Μπλέ Τρακτέρ ἐν ὄψει

ΠΡΩΤΑ τά καλά νέα

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀποφάσισε καί ἀνέθεσε στόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας Γιῶργο Γεραπετρίτη τήν σύνταξη τῆς σχετικῆς νομοθετικῆς ρύθμισης: οἱ προσεχεῖς ἐκλογές γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑλληνικῆς Ποδοσφαιρικῆς Ὁμοσπονδίας (ΕΠΟ) θά διεξαχθοῦν μέ νέο ἐκλογικό σύστημα. Ἀντί τοῦ ἰσχύοντος πού ἔδιδε τό δικαίωμα σέ 69 Προέδρους Ἑνώσεων Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων νά ἐκλέγουν τήν Διοίκηση πού ἔχει τόν πρῶτο λόγο στήν διαιτησία, στό μέλλον ἡ διοίκηση αὐτή θά ἐκλέγεται ἀπό 5.000 ἐκλέκτορες. Ὁ Πρωθυπουργός ἄριστα ἀντελήφθη ὅτι αὐτή ἦταν ἡ διαχρονική αἰτία τῶν δεινῶν. Ἔτσι γεννήθηκε στό παρελθόν ἡ παράγκα. Δέν θά ἀπεῖχε ἀπό τήν πραγματικότητα ἡ ἐκτίμηση, ὅτι τό ἰσχῦον σύστημα εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν δημοπρασία ψήφων. Εἶχε ἔντονο ἄρωμα διαφθορᾶς. Στό πλαίσιο τῆς ἴδιας ἐντολῆς, ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας ἐπεξεργάζεται ρύθμιση πού θά παρέχει στά ὄργανα τῆς πολιτείας τήν ἐξουσία νά ἀποβάλλουν στό μέλλον ἀμέσως ἀπό τά πρωταθλήματα καί τίς διεθνεῖς διοργανώσεις «ὅποιον μέ φυσική ἤ λεκτική βία» παρωθεῖ σέ παράνομες πράξεις. Σωστό καί αὐτό!

Καί τώρα τά ἄσχημα νέα: οἱ ὁμάδες τοῦ ποδοσφαίρου μας, οἱ παράγοντές τους καί μερίδα τῶν ὀπαδῶν τους συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο ὥστε ἀδυνατοῦν νά καταλάβουν τό αὐτονόητο: τά διακυβεύματα πού θέτουν ὑπερβαίνουν κατά πολύ τό μπόι τους. Ἀνεξαρτήτως τῆς οὐσίας τῶν διαφορῶν τους. Ξεκινῶ ἀπό τόν Βορρᾶ γιά νά καταλήξω στό λιμάνι.

