Οἱ πληγές ἀνοίγουν πληγές

ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶσαι μόνος. Καί ὑπό αὐτήν τήν ἔννοια ἡ εὐθύνη γιά τήν χθεσινοβραδινή ἧττα στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές βαρύνει πρῶτα ἀπ’ ὅλα τόν δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντῖνο Ζέρβα.

Ἡ θητεία του ἦταν μέτρια. Ἡ Θεσσαλονίκη ἐπί τῶν ἡμερῶν του δέν πῆγε οὔτε μπροστά οὔτε πίσω. Ἔμεινε στάσιμη. Ἡ πόλη δέν τόν ἔνοιωσε. Ἐνῷ ὁ ἴδιος σέ κρίσιμες στιγμές ὅταν πρέσβεις ξένων χωρῶν καί μάνατζερ πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, μέ καταγωγή ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, ἐπιχείρησαν νά ἐπιβάλουν τό δικό τους ἀναμειγνυόμενοι ὠμά στά ἐσωτερικά τῆς πόλεως, ἐκεῖνος δέν τούς κατήγγειλε. Θά εἶχε γίνει ἥρωας. Δέν τό τόλμησε. Θά ἔρθει κάποτε ἡ ὥρα νά μιλήσουμε καί γι’ αὐτά.

Ὡστόσο, γιά νά φτάσουμε στό χθεσινό ἀποτέλεσμα, συνέβησαν κι ἄλλα πολλά. Δέν τά διαμόρφωσε μόνος του ὁ κύριος Ζέρβας. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς θητείας του, ἕνα μπλόκ ἑτερόκλητων δυνάμεων τό ὁποῖο εἶναι ἡ αἰτία τῆς καθήλωσης τῆς πόλης ἐδῶ καί δεκαετίες, συνασπίστηκε ἐναντίον του μέ στόχο νά ἐμποδίσει πάσῃ θυσίᾳ καθετί. Τό κόμμα τῆς Νέας Δημοκρατίας δέν ἔκανε τίποτα γιά νά τόν προστατέψει ἀπό τούς μεταρρυθμιστές τῆς κακιᾶς ὥρας. Τίποτα ἐπίσης γιά νά κλείσει τίς πληγές πού ἄνοιξαν στό δημοτικό συμβούλιο οἱ αὐτοδιοικητικές ἐκλογές τοῦ 2019. Ὅταν τρεῖς παρατάξεις ἀπό τόν ἴδιο χῶρο, τοῦ κυρίου Ζέρβα, τοῦ κυρίου Ταχιάου, τοῦ κυρίου Ὀρφανοῦ, διεκδίκησαν τόν δημαρχιακό θῶκο. Ἡ διακυβέρνηση τοῦ δήμου μέ τόν ἐκλογικό νόμο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος ἔδινε ἐλάχιστες ἕδρες στόν πρῶτο λόγῳ ἁπλῆς ἀναλογικῆς, δυσκόλεψε ἀκόμα περισσότερο τήν κατάσταση. Ἡ ὁποία παροξύνθηκε μετά καί τήν διαγραφή τοῦ προέδρου τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου ἀπό τήν παράταξη Ζέρβα, λόγῳ ἐμβολίων.

Ὡστόσο, τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα διαμορφώθηκε στήν ἔκταση πού εἴδαμε χθές τό βράδυ ἀπό ἕναν καί μόνο λόγο: οὐδέποτε ἡ Νέα Δημοκρατία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη στήριξε τόν δήμαρχο στόν ὁποῖο ἔδωσε τό χρῖσμα σέ αὐτές τίς ἐκλογές. Οὐδέποτε. Πρῶτος-πρῶτος ὁ κύριος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ἄν καί βουλευτής Θεσσαλονίκης δέν ἐπισκέφτηκε τήν πόλη στόν δεύτερο γῦρο γιά νά βοηθήσει τόν δήμαρχο στόν ὁποῖο ἔδωσε ὁ ἴδιος τό χρῖσμα γιά νά διεκδικήσει μέ ἀξιώσεις καί ποσοστά τήν ἐπανεκλογή του. Ἄν καί στήν δική μας ἀντίληψη ἡ αὐτοδιοίκηση ἔπρεπε νά μείνει μακριά ἀπό τά κόμματα σ’ αὐτές τίς ἐκλογές, ὁ Πρωθυπουργός δέν ἄφησε περιφέρεια γιά περιφέρεια τήν ὁποία νά μήν ἐπισκεφθεῖ, προκειμένου νά διασφαλίσει ὅτι τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι θετικό.

Στήν Θεσσαλία ἵδρωσε τήν φανέλλα, πῆγε τρεῖς φορές. Στήν Θεσσαλονίκη γιά τήν ὁποία ἔχει κάποιο κόμπλεξ καθώς στίς ἐθνικές ἐκλογές τό ποσοστό τῆς Νέας Δημοκρατίας ἦταν τό χειρότερο στήν ἐπικράτεια καί ἄγγιξε μόλις τό 32%, πῆγε μόνο μία φορά, κι αὐτή πολύ μακριά ἀπό τίς ἐκλογές. Προφανής ἡ πονηριά. Νά μή χρεωθεῖ τήν ἧττα. Τό κόμμα ἐπίσης ὁλόκληρο στράφηκε ἐναντίον τοῦ δημάρχου. Καί τό μητσοτακικό στρατόπεδο τῆς πόλεως πού ἔκανε λευκή ἀπεργία καί τό ντορικό πού προσεχώρησε στόν ἀντίπαλο. Ἐπίλεκτα μέλη τοῦ συνδυασμοῦ τοῦ Προέδρου τοῦ Μετρό Νίκου Ταχιάου στελέχωσαν τό ψηφοδέλτιο τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ τοῦ Εὐάγγελου Βενιζέλου, Στέλιου Ἀγγελούδη. Ἡ ἐφημερίδα «Μακεδονία» στήν ὁποία μετέχει κορυφαῖο στέλεχος τῆς τοπικῆς Νέας Δημοκρατίας συνδεόμενο γιά χρόνια μέ τήν Ντόρα Μπακογιάννη, σταθερά ἐπίσης ἐπετίθετο στόν δήμαρχο Θεσσαλονίκης στήν προεκλογική ἐκστρατεία. Ὁ Ἰσίδωρος Κούβελας, ὁ ὁποῖος συνδέεται μέ φιλία μέ τόν κύριο Ἀγγελούδη ἀπό τόν καιρό πού αὐτός ἦταν Γενικός Γραμματέας Ἀθλητισμοῦ, ἤπιε καφέ δημόσια μαζί του γιά νά σηματοδοτήσει τήν στήριξή του. Ὑπουργός ἐν ἐνεργείᾳ γιά νά στηρίξει τόν κύριο Ζέρβα, ἐπίσης δέν ὑπῆρχε. Ἀπό τά Τρίκαλα καί πάνω μέχρι τόν Ἕβρο ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει μόνο ὑφυπουργούς, ὄχι ὑπουργό. Δέn χρειάζεται νά ἐπεκταθοῦμε σέ λεπτομέρειες. Ἐνῷ ἡ Νέα Δημοκρατία κέρδισε σχεδόν ὅλους τούς ὅμορους δήμους στόν νομό Θεσσαλονίκης, ἔχασε τόν δεύτερο δῆμο τῆς χώρας. Ἀκόμη κι ἄν θεωρήσουμε ὅτι θά τόν ἔχανε λόγο τῆς μέτριας παρουσίας τοῦ κυρίου Ζέβα, τό ζήτημα εἶναι καί πάλι πώς τόν ἔχασε. Ἄν ἔδωσε μάχη μέχρι ἐσχάτων ἤ ἄν τόν ἔχασε μέ κατεβασμένα τά χέρια, ἡ ἀπάντηση εἶναι σαφής καί συγκεκριμένη, καί δέν χωρεῖ καμμία ἀμφισβήτηση περί αὐτῆς: τόν ἔχασε μέ κατεβασμένα τά χέρια.

Γιά νά μήν ποῦμε ὅτι κορυφαῖα στελέχη της ὑπονόμευσαν εὐθέως τήν ὑποψηφιότητα τοῦ δημάρχου Θεσσαλονίκης. Ἐπειδή μέ τόν Στέλιο Ἀγγελούδη μιλᾶνε τήν ἴδια γλῶσσα –ἄν μέ ἐννοεῖτε γιά τό τί κρύβεται πίσω ἀπό τήν φράση ἴδια γλῶσσα, πολλοί δέν στεναχωριοῦνται γιά τήν ἐξέλιξη αὐτή. Εἰδικῶς ὅσοι βλέπουν τούς δήμους σάν δημοτικές ἐπιχειρήσεις καί ὄχι σάν ὀργανισμούς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης. Ὡστόσο τό ἀποτέλεσμα αὐτό δέν θά μείνει χωρίς συνέπειες. Οἱ πληγές ἀνοίγουν πληγές. Ἡ κατάληψη τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό τήν πασοκαρία θά ἀπαντηθεῖ στίς εὐρωεκλογές. Τότε τό κόμμα θά ζητᾶ ἀπό τά στελέχη του καί ἀπό τόν κόσμο του νά δώσουν τήν μάχη τῆς συσπείρωσης. Τί νομίζετε ὅτι θά κάνει αὐτός ὁ κόσμος; Ὅτι θά πάει ὅλος στίς κάλπες; Θά ἀπαντήσουν ὅτι κάνουμε ὅ,τι ἔκαναν σ’ αὐτήν τήν ἀναμέτρηση ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ κύκλος τῆς κυρίας Μπακογιάννη, ἡ ὁμάδα Ταχιάου, καί λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ἀπεργία. Ποιός θά τούς κατηγορήσει; Γιά τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν στήν Ἀθήνα θά ἐπανέλθουμε μέ τό αὐριανό μας σημείωμα.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις