Οἱ ἀπόδημοι καί ὁ πατριωτικός χῶρος

Ἀφορμή γιά εὐρύτερες διεργασίες ἡ κρίση στούς Σπαρτιᾶτες

O Eμφύλιος πόλεμος πού ξέσπασε πλέον ἀνοιχτά στίς τάξεις τοῦ νεόκοπου κόμματος «Σπαρτιᾶτες», ἀποτελεῖ ἀφορμή γιά εἰδικότερο καί γενικότερο προβληματισμό. Γιά εἰδικότερο διότι τήν τελευταία ἑβδομάδα ἀποκαλύπτεται ὅτι τό μόρφωμα αὐτό, πού ἔλαβε σχῆμα κόμματος στίς τελευταῖες ἐκλογές, ἐξελίσσεται ταχέως σέ πυλῶνα τοῦ συστήματος, ἐνάντια στίς ἐπιθυμίες 250.000 πολιτῶν, πού τό ἔστειλαν στό κοινοβούλιο γιά νά κάνει ἀντιπολίτευση. Δυναμική ἀντιπολίτευση.

Χθές ἕνας βουλευτής τοῦ κόμματος διαφοροποιήθηκε ἀπό τήν γραμμή καί ἐξέφρασε δημοσίως τήν στήριξή του πρός τυχόν ὑποψηφιότητα τοῦ ἐγκλείστου Ἠλία Κασιδιάρη γιά τόν Δῆμο Ἀθηναίων. Εἶναι τό τελευταῖο πού θά ἐπιθυμοῦσε ὁ Κώστας Μπακογιάννης. Θά ὁδηγοῦσε τήν ἀναμέτρηση σέ ἀπρόοπτο δεύτερο γῦρο. Προχθές τό κόμμα αὐτό ἄλλαξε στάση τήν τελευταία στιγμή καί ἀπό ἐκεῖ πού εἶχε δηλώσει ὅτι θά ὑπερψηφίσει τό νομοσχέδιο Μητσοτάκη γιά τήν ψῆφο τῶν ἀποδήμων, ἐν τέλει δήλωσε «παρών» καί στήν οὐσία τό καταψήφισε. Στήν πραγματικότητα λοιπόν, ὅπως ἀποκαλύπτεται, στίς τάξεις τοῦ μορφώματος αὐτοῦ σοβεῖ ἕνας ἐσωκομματικός πόλεμος. Ὁ ἱδρυτής του, Ἠλίας Κασιδιάρης, πασχίζει ἀπό τήν φυλακή νά ἐπιβάλει τήν γραμμή σέ ἕνα κόμμα πού δέν θά ἦταν στήν Βουλή, ἄν ὁ ἴδιος δέν εἶχε κάνει δημόσια ὑπόδειξη πρός τόν ἑλληνικό λαό· ὅσοι τό ἐκπροσωποῦν ὅμως στά ἕδρανα, σταδιακά ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό ἐκεῖνον. Παρά τό χθεσινό κείμενο τῶν ὑπογραφῶν οἱ ἐντυπώσεις παραμένουν. Ποιός εἶναι ὁ πραγματικός ἀρχηγός τῶν «Σπαρτιατῶν» ἡ ἴδια ἡ ζωή θά τό δείξει. Ἀλλά οἱ σπασμοί τό τελευταῖο εἰκοσιτετράωρο γιά τό ἄν τό κόμμα θά ὑποστηρίξει τήν ὑποψηφιότητα Κασιδιάρη ἤ ἄν θά στηρίξει τήν ψῆφο τῶν ἀποδήμων, δείχνει ὅτι στό ἐσωτερικό του γίνεται… χαμός.

Ἐάν τό κόμμα αὐτό συνεχίσει τήν πορεία του ὡς συστημικό μέσα στό κοινοβούλιο –καί ἄς ἐξακολουθεῖ ἡ Κυβέρνηση καί ἡ Προεδρία τῆς Δημοκρατίας νά τό ἀντιμετωπίζουν ὡς ἀντισυστημικό καί νά τό ἀποκλείουν ἀπό ἐκδηλώσεις γιά δικούς τους προφανεῖς λόγους– ἀργά ἡ γρήγορα αὐτό θά γίνει ἀντιληπτό ἀπό ὅλους ὅσοι τόν ψήφισαν, μέ ἄμεσες συνέπειες στίς εὐρωεκλογές (σέ περίπτωση πού κατέλθει σέ αὐτές). Τό ζήτημα εἶναι, καί πᾶμε τώρα στό γενικότερο, ὅτι ὑπάρχει πρόωρη διεργασία στόν λεγόμενο ἐθνικιστικό πατριωτικό χῶρο, ἡ ὁποία θά ἐπηρεάσει συνολικά ὅλα ὅσα συμβαίνουν στά δεξιά τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος. Ὁ Κασιδιάρης ἀντιλαμβάνεται ὀδυνηρά αὐτές τίς μέρες ὅτι ἡ δικαστική του περιπέτεια μέσα στίς φυλακές μπορεῖ νά εἶναι τελικῶς μακρά καί ὄχι τόσο σύντομος ὅσο θά ὑπολόγιζε, λόγῳ ἐξωτερικῶν παρεμβάσεων. Γενικότερα, τυχόν ἀποφυλάκισή του θά γινόταν ζήτημα διεθνοῦς πολιτικῆς, πού θά ἐξέθετε τήν Κυβέρνηση σέ συγκεκριμένα φιλικά πρός αὐτήν κέντρα.

Οἱ ψηφοφόροι του, ἀπό τήν ἄλλη, παρατηρῶντας τήν στάση τοῦ κόμματος πού ψήφιζαν, ἀργά ἡ γρήγορα θά ἀρχίσουν νά ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό αὐτό, ἄν συνεχίσει ἔτσι. Καί δέν εἶναι λίγοι. Οἱ πιθανότητες νά ἐπιτραπεῖ, ἄλλως τε, στόν Κασιδιάρη νά εἶναι ὑποψήφιος δήμαρχος Ἀθηναίων, εἶναι ἐλάχιστες. Ἡ Κυβέρνηση ἐνεργοποιεῖ ἄρθρο τοῦ δημοτικοῦ κώδικα γιά νά ἀπαγορεύσει ἐκ νέου τήν κάθοδο πρωτοδίκως καταδικασθέντος γιά ἐγκληματική ὀργάνωση στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές. Στίς ὁποῖες δέν ἰσχύουν τά κωλύματα τοῦ Συντάγματος γιά τίς ἐθνικές ἐκλογές. Εἶναι εὐχερέστερος ὁ ἀποκλεισμός.

Θά ἦταν εὔκολο νά κάνουμε ἀπό τώρα ὑποθέσεις ἐργασίας γιά τό τί θά συμβεῖ ἐάν ὁ κόσμος πού στηρίζει αὐτό τό κόμμα, ἀρχίσει νά ἀποστασιοποιεῖται. Καί νά λέμε πρός τά ποῦ θά κατευθυνθεῖ. Στήν «Ἑλληνική Λύση», στήν «Νίκη», στήν ὁποία ἔδειξε τήν προτίμησή του στόν πρῶτο γῦρο τῶν ἐκλογῶν περισσότερο; Ἀλλοῦ; Καί τά δύο αὐτά μικρά κόμματα, ἄλλως τε, θά κριθοῦν σέ βάθος χρόνου γιά τό ἄν καί κατά πόσον μποροῦν νά σηκώσουν στίς πλάτες τους τό βάρος τῶν προσδοκιῶν τῶν πολιτῶν καί τήν ἄσκηση ἐθνικῆς κοινωνικῆς ἀντιπολίτευσης. Μπορεῖ ναί, μπορεῖ ὄχι.

Ἡ παράμετρος πού θά θέλαμε νά εἰσαγάγουμε στήν δημόσια συζήτηση γιά γενικότερο προβληματισμό εἶναι ἡ ψῆφος τῶν ἀποδήμων. Θεωρητικά ἡ Νέα Δημοκρατία θά σαρώσει ἐκεῖ. Ὡστόσο, κάτι πού ἀντιλαμβανόμαστε ἐμεῖς, ἀπό τήν διαρκῆ ἐπαφή τῆς ἐφημερίδας μας μέ τούς ἀποδήμους Ἕλληνες τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Αὐστραλίας καί τῆς Γερμανίας, εἶναι ὅτι οἱ ἀπόδημοι δέν εἶναι δεδομένοι.

Εἶναι ἰσχυρότατα πατριῶτες. Ἡ μεγαλύτερη ἀντίδραση στήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἐκδηλώθηκε στίς τάξεις τους. Καθετί πού γράφουμε γιά τά ἐθνικά θέματα, σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς συνάντησε ἰσχυρότατες ἀντιδράσεις, ὅταν, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του, ἐπιχείρησε νά κάνει ἐντυπωσιακό ἄνοιγμα στόν Πρόεδρο Ἐρντογάν. Πολλοί ἀπόδημοι ἄρχισαν προσωρινῶς νά ἐκκλησιάζονται σέ ρωσσικές ἐκκλησίες! Οἱ ἀπόδημοι εἶναι, ἐπίσης, ἰσχυρά συντηρητικοί, Ρεμπουμπλικάνοι καί δέν ἐνθουσιάζονται καθόλου ἀπό τίς φιλελεύθερες ἀτζέντες γιά τά δικαιώματα, ἄς μήν γίνω συγκεκριμένος ἐπί ποίων θεμάτων γιά τήν ὥρα. Στήν πραγματικότητα λοιπόν, μπορεῖ τόσο στίς εὐρωεκλογές ὅσο καί στό μέλλον νά ἀποτελέσουν τόν ἀστάθμητο παράγοντα τῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων.

Ἡ Κυβέρνηση νομοθέτησε, ὑπολογίζοντας ὅτι μπορεῖ μέσῳ τῶν 600.000 ἀποδήμων νά καλύψει τήν φθορά πού θά προκαλέσουν στό ἐσωτερικό τά ἐθνικά θέματα καί ὄχι μόνο (βαριά ἐπώδυνη συμφωνία συμβιβασμοῦ μέ τήν Τουρκία), ὡστόσο μπορεῖ νά ἀνακαλύψει στό μέλλον, ὅτι οἱ ριζωμένες ἀντιλήψεις πού ἔχουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μέσα τους γιά τήν πατρίδα, ἴσως νά ἀποτελέσουν κινητήριο δύναμη γιά ἀλλαγές καί ἀνατροπές. Σέ πρώτη φάση γιά τήν ἀνασύνταξη τοῦ χώρου πέραν τῆς Δεξιᾶς, σέ μακροπρόθεσμο ἐπίπεδο σέ νέες λεωφόρους πέραν τῆς Δεξιᾶς καί τῆς Ἀριστερᾶς. Ἡ «Νίκη» τό κατάλαβε καί, γι’ αὐτό, ὑπερψήφισε τό νομοσχέδιο. Τό ἴδιο καί ἡ Ζωή. Ἐάν συνεχίσουν, ὅμως, τήν ἴδια φρόνιμο στάση, θά τούς ξεπεράσει ἡ ἴδια ἡ… ζωή.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.