Εἶναι ἐπιεικῶς ἀνιστόρητη ἡ ἄποψη πού διατύπωσε προσφάτως ποδοσφαιρικός παράγων σέ τηλεοπτική ἐκπομπή, ὅτι «θά κοπεῖ ἡ ἐπικράτεια στά δύο μέρη» ἄν δέν δικαιωθεῖ ἡ ὁμάδα του καί πώς «τά σύνορα θά μεταφερθοῦν στά Τέμπη». Εἶναι ἀνιστόρητη κατ’ αρχάς, διότι γιά νά διαμορφωθεῖ ἡ Ἑλληνική Ἐπικράτεια στό σημερινό της εὖρος χρειάστηκε νά περάσουν 127 ὁλόκληρα χρόνια ἀπό τό 1821 ἕως τό 1948 καί νά γίνουν ὀκτώ ἀλλαγές συνόρων. Ἀδιανόητο νά ἀκούγονται τέτοιες ἀπόψεις σέ αὐτή τήν ἱστορική συγκυρία εἰδικῶς. Ὅποιος τίς λέει εἶναι τουλάχιστον ἀνεύθυνος. Οὔτε γιά ἀστεῖο δέν λέγονται. Εἶναι, ἐπίσης, ἀνιστόρητη, διότι δημιουργεῖ τήν ἐντύπωση πώς εἶναι θέμα χρόνου ἡ δημιουργία «Λέγκα τοῦ Βορρᾶ» καί δίδεται ἡ εὐκαιρία σέ κάποιους στήν Ἀθήνα νά καλλιεργοῦν αὐτό τό σενάριο. Πολιτικό κόμμα μέ γεωγραφικά χαρακτηριστικά ἀδύνατον νά ἱδρυθεῖ στήν Ἑλλάδα. Εἰδικῶς στόν Βορρᾶ. Ὄχι μόνο γιατί ὁ ἴδιος ὁ Σαββίδης δέν ἐνδιαφέρεται, ἀπό ὅσο ἀκούω. Ἀλλά καί γιατί αὐτοί πού θά μποροῦσαν νά τό ἱδρύσουν, δέν μποροῦν. Ποιός θά ἡγηθεῖ «Λέγκας τοῦ Βορρᾶ», ἀγαπητοί; Ὁ Περιφερειάρχης Μακεδονίας, πού ἦταν ἐξαφανισμένος ἀπό τίς κινητοποιήσεις τῶν φιλάθλων τοῦ ΠΑΟΚ καί χρηματοδότησε προσφάτως ἔντυπα τοῦ λιμανιοῦ μέ 12.000 εὐρώ μέ κονδύλια τῆς Περιφέρειας; Θά ἡγηθοῦν οἱ Βουλευτές τῆς ΝΔ, πού πειθάρχησαν στίς ἐντολές καί φοβήθηκαν νά παραστοῦν στήν ἐνημέρωση πού ἔκανε ἡ ΠΑΕ ΠΑΟΚ; Οἱ Βουλευτές, εἰδικῶς οἱ προερχόμενοι ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ ΠΑΟΚ, πού ἔβαλαν τό «ἀξιωματάκι» τους πάνω ἀπό τήν πόλη τους; Ἤ θά ἡγηθεῖ «Λέγκας» ὅποιος ἀστόχαστα κάνει ἀναφορές στήν ὕπαρξη δύο Κοινοβουλίων στό μέλλον, ἕνα στόν Βορρᾶ καί ἕνα στόν Νότο; Ἀστεῖα πράγματα. Μέ τίς ἀνιστόρητες αὐτές δηλώσεις παραγόντων ἀλλά καί τίς ἀποστάσεις πού ἔλαβαν οἱ πολιτικοί τῆς Μακεδονίας ἀπό τόν ΠΑΟΚ κατ’ ἐντολήν τῶν Ἀθηνῶν, ἁπλῶς διευρύνεται ἐντός κάθε πολίτη τῆς Μακεδονίας τό ψυχικό χάσμα, τό χάσμα τῆς ἀποξένωσης (εἶμαι πολίτης βῆτα κατηγορίας;) πού ἔχει μέσα του καί τοῦ δημιουργεῖ μιά μαύρη τρῦπα. Πού τόν ἀναγκάζει χωρίς ὑπουργό ἀπό τήν Θεσσαλονίκη, χωρίς μετρό, χωρίς ταυτότητα (ἄλλους λένε Μακεδόνες πλέον), χωρίς ἀστική συγκοινωνία καί χωρίς χαρά στό γήπεδο νά αὐτονομεῖται ψυχικά γιά τήν ὥρα (ὄχι πολιτικά) ἀπό τήν ἡγεσία του, κεντρική καί τοπική.

