Μολότωφ ἤ σαλόνια;

ΠΡΑΓΜΑΤΙ. Συμφωνῶ. Ὁ ὅρος «διαπλοκή» καί «διαπλεκόμενα συμφέροντα» ἐπινοήθηκε ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη γιά τόν Σωκράτη Κόκκαλη.

Πράγματι, ἡ μετεγγραφή τοῦ Πέτρου Κόκκαλη στά ψηφοδέλτια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀποτελεῖ μία ἄκρως συστημική ἐπιλογή, καί κατά τοῦτο ὀρθῶς ἀξιολογεῖται αὐστηρῶς. Ὡστόσο, στήν ἔναρξη αὐτῆς τῆς προεκλογικῆς περιόδου καί πρός ἀποφυγήν δυσάρεστων ἐκπλήξεων στίς κάλπες ἐξ αἰτίας τῶν ὑπερβολῶν πού διατυπώνουν κυρίαρχα γραπτά καί ἠλεκτρονικά μέσα ἐνημέρωσης, εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἐπισημάνω ὁρισμένα πράγματα. Κατ’ ἀρχάς ἱστορικά. Πράγματι ὁ Σωκράτης Κόκκαλης «ἔρριξε» τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη. Μόνον ὁ Κόκκαλης ὅμως, ἤ καί ἄλλοι τέσσερεις ὀλιγάρχες μας; Ξέρουμε καλά ὅτι συνέπραξαν ἄλλοι τέσσερεις. Οἱ δύο δέν ζοῦν. Ὁ ἕνας εἶναι ἐκτός παιχνιδιοῦ. Καί ὁ τέταρτος, ὁ ἀνθεκτικώτερος καί ἐξυπνότερος, εἶναι «γερά» μέσα στό παιχνίδι ἀκόμη.

Πῶς ἀλήθεια συμπεριφέρθηκε ἡ ΝΔ ἀπέναντι σέ αὐτούς πού μαζί μέ τόν Σωκράτη «ἔρριξαν» τόν Ἐπίτιμο καί συνέχισαν τήν παράδοση κατά τῆς κεντροδεξιᾶς καταδιώκοντας πρῶτα τόν Μιλτιάδη Ἔβερτ καί ἔπειτα τόν Κώστα Καραμανλῆ; Μήπως κάποιοι οἰκεῖοι τους καί συνεργάτες τους βρῆκαν θέση στά φιλόξενα ψηφοδέλτια τῆς ΝΔ στό παρελθόν; Μήπως κάποιοι ἄλλοι ὀλιγάρχες, ἔκπτωτοι σήμερα, ἔπαιξαν καθοριστικό ρόλο στήν πρωθυπουργοποίηση Παπαδήμου ἀσκώντας ἀφόρητη πίεση στή ΝΔ; Καί μήπως παρά τό γεγονός ὅτι ὁ Κόκκαλης «ἔρριξε» τόν Κωνσταντῖνο Μητσοτάκη τό 1993, στήν διαδρομή τοῦ χρόνου ἀποκατέστησε σχέσεις μέ κορυφαῖα στελέχη τῆς ΝΔ; Ποιοί ἄραγε σιωποῦσαν αἰδημόνως, ὅταν ὁ Κώστας Καραμανλῆς εἶχε κηρύξει ἀνένδοτο κατά τοῦ ἐπιχειρηματία γιά τήν ἀνάθεση-σκάνδαλο τῶν ψηφιακῶν ἀπό τήν κυβέρνηση Σημίτη; Καί ἀκόμη ὡς πρός αὐτό: Πράγματι, εἶναι «διαπλεκόμενος» ὁ Πέτρος Κόκκαλης. Ἀλλά σήμερα τό μάθαμε αὐτό, Μάρτιο τοῦ 2019; Τόν Μάιο τοῦ 2014 –πού πολιτεύτηκε μέ τόν συνδυασμό τοῦ Γιάννη Μώραλη στόν Πειραιᾶ– δέν ἦταν διαπλεκόμενος; Μέχρι προχθές πού ἦταν ὑποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιῶς δέν ἦταν διαπλεκόμενος; Καί ἀφοῦ ἦταν, γιατί δέν τό εἴπαμε τότε, καί τό λέμε σήμερα, πού μετεγγράφη στόν ΣΥΡΙΖΑ; Ἀναδεικνύω τίς ἀντιφάσεις τῶν ΜΜΕ, ἀγαπητοί, μέ τήν ἄνεση τοῦ ἀνθρώπου πού πιστεύει πώς πρέπει νά ἔχεις ἑνιαία στάση ἀπέναντι στά πράγματα, ἀκόμη καί μέ προσωπικό κόστος.

Σεμνύνομαι νά θυμίζω ὅτι στίς δημοτικές ἐκλογές τοῦ 2014 ἤμουν ὁ μόνος πού ἐπωνύμως, πάνω ἀπό τό τραπέζι, ἐπέκρινα τά φαινόμενα Μπερλουσκονισμοῦ στό λιμάνι, περιλαμβάνοντας σέ αὐτά καί τόν Πέτρο Κόκκαλη. Τά γραπτά μου ὑπάρχουν. Ὅπως ὑπάρχουν καταγεγραμμένα καί ὅσα εἶπα γιά τό θέμα στό Συνέδριο τῶν Εὐρωπαίων Δημοσιογράφων τόν περασμένο Δεκέμβριο. Ἀλλά τό νά θεωρεῖς κάποιον διαπλεκόμενο, ἐπειδή ἄλλαξε στρατόπεδο καί ἀπό τό δικό σου πῆγε στό ἀπέναντι, αὐτό δέν συνιστᾶ ἐπιχειρηματολογία. Λυπᾶμαι. Καί αὐτό τό πόπολο στό ὁποῖο ἀπευθύνεται ὁ Τσίπρας, εἰδικῶς στό λιμάνι, τό ξέρει. Καί ἀξιολογεῖ ἀναλόγως. Πέραν αὐτῶν ὅμως θέλω νά σημειώσω καί κάτι ἄλλο: ἄν ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔγινε διαπλεκόμενος καί συστημικός, αὐτό δέν εἶναι πρός ψόγον ἀλλά πρός πανηγυρισμόν. Τί θέλουμε ἄραγε ἀπό τούς Συριζαίους; Νά πετᾶνε πέτρες καί μολότωφ στίς βιτρίνες καί νά δοξάζουν τόν Μαδοῦρο ἤ νά συχνάζουν στά σαλόνια καί νά θαυμάζουν κάθε Κόκκαλη; Μέ ὅρους ἐθνικοῦ συμφέροντος προτιμῶ τούς Συριζαίους συμβιβασμένους. Προέχει ἡ πολιτική καί κοινωνική ὁμαλότητα, ὄχι νά γίνει Κούγκι ἡ Ἀθήνα αὔριο πού ὁ Κυριάκος θά ἐκλεγεῖ πρωθυπουργός! Μέ ὅρους ἰδεολογικούς ἐπίσης τούς «θέλω» συνομιλητές τοῦ κατεστημένου. Πιό εὔκολα χάνει ἐρείσματα στόν λαό καί συντρίβεται ἕνα καθεστώς παρά ἕνα κόμμα ριζοσπαστικό πού πολεμᾶ τό διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Ἡ κεντροδεξιά πρέπει νά ἐνθαρρύνει τόν συμβιβασμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μέ τά συμφέροντα, ὄχι νά τόν ἀποθαρρύνει. Γίνεται πιό εὔκολη λεία γι’ αὐτήν ἡ Ἀριστερά! Ἄλλωστε, ἡ μάχη πού δίνω ἀπό τό 2015 ὅταν κάποιοι μέσα στό σύστημα ἐπιχειροῦσαν νά ἀποδομήσουν τόν ΣΥΡΙΖΑ ὡς κόμμα τῆς Βενεζουέλας καί τοῦ Μαδοῦρο, ἦταν ἀκριβῶς αὐτή: νά ἀποδείξω ὅτι ἡ Κουμουνδούρου εἶχε συνάψει συμμαχίες μέ τήν διαπλοκή μακρυά ἀπό τά φῶτα τῆς δημοσιότητος ἀπό τό 2012. Ἀπό τότε ἡ συμμαχία μέ τήν οἰκογένεια Κόκκαλη, ἐξ οὗ καί ἡ παρουσία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν κηδεία τοῦ Σωκράτη Κόκκαλη junior ὁ ὁποῖος ἔφυγε πρόωρα ἀπό τήν ζωή προσφάτως. Ἀπό τότε καί ἡ συμμαχία μέ κυρίες τῶν Ἀθηνῶν. Ποιός πλήρωνε τήν θηριώδη διαδικτυακή καμπάνια καί ποιός τίς ἑταιρεῖες ἐπικοινωνίας Evergreen λέτε; Ἐγώ; Ἀλλά οἱ φωστῆρες τῆς ἐποχῆς ἤθελαν Μαδοῦρο, θεωροῦσαν ὅτι ἡ υἱοθέτηση τῆς δικῆς μου ἐπιχειρηματολογίας χαρίζει τά σαλόνια καί τό κατεστημένο στόν ἀντίπαλο. Πόσο λάθος!

Μέ συγχωρεῖτε πού τά γράφω τόσο ὠμά καί κυνικά, πιθανῶς καί δυσάρεστα. Ἀλλά δέν θέλω νά δῶ τόν Τσίπρα αὔριο νά ἐκμεταλλεύεται τίς ὑπερβολές τῶν νεοφιλεύθερων ὀλιγαρχῶν καί νά μᾶς βγαίνει ἀπό πάνω. Νά μᾶς κουνᾶ καί τό δάκτυλο, ὅτι «ἐσεῖς δέν δικαιοῦσθε διά νά ὁμιλεῖτε ἐπειδή κτλ κτλ». Μέ τήν εὐκαιρία θέλω νά ἐπισημάνω καί κάτι ἄλλο: Παρατηρῶ σέ ὁρισμένα ΜΜΕ πού ἔχουν συγκεκριμένους ὑποβολεῖς ἐπίδειξη δεξιοῦ ἐλιτισμοῦ πού τείνει νά λάβει τάσεις δεξιοῦ αὐριανισμοῦ. Ὅπως γιά παράδειγμα, ὑπερπροβολή ἀπόψεων ρεταλίων τῆς πολιτικῆς, πού ἀντί νά κοιτοῦν τήν καμπούρα τους χαρακτηρίζουν γιά τά «μπάζα» τό εὐρωψηφοδέλτιο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅταν αὐτοί οἱ ἴδιοι κάθονταν στίς πρῶτες σειρές στό Ἀμφιθέατρο τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν γιά νά χειροκροτήσουν τήν ἀξιέπαινη αὐτοέκθεση τοῦ τότε Πρυτάνεως Πελεγρίνη ὁ ὁποῖος ἀνέβαζε καί μπράβο του –τόν ἔχω δεῖ καί ἀξίζει– θεατρικά ἔργα, τότε ὁ νῦν ὑποψήφιος εὐρωβουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἦταν γι’ αὐτούς γιά τήν βιτρίνα. Ἀριστεύσας. Ἀλλά τώρα ἐπειδή δέν μᾶς ἀρέσει τό κόμμα στό ὁποῖο πῆγε –στό ὁποῖο σημειωτέον «περάσαμε» ἐμεῖς προηγουμένως– εἶναι γιά τά «μπάζα». Ὁμιλοῦν οἱ «ἀνθοί»!

Προτείνω νά ἠρεμήσουμε, ἀγαπητοί. Αὐτός ὁ χῶρος, ὁ ὑπέροχος φιλελεύθερος χῶρος, ὁ ἀστικός χῶρος, ὁ πατριωτικός χῶρος τῶν γραμμάτων καί τοῦ πολιτισμοῦ ποτέ δέν ἐξέπεμπε τέτοιο «ἦθος». Διακρινόταν γιά κάτι ἄλλο, πολύ ὑψηλότερο, ἄπιαστο γιά τήν Ἀριστερά. Εἶναι ἀδιανόητο κυρίαρχα μέσα καί ρετάλια τῆς πολιτικῆς πού προσπαθοῦν νά τόν ὁρίσουν σήμερα νά ἀλλοιώνουν τήν φυσιογνωμία του. Ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά χάσει καί θά χάσει πολύ. Ἀλλά ὄχι ἔτσι, ὄχι μέ αὐτόν τόν τρόπο. Καί εἰς ὅ,τι μᾶς ἀφορᾶ ἐνημερώνουμε: Δέν θά συμπράξουμε σέ ἀνόητες ἐπιθέσεις πού θά καταστήσουν συμπαθεῖς τούς ὑποψηφίους του καί θά δώσουν χῶρο στόν Τσίπρα νά πουλήσει ἠθική στόν χῶρο μας. Ἄν τυχόν σέ κάποια σημεῖα τοῦ κειμένου ἤμουν ὑπερβολικά δηκτικός, ζητῶ προκαταβολικά συγγνώμη. Ἀλλά στήν ζωή μόνο σέ μία περίπτωση γίνομαι ὀξύς: ὅταν διαπιστώνω ὅτι ἡ βλακεία εἶναι ἀήττητη. Μέ αὐτή δέν πρόκειται νά συμβιβαστῶ ποτέ.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.