Νά σοῦ δώσω μιά νά σπάσεις

ΝΩΡΙΣ προχθές τό ἀπόγευμα ὁ ἁρμόδιος συντάκτης μοῦ ἔφερε τήν πληροφορία ὅτι…

… κλείνει ἡ ὑπόθεση Novartis στήν ἀμερικανική δικαιοσύνη. Ὅτι ἡ ἑταιρεία συμβιβάστηκε παραδεχόμενη τά ἀδικήματά της καί ὅτι θά πληρώσει στό ἀμερικανικό δημόσιο ἕνα διόλου εὐκαταφρόνητο πρόστιμο. Ὅτι τέλος δέν προκύπτει ἐμπλοκή πολιτικῶν προσώπων στήν ὑπόθεση. Ἄν καί ἀρχικῶς παραξενεύτηκα διότι ἄλλη ἦταν ἡ ἐμπιστευτική πληροφόρηση πού εἶχα γιά τήν κατάληξη τῆς πολύκροτης αὐτῆς ὑπόθεσης, ὁμολογῶ ἀνακουφίστηκα. «Ἦταν λογαριασμός» γιά τήν ἑλληνική πολιτική μας τάξη ὅτι ἔβγαινε, σύμφωνα μέ τίς πρῶτες πληροφορίες, λευκή ὡς περιστερά ἀπό τήν ἐξονυχιστική διερεύνηση τῆς βρώμικης αὐτῆς ὑπόθεσης. Ἀκολούθησαν ἀμέσως ὀργίλες ἀνακοινώσεις δικαίωσης ἑλληνικῶν πολιτικῶν κομμάτων, τά ὁποῖα ἀπαιτοῦσαν ἀπό τούς ἀντιπάλους τους νά ζητήσουν «συγγνώμη γιά τήν σκευωρία», ἐνῶ τό διαδίκτυο κατακλύσθηκε ἀπό δημοσιεύματα πού ὑποστήριζαν ὅτι ἡ εἰσαγγελεύς Τουλουπάκη εἶναι βαρύτατα ἐκτεθειμένη μετά ταῦτα. Πράγματι θά ἦταν, ἄν ἦταν ὄντως ἔτσι τά πράγματα. Ἀλλά ἦταν; Ἀναζήτησα ὅπως ὅλοι τήν δικαστική ἀπόφαση. Δυστυχῶς δέν ἦταν! Ἐπί ὧρες τήν Πέμπτη τό ἀπόγευμα τό ἑλληνικό Διαδίκτυο στήν πλειονότητά του ἔκανε τό ἄσπρο μαῦρο. Ἔγραφε ψέματα. Βαριά ψέματα. Διάβασα τήν ἀπόφαση τήν ὁποία δέν θά βρεῖτε στίς μεγάλες ἑλληνικές ἱστοσελίδες, οἱ ὁποῖες ἀκόμη «Μένουν σπίτι», αὐτές ἀναπαρήγαγαν τήν ἀνακοίνωση τῆς καταδικασθείσης ἑταιρείας σέ πρόστιμα 335 ἑκατομμυρίων εὐρώ γιά παράνομες πρακτικές σέ διάφορες χῶρες. Ξέρετε πόσα τίς καταλογίστηκαν γιά τήν Ἑλλάδα; Σχεδόν τά 300 ἀπό τά 335 ἑκατομμύρια τοῦ προστίμου! Ἰδού τί ἀναφέρει ἡ ἀπόφαση ὅμως! Συγκεκριμένα, στήν σελίδα 15 τοῦ δελτίου πού ἐκδόθηκε ἀπό δικαστήριο τοῦ Νιού Τζέρσεϋ ἀναφέρονται τά ἑξῆς:

«Συνωμοσία γιά νά παραβιαστοῦν οἱ κανονισμοί κατά τῆς δωροδοκίας τοῦ νόμου FCPA (Νόμος κατά τῆς διαφθορᾶς στό ἐξωτερικό) 42. Μεταξύ τοῦ 2012 ἤ περίπου τοῦ 2012 καί μεταξύ τοῦ ἤ περίπου τοῦ 2015, ἐντός τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καί ἀλλοῦ, ἡ κατηγορούμενη NOVARTIS HELLAS S.A.C.I. μαζί μέ τό “Novartis Hellas Στέλεχος 1”, τό “Novartis Hellas Στέλεχος 2”, καί ἄλλους γνωστούς καί ἀγνώστους, οἱ ὁποῖοι συνειδητά καί ἐσκεμμένα συνενώθηκαν, συνωμότησαν, συνασπίστηκαν καί συμφώνησαν μαζί καί μεταξύ τους νά διαπράξουν ἀδίκημα κατά τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὡς ἑξῆς εὑρισκόμενοι στό ἔδαφος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, μέσω τῶν ἐργαζομένων καί τῶν πρακτόρων της, διέπραξαν διεφθαρμένες πράξεις σέ συνέχεια μιᾶς προσφορᾶς, πληρωμῆς, ὑπόσχεσης γιά πληρωμή καί ἐξουσιοδότηση γιά τήν παροχή ὁποιασδήποτε ἀξίας σέ ἀλλοδαπό ἀξιωματοῦχο καί σέ ὁποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας ὅτι ὅλα ἤ ἕνα μέρος αὐτῶν τῶν χρημάτων καί πραγμάτων ἀξίας θά ἦταν, ὅπως καί εἶχαν προσφερθεῖ, δοθεῖ καί ὑποσχεθεῖ σέ ἀλλοδαπό ἀξιωματοῦχο μέ σκοπό νά (i) ἐπηρεάσουν πράξεις καί ἀποφάσεις τοῦ ὡς ἄνω ἀλλοδαποῦ ἀξιωματούχου ὑπό τήν ἐπίσημη ἰδιότητά του (ii) νά παρακινήσουν τόν ὡς ἄνω ἀλλοδαπό ἀξιωματοῦχο νά πράξει ἤ παραλείψει νά πράξει ἐνέργειες κατά παράβαση τοῦ νόμιμου καθήκοντος αὐτοῦ τοῦ ἀξιωματούχου (iii) νά ἐξασφαλίσουν ὁποιοδήποτε παράνομο πλεονέκτημα καί (iv) νά παρακινήσουν τόν ὡς ἄνω ξένο ἀξιωματοῦχο νά χρησιμοποιήσει τήν ἐπιρροή του/της ἐντός μιᾶς ξένης κυβέρνησης, ὡς ἐκ τούτου νά τροποποιήσουν καί νά ἐπηρεάσουν ἐνέργειες καί ἀποφάσεις τῆς ὡς ἄνω κυβερνήσεως καί ὀργανισμῶν καί ὀργάνων της, προκειμένου νά βοηθήσουν τή NOVARTIS HELLAS στήν ἀπόκτηση καί τή διατήρηση ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας γιά αὐτή καί μέ αὐτή ἤ νά κατευθύνουν ἐπιχειρηματική δραστηριότητα πρός τή NOVARTIS HELLAS, σέ ἀντίθεση μέ τό 15 U.S.C. § 78dd-3.»

Δέν πρόκειται νά κάνω κάποιο ἰδιαίτερο σχόλιο. Ἑλληνικά ξέρετε. Γνωρίζετε τί σημαίνει ἡ φράση «διεφθαρμένες πράξεις». Γνωρίζετε τί σημαίνει ἡ λέξη «πληρωμή». Γνωρίζετε τι σημαίνει ἡ φράση «μέρος χρημάτων εἶχαν δοθεῖ σέ ἀλλοδαπό ἀξιωματοῦχο μέ στόχο νά χρησιμοποιήσει τήν ἐπιρροή του ἐντός ξένης κυβέρνησης». Γνωρίζετε τί σημαίνει ἡ φράση «παράνομο πλεονέκτημα». Καί βεβαίως γνωρίζετε ἀπό χρονολογίες: 2012-2015.

Γιά μᾶς τά λένε ὅλα αὐτά. Δέν πρόκειται γιά μία ἁπλή δικαστική ἀπόφαση λοιπόν. Πρόκειται γιά κηλῖδα στό ἑλληνικό πολιτικό, οἰκονομικό καί μιντιακό μας σύστημα. Εἰδικῶς γιά τό τελευταῖο, πού χώνει τό πρόσωπό τοτ ὡς στρουθοκάμηλος βαθιά μέσα στό χῶμα. Δέν γνωρίζω τί πρέπει νά περιμένουμε μετά ἀπό αὐτήν τήν σοβαρή δικαστική ἐξέλιξη στίς ΗΠΑ βάσει τῆς ὁποίας ἡ Νοvartis παραδέχθηκε ὅτι λάδωνε Ἕλληνες ἀξιωματούχους γιά νά ἐπηρεάζουν τήν κυβέρνηση. Ξέρω ὅμως ἀνεξαρτήτως τοῦ σκέλους τῶν ποινικῶν εὐθυνῶν ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή εἶναι κόλαφος γιά τό ΠΑΣΟΚ καί γιά τήν κεντροδεξιά κυβέρνηση πού τό διαδέχθηκε. Εἶναι ἡ πλέον μαύρη σελίδα τῆς ἱστορίας της. Κάποιοι ἀντί νά κρύβονται ὀφείλουν νά ἀναλάβουν τουλάχιστον τίς πολιτικές τους εὐθῦνες. Γιά τό ΠΑΣΟΚ, μᾶς εἶναι ἀδιάφορο. Οὔτε ἡ πρώτη φορά εἶναι, δέν ξέρω ἄν εἶναι καί ἡ τελευταία. Εἴτε ἀναλάβει εὐθύνες εἴτε ὄχι ποιός τό πιστεύει; Γιά τήν κεντροδεξιά παράταξη ὅμως, ἡ ὁποία κατάντησε ΠΑΣΟΚ ἐκείνη τήν χρονική περίοδο μέ τήν βούλα τῆς ἀμερικανικῆς δικαιοσύνης, εἶναι ἀνάγκη ἡ ἀνάληψη τῶν πολιτικῶν εὐθυνῶν. Κανείς δέν μπορεῖ πλέον νά κρυφθεῖ πίσω ἀπό τίς κασέττες εὐυπόληπτων καί ἀνυπόληπτων γιά νά γλυτώσει τήν κατακραυγή. Κανείς δέν δικαιοῦται νά σιωπᾶ. Πέραν αὐτῶν ὅμως ὑπάρχει καί ἕνα ἀκόμη θέμα: ἡ ποιότητα τῆς δημοκρατίας στήν πατρίδα μας. Καί βεβαίως ἡ ποιότητα τῆς ἐνημέρωσης. Δέν ἄρεσε σέ κάποιους καί δικαιολογημένα ἐξεγέρθηκαν τό ἀπαράδεκτο σπότ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἐναντίον ὅλων τῶν δημοσιογράφων συλλήβδην. Ἀλλά τί κάναμε, τί ἔκαναν ἄραγε γιά νά τό διαψεύσουν; Κρύβοντας προχθές βράδυ ἀπό τούς ἀναγνῶστες τους τό κείμενο τῆς ἀπόφασης μέ τό ὁποῖο ἡ Novartis παραδέχεται δωροδοκίες ἑλλήνων ἀξιωματούχων (καί ὄχι ἰατρῶν); Ὅπως ἔκρυψαν ἐσχάτως καί τό πόρισμα τοῦ ΕΟΠΥΥ ἐπί σημερινῆς Κυβέρνησης γιά τίς παράνομες συνταγογραφήσεις ὕψους 1,7 ἑκατομμυρίων εὐρώ πού φέρεται ὅτι ἔκανε ὁ σύζυγος τῆς εἰσαγγελέως Ἑλένης Ράικου; Ὅπως ἔκρυψαν τήν κατάθεση τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου, ἡ ὁποία μιλοῦσε στήν προανακριτική ἐπιτροπή γιά «καραμπινάτη ἀπιστία» στήν ὑπόθεση Νοvartis, χωρίς νά τήν ἀντικρούει ἐπί τῆς οὐσίας οὐδείς; Ἔτσι «διαψεύδουμε» τήν προπαγάνδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ; Κρῖμα. Δέν μποροῦμε νά πᾶμε παρακάτω ἔτσι. Μέ τό ψέμα καί μέ τό θράσος. Διότι τό ψέμα ἔχει κοντά ποδάρια. Ἀργά ἤ γρήγορα τό βρίσκεις μπροστά σου καί σέ ἐκδικεῖται. Ἡ πληροφορία πράγματι ἀργεῖ νά φθάσει στόν κόσμο, ἀλλά κάποτε φθάνει. Καί τότε ὑπάρχουν πολλοί, οἱ ὁποῖοι ἀηδιασμένοι ἀπό τήν ἔκταση τῆς διαφθορᾶς ἀλλά πιό πολύ ἀπό τήν ἀπάτη ἀπόκρυψης τῆς ἀλήθειας, θυμοῦνται τόν Στέλιο καί μονολογοῦν :

«Νά σοῦ δώσω μιά νά σπάσεις ἄχ βρέ κόσμε γυάλινε καί νά φτιάξω μιά καινούργια κοινωνία ἄλληνε»… Αὐξάνονται πολύ αὐτοί. Καί δέν τούς πιάνει τό ραντάρ τῶν focus groups. Θά βρεθοῦμε πρό δυσάρεστων ἐκπλήξεων ἄν δέν τό πάρουμε ἀλλιῶς.

Απόψεις

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο