Νέα Ἑλλάς 200 ἐτῶν

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ θέματα «πέρασαν» σέ δεύτερη μοῖρα κατά τήν διάρκεια τῆς συζήτησης τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ὡστόσο, ἄν πρόσεχε κάποιος κάτω ἀπό τίς γραμμές τῶν διατυπώσεων τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί πολλῶν ὑπουργῶν (Δένδιας, Παναγιωτόπουλος, Χρυσοχοΐδης, Πιερρακάκης, Θωμᾶς, Σταϊκούρας), θά ἀνακάλυπτε πώς βρισκόμαστε μπροστά σέ μεγάλες ἀλλαγές. Ἀλλαγές πού ἐπιταχύνονται ἀπό τήν ἀποκόλληση τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Δύση –ὁ Ἐρντογάν μοιάζει νά ἔχει εἰσέλθει σέ πορεία χωρίς ἐπιστροφή. Ἡ νέα κατάσταση δίδει τόσο στήν κυβέρνηση τῆς ΝΔ ἀλλά καί στούς συμμάχους μας, στήν Δύση, τή δυνατότητα νά ἐπαναδιαπραγματευτοῦν ἀπό τήν ἀρχή τά πάντα: ἀπό τό τί μπορεῖ νά κάνει ἡ Ἑλλάδα γιά τήν Δύση ἀλλά καί τί μπορεῖ νά κάνει ἡ Δύση γιά τήν Ἑλλάδα. Ὄχι μόνο στίς διμερεῖς σχέσεις της μέ τίς ΗΠΑ ἀλλά καί στίς σχέσεις της μέ ἄλλα κράτη πού ἀνταγωνίζονται τίς ΗΠΑ.

Εἰσφέρω δύο παραδείγματα πρίν εἰσέλθω στόν πυρῆνα τῶν θεμάτων τῆς ἐξωτερικῆς μας πολιτικῆς. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀνεκοίνωσε ὅτι θά ἀλλάξει τούς ὅρους μέ τούς ὁποίους χορηγεῖται τό καθεστώς τῆς χρυσῆς βίζας σέ ξένους ὑπηκόους, μεταξύ αὐτῶν καί πολιτῶν τῆς Κίνας. Ἀποτελεῖ ζήτημα, πού ἐνοχλεῖ τήν Οὐάσιγκτων καί τίς Βρυξέλλες, ἡ εὔκολη ἀπόκτηση τῆς ἰδιότητας τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη ἀπό Κινέζους ὑπηκόους στήν Ἑλλάδα. Ὁ ὑπουργός Ψηφιακῆς Πολιτικῆς στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ἔκανε τρεῖς φορές ἀναφορά ὁ Ἀμερικανός πρεσβευτής Πάυατ, στήν συνέντευξή του στήν «Καθημερινή», ἀναφέρθηκε στήν Βουλή ὑπαινικτικά στούς γεωπολιτικούς ἀνταγωνισμούς πού ἀναπτύσσονται γύρω ἀπό τήν εἰσαγωγή τῆς τεχνολογίας 5G στήν χώρα μας. Τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καί ὁ προκάτοχός του εἶναι ἐνήμεροι πώς οἱ ΗΠΑ καί ἡ Ἀγγλία κάνουν ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι τους γιά νά μήν δώσει ὁ γερμανικός ΟΤΕ τό δίκτυό του γιά τό 5G σέ ἑταιρεία κινητῆς τρίτης ξένης δύναμης, γιατί φοβοῦνται πώς θά ὑποστοῦν στό μέλλον ὅ,τι ἔκαναν στούς ἄλλους μέ πρῶτο τόν Καραμανλῆ: Θά τούς παρακολουθοῦν τά τηλέφωνα ἀπό τήν Ἄπω Ἀνατολή.

Διαπιστώνει κανείς λοιπόν πώς πρίν εἰσέλθει στόν πυρῆνα τῶν θεμάτων τοῦ στρατηγικοῦ διαλόγου Ἑλλάδας – Δύσης, ὑπάρχει σειρά «παγκόσμιων» ζητημάτων πού καίει τούς συνομιλητές μας. Ἡ πατρίδα μας, πράγματι, βρίσκεται στήν σωστή θέση τῆς ἱστορίας, τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία «κουνᾶ» τό μαντήλι στίς ΗΠΑ καί τίς ἀπειλεῖ μέ …κυρώσεις. Ἡ Ἑλλάδα γιά πρώτη φορά ἀποκτᾶ στρατηγικό βάθος τέτοιο, ὥστε ὁ πρέσβυς Πάυατ νά ζητεῖ πλήν τῆς Σούδας «διευκολύνσεις πού μπορεῖ νά παρέχει ἡ Ἑλλάς γιά ἀμερικανικές ἐπιχειρήσεις στό εὐρύτερο θέατρο τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, τοῦ Αἰγαίου, τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί τῶν Βαλκανίων» καί μάλιστα –ὅπως σημείωσε– «ἀπό στρατιωτικές ἐγκαταστάσεις πού δέν χρησιμοποιοῦνται τόσο».

Ἡ Ἑλλάδα γιά πρώτη φορά εἶναι σέ θέση νά διαπραγματευτεῖ μία νέα δεκαετῆ ἀνανέωση τῆς στρατιωτικῆς συνεργασίας μέ τίς ΗΠΑ, ζητώντας ὡς ἀντάλλαγμα (μεταξύ ἄλλων) τήν ἐγγύηση τῶν συνόρων μας ὥστε ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας νά ἀφιερώνει στό τεράστιο αὐτό θέμα χθές, στήν ὁμιλία του στήν Βουλή, μόλις μερικές λέξεις: «Συζητᾶμε στό πλαίσιο τοῦ στρατηγικοῦ διαλόγου πού ἀρχίζει τό φθινόπωρο τοῦ 2019 ὅλα τά ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν ἀμυντική συνεργασία μας». Καί βεβαίως, εἴμαστε σέ τόσο καλή θέση –ἐξέλιξη γιά την ὁποία βοήθησε καταλυτικά ἡ φιλοδυτική πολιτική Τσίπρα, πρέπει νά τό ἀναγνωρίσουμε– ὥστε Πρωθυπουργός, ὑπουργός Ἐξωτερικῶν καί ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐξωτερικῶν νά ἀποκαλοῦν δημοσίως μέχρι στιγμῆς τά Σκόπια «γείτονες», «βόρειους γείτονες» –ὄχι «Βόρεια Μακεδονία» ὅμως. Ὥστε ὁ ὑφυπουργός Ἐνέργειας κ. Θωμᾶς νά ἀνακοινώνει πώς θά ἔρθουν σύντομα πρός κύρωση στήν Βουλή οἱ συμβάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας μέ τήν ExxonMobil γιά ἔρευνες ἐξόρυξης ἀερίου σέ τέσσερα οἰκόπεδα ἀνοικτά τῆς Κρήτης.

Ἡ συγκυρία δέν εἶναι ἁπλῶς καλή. Εἶναι ἀρίστη. Ἀκόμη καί ὁ ἑορτασμός γιά τήν συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἐλεύθερης Ἑλλάδος εἶναι ἰδανική εὐκαιρία γιά νά ἀνανεωθεῖ τό ἐθνικό brand τῆς χώρας στήν Δύση. Πρόεδρος Δημοκρατίας καί Πρωθυπουργός ἤδη εἶναι σέ ἐπαφή μέ μεγάλα ἀμερικανικά πανεπιστήμια πρός τοῦτο. Τό διακύβευμα, λοιπόν, εἶναι τά χαρτιά μας. Πῶς θά παίξουμε τά χαρτιά μας. Ὄχι μέ μαξιμαλισμούς, ἀλλά ὄχι καί μέ ἐνδοτισμούς. Ἄν εἴμαστε ἔξυπνοι, πράγματι, τό 2021, ὅπως εἶπε καί ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, τό 2021, θά εἴμαστε «Νέα Ἑλλάς 200 ἐτῶν».

Απόψεις

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