ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Πόσοι ὅμως Ἕλληνες πολιτικοί φοροῦν γραβάττες μέ αὐτά τά χρώματα, μέ τήν σημαία μας, μέ τούς εὔζωνες, χωρίς νά κινδυνεύσουν νά χαρακτηριστοῦν στήν πατρίδα μας γραφικοί καί ἐθνικιστές;

Ἄς ἀναρωτηθοῦμε. Ἀντίστοιχες γραβάττες ἀπό τήν thalassa collection, τήν ἑταιρεία πού δημιούργησαν τά παιδιά τοῦ ἀείμνηστου Κρικέλα στήν Θεσσαλονίκη (ἀλλά καί ὁ οἶκος Παγώνη στήν Ἀθήνα), ἔχουν φορέσει ὁ Κώστας Καραμανλῆς καί ὁ Κωνσταντῖνος Ζέρβας.

Αὐτή εἶναι ἡ διπολική Ἑλλάς! Αὐτό πού καταγγέλλει ὡς ἐθνικιστικό στό ἐσωτερικό της τό δοξάζει ὡς μεγάλο εὕρημα ὅταν ἔρχεται ἀπό τό ἐξωτερικό. Πρέπει νά φορέσει Ἄγγλος γραβάττα μέ ἑλληνική σημαία γιά νά τήν φορέσουμε κι ἐμεῖς! Πᾶμε τώρα στό σημερινό μας θέμα.

Στήν ἐπιστολική ψῆφο πού ἀνακοίνωσε μετά φανῶν καί λαμπάδων στό ὑπουργικό συμβούλιο ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ὅτι οὔτε καί ὁ ἴδιος ἔχει συλλάβει τίς διαστάσεις τοῦ ἐγχειρήματός του καί πῶς αὐτό θά ἀλλάξει ἐντελῶς τόσο τήν δομή τῶν κομμάτων στήν πατρίδα μας καί τό ἐπικοινωνιακό τοπίο ὅσο καί τήν δυναμικότητά τους. Τό ΚΚΕ πού γενικῶς ἦταν περισσότερο ἐπιθετικό πρός τόν ΣΥΡΙΖΑ καί λιγώτερο πρός τήν Νέα Δημοκρατία στίς προηγούμενες ἐκλογές, κατάλαβε ἀμέσως τόν θανάσιμο πολιτικό κίνδυνο πού διατρέχει καί ἔσπευσε νά μιλήσει γιά κίνδυνο νοθείας καί ἀλλοίωση τοῦ ἀποτελέσματος. Προφανῶς καί δέν πρόκειται γι’ αὐτό. Ἡ ἀνησυχία τοῦ ΚΚΕ συνίσταται στό γεγονός, ὅτι ἐφ’ ὅσον συνταχθεῖ τό ἔθνος στό σύνολό του μέσῳ καί τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου, τότε ἡ παραδοσιακή δύναμη τῆς ἑλληνικῆς ἀριστερᾶς θά συρρικνωθεῖ δραματικά. Τό 10% ἐπί τῶν 5 ἑκατομμυρίων ψηφισάντων μπορεῖ νά γίνει 7% ἐπί 10 ἑκατομμυρίων ψηφισάντων. Ἴσως καί παρακάτω.

Ἄν καί, ὅπως μαθαίνω ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου, ὁ κύριος Μητσοτάκης ὑπολογίζει ὅτι μέ τήν ἐπιστολική ψῆφο μπορεῖ νά ἀνέβει ἡ δύναμη τῆς Νέας Δημοκρατίας στίς ἐθνικές ἀναμετρήσεις κατά 5%, διότι οἱ ἀπόδημοι Ἕλληνες ταυτίζονται μέ τήν Κυβέρνηση καί τόν Πρωθυπουργό, ἔχω τήν ἐντύπωση ὅτι ὅλοι κάνουν σ’ αὐτό, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ΚΚΕ, ἐντελῶς λανθασμένους λογαριασμούς γιά τήν ἐπίδραση τῆς ὁμογενειακῆς ψήφου στό ἐθνικό ἀποτέλεσμα. (Στό Λονδῖνο τό ΚΚΕ ἦρθε δεύτερο κόμμα στίς τελευταῖες ἐκλογές!)

Ἡ ὁμογενειακή ψῆφος μπορεῖ νά φέρει τεράστιες ἀνατροπές σέ ἕνα ἀσφυκτικά ἐλεγχόμενο πολιτικό σκηνικό στήν πατρίδα μας, οἱ ὁποῖες δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τούς ὑπολογισμούς πού γίνονται αὐτήν τήν στιγμή ἀπό ὅλους ὅσοι συνέλαβαν τήν κατά βάση ἐθνικά σωστή αὐτή ἰδέα. Ἐξηγῶ γιατί, κατά τήν γνώμη μου. Οἱ ἀπόδημοι ὁμογενεῖς Ἕλληνες στήν Ἀμερική, τόν Καναδᾶ, τήν Αὐστραλία, καί τήν Βόρεια Εὐρώπη χωρίζονται σέ δύο κατηγορίες. Σ’ αὐτούς πού μετανάστευσαν πολλές δεκαετίες πρίν ἐκεῖ καί ἔχουν βγάλει ρίζες, καί στούς θυμωμένους πού ἐγκατέλειψαν τήν Ἑλλάδα καί στήν ἐποχή τῶν μνημονίων καί ἔχουν δυσάρεστες ἀναμνήσεις ἀπό τά τραύματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Ἀμφότεροι ἀκοῦν καθημερινά στό διαδίκτυο ἑλληνικό ραδιόφωνο, διαβάζουν τά πρωτοσέλιδα τῶν ἐφημερίδων, βλέπουν ἐπιλεκτικά συνεντεύξεις στό YouTube ἀλλά καί ἐνημερώνονται ἀπό τίς ἀνεξάρτητες πηγές τοῦ διεθνοῦς Τύπου γιά τήν εἰκόνα πού ἐπικρατεῖ στήν πατρίδα μας. Καί οἱ δύο αὐτές κατηγορίες διαμορφώνουν ἄποψη γιά τά ἑλληνικά πράγματα μέσα ἀπό ἕναν μή ἐλεγχόμενο ἐπικοινωνιακό μηχανισμό τηλεοπτικῶν σταθμῶν, οἱ ὁποῖοι πιστώνουν στήν ἑλληνική Κυβέρνηση τά θετικά της, ἀλλά ὅταν προκύψουν ἀρνητικά, εἶναι ἀμείλικτοι μαζί της. Δέν μπορεῖ ἐκεῖ νά πέσει τηλέφωνο στό διευθυντή εἰδήσεων μέ τήν παράκληση «ρίξτε τό θέμα χαμηλά» ἤ «ἐξαφανίστε το».

