάνωσης γιά διαγραφή. Οἱ μισοί νοσηλευτές στά νοσοκομεῖα τῆς χώρας ἀρνοῦνται νά κάνουν τό ἐμβόλιο, διαβάζοντας ὅτι σέ ἡλικίες ἄνω τῶν 55 εἶναι ἐπικίνδυνο. Μετά τήν θεσμοθέτηση τῆς παροχῆς ἀδείας γιά τήν κυκλοφορία μέσω γραπτῶν sms καί μετά τήν κατάργηση τῆς ἰδιοπροσωπίας μέ τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας στούς ἀνοικτούς χώρους, τώρα εἶναι ἐπί θύραις καί ὁ κατ’ οἶκον ἐγκλεισμός ἀπό τίς 6 τό ἀπόγευμα.

Ὅλά αὐτά ἀποτελοῦν σιγά-σιγά μία νέα πραγματικότητα πού ἀκουμπᾶ τόν πυρῆνα τῶν βασικῶν ἐλευθεριῶν τῆς δυτικῆς δημοκρατίας καί ξεπερνοῦν κατά πολύ τό δίκαιον τῆς ἀνάγκης. Καί καλόν εἶναι ἡ Πολιτεία νά ἔχει ὑπ’ ὄψιν της πώς οἱ ἄνθρωποι πειθαρχοῦν μέν –οἱ Ἕλληνες εἴμαστε ἀξιοθαύμαστα ὑπομονετικοί– ἀλλά ὁ δραματικός περιορισμός τῶν ἐλευθεριῶν κυκλοφορίας, ἔκφρασης, διακίνησης ἰδεῶν σέ συνδυασμό μέ τήν παράνομη χρήση τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἔχει ἀρχίσει καί δοκιμάζει τά ὅριά τους. Πολύ δέ περισσότερο ὅταν τά κοινωνικά δίκτυα καί τό διαδίκτυο εἶναι γεμᾶτα ἀπό πληροφορίες (ἄλλες ἀκριβεῖς καί ἄλλες ὄχι) γιά τήν σύμβαση πού εἶχε συνάψει τό Ἑλληνικό Δημόσιο μέ τήν ἀμερικανική ἑταιρεία Paladir πού ἀπεχώρησε, γιά τήν ἐπένδυση τῆς Microsoft στήν Ἑλλάδα (δευτερεύοντα προσωπικά δεδομένα πολιτῶν τῆς χώρας καί ἄλλων χωρῶν τῆς περιοχῆς θά συγκεντρώνονται-ἀποθηκεύονται στό public i-cloud της στό Λαύριο), γιά τήν δυτική ἑταιρεία Cisco πού ἀνέλαβε τήν τηλε-εκπαίδευση (ἀποθηκεύεται τό ἠχογραφημένο ὑλικό;), γιά τήν πρόσβαση πού ἀπέκτησε παρανόμως ὁ ΕΟΔΥ στά προσωπικά δεδομένα νοσηλευομένων ἀσθενῶν μέ Covid-19 στά νοσοκομεῖα τῆς χώρας (νομιμοποιήθηκε ἐκ τῶν ὑστέρων μέ τροπολογία πού ψήφισαν ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στήν Βουλή) κ.ἄ.

Ἡ ἀτμόσφαιρα δέν εἶναι καλή. Καί αὐτήν τήν φορά τά πρόσωπα πού ἀρχίζουν καί βγαίνουν μπροστά δέν εἶναι οἱ συνήθεις στόχοι πού μέ εὐκολία ἀπαξιώνονται ὡς «ψεκασμένοι». Αὐτή τήν φορά βγαίνουν μπροστά ὀρθολογιστές, ὑπερασπιστές βασικῶν ἀξιῶν τῆς δυτικῆς δημοκρατίας γιά μιά ὁλόκληρη ζωή, ὑπερασπιστές τοῦ Συντάγματος καί τῶν νόμων. Ὁ ἀναπληρωτής καθηγητής πού παραιτήθηκε στήν Κομοτηνή εἶναι Ἀθηναῖος ἀστός, ἀπόφοιτος Ἀναβρύτων, μέ πλούσιο ἐπιστημονικό ἔργο (καλόν εἶναι νά ἀποσυρθεῖ ἡ ἐναντίον του καταγγελία καί νά μεταπειστεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά παραμείνει.) Ἡ Κυβέρνηση βεβαίως δέν εἶναι ἀφελής. Οὔτε οἱ σύμβουλοί της μέσα καί ἔξω ἀπό τήν χώρα. Γνωρίζουν ὅτι ὁ κόσμος πιέζεται τρομερά καί ἔχει ἀπίστευτη ἀνάγκη ἐκτόνωσης. Γι’ αὐτό καί μέ βάση πραγματικά περιστατικά καί ἔξωθεν συνταγές τοῦ ἔχουν δώσει «κάτι» νά ἀσχολεῖται καί νά ξεδίνει αὐτόν τόν καιρό: τά ἄπλυτα τῆς –οὕτως ἤ ἄλλως– κατωτέρας τῶν περιστάσεων ἑλληνικῆς show biz. Προτιμότερα ἀπό τόν βαθύ προβληματισμό γιά τίς ἀτομικές ἐλευθερίες καί τήν κρίση τῆς δημοκρατίας. Κάποια στιγμή ὅμως, ἄν συνεχιστεῖ τό ἴδιο βιολί, ἀργά ἤ γρήγορα, ὁ ὁρίζων θά καθαρίσει. Ἡ δημόσια ἀσφάλεια καί ἡ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας δέν θά ἀποτελεῖ ἐσαεί πειστικό λόγο ἄλλοθι γιά τήν συρρίκνωση τῆς δημοκρατικῆς ἀρχῆς. Καί ὅταν φύγει τό σύννεφο καί καθαρίσει ὁ ὁρίζων, θά δοῦν ὅλοι, γραμματιζούμενοι καί ἀγράμματοι, τί κρυβόταν τόσον καιρό πίσω του.

Οἱ ἐπιτυχημένες συνταγές ἐπικοινωνιακῆς διαχείρισης τῆς ὀργῆς τοῦ πλήθους ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως. Ὁ κίνδυνος ριζοσπαστικοποίησης εἶναι ἤδη ἐδῶ. Σταδιακά ἐμπεδώνεται σέ τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ, ὅτι ἡ τεχνολογία δέν χρησιμοποιεῖται μόνο γιά τό καλό ἀλλά καί γιά τό κακό. Γιά τόν περιορισμό τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης, γιά τήν κατάργηση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν καί τόν ἔλεγχο τῆς ἄσκησης κριτικῆς σέ δημόσια πρόσωπα. Ὁ ἀναπληρωτής καθηγητής τῆς Νομικῆς τοῦ ΔΠΘ παραιτήθηκε ἐπειδή «ἀνένταχτος φοιτητής» (ποιός ξέρει ποιός κρύβεται πίσω του) ἐνοχλήθηκε ἀπό τό γεγονός ὅτι προγραμμάτιζε μεταπτυχιακό μάθημα μέ θέμα τήν συναίνεση στόν ἐμβολιασμό καί τόν κατήγγειλε στόν «Συνήγορο τοῦ Φοιτητῆ». Μέ συνέπεια νά τοῦ ζητηθεῖ ἀπό τόν ὑπεύθυνο τοῦ τομέα Σπουδῶν ἡ ἐπ’ ἀόριστον ἀναβολή τοῦ μαθήματος! Ὁ «ἀνένταχτος» ἐνοχλήθηκε ἐπειδή ὁ καθηγητής Νομικῆς στό πλαίσιο τοῦ μαθήματος ἀσκοῦσε συγκεκριμένη κριτική στόν περιορισμό τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν μέ ἀναφορές σέ συγκεκριμένα δημόσια πρόσωπα. Ὁ «ἀνένταχτος» εἶχε ἠχογραφήσει κάθε λέξη τοῦ καθηγητῆ κατά τήν διάρκεια παράδοσης στό πλαίσιο τηλεκπαίδευσης γιά νά θεμελιώσει τήν καταγγελία του. Ἀκόμη βεβαίως δέν μᾶς συγκλονίζει ἐπαρκῶς ὅτι ἕνας πανεπιστημιακός παραιτήθηκε διαμαρτυρόμενος γιά τόν περιορισμό τῆς ἐλεύθερης ἐπιστημονικῆς ἔκφρασής του στό πλαίσιο τοῦ ἀσύλου ἰδεῶν. Ἀργά ἤ γρήγορα ὅμως –ὁ ἀτμός σωρεύεται– θά μᾶς συγκλονίσει.

