Νάρκες στήν σταθερότητα

ΠΕΡΙΕΡΓΗ τροπή ἀρχίζει νά λαμβάνει ἡ πολιτική ζωή τοῦ τόπου τήν ὥρα πού…

… ὅπως φαίνεται ἀπό τίς τελευταῖες ἀγωνιώδεις ἀποφάσεις Ντράγκι, τό μαῦρο σύννεφο τῆς παγκόσμιας ὕφεσης ἐγκαθίσταται σταδιακά πάνω ἀπό τήν ἤπειρό μας. Ἡ γεύση πού δημιουργεῖται στόν προσεκτικό παρατηρητή τῶν ἐξελίξεων εἶναι πώς τήν ὥρα πού ἡ οἰκονομία τῆς χώρας καλεῖται νά «πετάξει» γιά νά δεῖ μιά ἄσπρη μέρα ὁ λαός, ὁ δημόσιος βίος ἀπειλεῖται ἀπό ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν σέ ὅλα τά ἐπίπεδα: πολιτικά καί ἐπιχειρηματικά. Ξεκαθάρισμα θεσμικῶν λογαριασμῶν κατ’ ἀρχάς μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα, μέ ἀφορμή τήν βόμβα τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς πού ἄφησε στά θεμέλια τῆς χώρας καί ἀπειλεῖ τήν σταθερότητά της ὁ πρώην Πρωθυπουργός.

Ἡ ἐπιχείρηση κατάργησης ἤ ἐξουδετέρωσής της μέ ἐκλογές ἀπό τόν Κυριάκο Μητσοτάκη ἀποτελεῖ θεμελιώδη προϋπόθεση γιά τήν κυριαρχία τοῦ κόμματός του καί γιά τήν διατήρηση τῆς πολιτικῆς ὁμαλότητας. Ἡ ἁπλῆ ἀναλογική «κρατᾶ» τόν ἀρχηγό τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης στό παιγνίδι καί κάνει διστακτικούς τούς μηντιάρχες νά τοῦ ἐπιτεθοῦν. Ἡ κατάργησή της, ἀντιθέτως, θά τόν ἀφήσει μετέωρο. Ἐάν μετά τήν ψηφοφορία γιά τόν νέο ἐκλογικό νόμο ὁριστικοποιηθεῖ πώς οἱ ἑπόμενες ἐκλογές θά γίνουν μέ ἁπλῆ ἀναλογική καί ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά παραμείνει ἐξ αἰτίας αὐτῆς ρυθμιστής τῶν ἐξελίξεων, τότε εἶναι ἀπολύτως βέβαιον πώς τό σύστημα θά κρατήσει ἀνοικτές τίς γέφυρες ἐπικοινωνίας μέ τόν Τσίπρα. Δέν συγκρούεσαι μέ κάποιον πού θά βρεῖς μπροστά σου ἀκόμη καί ὡς δεύτερο κόμμα σέ συνθῆκες ἀκυβερνησίας μετά δύο τρία χρόνια. Ἄν, ὅμως, ἐπιτευχθεῖ τό ἀκατόρθωτο καί καταργηθεῖ ἡ ἀναλογική, ἡ Ἑλλάς ἀπαλλάσσεται μᾶλλον ὁριστικῶς καί ἀπό τήν ἀστάθεια καί ἀπό τήν Ἀριστερά.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν νούμερο ἕνα, λοιπόν, ἡ ἀναλογική. Ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν νούμερο δύο, ἡ Novartis. Ὁ εἰσαγγελέας Ζαχαρῆς (πού εἶχε χειριστεῖ στό παρελθόν ὑποθέσεις τοῦ… ποδοσφαίρου) ἀπέστειλε ἀμελλητί δικογραφία στήν Βουλή μέ ἀντικείμενο διερεύνησης ποινικές εὐθύνες τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα καί τοῦ πρώην ἀναπληρωτοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου γιά χειραγώγηση τῆς δικαστικῆς ἔρευνας. Στήν οὐσία, πρόκειται γιά ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν μεταξύ Σαμαρᾶ – Βενιζέλου καί Τσίπρα μέ διαιτητή τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀπό τήν μία ἀπαιτεῖ τήν κεφαλή τοῦ ἐξαιρετικά ἀντιπαθοῦς στήν βάση τῆς ΝΔ Ἀλέξη Τσίπρα, μηδέ τῆς πιθανότητας παραπομπῆς του σέ Εἰδικό Δικαστήριο ἐξαιρουμένης. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀπό τήν ἄλλη σταθμίζει τίς παρενέργειες πού θά ἔχει στήν πολιτική ζωή μία τέτοια ἀπόφαση, ἀναλογιζόμενος καί τήν ἱστορική ἐμπειρία γιά κατηγορίες πολύ σοβαρότερες, ὅπως ἡ «δωροδοκία» τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Γι’ αὐτό ἀπαντᾶ «δέν ξεχνᾶμε ἀλλά προχωρᾶμε». Τυχόν παραπομπή Τσίπρα θά γίνει δεκτή ἐνθουσιωδῶς ἀπό τήν βάση τῆς ΝΔ, μά θά τόν καταστήσει ἀρχηγό τοῦ συνόλου τῆς Κεντροαριστερᾶς. Τυχόν ἀπαλλαγή Τσίπρα ἀπό προανακριτική ἐπιτροπή θά ἀποτελέσει πλῆγμα γιά τήν ΝΔ. Τυχόν (ἐπαν)εγκατάσταση τῆς ὑπόθεσης Novartis στό κέντρο τῆς σκακιέρας θά ἀποπροσανατολίσει τήν Κυβέρνηση ἀπό τό ἔργο της, θά δηλητηριάσει τόν δημόσιο βίο καί κανείς δέν ξέρει τί θά φέρει στό προσκήνιο. Οἱ Ἀμερικανοί πού ἐπενδύουν στό δίπολο Μητσοτάκη – Τσίπρα ἕως τό 2049 (δηλώσεις Πάυατ) δέν δεσμεύονται πλέον ἀπό τήν δικαστική ἔρευνα. Ἄν τυχόν διαρρεύσει καμμία ἔκθεση τοῦ FBI καί βάλει πυρκαϊά στήν κεντροδεξιά παράταξη, τί γίνεται; Ὅσο εὔκολα μπαίνουν οἱ ὑποθέσεις στό ἀρχεῖο, ἄλλο τόσο εὔκολα βγαίνουν.

Ἔμπειρος παίκτης εἶναι ὁ Μητσοτάκης, ἐκτός κάδρου στήν ὑπόθεση Novartis, ξέρει νά σταθμίζει τόν κίνδυνο. Πρέπει ὅμως καί νά τόν διαχειριστεῖ, ὥστε καί τήν βάση τῆς ΝΔ νά ἱκανοποιήσει ἀλλά καί τόν ἑαυτό του νά μήν ἐγκλωβίσει. Ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν (νούμερο 3) βρίσκεται σέ ἐξέλιξη, ὅμως, μεταξύ κρατῶν ἐπιχειρηματιῶν γιά τίς ἐπενδύσεις. Μεταξύ κρατῶν ἐννοῶ τόν πόλεμο Ἀμερικῆς – Κίνας γιά τόν ἔλεγχο τῶν δικτύων τοῦ ΟΤΕ καί τήν διασφάλιση τοῦ ἀπορρήτου τῶν ἐπικοινωνιῶν ἀπό ὑποκλοπές. Οἱ ΗΠΑ ὑποδεικνύουν συγκεκριμένη διακρατική συμφωνία, πού ἄν ἡ Ἑλλάς ὑπογράψει, κινδυνεύει νά δεῖ τήν Cosco νά φεύγει αὔριο τό πρωί ἀπό τό λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ. Πέραν αὐτῶν ἔχουν βγεῖ τά μαχαίρια ἀπό τά θηκάρια μεταξύ Ἑλλήνων ἐπιχειρηματιῶν γιά μιά σειρά ἐπενδύσεων πού ἀφοροῦν ἀπό τό Ἑλληνικό (καί τά σκληρά βέτο πού θέτει στήν Κυβέρνηση γνωστός Ἕλλην ἐπιχειρηματίας εἰς βάρος ἄλλου) ἕως τήν ἀγορά συνδρομητικοῦ καναλιοῦ καί τόν ἔλεγχο τῆς ροῆς τῶν τηλεοπτικῶν δικαιωμάτων πρός ποδοσφαιρικές ἀνώνυμες ἑταιρεῖες. Ἄλλος ἐμφύλιος μεταξύ «νεοδημοκρατῶν» ἐπιχειρηματιῶν αὐτή. Στήν πραγματικότητα, ὁ Πρωθυπουργός πρέπει νά κινηθεῖ μέ εὐελιξία χορευτῆ πάνω σε ναρκοπέδιο. Ἐάν σέ αὐτά προσθέσουμε τό γεγονός ὅτι στούς σκληροπυρηνικούς νεοδημοκράτες ἄρχισε ἔντονη μουρμούρα γιά τήν κατά προτεραιότητα ἀξιοποίηση βενιζελικῶν καί σημιτικῶν στελεχῶν ἀπό τή ΝΔ εἰς βάρος δεξιῶν (ἡ ἀνακριβής φήμη περί διορισμοῦ Πρετεντέρη στό Μέγαρο Μουσικῆς ἦταν τό κερασάκι στήν τοῦρτα – δεῖτε σάιτ τῆς Θεσσαλίας τῆς περασμένης ἑβδομάδος ὅπου διαμαρτύρονται γιά τόν διορισμό Πασόκων καί θά καταλάβετε), τότε ἔχουμε μπροστά μας τά «προσεχῶς» τοῦ χειμῶνα. Κάποιοι παρατηροῦν ὅτι στήν ΔΕΘ δέν ἀκούστηκε οὔτε μία φορά ἡ λέξη «ΝΔ» καί ὅτι βάσει χαρτογράφησης τουλάχιστον τό 30% τῶν νέων κρατικῶν ἀξιωματούχων εἶναι ἐπώνυμα στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Δέ θέλω νά σκέφτομαι τήν συνέχεια. Ἁπλῶς ἀνησυχῶ καί περιγράφω τήν κατάσταση, τώρα πού ἐπικρατεῖ λαμπρή ἡλιοφάνεια. Εἶμαι βέβαιος ὅτι θά ὑπάρξουν διορθωτικές κινήσεις. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης φημίζεται γιά τά ἀνακλαστικά του.

Απόψεις

Εστία, Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η βάσις του ΠΑΣΟΚ απεδοκίμασε τον Πρωθυπουργό του ΔΝΤ και των Μνημονίων

Εφημερίς Εστία
Επτά στους δέκα ψηφοφόρους της Κυριακής του κατελόγισαν την χρεωκοπία

Οι πολίτες τιμώρησαν ολιγάρχες και μοιραία πρόσωπα

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΟ την αρχή της εσωκομματικής διαδικασίας για την εκλογή αρχηγού του ΠΑΣΟΚ επισημάναμε ότι τα κόμματα δεν είναι και δεν μπορεί να εξελίσσονται σε κέντρα διερχομένων. Μπαίνεις, ψηφίζεις, αποχωρείς.

Οι Τούρκοι συνέλαβαν αστυνομικό και την φίλη του στα σύνορα του Έβρου

Εφημερίς Εστία
Στην σύλληψη ενός αστυνομικού και μιας φίλης του προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές, με τον ισχυρισμό ότι περπατούσαν σε απαγορευμένη περιοχή κοντά στην Ανδριανούπολη.

Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί ο “κατάλογος” για τα πλαστά έγγραφα

Δημήτρης Καπράνος
Η επιτυχία της “Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων” της ΕΛ.ΑΣ