ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Μήνυμα ἀπό τήν Θράκη

ΤΗΝ δεκαετία τοῦ 1990 ἀμέσως μετά τίς νικηφόρες ἐκλογές τοῦ Ἀπριλίου…

… (ΝΔ 47 τοῖς ἑκατό) ὁ Πρωθυπουργός Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης συνέστησε διακομματική ἐπιτροπή γιά τήν Θράκη καί ἀνέθεσε τήν Προεδρία της στήν ὑφυπουργό ἀείμνηστη σήμερα Βιργινία Τσουδεροῦ. Μία κεντρώα ἀστική προσωπικότητα φέρουσα ἕνα ἀπό τά πλέον ἱστορικά ὀνόματα τῶν Ἀθηνῶν πού ἐπισκεπτόμουν ἕως τάς δυσμάς τοῦ βίου της στήν οἰκία της στήν ὁδό Βασιλέως Γεωργίου πέριξ τῆς Ρηγίλλης. (Ὁ Γιῶργος Γεραπετρίτης ἦταν μέλος τῆς ὁμάδας της στά πρῶτα του βήματα.) Ὁ Μητσοτάκης εἶχε ἀνησυχήσει γιατί μεταξύ Ἰουνίου 1989 καί Ἀπριλίου 1990 ἡ κατάσταση στήν Θράκη ἦταν παραπάνω ἀπό ἔκρυθμη. Τόσο ἡ χριστιανική πλειονότητα ὅσο καί ἡ μουσουλμανική μειονότητα ἐμφάνιζαν αὐτονομιστικές τάσεις ἔναντι τοῦ ἐθνικοῦ κέντρου. Ἀφορμή τά ἐθνοτικά ἐπεισόδια μετά τήν δολοφονία ἑνός χριστιανοῦ ἀπό ἕναν μουσουλμᾶνο μέσα στό νοσοκομεῖο Κομοτηνῆς.

Ἡ μειονότητα ἐκπροσωπεῖτο ἀπό τόν ἀκραῖο μουσουλμάνο βουλευτή Ἀχμέτ Σαδίκ ὁ ὁποῖος ἡγεῖτο ἀνεξάρτητου κόμματος, ἐνῶ ἡ πλειονότητα ἀγανακτισμένη ἀπό τήν ἐγκατάλειψη τῆς Θράκης ξεσηκώθηκε κατά τῆς Οἰκουμενικῆς κυβέρνησης Ζολώτα καί ἔκλεισε τό ἐθνικό ὁδικό δίκτυο στό ὕψος τῆς γέφυρας τοῦ Νέστου, ἐπί μία ἑβδομάδα!

Ὁ Ψηλός κατάλαβε πώς τά πράγματα ἦταν σοβαρά καί ἔδρασε. Ἡ διακομματική ἐργάστηκε μέ ὁδηγό ἀνάλογο πόρισμα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐνῶ ἡ Τσουδεροῦ παράλληλα ἀνέλαβε τήν ἐγκατάσταση τῶν παλιννοστούντων Ποντίων ἀπό τήν τέως ΕΣΣΔ στήν περιοχή, ἐπικουρούμενη ἀπό τόν περιφερειάρχη (ἐμπιστοσύνης Μητσοτάκη) Χαράλαμπο Λιναρδόπουλο καί τόν Νομάρχη (ἐπιρροῆς Σαμαρᾶ) Διονύση Καραχάλιο. Ὡς ἄμεσος συνεργάτης τοῦ δεύτερου (μόλις εἶχα λάβει τό πτυχίο τῆς Νομικῆς) ἔζησα ἐκ τῶν ἔνδον τή νέα ἀναπτυξιακή πολιτική τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη (τό πρῶτο τμῆμα τῆς νῦν Ἐγνατίας Ὁδοῦ Ἀλεξανδρούπολη- Θεσσαλονίκη κατασκευάστηκε τότε) καί τή νέα μειονοτική της πολιτική (ἀνακοινώθηκε ἀπό τόν Μητσοτάκη στίς 14 Μαΐου 1991 ἀφοῦ προηγήθηκε μέ ἀπόφαση Σαμαρᾶ ἡ ἀπέλαση τοῦ Τούρκου Πρόξενου Μπουλούκμπαση.) Σήμερα 29 ὁλόκληρα χρόνια μετά ἡ Πολιτεία μέ ἀπόφαση τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη συνέστησε ἐκ νέου διακομματική ἐπιτροπή γιά τήν Θράκη μέ Πρόεδρο τήν Ντόρα Μπακογιάννη καί ἀντιπρόεδρο τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καθηγητή τῆς Νομικῆς στό Δημοκρίτειο Γιῶργο Κατρούγκαλο. Ἄν καί ἡ κατάσταση στήν περιοχή εἶναι πιό κρίσιμη ἀπό τό 1990, δυστυχῶς ἡ πρώτη της συνεδρίαση δέν κέρδισε τήν προσοχή μας. Καί ὅμως! Αὐτή τή φορά τά πράγματα εἶναι ἀπείρως σοβαρότερα. Ἡ Θράκη γνωρίζει πρωτόγνωρη ἐρημοποίηση. Ὁ χριστιανικός πληθυσμός τήν ἐγκαταλείπει γιά νά φύγει μετανάστης στό ἐξωτερικό πρός αναζήτησή ἑνός καλύτερου μέλλοντος. Ἡ πλειονότητα σέ λίγο θά καταστεῖ μειονότητα. Ἡ μουσουλμανική μειονότητα ἄν καί ἀκμάζει (ἀριθμεῖ περί τίς 120-140.000 μέλη) μέ τήν καθοδήγηση τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου συκοφαντεῖ τήν χώρα διεθνῶς προφασιζόμενη καταπίεση τῶν δικαιωμάτων της καί τῶν ἐλευθεριῶν της. Ἡ Ἄγκυρα ἔχει δημιουργήσει παράλληλες παρα-κρατικές δομές ἐντός ἑλληνικοῦ ἐδάφους (στήν θρησκεία, στήν ἐκπαίδευση, στήν ὑγεία) μέ συνέπεια νά αὐτενεργεῖ. Ἐπιπροσθέτως ἔχει δημιουργηθεῖ νέο μέτωπο μέ τούς μετανάστες στόν Ἕβρο.

Τό κάδρο ἐντός τοῦ ὁποίου καλεῖται νά κινηθεῖ ἡ ἔμπειρη Μπακογιάννη καί τά μέλη τῆς ἐπιτροπῆς εἶναι συνεπῶς βεβαρυμμένο. Ὁ σύμβουλος τοῦ Ἐρντογάν Ἰμπραχήμ Καλίν ἀπαιτεῖ τήν ἐκλογή Μουφτῆ μέ κάλπη καί ζητᾶ νά καταστοῦν τά θέματα τῆς μειονότητας ἀντικείμενο τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! Τόν Νοέμβριο θά συνεδριάσει στήν Κομοτηνή τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Βουλευτῆ Εὐριπίδη Στυλιανίδη πού στήριξαν Ντόρα – Καιρίδης, Παπανδρέου κ.ἄ. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς ἡ συνεδρίαση θά ἐξελιχθεῖ σέ ἑλληνο-τουρκική μάχη ἐπιχειρημάτων πού πρέπει νά κερδίσουμε. Εἰδικῶς ἄν μέχρι τότε ἡ ἐπιτροπή ἔχει καταρτίσει ἕνα «Σύνταγμα» μέ κωδικοποιημένα ὅλα τά θεσμοθετημένα νομοθετημένα δικαιώματα τῆς μειονότητας ἀπό τήν Ἑλλάδα! Τελευταῖο ὁ διορισμός μουσουλμάνων ἀνδρῶν καί γυναικῶν στόν σκληρό πυρῆνα τῆς κρατικῆς κυριαρχίας στό Σῶμα Συνοριοφυλάκων πού ἐπιτηρεῖ τήν μεθόριό μας. Ἤ ἡ ἄδεια γιά τό νέο τέμενος πού ἔδωσε ἡ Κεραμέως –οὔτε εἴμαστε οὔτε θά γίνουμε βάρβαροι Οὖννοι Τοῦρκοι ἐμεῖς. Τά τυχόν ἀντίποινά μας γιά τήν μεγαλοπρεπῆ Ἁγία Σοφία ἄλλωστε δέν θά μποροῦσαν ποτέ νά ἦταν ἡ ἀναβολή κατασκευῆς ἑνός μικροῦ τεμένους. Ἴσα καί ὅμοια τό Βυζάντιο μέ μιά τοπική κοινότητα τῆς Θράκης; Ὄχι!

