ΝΔ: Κοιτᾶ πρός τό μέλλον μέ ἐπιλογές ἀπό τό χθές

ΓΝΩΡΙΣΑ τόν Σταῦρο Μπένο κατά τήν πρώτη του θητεία στό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν καί Δημόσιας Διοίκησης τό μακρυνό 1997, στό πρῶτο πέρασμά του ἀπό τήν ὁδό Βασιλίσσης Σοφίας 14.

Στό κτίριο πού εἶχε χάσει στά ζάρια κορυφαῖος Ἕλλην ἐπιχειρηματίας ὑφασματέμπορος καί τό ὁποῖο ὁ νικητής πώλησε στό ἑλληνικό δημόσιο. Τόν γνώρισα στό γραφεῖο του στόν ἕκτο ὄροφο –στόν πέμπτο ἦταν ἐγκατεστημένος ὁ Ὑπουργός Ἀλέκος Παπαδόπουλος– καί ἀμέσως ἀποκτήσαμε χημεία. Μολονότι ἡ «Ἀπογευματινή» στήν ὁποία ἐργαζόμουν τότε ἔκανε ἄκληρη ἀντιπολίτευση στό ΠΑΣΟΚ, δέν πίστευα στήν ἀντιπολίτευση γιά τήν ἀντιπολίτευση. Τό σχέδιό του γιά τά Κέντρα Ἐξυπηρέτησης Πολιτῶν μέ κέντρισε ἀμέσως. Πιστεύω στούς πολιτικούς πού ἀφήνουν ἀποτύπωμα στόν δημόσιο βίο, ἀπεχθάνομαι τούς ἄχρωμους, χωρίς ὅραμα, διαχειριστές πολιτικούς. Πού δέν τούς θυμᾶται κανείς. Γι’ αὐτό καί στήριξα μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις τό ἐγχείρημα Μπένου.

Περιστοιχισμένος ἀπό τόν πρύτανι τῆς δημόσιας διοίκησης, γενικό διευθυντή τοῦ Ὑπουργείου Βασίλη Ἀνδρονόπουλο (μετέπειτα ἀνώτερο στέλεχος τῆς Προεδρίας τῆς Δημοκρατίας), τήν Γενική Διευθύντρια Ἀλίκη Κουτσουμάρη –σύζυγο τοῦ Χριστόφορου Ἀργυρόπουλου– τούς ἐλπιδοφόρους εἰδικούς συμβούλους καί ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς Δημόσιας Διοίκησης τότε Παναγιώτη Καρκατσούλη καί Γιόλα Βαλατσοῦ (νῦν ὑπηρεσιακός γραμματέας τοῦ Ὑπουργείου) καί πολλούς ἄλλους πού λησμονῶ, ὁ Μπένος συνέλαβε μέ ἐνθουσιασμό τόν θεσμό τῶν ΚΕΠ καί προσπάθησε νά τόν ὑλοποιήσει. Τόν πρόλαβε ὅμως ὁ ἀνασχηματισμός τοῦ Ὀτσαλάν πού τόν συμπαρέσυρε στήν ἔξοδο μαζί μέ τόν Παπαδόπουλο καί ἀνασχηματίστηκε σέ Ὑπουργό. Ὑπουργό Αἰγαίου. Δέν τό ἔβαλε κάτω. Προσπάθησε νά ἀρχίσει τήν ἐφαρμογή τῆς πιλοτικῆς ἐφαρμογῆς τῶν ΚΕΠ ἀπό ἐκεῖ. Ἀπό τά νησιά τοῦ Ἀρχιπελάγους. Καί μᾶς κάλεσε νά τόν βοηθήσουμε νά προχωρήσει τά ΚΕΠ μέσα ἀπό τό πρόγραμμα «Ἀστερίας». Μίσθωσε ἕνα πλοῖο τῶν Μινωικῶν καί μᾶς ἔβαλε νά κάνουμε μαζί του χειμῶνα καιρό –ἀνώτεροι δημόσιοι ὑπάλληλοι, δημοσιογράφοι, πολιτικοί– τόν διάπλου τοῦ Αἰγαίου. Ἀρχίσαμε ἀπό τήν Σέριφο καί καταλήξαμε στήν Τῆλο. Φεῦ!

Ὁ Σημίτης ἄφησε τόν Μπένο ἐκτός κυβερνήσεως ἀμέσως μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2000 καί τά σχέδια γιά τά ΚΕΠ πῆγαν ἐκ πρώτης ὄψεως περίπατο. Ἡ Βάσω Παπανδρέου πού ἀνέλαβε ὅμως τό Ὑπουργεῖο Δημόσιας Διοίκησης βρῆκε τά σχέδια Μπένου καί ἐπί τῶν ἡμερῶν της –αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική ἀλήθεια– λειτούργησε τό πρῶτο ΚΕΠ στήν πλατεῖα Συντάγματος τόν Ἰούνιο τοῦ 2001. Λειτούργησε μέ ὑπαλλήλους ἀπό τόν ἰδιωτικό τομέα καί τό ἔστησε ἡ ἑταιρεία Kappa Research τοῦ Ντίνου Ρουντζούνη, ὁ ὁποῖος εἶχε τότε ὡς συνεργάτες τόν Τάκη Θεοδωρικάκο, τόν Τάσο Γεωργιάδη καί τήν Γιῶτα Μπλέτα. Ὁ Μπένος ἐπέστρεψε στό Ὑπουργεῖο στόν ἀνασχηματισμό τοῦ 2003 ὡς ὑφυπουργός (… ἀπό Ὑπουργός) καί βρίσκοντας πλέον τό ἔδαφος πρόσφορο ἔκανε τό ὄνειρό του πραγματικότητα. Ἀπογείωσε τόν θεσμό. Κρατήσαμε ἐπαφή μετά τήν ἐκλογική ἧττα τοῦ ΠΑΣΟΚ τό 2004 καί παρακολούθησα μέ ἐνδιαφέρον τήν ἐμπλοκή του στό «Διάζωμα», ἄν καί ὁ ἴδιος στά σκληρά χρόνια τοῦ ΠΑΣΟΚ ὡς ὑπουργός Πολιτισμοῦ ἀπέρριπτε τήν συμμετοχή τῶν ἰδιωτῶν στά πολιτιστικά πράγματα τῆς πατρίδας μας.

Κάνω αὐτή τήν μεγάλη ἀναδρομή σήμερα γιά τόν ἀγαπητό Σταῦρο γιά νά πῶ δύο πράγματα. Σέβομαι, ἐξακολουθῶ νά σέβομαι τόν Σταῦρο Μπένο καί τό ἀποτύπωμά του στά δημόσια πράγματα τῆς χώρας μας. Διαφωνῶ ὅμως μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά τοῦ ἀναθέσει τήν ἀνασυγκρότηση τῆς Εὔβοιας. Ἄν καί θαλερός στά 74 του, ὁ Σταῦρος δέν παύει νά εἶναι μιά ἐπιλογή πού ἔρχεται ἀπό τό χθές. Τό πολύ χθές. Τό μακρινό χθές. Ἄς ἀφήσω ἔξω τήν διαφωνία μου, πώς ἕνας ἀκόμη ὑπουργός τῶν κυβερνήσεων Σημίτη ἀνακαλεῖται ἀπό τήν ἐφεδρεία γιά νά σηματοδοτήσει τό –ὑποτίθεται– κεντρῶο ἄνοιγμα τοῦ Πρωθυπουργοῦ σέ μιά κοινωνία πού στρίβει ὅλο καί πιό δεξιά, γιά ὅσους δέν τό ἔχουν ἀντιληφθεῖ. Ὁ Σταῦρος δέν ἦταν ὁ κλασσικός σημιτικός ἄλλως τε, ἦταν αὐτόφωτος. Θά ἀφήσω πίσω μου ἐπίσης τήν κλασσική διαφωνία μου μέ τόν Κυριάκο, «καλά, ἀπό τήν παράταξη τοῦ 40 τοῖς ἑκατό μέ τά καλύτερα βιογραφικά δέν βρέθηκε ἕνας τεχνοκράτης ἐπιστήμων γι’ αὐτή τήν θέση; Τό Μητρῶο Στελεχῶν πού βραβεύτηκε προσφάτως γιατί ἱδρύθηκε; Γιά πλάκα;». Θά ἀφήσω καί τό θέμα τῆς ἡλικίας, δέν σκοτώνουν τά ἄλογα ὅταν γεράσουν. Θά τά προσπεράσω ὅλα!

Θά θέσω ὅμως ἕνα ἐρώτημα: ἡ πολιτική ἐπετηρίδα αὐτῆς τῆς παράταξης εἶναι ἀνοικτή ἤ κλειστή; Ἐπιλέγει ἀπό τό ράφι; Ἀπό τήν ἐφεδρεία; Ἤ ἀπό τήν ἀνοικτή κοινωνία; Τόσο μεγάλη λειψανδρία ὑπάρχει, ὥστε ἡ ΝΔ νά ἀνακαλεῖ πολιτικές ἐφεδρεῖες ἀπό τό μακρινό χθές; Τόσο μεγάλη ἀπελπισία γιά «ἀναγνώριση» ἀπό τούς τέως ἀντιπάλους; Στούς πολῖτες πλέον μετά ἀπό τόσες μετεγγραφές ἀπό τό χθές –Χρυσοχοΐδης, Διαμαντοπούλου, Μόσιαλος, Μενδώνη, Τσακλόγλου, Χαρδούβελης, Ντόκος, Ροζάκης (ἀφανῶς), Ἀλιβιζᾶτος (ἀφανῶς), Φλωρίδης-Χριστοφιλοπούλου (προσεχῶς στά ψηφοδέλτια τῆς ΝΔ) –ἐπικρατεῖ σταδιακά ἡ ἐντύπωση, πώς δέν κυβερνοῦσαν κόμματα τήν Ἑλλάδα τήν προηγούμενη δεκαετία ἀλλά συστήματα. Συστήματα πού συνεργάζονταν. Συστήματα μέ κοινές ἀναφορές στόν ξένο παράγοντα καί στήν ἐγχώρια διαπλοκή. Συστήματα πού ἐπικοινωνοῦσαν. Συστήματα πού ὅταν τό ἕνα κυβερνοῦσε τό ἄλλο στήν ἀντίπαλη παράταξη τοῦ ἔβαζε πλάτη ὑπονομεύοντας τόν ἑκάστοτε ἀρχηγό τοῦ χώρου του. Συστήματα σέ διαφορετικά κόμματα ἀλλά μέ τίς αὐτές ἀντιλήψεις. Ὁ Σταῦρος Μπένος ὡς αὐτόνομος παίκτης δέν ἀνῆκε ποτέ σέ αὐτούς τούς κύκλους μέν. Ἡ ἀξιοποίησή του ὅμως ἔρχεται –ἐν ἀγνοίᾳ του, ὑποθέτω– ὡς κερασάκι σέ αὐτή τήν τούρτα. Τήν τούρτα τῶν συστημάτων. Εὔχομαι γιά τήν ὑστεροφημία του νά βγεῖ σῶος ἀπό τό καμίνι τῆς Εὔβοιας καί νά μήν μετανοιώσει τήν ἐπιστροφή του. Κάτι τελευταῖο, τό ἐπαναλαμβάνω γιά νά μήν παρεξηγηθῶ: ἄλλο διεύρυνση, ἄλλο μετάλλαξη. Στήν διεύρυνση προφανῶς καί λέμε ναί, τήν ἐνθαρρύνει ἡ ἱδρυτική διακήρυξη τῆς ΝΔ πού περιέχει τήν λέξη «ἐκσυγχρονισμός» πολύ πρίν τήν ἀνακαλύψει ὁ κύριος Σημίτης. Στήν μετάλλαξη τῆς ΝΔ ὅμως, στήν ἀλλαγή τῆς φυσιογνωμίας της –γιά ὅση μικρά ἀξία ἔχει ἡ γνώμη μας– λέμε ὄχι. Τό ταμεῖο θά γίνει στό τέλος.

Υ.Γ: Ὁ δημοσιογράφος Μιχάλης Μῆτσος, ὁ ὁποῖος τακτικῶς ὑπερασπίζεται τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἐνῶ ἐπετίθετο στό παρελθόν στόν προκάτοχό της, ἑρμήνευσε μιά παράγραφο πρόσφατου ἄρθρου μου γιά τυχόν ἐπίσκεψη τῆς Προέδρου στήν Εὔβοια ὡς «προκαταβολική δικαιολόγηση πράξεων βίας ἐναντίον της». Πρόκειται περί ἀθλιότητος. Μακράν ἐμοῦ. Ἡ βία εὑρίσκεται πλησίον τοῦ κυρίου Μήτσου ἄν ἤθελε ποτέ νά τήν καταγγείλει. Συνεννοούμαστε, ὑποθέτω.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.