Στήν Εὐρώπη ἔχουν ἀκόμη Διαφωτισμό. Αὐτό ὅμως εἶναι τό ἐλάχιστο. Ἑκατομμύρια ἀπόδημοι διαμορφώνουν ἄποψη μέσα σέ ἕνα νέο ἰσχυρό συντηρητικό περιβάλλον, στό ὁποῖο οἱ ἀπόψεις τῆς ἑλληνικῆς Κυβέρνησης γιά τά ἐθνικά θέματα, γιά τούς μετανάστες καί τήν πολυπολιτισμική Ἑλλάδα, γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων καί τήν τεκνοθεσία, γιά τήν πίστη καί τήν Ὀρθοδοξία, εἶναι συντριπτικά μειοψηφικές. Τό ἔγκλημα τῆς παραχωρήσεως τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, τό ὁποῖο ἀνέχθηκε ἡ Νέα Δημοκρατία ἐφαρμόζοντας τήν Συνθήκη τῶν Πρεσπῶν, δέν ἔχει ξεχαστεῖ στούς ἀπόδημους Ἕλληνες ἀνά τήν γῆ. Τά πειράματα μέ τήν τεκνοθεσία καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ἐπίσης δέν γίνονται ἀνεκτά, γιατί οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ζοῦν στήν Ἀμερική καί στόν Καναδᾶ τίς συνέπειες αὐτῶν τῶν ἐπιλογῶν. Σέ Πολιτεία τῆς Ἀμερικῆς τά ἀγόρια δημοτικοῦ σχολείου ὑποχρεώθηκαν νά ντύνονται μέ κοριτσίστικα ροῦχα τίς Δευτέρες καί τά κορίτσια μέ ἀγορίστικα ροῦχα τίς Τρίτες γιά νά ἐπιλέξουν τό κοινωνικό φῦλό τους. Οἱ γονεῖς ἔγιναν τόσο ἔξαλλοι, ὥστε ὁ κυβερνήτης ἔχασε τήν θέση του στίς ἐκλογές. Στόν Καναδᾶ ἀντίστοιχη πρωτοβουλία γιά νά ἐπιλέξουν τά μικρά παιδιά τό κοινωνικό τους φῦλο, στό δημοτικό, εἶχε τό τραγικό ἀποτέλεσμα νά ταυτιστοῦν μέ ….λούτρινα ζωάκια καί νά ἀκολουθοῦν τίς συνήθειες τῆς καθημερινότητάς τους, ἀκόμη καί γιά τίς προσωπικές τους ἀνάγκες! Στήν βόρεια Εὐρώπη ἐπίσης εἶναι πολύ ὁρατές καί στούς Ἕλληνες οἱ συνέπειες τῆς ἄκρατης ἰσλαμοποίησης πού φέρνει ἡ παράνομη μετανάστευση καί τῆς ἐγκατάλειψης τῆς χριστιανικῆς πίστης γιά χάρη τῆς οὐδέτεροθρησκείας.

Ἡ Γαλλία πληρώνει ἀκριβό τίμημα. Ὁ Καγκελλάριος Σόλτς εἶπε στόν Ἐρντογάν ὅτι τούς ἰμάμηδες στά τζάμια τοῦ Βερολίνου θά τούς πληρώνει ἡ Γερμανία καί ὄχι ἡ Τουρκία μήπως καί ἐλέγξει τόν ἐξτρεμισμό καί τόν ριζοσπαστισμό. Ἐάν νομίζει ἡ Νέα Δημοκρατία ὅτι μπορεῖ νά προσεγγίσει ὅλους αὐτούς τούς σκεπτόμενους Ἕλληνες μέ τήν ἐπενδυτική βαθμίδα καί μέ τήν φιλελεύθερη ἀτζέντα δικαιωμάτων πού λανσάρει ἐσχάτως, διαπράττει τεράστιο λάθος. Ἐπί πλέον, ἡ οἰκονομική κρίση πού ἀρχίζει νά ἁπλώνεται στήν βόρεια Εὐρώπη ὡς συνέπεια τῆς καταστροφικῆς ἐπιλογῆς τῆς ἡγεσίας της νά ἐμπλακεῖ στόν πόλεμο μέ τήν Οὐκρανία ἀντί νά προσπαθήσει νά τόν ἀποτρέψει, ἀνακαλεῖ στίς μνῆμες καί τῶν Ἑλλήνων ἀποδήμων τό γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔτρεξε πρώτη νά μπεῖ σέ αὐτόν τόν πόλεμο καί ἔχει εὐθῦνες ἀκόμη καί γιά τήν σημερινή τους κατάσταση σέ εὐρωπαϊκό ἔδαφος. Ἡ ἀκρίβεια καί στήν Ἑλλάδα καί στήν Εὐρώπη ἔχει στήν οὔγια της τήν λέξη «Κίεβο».

Γενικῶς, ὅσο περνοῦν τά χρόνια, τό εὐρωπαϊκό ὑπόδειγμα τῆς κοινωνικῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς πού προστατεύει τούς πολῖτες, δέχεται ἰσχυρότατα πλήγματα ἐνῷ ὁ καπιταλισμός πιέζεται πάρα πολύ ἰσχυρά στήν ἕδρα του, στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὅπου γιά κάθε 1$ ἀνάπτυξη ἡ Ἀμερική χρειάζεται νά δανειστεῖ 11$. Καταλαβαίνω πώς ὁρισμένοι στό Μαξίμου θεωροῦν ὅτι ἡ ψῆφος τῶν ἀποδήμων μπορεῖ νά μοχλευτεῖ μέ τούς κατάλληλους χρηματοδότες ὑπέρ τῆς Κυβέρνησης. Εἶναι δύσκολη αὐτή ἡ μόχλευση. Καί πάντως δέν θά εἶναι τόσο περίπατος ὅσο νομίζουν αὐτοί οἱ ὁποῖοι τήν ἀποφασίζουν τώρα. Ἀκόμη κι ἄν ἔχουν σκοπό νά τήν ἀξιοποιήσουν καί γιά ἄλλες ὑποθέσεις. Οἱ εὐρωεκλογές θά εἶναι ἕνα πρῶτο πείραμα ἀλλά ὄχι τό ἀποφασιστικό καί τό καταλυτικό.

Τό μεῖζον κατά βάση θά εἶναι οἱ ἐθνικές ἐκλογές. Ἄν ἡ Κυβέρνηση ἐπιμένει μέχρι τότε στήν γνωστή ἀτζέντα μέ τήν ὁποία ἀπεμπολεῖ βασικά ἰδεολογικά χαρακτηριστικά τῆς ταυτότητάς της, καί τά θυμᾶται μόνο ὅταν πιέζεται, τότε τό ἐνδεχόμενο στίς ἑπόμενες ἐθνικές ἐκλογές νά ὑπάρξει δεύτερο ἰσχυρό δεξιό κόμμα ὅπως στήν Γερμανία ὅπου οἱ Χριστιανοδημοκράτες τοῦ CDU προηγοῦνται στίς δημοσκοπήσεις μέ 30% καί τό AFD τῆς νέας δεξιᾶς ἕπεται μέ 22%, εἶναι ὑπαρκτό. Δύσκολο γιά τά ἑλληνικά δεδομένα, ἀλλά ὄχι ἀκατόρθωτο. Οἱ πλάκες τῆς ἱστορίας κινοῦνται ὑπογείως κάθε μέρα χωρίς νά τό καταλαβαίνουμε καλά καλά κι ἐμεῖς οἱ δημοσιογράφοι πού βρισκόμαστε πρό ἐκπλήξεων ὅταν λαμβάνουμε ἐπιστολές ἀπό νέα παιδιά πού μᾶς ζητοῦν «νά κρατᾶμε τήν σημαία τῆς Ἑλλάδας ψηλά». Αὐτό δηλαδή πού τό κεντρικό κράτος …θεωρεῖ ἐθνικιστικό. Γι’ αὐτό ἄς μήν ἐκπλαγοῦμε ἄν στό μέλλον τά πολιτικά κόμματα ἐπικεντρώνουν τίς προεκλογικές τους περιοδεῖες περισσότερο στό Μόναχο, στό Μόντρεαλ, στήν Νέα Ὑόρκη καί στήν Τάμπα παρά στήν Κρήτη καί τήν Πελοπόννησο. Ἤ ἄν οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων στρέψουν τήν προσοχή τους πρός τά ἐκεῖ.

Οἱ ἀνατροπές πού ἔρχονται εἶναι μεγάλες. Οἱ ἀπόδημοι θά ἀλλάξουν τήν ἀτμόσφαιρα. Ὑπό προϋποθέσεις μπορεῖ νά ἀναδειχθοῦν στό βαθύ μέλλον σέ game changer τοῦ συστήματος.

Απόψεις

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

Μανώλης Κοττάκης
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.

Ἐκβιασμός Κασσελάκη: Ἤ ἐγώ ἀρχηγός ἤ νέες ἐσωκομματικές ἐκλογές

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ρεῖ στήν Κουμουνδούρου. Τό μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπρόβλεπτο, καθώς μόνο στήν χθεσινή ἡμέρα εἴχαμε σφοδρή ἐπίθεση καί εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τοῦ κ. Κασσελάκη, ἐν συνεχείᾳ μιά ἐπίπλαστη ἠρεμία πού κατέληξε σέ ἕνα στυγνό ἐκβιασμό τοῦ Προέδρου πρός τά μέλη τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας γιά τό ποιός καί μέ ποιόν τρόπο θά καθίσει στόν θρόνο τοῦ κόμματος.