Οὔτε ἐσεῖς μᾶς «διαβάζετε», κύριε πρέσβυ!

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ πού εἶχε ὁ Τοῦρκος πρεσβευτής Burak Özügergin…

… μέ στελέχη τῆς ἡγεσίας τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ πρό ἑβδομάδος στά γραφεῖα του στήν ὁδό Βασιλίσσης Σοφίας, εἶπε κάτι ἐξαιρετικά προσβλητικό στήν οὐσία του καί γιά τόν πολιτικό κόσμο τῆς χώρας ἀλλά καί γιά τούς διπλωμάτες μας. «Δέν μᾶς διαβάζετε σωστά!» Καί ἀφοῦ ἔκανε μιά σύντομη διάλεξη γιά τίς δυνατότητες τῆς Νέας Τουρκίας ὡς ἰσχυρῆς περιφερειακῆς δύναμης («εἴμαστε χώρα κέντρο – ὄχι χώρα γέφυρα») καί γιά τόν πολιτισμικό ἰμπεριαλισμό πού ἐπιδεικνύει στίς χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ὁ πρέσβυς ὑπαινίχθηκε «κλιμάκωση ἄν συνεχίσουμε ἔτσι». Προειδοποιώντας ὅτι ἡ χώρα του λόγω ἰσχύος μπορεῖ, «ἔχει capacity νά τήν ἀντέξει», ἐμεῖς ὄχι. Ἄν καί οὐδείς διπλωμάτης ἐπιθυμεῖ νά κερδίσουν οἱ στρατιωτικοί μέ τά ὅπλα αὐτά πού οἱ διπλωμάτες (νομίζουν ὅτι) μποροῦν νά ἀποσπάσουν μέ τόν διάλογο, ἄς τόν… πιστέψουμε. Ἄς δεχθοῦμε ὅτι ναι, δέν διαβάζουμε σωστά τήν νέα ἡγεμονική Τουρκία. Οὔτε οἰκονομικά, οὔτε πολιτισμικά, οὔτε γεωπολιτικά. Οἰκονομικά διότι τήν ὥρα πού τό ἀφελές κατεστημένο τῆς Ἀθήνας πανηγυρίζει στήν πρώτη ἀρνητική διακύμανση τῆς τουρκικῆς λίρας, ὑπάρχουν Ἕλληνες πού καιρό τώρα μᾶς λένε: «Προσέξτε. Οἱ Τοῦρκοι παράγουν μόνοι πλέον μέ τήν ἀμυντική βιομηχανία τους τό 85% τῶν ὁπλικῶν συστημάτων πού χρειάζονται γιά τά πεδία τῶν μαχῶν. Προσέξτε, οἱ Ἰάπωνες ἔχουν βραβεύσει κατ’ ἐπανάληψιν τό ἐργοστάσιο τῆς Toyota στήν Τουρκία ὡς τό πλέον παραγωγικό. Προσέξτε, οἱ Τοῦρκοι δέν κατοχυρώνουν μόνο τά προϊόντα made in Turkey. Πᾶνε μπροστά, γιατί κατοχυρώνουν καί τά made in e-Turkey». Τά ξέρουμε αὐτά. Μά καί πολιτισμικά ἀδυνατοῦμε νά τήν ἑρμηνεύσουμε, γιατί δέν καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ ἰσλαμισμός τοῦ Ἐρντογάν εἶναι ἰδεολογία καί κοσμοθεωρία –ὄχι ἁπλῆ θρησκεία– πού ἔχει μετατρέψει ἕνα ἔθνος πού τό 2001 παρακαλοῦσε γονατιστό δάνεια ἀπό τό ΔΝΤ σέ ἕνα σύνολο μέ αὐτοπεποίθηση, πού στρώθηκε στήν δουλειά, ἀπέκτησε ἡγεσία μακρᾶς πνοῆς, ἔθεσε στόχους καί τώρα ἀπολαμβάνει. Ἡ στιγμή γιά νά καταλάβουμε τήν Τουρκία ἦταν ὅταν ὁ λαός της βγῆκε στούς δρόμους, ἔπεσε πάνω στίς ἑρπύστριες, ἐξευτέλισε στόν δρόμο ξεγυμνώνοντας τούς πραξικοπηματίες καί ἔσωσε τόν Πρόεδρό του ἀπό τό πραξικόπημα. Ἐκείνη τήν στιγμή θά ἔπρεπε νά εἴχαμε καταλάβει τήν γείτονα πολιτισμικά καί γεωπολιτικά. Ὅταν ἕνας λαός σώζει τόν ἡγέτη του ἀπό τίς ξένες δυνάμεις, ὁ ἡγέτης αὐτός (ἄν ἡ χώρα του ἔχει στρατιωτική ἰσχύ καί ἡ οἰκονομία του ἀναπτύσσεται) μπορεῖ νά κάνει τό δικό του παιγνίδι ἀνεξαρτησίας γιά τήν χώρα του. Μπορεῖ νά ἀψηφήσει στρατιωτικές συμμαχίες καί συνασπισμούς δυνάμεων. Καί πράγματι, ὁ Ἐρντογάν, δικαιώνοντας τήν προφητική ἐκτίμηση τοῦ πρύτανη τῆς κυπριακῆς διπλωματίας Γιαννάκη Κασουλίδη, τό κάνει χωρίς νά παίζει τό παιγνίδι τοῦ Πούτιν ἤ τοῦ Τράμπ. Γιατί παίζει κατά βάθος τό δικό του παιγνίδι. Τό πρόβλημα πού ἔχουμε ἐμεῖς εἶναι ὅτι τό ἀφελές ἑλληνικό κατεστημένο δέν κατάλαβε στήν οὐσία τήν ἀλλαγή τῆς διεθνοῦς ἀρχιτεκτονικῆς, ὄχι τήν ἀλλαγή τῆς Τουρκίας καί τοῦ Ἐρντογάν, πού εἶναι μόνο μία παράμετρος. Ἄν δεχόταν βαθειά μέσα του ὅτι οἱ ΗΠΑ εἶναι ἰσχυρές ἀλλά δέν εἶναι αὐτές πού ἦταν, θά διάβαζε καί τήν Ρωσσία καλύτερα καί τήν Τουρκία καλύτερα καί ἄλλες χῶρες καλύτερα (δέν καταλαβαίνω γιατί δίνουμε τό 20% τοῦ λιμένος Ἀλεξανδρούπολης στούς Βουλγάρους π.χ.).

Πράγματι, λοιπόν, ὁ κ. πρέσβυς ἔχει δίκιο. Δέν τούς διαβάζουμε σωστά. Ἔχει δίκιο ἐν μέρει ὅμως. Διότι οὔτε καί αὐτή ἡ πανίσχυρη νέα Τουρκία μπορεῖ νά διαβάσει καλά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες. Ὄχι τήν Ἀθήνα, προσοχή. Τούς Ἕλληνες. Ἄν μᾶς διάβαζε καλύτερα, δέν θά νόμιζε ὅτι φοβόμαστε τόσο ὥστε οἱ ἀξιωματικοί τῆς «Γιαβούζ» νά κάνουν ἀλαζονικές πλάκες στίς ἐπικοινωνίες τους (τοῦ τύπου «οἱ Ἕλληνες τρέμουν, πᾶμε νά κάνουμε κάτι ἀπρόβλεπτο;»). Ἄν μᾶς διάβαζε σωστά, θά θυμόταν τί σημαίνει Ἑλληνικό Πολεμικό Ναυτικό καί «Ἀβέρωφ», δέν θά ἔκανε πλάκες. Ἄν μᾶς διάβαζε σωστά, θά θυμόταν πώς τά εὐέλικτα «Παναγοπουλάκια» ζάλισαν τήν δυσκίνητη φρεγάτα «Γιαβούζ» τήν βραδυά τῶν Ἰμίων μέ τό γύρω-γύρω ὅλοι καί ἄν δέν τήν βύθισαν, ὀφείλεται σέ λόγους ἀνεξαρτήτως τῆς θελήσεώς τους. Ἄν μᾶς διάβαζε σωστά, θά θυμόταν τήν φράση τοῦ ἔκπληκτου Ἐρντογάν γιά τό πῶς καταφέραμε καί γλυτώσαμε τήν χρεοκοπία («δέν καταλαβαίνω πῶς οἱ Ἕλληνες στό τέλος εἶναι στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας»). Καί ἄν γνωρίζατε τόν Ἕλληνα ἀντάρτη τοῦ Πόντου «Πίτς Βασίλ» καί πῶς φέρθηκε στόν Μουσταφᾶ Κεμάλ ὅταν τόν συνάντησε στόν δρόμο, πάλι θά συνειδητοποιούσατε γιατί οὔτε ἐσεῖς μᾶς διαβάζετε καλά. Σᾶς γράφω δύο λόγια γιά τό περιστατικό γιά νά κλείσω μέ τό συμπέρασμα ὅτι πρέπει νά σέβεστε τά Ἔθνη, κύριε πρέσβυ. Νά μήν διαβάζετε τήν Ἀθήνα καί τά μηνύματα πού κατά καιρούς νομίζετε ὅτι σᾶς στέλνει, νά διαβάζετε καί τούς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι μέ τήν ψυχραιμία τους στήν κρίση ἔμειναν ὄρθιοι καί ἔδειξαν ὅτι εἴμαστε Ἔθνος μεγάλων ἀποστάσεων. Χώρα πρότυπο. Λίγοι, πολύ λίγοι Ἕλληνες ἀρκοῦν γιά νά σᾶς κάνουν τήν μεγάλη ζημιά. Ὁ Κεμάλ ἐπισκέφθηκε, λοιπόν, τόν Ἰούνιο τοῦ ’19 τήν πλατεῖα τῆς Κάπζας στόν Δυτικό Πόντο, πού ἦταν ἕδρα τῆς ἀντίστασης, καί συναντήθηκε τυχαῖα στήν πλατεῖα μέ τόν ὁπλισμένο Πόντιο ἀντάρτη Βασίλειο Τσαουσίδη, πού οἱ Τοῦρκοι ὀνόμαζαν «Πίτς Βασίλ – ἀγνώστου πατρός». Ἔφιππος ὁ Τσαουσίδης, πεζός ὁ Κεμάλ. Ὁ Ἀτατούρκ τοῦ ἔκανε παρατήρηση «γιατί κυκλοφοροῦσε ὁπλισμένος». Καί ὁ Τσαουσίδης τόν ἔβρισε σκαιότατα γιά τό θράσος πού εἶχε νά τοῦ κάνει παρατήρηση. Ἄχ καί νά ξέρατε πόσοι «Πίτς Βασίλ» κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας ἀλλά τούς ἀγνοεῖτε, κύριε πρέσβυ. Πού δέν τούς βλέπουν οὔτε τά drones οὔτε οἱ πράκτορές σας. Νομίζετε ὅτι ἡ κτηνώδης δύναμη ἀρκεῖ. Ἡ ἱστορία μας ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὁ Ἕλλην ἀντιπαρέρχεται τήν κτηνώδη δύναμη τῶν δυναστῶν του, ἐκμεταλλευόμενος τήν ὀγκώδη ἄγνοιά τους. Ἡ μοῖρα μᾶς ἔμαθε νά αὐτοσχεδιάζουμε καί νά «κόβουμε» δρόμο. Συνήθως ἐπιτυχῶς. Θά τό «διαβάσετε» τήν ὥρα πού πρέπει. Ἀχρείαστη νά εἶναι.

Απόψεις

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.