Οἱ γέφυρες μεταξύ ἄκρας δεξιᾶς καί ἄκρας ἀριστερᾶς

ΤΟ πολιτικό σύστημα κατάλαβε τό λάθος του, βγῆκε ἀπό τόν λήθαργό του καί ἄρχισε νά προετοιμάζει τό ἐκλογικό σῶμα γιά τήν πιθανή συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς προσεχεῖς ἐκλογές.

Ἐάν δέν συνέβαινε αὐτό, δέν ὑπῆρχε περίπτωση τρεῖς ἐμβληματικές ἐκπομπές τηλεοπτικῶν σταθμῶν νά ἀσχοληθοῦν -χθές τό πρωΐ- ταὐτοχρόνως μέ τό ἐπίμαχο θέμα. Ἔπεσε γραμμή. Δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά δώσουν βῆμα σέ φιλελεύθερους πανεπιστημιακούς, γιά νά ποῦν τά αὐτονόητα, πού γράφαμε ἀπό αὐτήν ἐδῶ τήν θέση, ὅταν τά σκέπαζε ἡ φοβέρα καί ἡ σκλαβιά, ὅτι δηλαδή τό Σύνταγμά μας δέν ἀπαγορεύει τήν κάθοδο κόμματος στήν Βουλή οὔτε τήν ὑποψηφιότητα ἀνεξαρτήτου μεμονωμένου πού δέν ἔχει καταδικαστεῖ ἀμετάκλητα. Δέν ἐπρόκειτο ποτέ νά περάσει κάν ἡ σκέψη ἀπό τό μυαλό νά μεταδώσουν ἠχογραφημένη συνέντευξη τοῦ νέου ἐπί κεφαλῆς τοῦ κόμματος Κασιδιάρη, ἐπίτιμου εἰσαγγελέα Ἀναστασίου Κανελλόπουλου. Ὑπογραμμίζοντας μάλιστα, τάχα μου καί δῆθεν, τόν ἀποτροπιασμό τους γιά τούς ὑπερσυντηρητικούς δικαστές πού ἔχουμε.

«Σοβαρή Χρυσῆ Αὐγή» δέν ἤθελε τό σύστημα; «Σοβαρή Χρυσῆ Αὐγή», τοῦ χεριοῦ του, ἐπιδιώκει νά ἔχει. Ἄς μήν θεωρήσει κανείς ὅτι ἔπιασε ὁ πόνος γιά τήν Δημοκρατία καί τό Σύνταγμα τό πολιτικό μας σύστημα. Ἀντιθέτως. Ἁπλῶς κατέστη μέ τόν καιρό κοινή πεποίθηση ὅτι, ἄν τυχόν ἀπαγορευτεῖ παρά τό Σύνταγμα ἡ κάθοδος κόμματος στίς ἐκλογές, τότε θά κινδυνεύσει τό κῦρος τῶν ἐκλογῶν στό Ἐκλογοδικεῖο καί στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θά γίνει ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ρεζίλι τῶν σκυλιῶν. Ἔγινε εὐθέως ἀντιληπτό ὅτι σέ κάθε περίπτωση ἡ προσεχής τετραετία δέν θά εἶναι καθαρή καί γεμάτη ἀλλά θά δύναται νά διακοπεῖ ἀνά πᾶσα στιγμή, σέ χρόνο πού δέν θά ἐλέγχει τό πολιτικό σύστημα, ἀπό πιθανή ἀπόφαση γιά ἐπανάληψη τῶν ἐκλογῶν λόγῳ ἀπαράδεκτης μή συμμετοχῆς κόμματος στίς ἐκλογές.

Τούτων δοθέντων, ἐδόθη ἀπό ψηλά σῆμα γιά ψυχολογική προετοιμασία τῶν πολιτῶν γιά τήν πολιτειακή «κωλοτούμπα» ἀπό πρόθυμους καί γενναίους «αὐτοφωράκηδες» τῶν ἑλληνικῶν ΑΕΙ. Ἐδῶ πού φθάσανε τά πράγματα ὅμως, ἡ ἔκβαση τῆς μάχης στό πρῶτο τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου μπορεῖ νά μήν ἀποδειχθεῖ καί εὔκολη. Τί νομίζετε; Ψηφίζεις ἕναν νόμο, δημιουργεῖς ἀσφυκτική ἰδεολογική ἀτμόσφαιρα γιά νά ἐπηρεάσεις, δεσμεύσεις, διευκολύνεις τούς δικαστές νά ἀποφασίσουν κατά τά γοῦστα σου καί μετά ξαφνικά ἀλλάζεις γνώμη; Δέν γίνονται ἔτσι αὐτά! Ἡ ἔκβαση τῆς νομικῆς μάχης θά εἶναι δύσκολη γιά τόν ἑξῆς λόγο: Ὅσοι εἶναι οἱ ἐπισπεύδοντες ὑπέρ τῆς ἀνακήρυξης τοῦ κόμματος «Ἕλληνες» ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἀπό τόν φόβο τῆς ἔνστασης κατά τοῦ κύρους τῶν ἐκλογῶν καί τῆς ἐπανάληψής τους, ἄλλοι τόσοι εἶναι καί οἱ ἐπισπεύδοντες ὑπέρ τῆς μή ἀνακήρυξης τοῦ κόμματος αὐτοῦ μέ ἰδεολογικά κριτήρια ἀντισημιτισμοῦ. Ἡ ἀνακήρυξη τοῦ κόμματος «Ἕλληνες» εἶναι ἐσωτερικό θέμα, ἀλλά εἶναι καί διεθνές θέμα. Ἐσωτερικό γιατί στήν πατρίδα μας ἤδη ὁ Πρόεδρος τοῦ Κοινοβουλίου, Κώστας Τασούλας, καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβέρνησης, Παναγιώτης Πικραμμένος, ἔχουν προειδοποιήσει τήν Κυβέρνηση γιά τήν ἀντισυνταγματικότητα τῆς πρόσφατης ρύθμισης τοῦ νόμου 5019/2022. Γεωπολιτικό, διότι χῶρες τῆς Μεσογείου πού ἀποστρέφονται τήν παρουσία στήν Βουλή κομμάτων πού ὑβρίζουν τήν ἱστορία τους, ἐμμένουν στήν ἀπαγόρευση. Ἐδῶ πού φθάσαμε λοιπόν, στό σημεῖο πού εἴμαστε, τό πολιτικό μας σύστημα, πού ὑποστήριξε στό σύνολό του τήν ἀπαγόρευση τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές, καί ἡ ΝΔ εἰδικότερα, πού εἰσηγήθηκε τήν ἐπίμαχη νομοθετική ρύθμιση, εἶναι μονά ζυγά χαμένοι.

Ἐάν συμμετάσχει τό κόμμα Κασιδιάρη καί μπεῖ στήν Βουλή, μπαίνει φιτίλι στήν σταθερότητα καί τήν αὐτοδυναμία, χωρίς ὡστόσο νά φταίει αὐτό τό ἴδιο. Ἐάν δέκα ὁλόκληρα χρόνια, ὅσα πέρασαν ἀπό τήν σύλληψη καί πρώτη φυλάκιση τῶν στελεχῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς, ἡ πολιτική μας τάξη ἀποδόμησε τήν δημοκρατία -ἕως καί οἱ ἐκλογές προκηρύχθηκαν ἀπό τόν πρωθυπουργό κατά παράβαση τοῦ ἄρθρου 41 παράγραφος 2 στό Ὑπουργικό Συμβούλιο καί ὄχι ὕστερα ἀπό συνάντηση μέ τήν θεσμικῶς ἐλαχίστη Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας- φταῖνε, ἄραγε, ὁ Κασιδιάρης καί οἱ «Ἕλληνές» του, πού ὑπάρχουν; Ἤ ὁ κακός μας ὁ καιρός; Μά, τό ἴδιο τό σύστημα τούς ἔδωσε αἰτία ὕπαρξης!

Ἐάν πάλι ἀπαγορευτεῖ ἡ συμμετοχή του στίς ἐκλογές μέ τήν κατηγορία τῆς ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης, πέραν τῶν μελλοντικῶν προβλημάτων κύρους τῶν ἐκλογῶν, εἶναι βέβαιον τό ἑξῆς: Ἡ ἀπαγόρευση θά φουντώσει τήν ἀντισυστημική ἀντίδραση, ἡ ὁποία δέν ξέρουμε, ἀγνοοῦμε τί διάσταση μπορεῖ νά πάρει.

Ὁ ἀριστερός χρυσαυγητισμός τοῦ Πολάκη εἶναι, σύμφωνα μέ τίς διαθέσιμες ἀπόρρητες μετρήσεις, πολύ δημοφιλής στούς ὀπαδούς τοῦ κόμματος «Ἕλληνες», πού θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους ἀντισυστημικούς καί ὄχι ναζί. Καί στήν νέα ἐποχή, οἱ ἀποστάσεις μεταξύ ἄκρας δεξιᾶς καί ἄκρας ἀριστερᾶς διανύονται μέ μεγάλη εὐκολία. Γι’ αὐτό, ἐπιμένω αὐτές τίς μέρες ὅτι, παρά τήν σκανδαλολογία γιά τό ἄν ἔλαβε ἐπιστρεπτέα ἡ ἐπιχείρηση τοῦ Ραγκούση στήν Πάρο, τό κλῖμα δέν ἰσιώνει ἀκόμη.

ΥΓ: Ὅταν θεωρεῖς νόμιμο καί ἠθικό νά εἰσπράττεις ἀπό τό Ὑπουργεῖο Γεωργίας ἀγροτική ἐπιδότηση γιά τό λάδι πού παράγεις μέ τήν μορφή «δικαιωμάτων», δύνασαι νά καταγγέλλεις τόν ἀντίπαλό σου ἐπειδή εἰσπράττει ἐπιστρεπτέα προκαταβολή ἀπό τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν;

Τά σκέπτεστε πολύ αὐτά πρίν τά διαρρεύσετε;

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!