Τό ἐνδιαφέρον γιά νά ἔρθω τώρα καί στόν νότο εἶναι πώς ἀκούσιος χορηγός στό χάσμα αὐτό πού δέν χρειάζεται νά γίνει «Λέγκα τοῦ Βορρᾶ» ἀλλά μπορεῖ νά κοστίσει στήν ΝΔ ἕνα ἀτόφιο 5% τῆς δύναμής της στόν Βορρᾶ (μαύρη ψῆφος ὀνομάζεται αὐτό ἀπό τούς δημοσκόπους), εἶναι καί τό λιμάνι. Οὔτε καί ἐκεῖνο καταλαβαίνει πόσο πολύ τό ὑπερβαίνουν τά τρέχοντα διακυβεύματα. Τό λιμάνι ἔχει χτίσει στό μυαλό του ἕνα δίπολο σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἀπό τήν μία πλευρά εἶναι οἱ Κόκκινοι νεοδημοκράτες μέ ἀναφορές σέ Δύση, ΗΠΑ (Ρός) καί στήν Κυβέρνηση, καί ἀπό τήν ἄλλη εἶναι οἱ «Ρῶσσοι Συριζαῖοι», τῆς Ἀνατολῆς, μέ τά ρούβλια, πού στήριξαν τόν Τσίπρα καί ἔπαιξαν καί βρώμικο ρόλο στό Μακεδονικό. Οὔτε καί αὐτή ἡ πλευρά ἔχει καταλάβει πόσο ἀνιστόρητη εἶναι ἡ δική της προσέγγιση καί πόσο ἔχουν ἀλλάξει τά πράγματα. Γιά λόγους γεωπολιτικούς, ἐθνικούς, ἰδεολογικούς, κοινωνικούς. Γεωπολιτικούς, διότι εἶναι λάθος νά προσβάλλεις τό νόμισμα μιᾶς ξένης χώρας, τήν στιγμή πού ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας συναντᾶται μέ τον Ρῶσσο πρέσβυ Μασλόφ καί ὅταν ὅλοι ξέρουμε πώς οἱ μόνοι πού μποροῦν νά σταματήσουν τόν Ἐρντογάν ἀπό ἕνα θερμό ἐπεισόδιο εἶναι οἱ Ρῶσσοι.

Ὅ,τι ἔγινε στό Καραϊσκάκη λοιπόν τό Σάββατο μέ τά ρούβλια, ἦταν λάθος καί κατά τοῦ Ὀλυμπιακοῦ. Δέν εἶναι ὅλα πλάκα καί τρόλ σέ αὐτήν τήν ζωή. Εἶναι, ἐπίσης, γεωπολιτικά λάθος ἡ χλευαστική ἐπίθεση κατά τοῦ Προέδρου τοῦ ΠΑΟΚ μέ τήν κατηγορία «Ρῶσσος», γιατί ἀγνοεῖ νεότερα δεδομένα. Νομίζει κανείς ὅτι ὁ ἀτλαντιστής Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε στό Μαξίμου τόν Ἰβάν Σαββίδη χωρίς νά ἔχει γνώση τῆς περιρρέουσας συμμαχικῆς ἀτμόσφαιρας καί τῆς συμφώνου γνώμης αὐτῆς; Δέν ξέρουν στό λιμάνι τίποτε γιά τίς συναντήσεις τῆς Γερμανίας; Δέν γνωρίζουν σέ ποιό διοικητικό συμβούλιο λιμένος καί μέ τήν ἔγκριση ποίου θά τοποθετηθεῖ ἐνδεχομένως (ἄν δέν ἀκολουθήσει πολιτική καρριέρα) πρέσβυς συμμαχικῆς χώρας μετά τήν ἀφυπηρέτησή του; Πρίν διατυπώσει κάποιος τήν ἀνιστόρητη αὐτή ἄποψη περί «Ρώσσου», διερωτῶμαι γιατί δέν ἐνημερώνεται στοιχειωδῶς.

Ἀνιστόρητος εἶναι, ἐπίσης, ὅποιος βάζει ἀσχέτους νά κατηγορήσουν τόν Πρόεδρο τῆς ΠΑΕ ΠΑΟΚ γιά τόν «βρώμικο» ρόλο του στό Μακεδονικό. Διότι μέχρι στιγμῆς ὁ Ἰβάν ἔχει κατηγορηθεῖ γιά δύο πράγματα. Πώς βοήθησε παρασκηνιακῶς τό μεγάλο πρῶτο συλλαλητήριο τῆς Μακεδονίας τόν Ἰανουάριο τοῦ 2018 καί τό δεύτερο (δέν ἔχει ἀποδειχθεῖ, τό ἔγραψε δυτική ἐφημερίδα) κινήθηκε γιά νά μήν ἐγκριθεῖ ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν στά Σκόπια. Αὐτά πού ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἀθήνα ὀνομάζουμε «βρώμικο ρόλο», στόν Βορρᾶ, ἄν τά διεκδικοῦσε ὁ Ἰβάν, θά τόν ἔκαναν ἐθνικό ἥρωα. Ὄχι ἀποσυνάγωγο. Ἀλλά δέν τά διεκδικεῖ.

Ὅποιος λοιπόν πετᾶ τέτοιες πέτρες διαπράττει ἕνα τεράστιο πολιτικό λάθος καί δέν βοηθᾶ καθόλου τήν Κυβέρνηση.

Τέλος, εἶναι ἀνιστόρητη ἡ ἄποψη γιά τά ρούβλια πού μοιράζει ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ΠΑΟΚ γιατί παίζει μέ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Ὁ καπνοπαραγωγός τῆς ΣΕΚΑΠ στήν Ξάνθη, ἡ καθαρίστρια τοῦ Μακεδονία Παλλάς, ὁ ὁδηγός τῆς ρυμούλκας στό λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης, ὁ συσκευαστής τῆς «Σουρωτῆς», ὁ σερβιτόρος στό Πόρτο Καρράς καί στό Παλιούρι, ὁ κουλουρτζῆς στήν Τούμπα, ὁ φύλακας στό «Κόκκινο σπίτι» πού βλέπουν τό ὁμοίωμα τοῦ Ἰβάν μέ τά ρούβλια στό Καραϊσκάκη, ντοπάρονται καί ἀγανακτοῦν κατά τῆς Κυβέρνησης πού δέν ἀποδοκιμάζει. Μέ αὐτά τά «ρούβλια» πού ἐπένδυσε ὁ Ἰβάν στήν Ἑλλάδα δέν εἶναι σήμερα ἄνεργοι. Κανείς ἐδῶ στήν Ἀθήνα δέν τό καταλαβαίνει ὅμως. Ὁ Θρῦλος ἔχει τούς περισσότερους φιλάθλους σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, σύμφωνοι, ἀλλά εἶναι διάσπαρτοι. Δέν εἶναι ταυτισμένος μέ μιά μεγάλη ἱστορική γεωγραφική περιφέρεια. Ὁ ΠΑΟΚ εἶναι ὁ δεύτερος σέ δημοφιλία, ἀλλά οἱ φίλαθλοί του ταυτίζονται μέ τήν γεωγραφική περιφέρεια τῆς Μακεδονίας. Ἡ ὀπαδική τους συμπεριφορά ἔχει ἔντονα τοπικά χαρακτηριστικά καί ἡ ἐκλογική τους συμπεριφορά ταυτίζεται περισσότερο μέ τήν ὀπαδική, σέ σύγκριση μέ τήν ἀντίστοιχη τῶν ὀπαδῶν τοῦ Ὀλυμπιακοῦ. Στήν πραγματικότητα, λοιπόν, ὅσοι ἐπιτίθενται προσωπικῶς στόν Ἰβάν λειτουργοῦν χωρίς νά τό καταλαβαίνουν (καί χωρίς ὁ Σαββίδης νά τό ἐπιδιώκει) σέ ἀκούσιους χορηγούς ἀντι-νεοδημοκρατικῆς ἐκστρατείας, στόν Βορρᾶ!

Πάντα πίστευα ὅτι γιά νά καταλαβαίνεις πολιτική στήν Ἑλλάδα πρέπει νά παρακολουθεῖς ποδόσφαιρο καί γιά νά μάθεις ποδόσφαιρο πρέπει νά παρακολουθεῖς πόλιτικη. Ἀλλά νά μήν διαλύσουμε τήν χώρα καί τήν Κυβέρνηση γιά ἕνα πρωτάθλημα, ἔ;

Υ.Γ.: Τό τελευταῖο κρασί τοῦ Μπουτάρη ὀνομάζεται «Μπλέ Τρακτέρ». Ἄς φροντίσουμε μέ τά λάθη πού κάνουμε νά γεμίσει ὁ γαλάζιος Βορρᾶς ἀπό μπλέ τρακτέρ τῆς ὀργῆς.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