Οἱ ἀντιφάσεις τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ

Πληρώνουμε ἀκριβό ρεῦμα-βενζίνη καί στέλνουμε ὅπλα στήν Οὐκρανία, γιά νά μήν ἐξευτελιστεῖ ὁ Ζελένσκυ διά τῆς συνθηκολογήσεως!

Καλός ἦταν ὁ κύριος Μητσοτάκης στήν συνέντευξη πού παραχώρησε στήν ΕΡΤ, στόν ἀγαπητό συνάδελφο Γιῶργο Κουβαρᾶ. Ἄνετος, μετρημένος, ἐπικοινωνιακά σωστός. Μέ αὐτοπεποίθηση. Ἡ παρέμβασή του περιεῖχε εἰδήσεις. Ἀλλά καί ἀντιφάσεις. Μεγάλες ἀντιφάσεις. Εἰδήσεις διότι, ἄν παρατηρήσει κανείς πῶς τοποθετεῖται ὁ Πρωθυπουργός μέσα στόν χρόνο, θά διαπιστώσει ὅτι ἀπό συνέντευξη σέ συνέντευξη καί ἀπό παρέμβαση σέ παρέμβαση ξεδιπλώνει τήν στρατηγική τῶν πρόωρων ἐκλογῶν, χωρίς νά ὁμολογεῖ ὅτι θά πάει σέ πρόωρες ἐκλογές. Καί ὅμως, μέ τά σημερινά δεδομένα, μᾶς τό φωνάζει ὅτι θά πάει. Ἡ στρατηγική αὐτή ἄρχισε νά ξεδιπλώνεται στό συνέδριο οἰκονομικοῦ περιοδικοῦ, ὅπου ὁ κύριος Μητσοτάκης προσχώρησε γιά πρώτη φορά στό σενάριο τῶν κυβερνήσεων συνεργασίας, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅτι πρωθυπουργός θά τοποθετεῖται ὁ ἀρχηγός τοῦ πρώτου κόμματος. Ὅπως παντοῦ στήν Εὐρώπη. Κλιμακώθηκε σέ πρόσφατη παρέμβασή του, ὅταν ὑποστήριξε ὅτι ἡ τοξικότητα στόν δημόσιο βίο κάνει κακό στόν τόπο, ἰδιαίτερα ἄν ἔχουμε μακρά προεκλογική περίοδο. Καί κορυφώθηκε προχθές στήν ΕΡΤ, ὅπου ὑποστήριξε ὅτι ἡ ἁπλῆ ἀναλογική καί ἡ ἀστάθεια πού προκαλεῖ, εἶναι ἐμπόδιο γιά τήν κατάκτηση τῆς περίφημης ἐπενδυτικῆς βαθμίδας.

Τί μένει γιά τήν προκήρυξη τῶν πρόωρων ἐκλογῶν; Νά προστεθοῦν στά ἐπιχειρήματα τῆς τοξικότητας καί τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς ἡ ἑλληνοτουρκική κρίση καί ἡ ἐνεργειακή κρίση. Τό μόνο ἀσθενές σημεῖο στήν στρατηγική τοῦ κυρίου Μητσοτάκη εἶναι ἡ λογική ἀπαίτησή του γιά διπλές ἐκλογές. Ἄν μετά τίς πρῶτες ἐκλογές τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ τῆς χώρας ἐξακολουθήσουν, συνεπείᾳ τοῦ πολέμου καί τῶν δυσμενῶν ἐξελίξεων στίς ΗΠΑ, νά κινοῦνται στήν σφαῖρα τοῦ 5% καί ἄν ἕως τότε οἱ Τοῦρκοι δέν ἔχουν κάνει τήν κίνησή τους, ἀλλά θά καιροφυλακτοῦν νά κτυπήσουν μεταξύ πρώτων καί δεύτερων ἐκλογῶν, τότε γιά ποιές ἐπαναληπτικές ἐκλογές θά μιλᾶμε; Μέ τά ἐπιτόκια στόν Θεό καί τόν Ἐρντογάν στά κάγκελα; Θά δικαιωθεῖ ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος -ἡ μετεγγραφή τοῦ ὁποίου στήν ΝΔ «ψήνεται»- ὁ ὁποῖος ἔχει ταχθεῖ ὑπέρ τῆς συγκρότησης κυβέρνησης ἀπό τίς πρῶτες ἐκλογές.

Ἐκτός ἀπό εἰδήσεις ὅμως, ἡ συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ περιεῖχε καί ἀντιφάσεις. Σέ ὅλη τήν διάρκειά της, ὁ κύριος Μητσοτάκης περιέγραφε γιατί τά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει ἡ οἰκονομία μας εἶναι εἰσαγόμενα, ἀπότοκα τοῦ πολέμου καί ὄχι προϊόν ἐσωτερικῆς κρίσης. Στό διά ταῦτα ὅμως, μᾶς ἄφησε ἐμβρόντητους, ὑποστηρίζοντας ὅτι στόχος τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἶναι νά μήν συνθηκολογήσουν οἱ Οὐκρανοί, γι’ αὐτό καί τούς ἐξοπλίζουμε. Ἤτοι: ὁ πόλεμος μᾶς κάνει ζημιά, ἀλλά γιά νά μήν ἡττηθεῖ ἡ Οὐκρανία καί ἐξευτελιστεῖ ὁ Ζελένσκυ, συνεχίζουμε τόν πόλεμο! Εἰς βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ!

Πρός ἐπίρρωσιν τῶν ἰσχυρισμῶν μας ὅτι ἡ πρωθυπουργική τοποθέτησις γέμει ἀντιφάσεων, σταχυολογῶ. Στήν ἐρώτηση Κουβαρᾶ «ἄν θά στέλνει ἡ Ἑλλάς ἐπ’ ἀόριστον ὅπλα στήν Οὐκρανία», ὁ κύριος Πρωθυπουργός ἀπάντησε: «Μέ ρωτήσατε γιά πόσο καιρό καί γιατί τό κάνουμε. Τό κάνουμε γιά νά μπορέσουμε νά δώσουμε στήν Οὐκρανία τήν δυνατότητα νά μπορέσει κάποια στιγμή νά διαπραγματευτεῖ μέ τήν Ρωσσία μέ τούς καλύτερους δυνατούς ὅρους. Δέν θά ἐπιβάλουμε ἐμεῖς εἰρήνη στήν Οὐκρανία. Οἱ ἴδιοι οἱ Οὐκρανοί πρέπει νά ἀποφασίσουν μέ ποιόν τρόπο θά συζητήσουν μέ τή Ρωσσία. Ἀλλά γιά νά τό κάνουν αὐτό, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀνίσχυροι στό πεδίο, γιατί ἀλλιῶς δέν θά μιλᾶμε γιά εἰρήνη. Θά μιλᾶμε γιά συνθηκολόγηση». Στήν διευκρινιστική ἐρώτηση «ἐσεῖς, δηλαδή, θεωρεῖτε ὅτι γιά νά τελειώσει αὐτός ὁ πόλεμος, πρέπει νά ἡττηθεῖ ὁ Πούτιν;», ὁ κύριος Μητσοτάκης ἀπάντησε τό ἑξῆς καταπληκτικό: «Ἤ τοὐλάχιστον δέν θά πρέπει νά ἡττηθεῖ ἡ Οὐκρανία». Καί ἀφοῦ ὁ κύριος Μητσοτάκης ἐπιχειρηματολόγησε ἐπί μακρόν γιατί πρέπει νά ἀποστέλλουμε ὅπλα καί γιατί πρέπει νά παραταθεῖ ὁ πόλεμος -ὁμολογῶντας στήν οὐσία ὅτι ὁ Ζελένσκυ ἔχει ἤδη ἡττηθεῖ καί ἀναζητεῖται λύση πού νά τόν γλυτώνει ἀπό τόν ἐξευτελισμό- ὁ Πρωθυπουργός ἄρχισε νά ἀπαριθμεῖ τίς συνέπειες τοῦ πολέμου γιά τήν οἰκονομία μας!

Κωδικοποιῶ φράσεις τοῦ κυρίου Μητσοτάκη: «Καί φυσικά αὐτός ὁ πόλεμος δέν ἔχει ἁπλᾶ τραγικές ἐπιπτώσεις στό πεδίο. Μιλᾶμε γιά πόλεμο, στόν ὁποῖο ἐμπλέκεται μία χώρα ἡ ὁποία εἶναι ἀπό τούς μεγαλύτερους παραγωγούς ἐνέργειας (…), πού εἶναι μεγάλος ἐξαγωγέας σιτηρῶν καί τροφίμων στήν παγκόσμια οἰκονομία.(…) Εἴμαστε αἰσιόδοξοι γιά τίς προοπτικές τῆς οἰκονομίας ἀλλά θά ὑπάρχουν καί δυσκολίες. (…) Βρισκόμαστε ἀντιμέτωποι μέ τήν μεγαλύτερη ἄνοδο τοῦ πληθωρισμοῦ παγκοσμίως, ἐδῶ καί σαράντα χρόνια.(…) Ὁ πληθωρισμός ἐκδηλώθηκε κατ’ ἀρχάς μέ αὐξημένες τιμές ἐνέργειας. Γιατί; Διότι ξέφυγαν οἱ τιμές τοῦ φυσικοῦ ἀερίου». Στήν δέ ἐρώτηση ὅτι, σύμφωνα μέ τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης « δέν πληρώνουμε τόν πόλεμο ἀλλά ρῆτρα Μητσοτάκη», ὁ Πρωθυπουργός ἀπάντησε ὅτι γιά τήν ἔκρηξη τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας φταίει ὁ πόλεμος, τήν παράταση τοῦ ὁποίου κατά τά ἄλλα ὑποστηρίζει! Ἰδού τί εἶπε: «Ἔτσι εἶναι, ἄν ἔτσι τό πιστεύει (ὁ Τσίπρας), τί νά σᾶς πῶ! Μά ὅταν αὐξάνεται δέκα φορές, γιατί ἔχει αὐξηθεῖ δέκα φορές ἡ τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου καί χρειαζόμαστε φυσικό ἀέριο γιά τήν ἠλεκτροπαραγωγή, πῶς δέν θά ἔχουμε αὔξηση στό τελικό προϊόν;».

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον: Ἐννοεῖται πώς ἡ θέση τοῦ κυρίου Πρωθυπουργοῦ πώς ἡ Εὐρώπη ἐξοπλίζει τήν Οὐκρανία γιά νά γλυτώσει τήν συνθηκολόγηση καί νά μήν ἡττηθεῖ ἀπέχει μακράν ἀπό τίς θέσεις πού ἀνέπτυξαν προσφάτως ὁ Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν καί ὁ Γερμανός Καγκελλάριος Σόλτς, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔγινε στόχος ἐπιθέσεως ἀπό τόν Πρόεδρο Ζελένσκυ. Ἀπέχουν, τέλος, ἀπό τίς θέσεις πού διατύπωσε προσφάτως στό Μέγαρο Μουσικῆς ὁ πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ζήτησε τόν τερματισμό τοῦ πολέμου, γιά νά παύσουν οἱ εὐρωπαϊκές οἰκονομίες καί κοινωνίες νά πληρώνουν τά σπασμένα του…

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