Οἱ λογαριασμοί Πούτιν

ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ νά κάνει ἀντιπολίτευση ἐκ τοῦ προχείρου στήν Κυβέρνηση…

… ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ὑποστήριξε ὅτι οἱ ἀκριβοί λογαριασμοί τῆς ΔΕΗ φέρουν τό ὀνοματεπώνυμο τοῦ Πρωθυπουργοῦ. Γράφουν ἐπάνω «Κυριάκος Μητσοτάκης». Ἐνοχληθείς ὁ Πρωθυπουργός ἀπό τόν λαϊκισμό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀπάντησε πρῶτα μέσῳ τῆς ἐφημερίδας τό «Βῆμα» καί ἔπειτα μέ τήν δευτερολογία του στό Συνέδριο τῆς ΝΔ, ὅτι αὐτοί οἱ λογαριασμοί δέν φέρουν τό ἐπώνυμό του ἀλλά τό ἐπώνυμο τοῦ πραγματικοῦ ὑπαιτίου τῶν αὐξήσεων, τοῦ Ρώσσου Προέδρου. Εἶναι «λογαριασμοί Πούτιν», ὅπως εἶπε! Κανείς δέν πολυέδωσε σημασία στήν ἀνούσια κοκκορομαχία μεταξύ τῶν δύο πολιτικῶν ἀρχηγῶν –σέ καμμία ἐφημερίδα δέν ἔγιναν τίτλος τά συνθήματά τους– διότι ἦρθε ἡ ἴδια ἡ ζωή καί ἔδωσε μόνη της τήν ἀπάντησή της. Οἱ λογαριασμοί αὐτοί, τό νοιώθει πλέον κάθε Ἕλληνας, τό νοιώθει καί κάθε Εὐρωπαῖος, φέρουν πλήν τοῦ ἐπωνύμου τοῦ Ρώσσου Προέδρου πού ἤρξατο χειρῶν (δικαίων ἤ ἀδίκων θά τό κρίνει ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος) καί τά ἐπώνυμα τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ Τζό Μπάιντεν καί τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας Βολόντυμυρ Ζελένσκυ. Δέν ὑπάρχει πλέον ἀμφιβολία ἐπί αὐτοῦ. Ἡ πρώτη ἔνδειξη ἦταν οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ Ὑπουργοῦ Ἄμυνας κυρίου Ὤστιν τήν περασμένη ἑβδομάδα ὅτι οἱ ΗΠΑ ἐπιδιώκουν ἕναν πόλεμο εἰς μάκρος κατά τῆς Ρωσσίας μέ στόχο τήν στρατιωτική ἐξασθένησή της καί ὄχι τήν ὑπεράσπιση τῆς Οὐκρανίας. Σοβαροί ἀναλυτές τῆς Οὐάσιγκτων ὅπως ὁ Τόμας Φρήντμαν ἐπιτέθηκαν μετά τίς ἐξελίξεις αὐτές στόν Πρόεδρο Μπάιντεν κατηγορῶντας τον γιά «βερμπαλισμό», καί ἀποκάλυψαν ὅτι γιά τίς πρωτοβουλίες αὐτές δέν προηγήθηκε συνεδρίαση τοῦ Συνεδρίου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας! Λίγες μέρες μετά, χθές, οἱ ΗΠΑ ἐνεργοποίησαν πρώτη φορά τήν νομοθεσία τους ἀπό τό 1945 καί ἐνέκριναν κονδύλι ὕψους 40 δισ. δολλαρίων πρός τήν Οὐκρανία γιά τήν ἐνίσχυση τῆς ἄμυνάς της. Ὅλως τυχαίως τήν ἡμέρα πού γινόταν γνωστό αὐτό, ἡ Οὐκρανία ἔκλεινε τήν στρόφιγγα ἑνός ἀγωγοῦ τοῦ ρωσσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Εὐρώπη.

Ἀφοῦ ἡ Εὐρώπη δέν θέλει νά ἀπεξαρτηθεῖ μέ τό καλό ἀπό τήν Ρωσσία, θά ἀπεξαρτηθεῖ μέ τό «ἔτσι θέλω». Ὅποιες καί ἄν εἶναι οἱ συνέπειες γιά τούς λαούς της. Ἔτσι ἀποφάσισαν οἱ σύμμαχοι! Ἔστω καί ἄν τελικῶς ἡ Εὐρώπη θά πληρώσει σέ ρούβλια τόν Πούτιν γιά νά μήν χάσει τήν πρόσβαση στό φυσικό ἀέριο. Κάθε φορά λοιπόν πού πηγαίνετε στό πρατήριο γιά βενζίνη ἤ κοιτᾶτε τούς λογαριασμούς τοῦ ρεύματος πού πέφτουν σάν βόμβες στά σπίτια σας, νά μήν τρομάζετε μέ τήν ὀφθαλμαπάτη! Ναί, φωτογραφίες τοῦ φίλου μας τοῦ Τζό Μπάιντεν εἶναι αὐτές πού θά βλέπετε δίπλα στήν τιμή τῆς ἀμόλυβδης πού σέ νησιά τοῦ Αἰγαίου ἔφθασε νά πωλεῖται μέ 2,5 εὐρώ τό λίτρο. Φωτογραφίες τοῦ Ζελένσκυ εἶναι αὐτές πού θά βλέπετε προσεχῶς στούς λογαριασμούς –οὔτε ὁ Κυριάκος οὔτε ὁ Πούτιν ἔκλεισαν κανέναν ἀγωγό φυσικοῦ ἀερίου μέσα στόν πόλεμο. Οἱ πειρατές τῆς Εὐρασίας τό ἔκαναν! Ἐάν συνεχίσει ἡ κατάσταση ὡς ἔχει σήμερα, ἐάν συνεχίσει τήν κατιοῦσα του τό εὐρώ ἔναντι τοῦ δολλαρίου, ἐάν πάρουν πολύ τά πάνω τους τά ἐπιτόκια ἐντός τοῦ 2022 καί ἐάν γίνει ἡ ἀγορά καταναλωτικῶν ἀγαθῶν ὄνειρο θερινῆς νυκτός, τότε, ναί, μήν ἐκπλαγεῖτε. Τό ξέρει καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός. Καί τήν φωτογραφία τοῦ κυρίου Μητσοτάκη θά δεῖτε στό ἄλμπουμ τῶν εὐθυνῶν, καί τοῦ Προέδρου Μακρόν, καί τοῦ καγκελλαρίου Σόλτς, καί τῆς ἡγετικῆς ὁμάδας τῆς Κομμισσιόν –τῶν φιλόδοξων ἀντιπροέδρων της συμπεριλαμβανομένων, καί τῶν πάντων ὅλων. Τό καλοκαίρι μπορεῖ νά σκεπάσει προσωρινά τά προβλήματα καί τίς εὐθῦνες, ἀλλά ἄν μέχρι τό φθινόπωρο ἡ Εὐρώπη δέν ἔχει βρεῖ τρόπο νά προστατέψει τόν ἑαυτό της ἀπό ἕναν πόλεμο πού ξέσπασε στήν αὐλή της (καί οὖσα τραγικῶς ἀνίκανη ἀπέτυχε νά ἀποτρέψει), ὁ πολιτικός χειμώνας θά εἶναι ἐξαιρετικά βαρύς. Καί εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ ἐμᾶς εἰδικώτερα, πολύ ὡραῖα καί ἐξαιρετικά ἦταν τά ἡρωικά «τελεία καί παῦλα» πού εἶπε ὁ Πρωθυπουργός γιά τίς σχέσεις μας μέ τήν Δύση στό Συνέδριο, ἀλλά ἡ Δύση –τελεία καί παῦλα καί αὐτή– ἄρχισε νά μᾶς «πουλᾶ» as usual πρίν κἄν προσγειωθεῖ τό ἀεροσκάφος τοῦ κυρίου Μητσοτάκη στήν Οὐάσιγκτων –χθές ἡ διοίκηση Μπάιντεν ἔδωσε ἐντολή στό Κογκρέσσο νά ἐγκρίνει τήν ἀναβάθμιση μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F16 στήν Τουρκία! Ἡ σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας μᾶς ἐμάρανε. Καί ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐνέργεια, πολύ ὡραῖες οἱ προοπτικές νά μετατραπεῖ ἡ Ἑλλάς σέ ἐνεργειακό κόμβο τῆς Εὐρώπης ὁλάκερης –μᾶς συνεχάρη καί τό… Ἀλ Τζαζίρα γι’ αὐτό– μέχρι νά γίνει ὅμως αὐτό θά ἔχουν γονατίσει οἱ ἐπιχειρήσεις μας καί τά νοικοκυριά μας ἀπό τό κλείσιμο τῶν ἀγωγῶν μέ εὐθύνη τῆς Οὐκρανίας. Καί μήν ἀκούσω κανέναν νά ψελλίζει ὅτι ὁ ἀγωγός αὐτός ἀφορᾶ μόνο τήν Βόρεια Εὐρώπη καί ὄχι ἐμᾶς, διότι ὅλοι μαζί πληρώνουμε τό μάρμαρο. Ἔφθασε λοιπόν ἡ ὥρα νά καταβάλουμε τό τίμημα γιά τίς αὐταπάτες μας. Καί ἄν μέ 400 δισ. χρέος ἐκτοξευτοῦν ἐντός τοῦ 2022 τά ἐπιτόκια κοντά στό 5% καί ἔχουμε ἀπό τοῦ χρόνου νά πληρώνουμε 20 δισ. εὐρώ τοκοχρεωλύσια ἐτησίως (ἄς κάνουμε τόν σταυρό μας νά μήν συμβεί), νά δῶ τότε πῶς θά μᾶς σώσει ἡ σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας.

Ὁ πόλεμος ἐξελίσσεται. Δυστυχῶς γιά ἐμᾶς ὅμως, ὄχι ὅπως ἡ φασόν ἐνημέρωση τῶν ΜΜΕ τῆς Δύσης ὑποστηρίζει. Δέν ἔχουμε ἀκόμη ὅλη τήν εἰκόνα μπροστά μας. Οἱ κυρώσεις ἐξελίσσονται σέ μπούμερανγκ γιά τήν Εὐρώπη, μετά τήν πληρωμή σέ ρούβλια, ἐνῶ τό δίδυμο Μπάιντεν-Ζελένσκυ κάνει ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι του γιά νά κάνει ἐφιάλτη τήν ζωή μας. Ὅσο γιά τόν Πούτιν: τήν ὥρα πού ἐμεῖς διαβάζουμε ὅτι ἔχει πάρκινσον, ἐπάρατο ἀσθένεια, πεθαίνει καί ἀναζητᾶ τόν διάδοχό του αὐτός, ἀφοῦ κατέλαβε στήν Οὐκρανία μιά ἔκταση ὅσο ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη, κλείνει δουλειές μέ τούς Κινέζους καί τούς Ἰνδούς, στηρίζει τό νόμισμά του καί σχεδιάζει τά ἑπόμενα βήματά του πρός Ἀνατολάς. Πρός Ἀνατολάς, ὄχι πρός Δυσμάς. Ποῦ νά τά διαβάσει κανείς ὅμως αὐτά στίς ἀμερικανικές «Πράβδα» καί στίς εὐρωπαϊκές «Ἰσβέστια»… Ἅμα εἶσαι στήν «σωστή» πλευρά τῆς ἱστορίας, πρέπει νά διαβάζεις καί τά «σωστά» πράγματα! Ποτέ τά «λάθος».

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!