ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ …Νουρέγιεφ τοῦ δημοσίου βίου

ΑΝ ΞΕΤΥΛΙΞΕΙ κανείς τό φίλμ τῆς βίας ἀπό τήν ἀρχή τῆς ποδοσφαιρικῆς σαιζόν, ἀπό τήν δολοφονική ἐνέδρα πού ἔστησαν οἱ χούλιγκαν τῆς Ντυναμό Ζάγκρεπ σέ φίλαθλο τῆς ΑΕΚ ἔξω ἀπ’ τό γήπεδο τῆς Νέας Φιλαδέλφειας, συνοδευόμενοι μέχρι ἐκεῖ ἀπό ἀστυνομικούς, καί τό ἐπεισόδιο μέ τήν φωτοβολίδα πού παρ’ ὀλίγον νά στοιχίσει τήν ἀκοή σέ ποδοσφαιριστή τοῦ Παναθηναϊκοῦ στό στάδιο Καραϊσκάκη, ἕως τά ἐπεισόδια στό γήπεδο τοῦ Βόλου, τίς ἀπειλές ἐναντίον τοῦ «φάλτσου» διαιτητῆ πού ὁδήγησαν στό πρωτοφανές νά ἀπεργήσουν οἱ διαιτητές καί τήν ναυτική φωτοβολίδα στό γήπεδο τοῦ Ρέντη (πού ὁδήγησε στόν ἀκρωτηριασμό ποδιοῦ ἀστυνομικοῦ), μπορεῖ κανείς νά καταλήξει πολύ εὔκολα σέ συμπεράσματα.

Συμπεράσματα γιά τά ὁποῖα δέν χρειάζεται ἡ Δικαιοσύνη. Ἀρκεῖ νά τό πάρει ἀπόφαση ἡ Κυβέρνηση καί νά συγκρουστεῖ πραγματικά μέ τόν ἑαυτό της. Μέ τό αἷμα της. Διότι περί αὐτοῦ πρόκειται.

Μιλᾶμε γιά μία ἰσορροπία τρόμου. Γιά μία οἰκογενειακή ὑπόθεση. Ἡ ὁποία περιπλέκεται ἀπό τό γεγονός ὅτι πρῶτον συμβαίνει σέ μιά συγκυρία πού εἶναι ἀνοιχτά τά ἐθνικά θέματα καί δεύτερον ἀπό τό γεγονός ὅτι συμπρωταγωνιστοῦν στήν ὑπόθεση αὐτή καναλάρχες φιλικοί πρός τήν ΝΔ, οἱ ὁποῖοι ἔχουν στίς ἰδιοκτησίες τους ποδοσφαιρικές ὁμάδες. Καί δέν ἔχουν καμμία διάθεση, παρά τίς εὐκαιριακές λυκοσυμμαχίες πού ἔκαναν στό παρελθόν, νά διευκολύνουν τήν Κυβέρνηση στούς χειρισμούς της, ἐάν πρόκειται νά καταβάλουν οἱ ἴδιοι περαιτέρω οἰκονομικό κόστος. Ἤδη ἔχουν καταβάλει, μέ τό λουκέτο σέ γήπεδα πού ἐπρόκειτο νά διεξαχθοῦν ἀγῶνες τοῦ Champions League.

Ἐδῶ βρισκόμαστε λοιπόν. Ἡ Κυβέρνηση μοιράζει τήν εὐθύνη σέ ὅλους, καί προσπαθεῖ στήν οὐσία νά κερδίσει χρόνο. Ἐδῶ βρισκόμαστε λοιπόν. Ἡ Κυβέρνηση προκειμένου νά ἀποφύγει ἡ ἴδια αἱματηρές ἀποφάσεις πού θά προκαλέσουν ἐμφύλιο στό ἐσωτερικό της, ἐπιχειρεῖ νά μετακυλήσει τήν εὐθύνη γιά τήν ἐπίλυση τῆς συγκρούσεως στήν Δικαιοσύνη. Ἡ ὁποία ὅμως δέν φαίνεται πρόθυμη νά θυσιαστεῖ, προκειμένου νά διευθετηθοῦν συμφέροντα μεταξύ πολιτικῆς καί οἰκονομικῆς ἐξουσίας.

Ἡ παροχή προθεσμίας δύο μηνῶν σέ ὅλους τούς ἐμπλεκόμενους προκειμένου νά προσαρμοστοῦν στήν νομοθεσία, εἶναι πρόσχημα. Εἶναι ἄλλοθι. Εἶναι οὐτοπία. Εἶναι σέ μεγάλο βαθμό πολιτική δειλία. Καί βεβαίως εἶναι αὐταπάτη. Αὐτοί πού ἔχουν μάθει νά ζοῦν μέ τό δίκαιο τῆς ἰσχύος δέν λογαριάζουν ποτέ τήν νομοθεσία.

