Μόνος ὁδηγός οἱ ἀποδείξεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ἰδιαίτερες γιά τήν Novartis δέν ἔχω. Δεδομένου ὅτι ἡ εἰσαγγελέας Διαφθορᾶς Ἑλένη Τουλουπάκη εἶναι σφίγγα – στό σημεῖο πού ἔχουν φθάσει τά πράγματα…

… παίζει κορῶνα γράμματα τήν δικαστική της καριέρα, δέ νομίζω νά ἔχουν καί πολλοί. Τῆς Κυβέρνησης περιλαμβανομένης ἐννοεῖται. Παρατηρῶ, ὅμως, τήν «χορογραφία» καί ἀπό τά δύο στρατόπεδα. Πρίν προηγηθεῖ ὁτιδήποτε γιά τή Novartis, δόθηκαν στήν δημοσιότητα τά ἄκρως δυσάρεστα καί πολιτικά ἐπώδυνα γιά τήν κυβέρνηση δικαστικά πορίσματα. Πρῶτο τό Μάτι, μετά ἡ Μάνδρα. Ἔπειτα ὀργανώθηκε ὑπό καθεστώς ἄκρας μυστικότητας ἔκτακτη συνέντευξη Τύπου γιά τήν πολιτική φαρμάκου, μέ τήν ὁποία ἀποδόθηκαν ἀπό τήν ὑπουργό Ἐργασίας εὐθύνες σέ ὑπουργούς Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ, βασισμένες σέ πόρισμα τῆς Γενικῆς Ἐπιθεωρήτριας Παπασπύρου. Τό πόρισμα διαβιβάστηκε στήν Δικαιοσύνη καί ἀπό ἐκεῖ πῆρε τό δρόμο γιά τήν Βουλή. Ἄρα, ἄκυρη καί ἡ σεναριολογία πού ἀναπτύσσεται ἀπό κορυφαῖο στέλεχος τῆς ΝΔ –ὄχι ἀπό τήν ἡγεσία– ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ μεροληπτεῖ ὑπέρ τῆς κυβέρνησης Καραμανλῆ ἐξαιρώντας την ἀπό τήν ἔρευνα. Τουναντίον.

Αἴφνης, ὁ Κώστας Σημίτης ἀποφασίζει νά ἐκφωνήσει πολιτική ὁμιλία στήν Θεσσαλονίκη μετά ἀπό δέκα χρόνια γιά νά ζητήσει νά φύγει ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τήν ἐξουσία (ἐντελῶς ἀσυνήθιστη κίνηση γιά τήν μενταλιτέ του), ἐνῶ γνωστός δημοσιογράφος, πού τόν συνοδεύει κατά τίς ἐξόδους του στό θέατρο, διερωτᾶτο χθές ἀπό τήν ἐκπομπή του:

«Τί γίνεται μέ τόν λογαριασμό τοῦ Σημίτη τόν ὁποῖο ψάχνουν ἕξι μῆνες;». Ὁ συγκεκριμένος ἐξαπέλυσε, μάλιστα, ἐπίθεση καί στήν εἰσαγγελέα Τουλουπάκη ἀλλά καί στήν ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀρχῆς γιά τό ξέπλυμα χρήματος κ. Ζαΐρη. Αἴφνης, ἐπίσης, χθές ἔλαβε μανδύα δημοσιεύματος τοῦ Bloomberg «ρεπορτάζ» γνωστοῦ Ἕλληνα δημοσιογράφου, πού «ἀποκάλυψε» πρό μηνῶν σέ μεγάλη κυριακάτικη ἐφημερίδα ὅτι ἡ ἐσωτερική ἔρευνα τῆς Novartis δέν ἀποκάλυψε δωροδοκία πολιτικοῦ προσώπου στήν Ἑλλάδα. Ξέρουμε, βεβαίως, ποίου κορυφαίου ἀνωτάτου θεσμικοῦ παράγοντα (ὁ ὁποῖος εἶναι καί ἐμπλεκόμενος στή Novartis) εἶναι ἀγαπημένο μέσο διαρροῶν τό Bloomberg (βεβαίως, τό ἀρχικό ρεπορτάζ πού δημοσιεύτηκε στόν ἑλληνικό Τύπο ἔλεγε ὅτι ἡ ἑταιρεία δέν ἐντόπισε ἄμεσες δωροδοκίες πολιτικῶν προσώπων ἀλλά τό ἄφηνε ἀνοικτό γιά ἔμμεσες δωροδοκίες μέσω ἄλλων ἑταιρειῶν, δημοσίων σχέσεων ἄς ποῦμε). Αἴφνης, ἐπίσης, ἀρθρογράφοι σταμάτησαν νά ἐπιτίθενται στόν ἀναπληρωτή ὑπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, ὄχι πλέον μέ τήν κατηγορία ὅτι εἶναι ὁ Ρασπούτιν. Τοῦ προσάπτουν ὅτι ἐπί τῶν ἡμερῶν του δέν τέλειωσε ποτέ ἡ δίκη γιά τήν γενοκτονία στήν… Σρεμπρένιτσα.

Αἴφνης, ἀκόμη, διαβάζω στά ψιλά τῶν ἐφημερίδων ὅτι ἐρευνᾶται ὁ ὑπεύθυνος τοῦ ΚΕΕΛΠΝΟ γιά ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αἴφνης, ἐπίσης, διαβάζω δηλώσεις κορυφαίων στελεχῶν τῆς ΝΔ, ἐμπλεκομένων, ὅτι μιά χαρά θά εἶναι ἡ διαφορά μεταξύ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, ἀκόμη καί ἄν αὐτή περιοριστεῖ σέ 3,5 μονάδες. Δηλώσεις πού ρίχνουν γέφυρες στόν ΣΥΡΙΖΑ, ἔ! Αἴφνης, τέλος, διαβάζω προβλέψεις σέ γνωστές γιά τό ἐνδιαφέρον τους περί τῆς ὑποθέσεως ἐφημερίδες ὅτι οἱ δικαστές δέν μποροῦν νά θεμελιώσουν κακούργημα δωροδοκίας καί θά περιοριστοῦν σέ ἀσκήσεις διώξεων περί τήν ὑπηρεσία. Καί, βεβαίως, ἀκούω τήν ἄποψη ἐπίλεκτων στελεχῶν τῆς ΝΔ, τήν γνώμη τῶν ὁποίων σέβομαι ἀπεριορίστως, πού μοῦ λένε, ἀναφερόμενοι στόν ΣΥΡΙΖΑ, «ὅτι τίποτε δέν τούς βγαίνει, ἀκόμη καί ἡ Novartis. Πρός ὥρας».

Ἐάν ἑνώσει κανείς ὅλες τίς ψηφῖδες, θά δεῖ ὅτι ἡ κινητικότητα πού ἀναπτύσσεται καί ἀπό τά δύο μέρη εἶναι τεράστια. Σάν κάτι νά ἀναμένεται. Ὑπάρχει ἀγωνία ἔνθεν κακεῖθεν. Στόν ΣΥΡΙΖΑ μήπως ἡ ὅλη ὑπόθεση ἀποδειχθεῖ μία μεγαλοπρεπής «φούσκα» καί στή ΝΔ μήπως ὑπάρξει κάποιο «ἀπρόοπτο» μέσα σέ προεκλογική περίοδο. Τό γεγονός πάντως, ὅτι ἐπισήμως πᾶμε γιά κάλπες τόν Ὀκτώβριο διευκολύνει τήν δικαστική ἔρευνα, καθώς δέν πρόκειται νά κατηγορηθεῖ ὅτι παρεμβαίνει στό πολιτικό παίγνιο σέ περίπτωση πού ἀπαιτηθοῦν διώξεις.

Μέ βάση τήν κοινή λογική – δέν ἔχω πληροφόρηση, τό ἐπαναλαμβάνω, θεωρῶ ὅτι πρέπει νά ἀποφευχθοῦν τά ἄκρα. Οὔτε πώς δέν ἔγινε τίποτε μπορεῖ νά ἀποφανθεῖ ἡ ἔρευνα, ὁ κόσμος θά θυμώσει ὅτι κάτι κουκουλώθηκε. Οὔτε, βεβαίως, τίς τροχήλατες ὑπερβολές μπορεῖ νά υἱοθετήσει χωρίς μισή ἀπόδειξη, πάλι θά θυμώσει ὁ κόσμος. Ἡ ἔρευνα τῆς κυρίας Τουλουπάκη πρέπει νά ἀποδώσει δικαιοσύνη μακρυά ἀπό συντηρητικές προκαταλήψεις ὅτι «δέν ἔγινε τίποτε», ἀλλά καί μακριά ἀπό βολικές ἀριστερές συνωμοσίες πώς «ὅλοι τά πῆραν». Τό ὅποιο ἀποδεικτικό ὑλικό ἄς εἶναι ὁ ὁδηγός καί μόνον. Οἱ ὑπολογισμοί τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης πλευρᾶς «ὅλοι ἀθῶοι» ἤ «ὅλοι ἔνοχοι» ὁδηγοῦν στήν αὔξηση τῆς ἐπιρροῆς τῆς Ἀκροδεξιᾶς. Καί αὐτό δέν τό θέλει κανείς.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