Ἡ Ἐπιτροπή στήν πρώτη της συνεδρίαση ὑπό τήν Ντόρα (ἀπουσίασε περιέργως ὁ μειονοτικός βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ) ἀποφάσισε νά συνεδριάζει δύο φορές τόν μῆνα, τήν μία στή Θράκη καί νά μελετήσει-ἐκπονήσει δύο δέσμες πολιτικῶν. Τήν ἀναπτυξιακή καί τήν θεσμική ἡ ὁποία περιλαμβάνει καί θέματα μειονότητας. Γιά νά σταλεί στήν Ἄγκυρα τό μήνυμα ὅτι αὐτά εἶναι θέματα ἐσωτερικῆς πολιτικῆς. (Μιά τρίτη δέσμη, τά διασυνοριακά ἐνετάχθησαν στά ἀναπτυξιακά μέ πρόταση τῆς Ξανθιώτισσας στήν καταγωγή Βουλευτοῦ Θεσσαλονίκης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Δώρας Αὐγέρη πού στήριξε συναινετικά ὁ Θόδωρος Ρουσόπουλος.) Ὡς πρός τά ἀναπτυξιακά τό ἐπεῖγον εἶναι ἕνα ὅπως καί τό 1990. Ἡ πληθυσμιακή τόνωση τῆς περιοχῆς. Ὁ διπλασιασμός τῶν εἰσακτέων τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου ἐπιβάλλεται. Ἡ Νίκη Κεραμέως, τῆς ὁποίας ὁ παπποῦς ἦταν Βουλευτής Ροδόπης ὅταν ἔφθασε πρόσφυγας στήν Θράκη ἀπό τίς Σαράντα Ἐκκλησίες, πρέπει νά τό πάρει πάνω της. Στά μειονοτικά θέματα πρέπει νά ὑπάρξει θεσμική ἐκτόνωση ὅπως τό 1990 –μέ προσοχή ὅμως. Τυχόν εἰσήγηση γιά τήν πλήρη κατάργηση τῆς Σαρία, πού νομοθέτησε ὁ φιλελεύθερος Ἐλευθέριος Βενιζέλος τό 1920, θά δώσει τήν εὐκαιρία στήν Τουρκία νά κατηγορήσει τήν Ἑλλάδα στήν μειονότητα, πώς σχεδιάζει τήν ἀπομουσουλμανοποίησή της καί τήν ἐκ χριστιανοποίησή της. Πρᾶγμα ψευδές βεβαιῶ! Μέ τήν Ντόρα σέ ἄλλα συμφωνοῦμε, σέ ἄλλα διαφωνοῦμε (μιά ζωή!), ἀλλά γιά ἕνα εἶμαι βέβαιος: ἡ πεῖρα της θά ἀποτελέσει τό καλύτερο ἐχέγγυο καί γιά νά καταλήξει συναινετικά σέ ἐθνικές λύσεις ἄμεσης ἐφαρμογῆς ἡ ἐπιτροπή ἀλλά καί γιά νά καταδείξει στή διεθνῆ κοινότητα πώς ἡ Θράκη συνιστᾶ πρότυπο ἀνοικτῆς κοινωνίας. Ἀπό τίς τάξεις τῆς πλειονότητας δέν προέκυψαν ἐξτρεμιστές καί ἀπό τίς τάξεις τῆς μειονότητας δέν γεννήθηκαν τζιχαντιστές. Καί βεβαίως γιά νά καταλάβει ἡ Ἄγκυρα πώς τά θέματα τῆς Θράκης εἶναι ἐσωτερική μας ὑπόθεση. Ὅταν συνεδριάσει ἐν σώματι ἡ διακομματική στή Θράκη θά τό κατανοήσουν μιά καί καλή! Καί θά ἐνημερωθοῦν οἱ πάντες πόσο ὑποδειγματικά ἐφαρμόζει ὁ τοπικός πληθυσμός μιά διεθνῆ συνθήκη. Τήν Συνθήκη τῆς Λωζάννης!

Απόψεις

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…

Πραγματικό, εἰλικρινές καί ἀληθινό ταξίδι στήν Σμύρνη

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ταινία «Σμύρνη μου ἀγαπημένη»…

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς