Νᾶνοι καί γίγαντες

EΙΝΑΙ προφανές ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δέν ξέρει νά χάνει. Καί τώρα πού διαγράφεται στόν ὁρίζοντα ἡ εὐρεῖα ἧττα του, ὁ κ. Τσίπρας, ὑποκύπτοντας στίς ὑποδείξεις τῶν χούλιγκανς καί τῶν…

… χωροφυλάκων πού τόν περιστοιχίζουν στό Μέγαρο Μαξίμου, δέν διστάζει νά κάνει φέιγ βολάν ἀπόρρητα ἔγγραφα ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς διπλωματικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Μαξίμου, πού ἐμφανίζουν τόν πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλῆ νά «ξεπουλᾶ» τό ὄνομα Μακεδονία στόν Πρόεδρο Μπούς. Νά δέχεται ὡς βάση συζήτησης τό ὄνομα «Μακεδονία-Σκόπια», πού προωθοῦσε τότε ὁ εἰδικός διαπραγματευτής τοῦ ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς. Τό γάρ πολύ τῆς θλίψεως γεννᾶ παραφροσύνη… Λοιπόν! Ἰδού τί συνέβη ἡμερολογιακῶς.

– Τό ὄνομα «Μακεδονία-Σκόπια» κατέθεσε ὡς πρόταση συζήτησης ὁ Νίμιτς πρός τήν κυβέρνηση Σημίτη. Τό ἀποκαλύπτει ὁ εἰδικός διαπραγματευτής μας στό Σκοπιανό γιά τόν ΟΗΕ Χρῆστος Ζαχαράκις στό βιβλίο του «Ἄκρως Ἀπόρρητο Εἰδικοῦ Χειρισμοῦ».

– Ὅταν ἀνέλαβε τήν πρωθυπουργία ὁ Κώστας Καραμανλῆς, ἐπισκέφθηκε τόν Λευκό Οἶκο –ἤμουν παρών ὡς ἀπεσταλμένος τῆς «Ἀπογευματινῆς»– καί ἐνημέρωσε τόν Πρόεδρο Μπούς καί τήν Κοντολίζα Ράις γιά δύο πράγματα. Τό σχέδιο Ἀννάν δέν περνάει στήν Κύπρο. Ἀπορρίπτεται. Ἡ Ἑλλάς δέν μπορεῖ νά δεχθεῖ νά συναινέσει στήν ἀδιαλλαξία τῶν Σκοπιανῶν, πού ζητοῦσαν ἀναγνώριση μέ τό ὄνομα «Μακεδονία» σκέτο.

– Τό σχέδιο Ἀννάν ἀπερρίφθη χάρη καί στό γεγονός ὅτι ὁ Καραμανλῆς κράτησε οὐδέτερη στάση καί δέν πίεσε τόν Παπαδόπουλο νά τό δεχτεῖ. Ἄν, μάλιστα, ἡ Κυπριακή Δημοκρατία μπορεῖ σήμερα καί διεξάγει γεωτρήσεις στήν ΑΟΖ της χωρίς συνεταίρους τούς Τούρκους, στόν Παπαδόπουλο καί στόν Καραμανλῆ ὀφείλεται, οἱ ὁποῖοι ἀρνήθηκαν τό ἔκτρωμα τῆς ὁμοσπονδίας.

– Οἱ ΗΠΑ ἐκδικήθηκαν τόν Καραμανλῆ γιά τήν στάση του στό σχέδιο Ἀννάν καί ἀναγνώρισαν τά Σκόπια μέ τό ὄνομα «Μακεδονία» τόν Νοέμβριο τοῦ 2004. Τόν τιμώρησαν, ἐπίσης, ἐπειδή δέν ἔστελνε στρατό στό Ἀφγανιστάν, ἐνῶ ἄρχισαν νά τοῦ παρακολουθοῦν τά τηλέφωνα ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2004, ὅπως ἀποδεικνύει τό πόρισμα Φούκα καί τό οἰκεῖο παραπεμπτικό Βούλευμα.

– Ἡ Ἑλλάδα βρέθηκε μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο μετά τήν ἀναγνώριση τῶν Σκοπίων ὡς «Μακεδονία» καί γιά νά ἀποτρέψει τήν μαζική ἀναγνώρισή τους ἐπανέφερε τήν πρόταση Νίμιτς στό τραπέζι, τήν ὁποία ἀπέρριψαν τά Σκόπια.

– Μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2007, Καραμανλῆς-Μπακογιάννη ἀποφάσισαν νά ἀλλάξουν τήν στρατηγική τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί συνέδεσαν τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ μέ τήν ἐπίλυση τοῦ ὀνόματος. Λίγες μέρες πρίν ἀπό τό Βουκουρέστι, ὁ Καραμανλῆς ἔστειλε ἐπιστολή σέ ὅλους τούς ἡγέτες τοῦ ΝΑΤΟ, μεταξύ τῶν ὁποίων καί στόν Μπούς, μέ τήν ὁποία τούς προϊδέαζε ὅτι θά θέσει βέτο. Ἔγραφε σέ αὐτήν ὅτι τό θέμα δέν εἶναι συναισθηματικό ἀλλά «βαθύτατα πολιτικό» καί ὅτι «ἐξαιτίας τῆς ἐπιμονῆς της στό ὄνομα Μακεδονία, ἡ ΠΓΔΜ ἐπιδιώκει νά ἀκολουθήσει ἀλυτρωτικές πολιτικές μετά βίας ἀποκρυπτόμενες στά νότια Βαλκάνια, μέ ἀρνητικά ἀποτελέσματα γιά τήν ἀσφάλεια καί τήν σταθερότητα». Ἀλήθεια, αὐτή τήν ἐπιστολή δέν τήν βρῆκαν στό Μέγαρο Μαξίμου; Μόνο τοῦ 2005, τήν ὁποία σέ τελική ἀνάλυση δέν πῆρε μαζί του –ὅπως ἄλλοι– ὁ πρώην Πρωθυπουργός, γιατί δέν εἶχε τίποτε νά κρύψει;

Ἡ θλίψη γεννᾶ παραφροσύνη λοιπόν. Τό 2005 ὁ Καραμανλῆς διαπραγματεύτηκε μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο, μέ τήν διαιτησία τῶν ΗΠΑ ἐχθρική ἀπέναντί του. Τό 2019 ὁ Καραμανλῆς κληροδότησε στόν Τσίπρα πλεονέκτημα ἕδρας μέ τό Βουκουρέστι. Καί ἐκεῖνος, ἔχοντας πλεονέκτημα ἕδρας καί τήν διαιτησία τῶν ΗΠΑ αὐτή τήν φορά μαζί του, κατάφερε καί ἔχασε. Ἀλλά, δυστυχῶς, τό πρόβλημα γι’ αὐτή τήν ἡγετική ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι αὐτό. Δέν ἔχει μάθει νά χάνει. Νᾶνοι προσπαθοῦν νά συγκριθοῦν μέ γίγαντες. Λυπούμεθα. Δέ γίνεται. Δέν μπορεῖ νά μπεῖ στήν ζυγαριά ἡ στιγμή πού ὁ Καραμανλῆς κοιτᾶ τόν Μπούς στά μάτια καί βάζει βέτο μέ τήν στιγμή πού ὁ Τσίπρας διαπραγματεύεται μέ τόν Ζάεφ τήν μακεδονική γλῶσσα μυστικά, σάν παράνομο ζευγαράκι, σέ ἕνα πάρκινγκ τῆς λίμνης Δοϊράνης.

Ὁ Καραμανλῆς ἔδωσε μάχες ἐθνικοῦ συμφέροντος –τίς ὁποῖες πλήρωσε ἀκριβά– πού δέν μπορεῖ κάν νά τίς ὀνειρευτεῖ ὁ κύριος Τσίπρας. Ὁ ἀγωγός TAP περνᾶ ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ὄχι ἀπό τά Σκόπια (Ναbucco), ἐπειδή ὁ Καραμανλῆς διαπραγματεύτηκε τόν South Stream μέ τόν Πούτιν. Δέν ἄλλαζαν τό δρομολόγιο οἱ ΗΠΑ χωρίς τήν ἀπειλή. Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία καί οἱ ἀμερικανικές ἑταιρεῖες κάνουν γεωτρήσεις στήν ΑΟΖ της, ἐπειδή ὁ Καραμανλῆς στήριξε τόν Τάσσο στό δόγμα «παρέλαβα κράτος, δέν θά παραδώσω κοινότητα». Καί ὁ Τσίπρας μποροῦσε νά εἶχε πάρει καλύτερη λύση γιά τό Σκοπιανό ἄν ἐκμεταλλευόταν τό πλεονέκτημα πού τοῦ κληροδότησε ὁ Καραμανλῆς. Ἀλλά ὡς μέγας ἡγέτης εἶχε ἀρχίσει νά «πουλᾶ» τήν ὑπόθεση ἀπό τό 2015, ὅταν τοῦ τό ζήτησε ὁ Γιοῦνκερ σέ ἀντάλλαγμα γιά τήν στήριξή του στίς διαπραγματεύσεις.

Τελευταῖο ἀλλά ὄχι ἔλασσον. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀνακάλυψε τώρα πώς ὁ Καραμανλῆς τοῦ παρέδωσε πρωτογενές ἔλλειμμα 24 δισ. εὐρώ τό 2009. Περίεργο. Τό πόρισμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων γιά τό χρέος τοῦ 2015, πού ὑπογράφει ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἄλλα γράφει στό πρῶτο του κεφάλαιο. Ὅπως π.χ. πώς ἡ διόγκωση τοῦ χρέους δέν ὀφειλόταν στίς ὑπέρμετρες δημόσιες δαπάνες «πού ἦταν ἀπό τίς χαμηλότερες στήν Εὐρώπη, ἀλλά στήν πληρωμή ἐξαιρετικά μεγάλων ἐπιτοκίων δανεισμοῦ πρός τούς πιστωτές της καί στίς ὑψηλές στρατιωτικές δαπάνες». Τά ξεχάσαμε καί αὐτά, παιδιά;

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!