Καί τό 1985 δέν συγκλονίστηκε ἀρχικῶς κανείς ὅταν παραιτήθηκε ὁ Πρωτοδίκης Ναυπλίου Σωτήρης Κατσαρός καταγγέλλοντας ὡς παράνομη τήν διαδικασία ἐκλογῆς Προέδρου Δημοκρατίας μέ ἔγχρωμα ψηφοδέλτια. Τρία χρόνια ἀργότερα ὅμως ξέσπασε τό σκάνδαλο Κοσκωτᾶ πού εἶχε ὡς στόχο τήν ἐγκαθίδρυση μονοπωλίου στήν ἔκφραση καί τήν ἀλλοίωση τῆς δημοκρατίας (μέ ἕδρα τόν Πειραιᾶ καί τόν Ὀλυμπιακό, συμπτωματικῶς) καί τότε ὅλοι κατενόησαν. Βρισκόμαστε σέ σημεῖο καμπῆς λοιπόν. Ὁ κόσμος ἐπιτρέπει τήν στοχευμένη χρήση τῆς τεχνολογίας καί τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἄν πρόκειται γιά τήν δημόσια τάξη, τήν δημόσια ἀσφάλεια καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα. Δέν εἶναι ὅμως καθόλου σίγουρο ὅτι θά ὑπομείνει τόν ἐγκλεισμό καί πώς ἀνέχεται τήν συρρίκνωση τῶν ἐλευθεριῶν, τήν παραβίαση τῶν προσωπικῶν του δεδομένων, τήν ἀποθήκευσή τους σέ i-cloud, τήν ἠχογράφησή του καί τήν παρακολούθηση τῆς δράσης του στό facebook, ἄν ἀντιληφθεῖ ὅτι ὅλο αὐτό ἔχει στόχο ἐγκαθίδρυσης. Ὁ Ἕλλην δέν θά γίνει ἀλγόριθμος. Στόχος καμπάνιας πωλήσεων καί προωθήσεων πολιτικῶν μέσῳ διαδικτύου. «Γλυκά» γίνονται ὅλα τά παραπάνω, τό ξέρουμε, μέ στοργή καί προδέρμ, ἀλλά εἶναι καί ἀμέσως ἀντιληπτά. Εἶμαι ἀπολύτως βέβαιος ὅτι ἡ κυρίαρχη φιλελεύθερη κυβέρνηση τῆς χώρας γνωρίζει ἀπολύτως καί τό διακύβευμα καί τήν ἀτμόσφαιρα πού ἐπικρατεῖ στήν κοινωνία καί πώς στό μέλλον θά ἀποτρέψει ἐμπράκτως τήν συνεργασία ἰδιωτικῶν συμφερόντων μέ τρίτες δυνάμεις πού στόχο θά ἔχουν τήν συρρίκνωση τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας, τῆς ἐλευθερίας ἔκφρασης καί τήν ἐγκαταθίδρυση ἀόρατων ἀρχῶν μέ τελικό στόχο τήν ἐκτόπιση τῆς νόμιμης κυβέρνησης τῆς χώρας.

Υ.Γ: Καθηγητές Νομικῆς καί τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπιστημίου, μέλη τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ, κάνουν ἐδῶ καί καιρό, σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἀσύστολη προπαγάνδα στά ἀμφιθέατρα καί στήν τηλεκπαίδευση γιά συμβιβασμούς στά ἐθνικά θέματα. Ἤ μιλοῦν προσβλητικά γιά τούς πρόσφυγες τῆς Σμύρνης. Τί πρέπει νά γίνει; Νά τούς ἠχογραφήσουν καί νά τούς καταγγείλουν καί αὐτούς «ἀνένταχτοι» στόν Συνήγορο τοῦ Φοιτητῆ ὅπως τόν καθηγητή τοῦ ΔΠΘ, ἤ νά σεβαστοῦν τό ἄσυλο διακίνησης ἰδεῶν;

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!