Νέο πραξικόπημα Ἀλέξη Τσίπρα

AΝ ἔχει κανείς τήν ὑπομονή νά ἀνατρέξει στίς δηλώσεις τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα …

… γιά τήν διαπραγμάτευση τοῦ μνημονίου στό πρῶτο ὀκτάμηνο τοῦ 2015 καί νά τίς συσχετίσει μέ τό πρόσφατο δημοσίευμα τῆς Deutsche Welle γιά τήν μυστική του συνεννόηση μέ τήν Γερμανία τά ἔτη 2013-2014, τότε ἔχει πολύ καλές πιθανότητες νά προβλέψει πῶς θά ἐξελιχθεῖ ἡ μάχη γιά τόν μετασχηματισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ νέο κόμμα: Θά κλείσει μέ πραξικόπημα τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἰς βάρος τῶν ἐναπομεινάντων συνιστωσῶν, μέ ἀλλαγή καταστατικοῦ, μέ ἐκλογή ἀρχηγοῦ ἀπό τήν βάση καί πιθανῶς μέ ἀποχωρήσεις ἱστορικῶν στελεχῶν. Κάθε φορά πού ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀντιμετωπίζει μία πρόκληση πού μπορεῖ νά ἔχει ὡς κατάληξη τήν διάσπαση ἤ τήν κρίση στό κόμμα, πρῶτα λαμβάνει τήν ἀπόφαση πού θέλει μέσα του, μετά ἀρχίζει παρασκηνιακά νά τήν δουλεύει, δημοσίως τήν διαψεύδει, δίνει χρόνο στόν χρόνο, φθείρει ὅσους διαφωνοῦν, τούς ἀποδυναμώνει καί, στό τέλος, ἐπιβάλλεται χωρίς νά χρεώνεται κόστος.

Δεῖτε τί ἔγινε τό 2013-2015, δεῖτε τί γίνεται καί τώρα. Τό 2015 ὁ Τσίπρας γνώριζε μέσα του πώς θά ἀναγκαστεῖ νά ὑπογράψει μνημόνιο, ἀλλά τόν ἀπασχολοῦσε βαθιά πῶς θά γίνει ἡ διάσπαση μέ τό Ἀριστερό Ρεῦμα (πού τόν ἀνέδειξε στήν ἡγεσία) χωρίς νά τήν χρεωθεῖ. Καί βεβαίως χωρίς νά «πληγωθεῖ». Πρῶτα πῆγε ὁ ἴδιος στόν Σώυμπλε τό 2013 καί τάχθηκε ὑπέρ τοῦ εὐρώ. Ἔπειτα ἄνοιξε δίαυλο μέ τήν γερμανική πρεσβεία στήν Ἀθήνα καί ἔστειλε τούς Χουλιαράκη, Σταθάκη, Παππᾶ στό Βερολῖνο νά περάσουν τίς ἐξετάσεις τοῦ Ἄσμουσσεν. Ὅταν οἱ Γερμανοί ἔρριξαν τόν Σαμαρᾶ ἤξεραν πώς ὁ Τσίπρας δέν φεύγει ἀπό τό εὐρώ. Τέλος, ὁ ἴδιος ὁ Τσίπρας τόν Μάρτιο τοῦ 2015 πέρασε τήν ἑπτάωρη ἀνάκριση Μέρκελ (σύμφωνα μέ τήν Deutsche Welle) καί ἡ Καγκελλάριος πείστηκε ὅτι ὁ «μικρός πού μαθαίνει γρήγορα» δέν θέλει νά βγάλει τήν Ἑλλάδα ἀπό τό εὐρώ. Ἐνῶ ἔξω ἔκανε αὐτά, στήν Ἑλλάδα δημιουργοῦσε ἐσκεμμένα σύγχυση ὡς πρός τίς προθέσεις του, καθώς 35 «κομμουνιστογενεῖς» Βουλευτές του ἦταν ἀναφανδόν ὑπέρ τῆς ρήξης. Ὁ ἴδιος, κρυψίνους, μιά ἔλεγε τό ἕνα καί μιά τό ἄλλο. Ὁ ἀναλώσιμος Βαρουφάκης ἔμπαινε καί ἔβγαινε ἀπό τήν διαπραγμάτευση ἀναλόγως σκοπιμοτήτων. Τσακαλῶτος καί Χουλιαράκης ἦταν σέ ἀνοικτή γραμμή μέ τίς Βρυξέλλες. Λαφαζάνης καί Ζωή ἦταν διαρκῶς στά κάγκελα. Τήν κρίσιμη στιγμή ὁ Τσίπρας ἔκανε τό μεγαλειῶδες κόλπο. Προκήρυξε δημοψήφισμα. Οἱ σκληροί πίστεψαν ὅτι τό κάνει γιά νά βγάλει τήν Ἑλλάδα ἀπό τό εὐρώ. Ἀλλά τό δημοψήφισμα ἔγινε γιά νά μείνει ὁ Ἀλέξης στήν καρέκλα του. Ὄχι γιά τό εὐρώ. Μέ τό 62% τοῦ λαοῦ στό πλευρό του ὁ Τσίπρας ἔβαλε ὑπογραφή στό μνημόνιο, παίρνοντας βελούδινο διαζύγιο ἀπό τό Ἀριστερό Ρεῦμα. Καί βεβαίως δέν χρεώθηκε τήν πρώτη μεγάλη διάσπαση μετά τίς προηγούμενες τοῦ ’68 καί τοῦ ’89.

Δεῖτε τί κάνει τώρα γιά τήν μετεξέλιξη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σέ νέο κόμμα. Πρῶτα ἔλαβε τήν ἀπόφαση τοῦ μετασχηματισμοῦ μέ τήν ἰσχύ τοῦ 31,5%, χωρίς νά ρωτήσει κανέναν. Τήν βραδιά τῶν ἐκλογῶν. Ἔπειτα ἄρχισε προετοιμασία γιά τήν ἐκλογή Προέδρου ἀπό τήν βάση. Μαθαίνω ὅτι εἶναι σέ ἐπαφή μέ τόν ἄλλοτε συνεργάτη τοῦ Γιώργου Παπανδρέου Θόδωρο Καροῦνο, πού ὀργάνωσε τήν ἐσωκομματική ἐκλογή ἀρχηγοῦ στό ΠΑΣΟΚ τό 2004. Ἔβαλε τό θέμα στήν ἀτζέντα. Ταυτόχρονα τέθηκε στήν ἀτζέντα καί τό ζήτημα τῆς ἀντικατάστασης Γραμματέα μέ ἄρθρα ἔγκριτων πασοκογενῶν ἀναλυτῶν πού σέ κανονικές ἐποχές θά περνοῦσαν ἀπαρατήρητα καί δέν θά ἐθεωροῦντο ἀπόπειρα στοχοποίησης. Ἀφοῦ ἐνεγράφη στήν ἡμερήσια διάταξη ἡ ἐκλογή ἀρχηγοῦ καί ἡ ἀντικατάσταση Γραμματέα, ἄρχισε ἡ διαδικασία τῆς φθορᾶς. Δόθηκε κάλυψη στόν Σκουρλέτη, ἀλλά ἰσότιμη μέ ἄλλα στελέχη πού δέχθηκαν ἐπιθέσεις. Ὁ Γραμματέας ἤδη φθείρεται. Διαψεύστηκε ἡ πρόθεση γιά ἀλλαγή διαδικασίας ἐκλογῆς Προέδρου, ἀλλά ἡ διάψευση αὐτή ἔχει ἀξία ὅσο ἡ διαβεβαίωση ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά σκίσει τά μνημόνια. Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά δείξει πώς «πονᾶ» τόν μηχανισμό πρίν τόν ἐκτελέσει. («Κλέβει» συνεργάτες ἀπό Βουλευτές χάριν τοῦ κόμματος.)

Στό τέλος αὐτῆς τῆς διαδρομῆς πού ἔχει ὡς κατάληξη τό Συνέδριο τοῦ Δεκεμβρίου, δύο τινά θά ἔχουν συμβεῖ. Ἤ ὁ Τσίπρας θά ἔχει ἀπαλλαγεῖ καί ἀπό τά τελευταῖα ἱστορικά στελέχη τῆς Ἀριστερᾶς πού ἐμποδίζουν τό σχέδιό του γιά τήν κατάργηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἤ θά ἔχει συμβιβαστεῖ μαζί τους. Μέ ἄλλα λόγια: ἤ θά πάει μέ τό ( 31,5%-3%) 28,5% ἤ θά ἐγκαταλείψει τό 28,5% καί θά πάει μέ τό 3%. Νομίζω ξέρουμε τί θά κάνει στό τέλος. Πραξικόπημα ὑπέρ τοῦ 28,5%, ἀκόμη καί ἄν χρειαστεῖ νά πάρει διαζύγιο ἀπό τό 3% καί τά στελέχη του. Ἡ Ἀριστερά θά γίνει Κεντροαριστερά μόνο μετά ἀπό διάσπαση. Τούτων δοθέντων ἡ ΝΔ πρέπει νά ἀξιοποιήσει τόν χρόνο καί νά συνεχίσει μέ προσεκτικά βήματα τήν πορεία πρός τό κέντρο. Αὐτό θά εἶναι τό σημεῖο συνάντησης.

Απόψεις

Ὅπλα παντοῦ σέ μιά κοινωνία ζούγκλα!

Μανώλης Κοττάκης
Ἀπό τό πιστόλι κατά Στάνκογλου καί τήν χειροβομβίδα τοῦ ληστοῦ συνταγματάρχου, ἕως τίς καραμπίνες, τίς σφαῖρες τῆς ΕΛ.ΑΣ. κατά τῶν Ρομά, καί τά μαχαίρια τῶν μαθητῶν στήν Βουλή

Ἡ προσχηματική συγγνώμη Ράμα στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
«Πρόοδο» βλέπει ὁ κ. Μητσοτάκης στήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν

Τραπεζάκια ἔξω καί ποτό τόν Δεκέμβριο

Δημήτρης Καπράνος
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου, ὥρα 10 τό βράδυ

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Τό ὕψος τῶν περιστάσεων

Μανώλης Κοττάκης
Τοῦ Μανώλη Κοττάκη