Ὡστόσο, ἡ μεταβατική παρελκυστική περίοδος πού ζοῦμε ἔχει καί τά θετικά της. Ὁδηγεῖ σέ μία νέα συνειδητοποίηση. Λέγονται πλέον ἀνοιχτά πράγματα πού ψιθυρίζονταν ἐδῶ καί πάρα πολλά χρόνια στά καφενεῖα. Καί ἀναγκάζεται αὐτά νά τά παραδέχεται ἡ ἴδια ἡ Κυβέρνηση, προκειμένου νά κατασιγάσει τίς ἀντιδράσεις. Ποιά εἶναι αὐτά πού λέγονται δημοσίᾳ; Ὅτι οἱ ἰδιοκτῆτες ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων ἔχουν καί τηλεοπτικούς σταθμούς «προκειμένου νά ρυθμίζουν κι ἄλλες δουλειές» (Φλωρίδης).

Ὅτι πίσω ἀπό τούς ποδοσφαιρικούς συνδέσμους «κρύβονται ἐγκληματικές ὀργανώσεις μέ ὑψηλές ἀπολήξεις.» Ὅλη ἡ Ἑλλάδα καταλαβαίνει τί σημαίνουν ὅλα αὐτά, ἀκόμα κι ἄν οἱ ὑπουργοί πού ἔχουν βγεῖ στό «μεϊντάνι» ἀποφεύγουν γιά λόγους προφανεῖς νά ποῦν ὀνόματα καί διευθύνσεις. Καί μπορεῖ στήν παροῦσα φάση ἡ Κυβέρνηση νά δηλώνει ὅτι δέν πρόκειται νά γίνουν αὐτές οἱ δουλειές γιά τίς ὁποῖες πιέζουν οἱ πρόεδροι τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων, ἀλλά ἄν παρέλθει ἄπρακτη ἡ προθεσμία καί δέν ἔχει γίνει τίποτε, τότε οἱ συνέπειες προφανῶς θά ἀρχίσουν νά πέφτουν καί στίς πλάτες της. Εἶναι ἐπίσης γεγονός ὅτι ἀποτελεῖ στρατηγική ἐπιλογή τῆς Κυβερνήσεως νά μεταθέσει στίς πλάτες τῆς Δικαιοσύνης τήν εὐθύνη γιά τήν ἐπίλυση σοβαρῶν πολιτικῶν προβλημάτων καί τήν διευθέτηση οἰκονομικῶν καί ἄλλων συμφερόντων. Γι’ αὐτό καί ἡ Δικαιοσύνη σήμερα προειδοποιεῖ πρός πᾶσα κατεύθυνση τούς ἴδιους τούς ὑπουργούς πού τήν ἐπισκέπτονται ὅτι δέν ἔχει καμμία διάθεση νά βγάλει τά κάστανα ἀπό τήν φωτιά. Στήν παροῦσα φάση ἀσφαλῶς καί ἔχει δίκιο. Ἄν ὅμως τά πράγματα χοντρύνουν, δέν θά μπορέσει νά συνεχίσει νά αὐτοεξαιρεῖται. Ἄν φοβοῦνται καί οἱ δικαστές τήν στιγμή πού καταρρέουν οἱ θεσμοί, καμμία ἐλπίδα δέν ὑπάρχει σ’ αὐτόν τόν τόπο.

Γενικό συμπέρασμα λοιπόν. Δέν περιμένουμε πολλά ἀπό τήν ὑποτιθέμενη σύγκρουση αὐτῆς τῆς φάσεως, καθώς βρισκόμαστε ἀκόμα σέ οἱονεί προεκλογική περίοδο καί ὅλοι μετροῦν μέχρι ποῦ μποροῦν νά τραβήξουν τό σκοινί. Ἀλλά ὁ κόσμος καταλαβαίνει ποιά εἶναι τά ἀληθινά διακυβεύματα γιά τούς …Νουρέγιεφ τοῦ δημόσιου βίου πού κάνουν πιρουέττες στά τερραίν. Τυχοῦσα ταύτιση Κυβερνήσεως καί ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων θά κοστίσει ἀπίστευτα στήν ΝΔ στήν ἑπόμενη φάση. Περιθώρια δέν ὑπάρχουν ἐφεξῆς. Τό ποδόσφαιρο θά προκαλέσει μείζονες πολιτικές ἐξελίξεις. Ὁ καθείς διαλέγει: Ἤ ἀπό ἐδῶ ἤ ἀπό ἐκεῖ. Δέν εἶναι ἕνα δίλημμα πού τό θέτουμε ἐμεῖς, οὔτε οἱ καναλάρχες. Εἶναι ἕνα δίλημμα πού τό θέτει ἡ ἴδια ἡ ζωή.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.